Aplikacja All for One EasyMOD może być nieocenioną pomocą w zarządzaniu wdrożeniem SAP, przy upgradach i instalacji service packów. Dzięki All for One EasyMOD można łatwo uzyskać dane o przyczynach wprowadzenia modyfikacji obiektów SAP. Przy migracji np. do nowej wersji SAP, rozszerzone dzięki All for One EasyMOD możliwości dokumentacji zmian pozwalają podejmować decyzje o pozostawieniu bądź wycofaniu zmiany.
 

Jedną z zalet systemów SAP jest to, że są dostarczone wraz ze środowiskiem rozwoju aplikacji (ABAP Workbench), przy pomocy którego zostały stworzone. Kod źródłowy programów i struktury danych mogą być analizowane i – w uzasadnionych przypadkach – modyfikowane przez klientów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo „modne” obecnie podejście open source jest w praktyce od dawna zrealizowane w produktach SAP!

Konieczność modyfikacji standardowych obiektów systemu SAP może pojawić się zarówno podczas wdrożenia, jak i po starcie produktywnym. Dwa główne powody wprowadzania zmian to:

 • dostosowanie funkcjonalności do specyficznych wymagań klienta, wykraczających poza możliwości standardowej konfiguracji,
 • instalacja korekt, zgodnie z zaleceniami producenta SAP (noty OSS lub wskazówki serwisu).

Konsekwencje modyfikacji

Podczas importu nowych wersji programów SAP (upgrade systemu lub instalacja Service Package) może wystąpić konflikt pomiędzy wersją zmodyfikowaną w systemie danej firmy, a nową wersją standardową, dostarczoną przez producenta.

W takiej sytuacji trzeba zadecydować: czy zachować modyfikację (tzn. odtworzyć zmiany w nowej wersji obiektu), czy ją anulować (ponieważ nowa lub poprawiona funkcjonalność jest dostępna w obiekcie standardowym).

Administrator systemu powinien dysponować wiedzą na temat przyczyn wprowadzenia danej modyfikacji do standardowego obiektu i jej charakteru (np. czy jest to zmiana wynikająca z noty OSS lub rozszerzenie funkcjonalne).

W większości wdrożeń SAP tworzony jest „rejestr modyfikacji” w postaci arkusza, dokumentu tekstowego lub zewnętrznej bazy Lotus Notes itp.

Korzystanie z takich narzędzi jest jednak dość kłopotliwe – wymaga udostępnienia katalogów sieciowych z odpowiednio zdefiniowanymi prawami dostępu, nie jest możliwa edycja pojedynczego arkusza lub dokumentu przez wiele osób równocześnie, trudno porównać listę modyfikacji w systemie z zewnętrzną dokumentacją, aby ustalić czy wszystkie zmiany zostały już opisane itd.

Standardowa rejestracja modyfikacji

Ze względu na potencjalnie duży wpływ modyfikacji na działanie systemu, SAP kontroluje i wspiera zarządzanie zmianami obiektów poprzez:

 • wymóg uzyskania kodu dostępu do każdego obiektu w systemie SapNet (komponent SSCR – SAP Software Change Registration),
 • zapis zmian w tzw. transportach napraw, które przenoszą modyfikacje z systemu rozwojowego do systemu QA i systemu produktywnego,
 • zapis wersji obiektu przed i po modyfikacji, w systemie rozwojowym,
 • ustawianie znacznika „naprawy”, w każdym zmodyfikowanym obiekcie.

Na podstawie powyższych informacji system uzupełnia listę modyfikacji obiektów (tabela SMODILOG) oraz przedstawia przegląd modyfikacji w transakcji ‘Modification browser’ (SE95).

Dlaczego potrzebna jest rozszerzona kontrola modyfikacji?

Rozwiązanie All for One EasyMOD rozszerza standardową funkcjonalność rejestracji zmian obiektów SAP, dając nowe możliwości w następujących obszarach:

 • klasyfikacja zmian (rejestracja przyczyny i aktualnego statusu zmiany oraz wersji systemu lub Service Package, dla której zmiana jest istotna),
 • dokumentacja zmian w postaci odsyłaczy do not OSS, nazwy pliku lub notatki tekstowej wprowadzonej bezpośrednio w systemie SAP,
 • przegląd modyfikacji systemu wg obiektu, autora lub daty modyfikacji, ze wskazaniem, które modyfikacje posiadają już dokumentację, a które wymagają uzupełnienia.

Cykl wprowadzania i dokumentowania modyfikacji w All for One EasyMOD

Modyfikacja obiektu systemu SAP jest wykonywana w środowisku ABAP Workbench (edytor programów, słownik danych, itp.). Przegląd wszystkich wprowadzonych modyfikacji można uzyskać w raporcie All for One EasyMOD. Dla każdego zmodyfikowanego obiektu jest dostępny ekran szczegółów, gdzie wprowadza się klasyfikację oraz opis zmian.

Podczas upgrade lub importu Service Package, administrator może szybko odnaleźć obiekty, dla których system sygnalizuje konflikty i podjąć decyzję o wycofaniu modyfikacji lub jej odtworzeniu w nowej wersji.

Kto i na czym korzysta z All for One EasyMOD?

Z All for One EasyMOD może korzystać wiele grup użytkowników, zaangażowanych w projekt SAP, na jego różnych etapach:

 • Programista – autor modyfikacji może przy pomocy All for One EasyMOD uzyskać w dowolnym momencie aktualny i kompletny przegląd obiektów zmodyfikowanych przez siebie lub inne osoby. Dla modyfikacji, które nie zostały jeszcze udokumentowane, można wprowadzić ich klasyfikację i opis, bez opuszczania środowiska ABAP Workbench (zamiast otwierania arkusza Excel, dokumentu Word lub bazy Lotus Notes, poza systemem).
 • Administrator systemu – korzysta z All for One EasyMOD podczas importu nowej wersji systemu (upgrade lub Service Package); rozwiązanie wspiera analizę konfliktów pomiędzy wersjami obiektów i podejmowanie decyzji: czy należy powtórzyć modyfikację w nowej wersji, czy wycofać zmiany.
 • Kierownik projektu, IT manager, audytor – może w dowolnym momencie zweryfikować pełen zakres modyfikacji systemu standardowego oraz uzyskać informację o przyczynach zmian.

Dostępność rozwiązania

BCC (aktualnie All for One Poland) udostępnia rozwiązanie All for One EasyMOD jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności systemów SAP od wersji 4.6C lub Web Application Server od wersji 6.10.

Produkt jest dostarczany wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika, w postaci transportu. Instalację należy przeprowadzić jednorazowo, w systemie testowo/rozwojowym (w którym wprowadzane są modyfikacje obiektów standardowych SAP).

Rozwiązanie pozwala nam efektywnie śledzić zmiany standardowych obiektów systemu SAP. Rozwiązanie to sprawdziło się m.in. podczas audytu systemu, kiedy mogliśmy natychmiast odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące modyfikacji. – powiedział Damian Zajkowski, Kierownik projektu SAP w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych.