Wymóg upgrade’u lub migracji z systemu SAP ECC do S/4HANA do 2027 r. to jeden z najczęściej poruszanych tematów podczas wydarzeń branżowych SAP. Kwestii tej wiele miejsca poświęcono również na blogach i seminariach sieciowych. Jednak przez długi czas kończyło się na dyskusjach, a głośno zapowiadana i długo oczekiwana fala projektów nie nadchodziła. Z naszych obserwacji wynika, że jesteśmy właśnie na etapie przechodzenia od słów do czynów i większość klientów SAP zaangażowała się już w przygotowanie ocen, map wdrożenia, weryfikacji koncepcji i projektów pilotażowych, a kilka firm już realizuje projekty pełnej transformacji. W największych przedsiębiorstwach postępy są jednak nadal dalekie od oczekiwań: wśród 500 największych klientów SAP na świecie odsetek firm, które zakończyły już proces przejścia na system S/4HANA, jest bliski zeru.

Chciałbym przyjrzeć się niektórym powodom takiej sytuacji oraz skutkom opóźnień we wdrożeniu nowego systemu, omówić reakcję rynku oraz podejście firmy SAP, a także przeanalizować konsekwencje dla klientów SAP. Wreszcie chciałbym przedstawić możliwość przyspieszenia procesu migracji do systemu S/4HANA dzięki dostępnym na rynku innowacyjnym rozwiązaniom.

Brownfield czy Greenfield – pozorny wybór

Niektóre z powodów opóźnienia procesu wdrożenia systemu S/4HANA w większych przedsiębiorstwach są oczywiste. Siła bezwładności, niepewność gospodarcza, koszt i trudne do pogodzenia priorytety sprawiają, że najłatwiej jest nie robić nic. Istnieją jednak przekonujące dowody potwierdzające, że ograniczona liczba opcji przejścia – upgrade techniczny (Brownfield) lub pełne ponowne wdrożenie (Greenfield) – i zbyt duże skupienie się na dacie 2027 tylko pogłębia problem zbyt wolnego tempa procesu migracji.

Wadą opcji Brownfield jest fakt, że podejście to oferuje bardzo niewiele ponad upgrade techniczny. Oznacza to, że o ile dział IT może być w pewnym stopniu zainteresowany dostosowaniem technologii bazy danych do najnowszych standardów i uaktualnieniem oprogramowania, o tyle wartość biznesowa takich działań jest znikoma.

Nie ma możliwości włączenia upgrade’u technicznego do znacznie szerszego i istotniejszego programu zmian biznesowych bez poniesienia konsekwencji w postaci wielu startów produktywnych i związanego z nimi zakłócenia działalności. Zresztą nawet z perspektywy technicznej wartość takiego rozwiązania jest ograniczona: uaktualnienie niestandardowego systemu ECC do systemu S/4HANA jest bardzo złożonym procesem wymagającym czasu przestoju systemu liczonego w dniach, a może i tygodniach. Tyle bowiem trwa przygotowanie systemu produktywnego do pracy w przypadku bardziej rozbudowanych systemów ECC.

Podejście Greenfield umożliwia firmom zaprojektowanie nowego systemu odpowiadającego potrzebom nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jednak z naszych doświadczeń wynika, że większość międzynarodowych firm o złożonym profilu działalności, które zainwestowały znaczne środki w rozwój swoich systemów SAP, bardzo niechętnie zapatruje się na wyrzucenie do kosza wielu lat pracy nad systemami i danymi i rozpoczęcie długotrwałego, kosztownego i złożonego procesu ponownego wdrożenia.

Biorąc pod uwagę ograniczenia podejścia Brownfield oraz niewspółmiernie wysokie koszty i czasochłonność metody Greenfield, trudno się dziwić, że próba zbudowania przypadku biznesowego w związku z koniecznością porzucenia systemu ECC do roku 2027 okazała się nie lada wyzwaniem. Fałszywy wybór między metodą Greenfield i Brownfield również utrudnia planowanie na poziomie strategicznym; to zupełnie niewłaściwy punkt wyjścia.

Ben McGrail, Managing Director, SNP UK

Konsekwencje opóźnień

Znacznie lepsze pytanie, które powinni zadać liderzy działów IT, brzmi: czy firma będzie w stanie nadal odnotowywać wzrost, rozwijać się i błyskawicznie reagować na możliwości rynkowe oraz wdrażać innowacje technologiczne, które pojawią się do roku 2027, bez dokonania fundamentalnego przekształcenia swoich systemów? A jeśli w ramach rozwiązania dokonane ma zostać przejście z rozproszonych i nadmiernie złożonych systemów ECC na skonsolidowany, uproszczony główny system S/4HANA, konieczny jest szybszy, bardziej inteligentny i elastyczny sposób dokonania takiego przejścia w ramach znacznie szerszego programu strategicznej transformacji działalności.

Z odwlekaniem wdrażania nowego systemu wiąże się bowiem dodatkowy problem: brak zasobów personalnych. Zgodnie z powszechnie przyjętymi szacunkami liczba klientów SAP, którzy w ciągu najbliższych kilku lat przejdą z systemu ECC na S/4HANA, waha się od 30 tys. do 50 tys. Nawet jeśli przyjmiemy dolną wartość tego przedziału i podzielimy ją przez liczbę tygodni, jaka pozostała do końca roku 2027, otrzymamy niemożliwą do utrzymania (i wciąż rosnącą) liczbę ponad 100 wdrożeń na tydzień przez kolejne sześć lat.

Na razie nawet nie zbliżyliśmy się do tak wysokiego tempa wdrożeń systemu S/4HANA, więc większość przedsiębiorstw jeszcze nie doświadczyła tego problemu. Ale to tylko kwestia czasu. A w największych firmach, w których rozpoczyna się planowanie budżetów na transformację (liczonych nie w dziesiątkach czy setkach milionów, lecz w miliardach euro), głównym zmartwieniem jest znalezienie sposobu rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

A może Bluefield?

Jaki będzie kolejny krok i w jaki sposób rynek zareaguję na tę sytuację? Najpierw opowiem o tym, czym zajmujemy się w SNP w odpowiedzi na to wyzwanie, a następnie przedstawię kontekst naszych działań, uwzględniający rynek usług konsultingowych SAP oraz działania samej firmy SAP.

Dzięki naszemu niestandardowemu oprogramowaniu umożliwiającemu przekształcenie systemów SAP, jesteśmy w stanie wykonać kopię systemów, wspólnie z klientami i partnerami wprowadzić ukierunkowane i selektywne zmiany w tych systemach, a następnie ponownie wypełnić je kompletnym lub wybranym zbiorem danych biznesowych przedsiębiorstwa. Możliwość odłączenia systemów od danych umożliwiła nam opracowanie znacznie bardziej inteligentnego i szybszego sposobu dokonania przejścia na system S/4HANA (nazwaliśmy tę metodę BLUEFIELD) – pozwalającego klientom na przeprowadzenie zarówno transformacji biznesowej, jak i technologicznej.

Nasi klienci mogą obecnie skorzystać z zalet zarówno podejścia Greenfield (wykorzystując przejście na S/4HANA jako doskonałą okazję do wprowadzenia zmiany sposobu prowadzenia działalności oraz innowacyjnych rozwiązań IT, na przykład rozwiązań chmurowych, w ramach jednego biznesowego startu produktywnego), jak i Brownfield (zachowanie i wykorzystanie wszystkich wcześniejszych inwestycji w rozwiązania i dane), a zarazem o połowę ograniczyć nakłady na doradztwo i skrócić czas realizacji projektu.

To innowacyjne podejście zostało już dostrzeżona przez rynek. Oprócz nawiązania ścisłej współpracy z wieloma największymi organizacjami na świecie, zadbaliśmy również o zbudowanie strategicznych relacji partnerskich z kilkoma czołowymi firmami z branży technologii i usług biznesowych. Po roku wspólnej pracy i przygotowań w maju 2019 r. firma IBM wprowadziła na rynek rozwiązanie Rapid Move dla SAP S/4HANA. Jego rdzeniem jest opracowane przez SNP oprogramowanie ułatwiające transformację oraz podejście BLUEFIELD, umożliwiające klientom IBM przyspieszenie ponownego wdrożenia głównych procesów biznesowych oraz integracji nowej technologii.

Z kolei w marcu 2019 r. firma Britehouse (oddział Dimension Data i część globalnego giganta technologicznego NTT) ogłosiła utworzenie regionalnego partnerstwa z SNP, w ramach którego podejście BLUEFIELD, zaprezentowane w czerwcu na konferencji Saphila, zostanie udostępnione w Afryce i na Bliskim Wschodzie. To fantastyczna okazja do zapewnienia klientom z tego regionu korzyści biznesowych i innowacyjnych technologii. Nasza prezentacja na konferencji Saphila wzbudziła ogromne zainteresowanie – liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w sesji dotyczącej podejścia BLUEFIELD, przekroczyła limit uczestników, a przed wejściem do sali konferencyjnej tworzyły się kolejki.

Co jednak bardziej istotne, firma SAP również zdała sobie sprawę z faktu, że ograniczona liczba dostępnych opcji migracji do S/4 nie oferuje elastyczności wymaganej przez największych globalnych klientów. Na poziomie zarządu firmy SAP SE Michael Kleinemeier, który kieruje globalną organizacją SAP Digital Business Services, wsparł ofertę Rapid Move przedstawioną przez firmę IBM, uznając, że zapewnia ona „klientom znacznie lepszą pozycję wyjściową podczas realizacji projektów transformacji cyfrowej oraz umożliwia jeszcze szybsze uzyskanie korzyści biznesowych i poprawę sprawności działania”.

Za kulisami przedstawiciele firmy SAP, IBM i SNP intensywnie pracują nad tym, aby niemieccy klienci noszący się z zamiarem przejścia na system S/4HANA otrzymali rozwiązanie, które zapewni im szybkość i zwinność. Szybkość oznacza w tym przypadku znaczne skrócenie czasu osiągnięcia pierwszych korzyści, natomiast elastyczność podejścia polega na tym, że opiera się ono na korzyściach biznesowych i programie transformacji, bez potrzeby korzystania z opcji migracji, które ograniczają realizację mapy wdrożenia.

SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement

Szczególnej uwagi warta jest inicjatywa podjęta przez firmę SAP we współpracy z SNP oraz niewielką grupą przedsiębiorstw realizujących projekt pilotażowy, która istotnie wpłynie na przyszły sposób działania. Jej celem jest utworzenie nowej społeczności wspierającej, promującej i ułatwiającej wprowadzenie podejść opartych na selektywnym przenoszeniu danych (my nazwaliśmy je BLUEFIELD). Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na potrzeby dużej części rynku SAP oczekującej większej elastyczności projektowania mapy wdrożenia S/4HANA.

„Grupa robocza SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement oferuje konieczną trzecią opcję uzupełniającą nasz program SAP S/4HANA Move i opracowaną z myślą o scenariuszach, w których ze względu na wymagania rynkowe zwykłe ponowne wdrożenie lub konwersja systemu nie wchodzi w grę" – powiedziała Stefanie Kübler, wiceprezes Data Management and Landscape Transformation, SAP Digital Business Services, dodając, że „nasi klienci mogą mieć pewność, że członkowie tej grupy roboczej rozumieją szanse i zagrożenia związane z podejściem selektywnym, mają specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, którą nieustannie poszerzają, wymieniają się doświadczeniami ze zrealizowanych projektów”.

Wszyscy przedstawiciele branży aplikacji dla przedsiębiorstw podobnie diagnozują przyczyny powolnego początkowego tempa wdrożenia S/4HANA i zgadzają się, że konieczne jest wprowadzenie zmian. Firmy zajmujące się transformacją (takie jak SNP), najważniejsi partnerzy świadczący usługi doradcze i firma SAP wspólnie opracowują innowacyjne rozwiązania, które umożliwią klientom transformację działalności dzięki wdrożeniu systemu S/4HANA.

Analitycy branży i obserwatorzy tego rynku zgadzają się, że jesteśmy na samym początku dużej fali transformacji S/4HANA, która zmieni nie tylko działalność naszych klientów, lecz także sposób działania samej branży konsultingowej.

Według Paula Esherwooda, redaktora kwartalnika ERP Today, „dyrektorzy ds. IT (CIO) są już znużeni kolejnymi bitwami i myśl o następnym projekcie ERP, zwłaszcza takim, do którego są przymuszani, nie budzi w nich przesadnego entuzjazmu. Przejście na S/4 nie powinno być postrzegane po prostu jako kolejny upgrade – to ważny krok w stronę zupełnie nowego modelu biznesowego, który może zrewolucjonizować procesy i procedury od dekad hamujące rozwój wielu przedsiębiorstw”.

Czas skończyć dyskusję o datach wygaśnięcia i zaoferować klientom elastyczne rozwiązania, które umożliwią wprowadzenie innowacji biznesowych, a także zmian w zakresie IT dzięki wdrożeniu systemu S/4HANA.

Case study: NSW LRS

New South Wales Land Registry Services (NSW LRS) obsługuje rejestr dokumentów poświadczających tytuł nadania gruntu w Nowej Południowej Walii dla władz stanowych i mieszkańców.

Przygotowując się do wdrożenia systemu SAP S/4HANA, kierownictwo NSW LRS szukało rozwiązania, które umożliwiłoby migrację, upgrade i rozszerzenie funkcji i danych w ramach jednego startu produktywnego. Wyzwaniem był krótki termin oraz zachowanie bezpieczeństwa danych i zgodności procesów.

Podejście SNP BLUEFIELD polega na automatycznym skanowaniu struktury systemów w celu zidentyfikowania obiektów, konfiguracji i sposobów korzystania. Automatyczne skany procesów pozwalają przewidzieć ryzyko związane z wdrożeniem SAP S/4HANA i podjąć odpowiednie działania w celu jego obniżenia. Oczekiwano, że rozwiązanie umożliwi realizację wielu projektów, takich jak zmiana bazy danych, wdrożenie nowej księgi głównej oraz konwersja do Unicode, a następnie przeniesienie do chmury – w ramach jednego etapu.

Krytycznym czynnikiem była zsynchronizowanie błyskawicznego tworzenia koncepcji biznesowych oraz analiza rozbieżności w celu dokonania oceny kluczowych wymagań biznesowych. Wykorzystano technologię SNP opracowaną do automatycznego skanowania oraz symulacji wymogów związanych z transformacją działalności. Uzyskany wynik miał być był przewidywalny i wolny od ryzyka.

Korzyści:

  • Doświadczenie firmy SNP w dziedzinie transformacji i migracji;
  • Konwersja wielu projektów w ramach migracji złożonej z jednego etapu;
  • Czas przestoju ograniczony do minimum;
  • Minimalny koszt i ryzyko.

 

Case study: VW Sachsen

Volkswagen Sachsen GmbH obejmuje zakład produkcji samochodów w Zwickau, Gläserne Manufaktur w Dreźnie oraz fabrykę silników w Chemnitz. Firma zatrudnia łącznie ponad 10 tys. pracowników.

Celem VW Sachsen GmbH – w której zrealizowano pilotażowy projekt przejścia na e-mobility w ramach VW Group – była konsolidacja systemów SAP obsługujących trzy lokalizacje (Drezno, Zwickau i Chemnitz) w ramach nowego systemu SAP S4/HANA i zastąpienie poprzedniego systemu. Do projektu przystąpiono z myślą o zdefiniowaniu szablonu procesu S/4HANA w dziedzinie finansów, zakupów i utrzymania. Firmie SNP zlecono przekształcenie i konsolidację danych z dwóch systemów źródłowych SAP w ramach nowego systemu SAP S/4HANA.

Wsparcie SNP w dziedzinie migracji danych było konieczne w celu osiągnięcia w krótkim czasie możliwych do oceny wyników migracji na potrzeby testów proceduralnych. Cele projektu obejmowały standaryzację i harmonizację procesów oraz ograniczenie liczby instancji SAP. System SAP S/4HANA powinien zostać wykorzystany jako nowy składnik mapy wdrożenia Volkswagen Finance.

Firma SNP scaliła dane z systemów źródłowych i zharmonizowała je. Interfejsy poprzednich systemów przeniesiono do nowego systemu docelowego i skonsolidowano. Dane były importowane do nowego systemu SAP S/4HANA stopniowo w ciągu dwóch miesięcy. Wykorzystano następujące produkty SNP: SNP CrystalBridge, SNP Transformation Backbone oraz SAP LT i SNP Automated Testing.

Korzyści:

  • Szybkie i elastyczne wdrożenie za pomocą bezpiecznych i powtarzalnych metod;
  • Możliwe do oceny wyniki uzyskiwane w krótkim czasie;
  • Rozwiązania SNP jako akcelerator dla migracji danych.