Wśród firm planujących wdrożenie lub migrację do SAP S/4HANA pokutuje przekonanie, że jedyną opcją zarządzania magazynem w S/4 jest Extended Warehouse Management (EWM). To często argument za opóźnieniem tego – i tak złożonego – projektu transformacyjnego. Zupełnie niepotrzebnie, bo w systemie SAP S/4HANA 2020 dostępne są także inne modele zarządzania gospodarką magazynową, w tym także stary dobry moduł LE-WM, tyle że pod nową nazwą: Stock Room Management.
 

Stock Room Management

Aby zaprezentować, czym jest Stock Room Management, należy cofnąć się w czasie do momentu opublikowania przez SAP tzw. listy uproszczeń (simplification list) dla systemu S/4 HANA 1610 – a więc pierwszej wersji systemu S/4HANA, zawierającej tzw. uproszczoną logistykę. Lista zawierała bardzo lakoniczny komunikat, że moduł LE-WM (służący do zarządzania magazynem, będący częścią systemów SAP ECC 6.0 i wcześniejszych) nie jest częścią docelowej architektury systemów SAP S/4HANA i że dostępny jest jego funkcjonalny zamiennik – moduł EWM. Lista dodatkowo zawierała informację, że klienci korzystający aktualnie z modułu LE-WM powinni zaplanować projekt wdrożenia modułu EWM.

Oczywiście wychodząc naprzeciw klientom, którzy zamierzali wdrożyć system SAP S/4HANA w drodze konwersji SAP ECC 6.0 (tzw. brownfield), SAP zapewnił możliwość użycia wdrożonych funkcjonalności modułu LE-WM w ramach tzw. pakietu kompatybilności (compatibility scope). Z zastrzeżeniem jednak, że datą graniczną korzystana z pakietu jest koniec roku 2025.

Dla tysięcy klientów, którzy na przestrzeni lat wdrożyli w systemie SAP ECC 6.0 (i wcześniejszych) moduł LE-WM i dostosowali go do własnych potrzeb (niejednokrotnie były to duże projekty kustomizacyjne, integrującę SAP z innymi aplikacjami wspierającymi funkcje logistyczne, np. w zakresie niestandardowych transakcji mobilnych), była to perspektywa co najmniej niepokojąca. Na szczęście sytuacja uległa zmianie. SAP zrezygnował (częściowo – o czym dalej) z planu wyeliminowania modułu LE-WM z docelowej architektury systemu SAP S/4 HANA. Tak powstał Stock Room Management. Klasyczny moduł LE-WM otrzymał po prostu nową nazwę marketingową.

Co warte podkreślenia, w liście uproszczeń dla systemu SAP S/4HANA 2020 nie ma już wzmianki o tym, że LE-WM nie jest częścią docelowej architektury systemów SAP S/4HANA! A zatem klasyczny moduł LE-WM zostaje w S/4HANA na dłużej, a zbliżająca się perspektywa roku 2025 nie musi już niepokoić menedżerów IT i szefów logistyki.

Stock Room Management to po prostu LE-WM, jednakże okrojony z następujących funkcjonalności:

 • Task & Resource Management;
 • Warehouse Control Interface;
 • Decentral WM;
 • Wave Management;
 • Cross Docking;
 • Yard Management;
 • Value Added Services.

Są to funkcjonalności stosunkowo rzadko wdrażane (przynajmniej na polskim rynku). A zatem klienci przymierzający się do konwersji systemu SAP ECC 6.0 na S/4HANA 2020 (i wkrótce 2021) muszą zwrócić uwagę, czy używają funkcjonalności z powyższej listy. Jeśli tak, to oczywiście po konwersji będą z nich mogli nadal korzystać, ale tylko w zakresie pakietu kompatybilności, a więc wyłącznie do końca roku 2025. Po tej dacie użycie LE-WM będzie zgodne z licencją jedynie w zakresie Stock Room Management.

W nocie 2882809 firma SAP dostarcza program STOCKROOM_COMPLIANCE_CHECK, który może zostać zainstalowany na systemie SAP ECC 6.0. Program sprawdza zgodność LE-WM z zakresem Stock Room Management.

Klienci, którzy korzystają chociaż z jednej usuniętej z zakresu Stock Room Management funkcjonalności LE-WM, nie mają wyboru: muszą albo przedsięwziąć projekt wdrożenia modułu EWM, który przejmie procesy realizowane przez usuniętą funkcjonalność (projekt powinien się zakończyć do końca roku 2025), albo będą zmuszeni przestać jej używać (pakiet kompatybilności wygaśnie).

Ponieważ Stock Room Management jest częścią architektury S/4HANA (i będzie dostępny po 2025 r. i później), powstaje pytanie, czy dla nowych klientów (lub nowych wdrożeń S/4HANA od zera, tzw. greenfield) można wdrażać Stock Room Management zamiast Extended Warehouse Management? Odpowiedź – przynajmniej formalnie – brzmi: tak – można. Nie ma przeciwskazań licencyjnych, jest za to oficjalne stanowisko SAP, że funkcjonalność zostaje w S/4HANA na dłużej.

Niemniej należy mieć na uwadze następujące fakty:

 • Stock Room Management – jako część LE-WM dostępna po roku 2025 – został wprowadzony głównie z myślą o klientach mających wdrożone systemy SAP ECC 6.0 i intensywnie korzystających z LE-WM, którzy chcą wdrożyć system S/4HANA w drodze konwersji (brownfield) i nie chcą wdrażać modułu EWM, a przynajmniej nie w krótkim horyzoncie czasu.
 • Stock Room Management jest technologicznie przestarzały. Ponadto firma SAP deklaruje, że nie będzie prowadzić w zakresie Stock Room Management żadnych prac rozwojowych. A zatem w Stock Room Management nie znajdziemy żadnych nowinek, takich jak analityka na bazie wglądów CDS (Core Data Services) czy aplikacje Fiori. Moduł EWM pozostaje w ofercie SAP docelowym rozwiązaniem do zarządzania magazynami i jest rekomendowany we wszystkich nowych wdrożeniach S/4HANA.
 • W nowych wdrożeniach S/4HANA Stock Room Management powinien być implementowany wyłącznie dla względnie prostych magazynów, z ręczną obsługą (brak automatyki), a także w takich projektach, w których czynnik kosztowy odgrywa kluczową rolę – oczywiście przy akceptacji faktu, że rozwiązanie Stock Room Management jest przestarzałe i nie będzie przez producenta rozwijane.

Extended Warehouse Managament

EWM to zaawansowany moduł służący do kompleksowego zarządzania magazynem. Wspiera przepływy materiałów w ramach magazynu oraz przechowuje informacje o zapasie z dokładnością do konkretnego miejsca składowania. Obsługuje takie kluczowe procesy, jak rozładunek, odkładanie, pobieranie (kompletacja), pakowanie czy inwentaryzacja. EWM może zostać użyty do obsługi prostych magazynów oraz tych najbardziej zaawansowanych, zarówno pod względem organizacji logicznej, jak i wdrożonej automatyki. Poza podstawowymi procesami wymienionymi powyżej EWM może być również wykorzystany do obsługi tych bardziej złożonych, takich jak np. zarządzanie placem (Yard Management). Oczywiście EWM wspiera również obsługę za pomocą urządzeń mobilnych RF.

Klientom posiadającym lub wdrażającym magazyny zautomatyzowane EWM oferuje dwie możliwości komunikacji z systemami automatyki magazynowej. Podmoduł MFS (Material Flow System) pozwala na bezpośrednią komunikację z programowalnymi sterownikami logicznymi (Programmable Logic Controller) za pomocą protokołu TCP/IP. Wówczas to EWM przejmuje niejako rolę WCU (Warehouse Control Unit). Druga z możliwości pozwala użyć komunikatów typu IDOC, aby wymieniać dane z zewnętrznym podsystemem WCU (magazyn automatyczny traktowany jak czarne pudło – blackbox).

Embedded EWM

Historycznie moduł EWM był częścią osobnego systemu SAP SCM (Supply Chain Management), tak jak np. moduł APO (Advanced Planner & Optimizer). W systemie SAP S/4HANA EWM został w pełni zintegrowany i jest dostępny jako jeden z możliwych do wdrożenia modułów. Wersja EWM zintegrowana w SAP S/4HANA jest określana jako Embedded Extended Warehouse Management (Embedded EWM). EWM w wersji standalone jest wciąż dostępny (EWM 9.5). Istnieją niewielkie różnice pomiędzy tymi obiema wersjami.

Embedded EWM jest dostępny w S/4HANA w dwóch wersjach (nota SAP: 2938306):

 • Basic Warehouse Management;
 • Advanced Warehouse Managament (Extended Warehouse Management).

Nie są to różne wersje w sensie technicznym, lecz dwa modele licencjonowania. Wersja Basic Embedded EWM nie wymaga dodatkowych licencji (jest zawarta w licencjach standardowych S/4HANA). Wersja Advanced Embedded EWM jest dodatkowo licencjonowana. Wersja licencyjna jest ustawiana w systemie na poziomie numeru magazynu (podstawowa jednostka organizacyjna w EWM). Obie wersje różnią się zakresem dostępnych do użycia funkcjonalności (SAP zastrzega sobie prawo do wykonaniu audytu systemu pod kątem wykorzystywanych funkcjonalności). Zestawienie dostępnych funkcjonalności Embedded EWM w kontekście licencji zawiera tabela poniżej.

Wersja Basic odpowiada z grubsza zakresowi funkcjonalności klasycznego modułu LE-WM znanego z systemów SAP ECC 6.0 (i wcześniejszych). Wersja ta została przygotowana jako zamiennik modułu LE-WM z myślą o tych klientach, którzy nie potrzebują zaawansowanych możliwości Embedded EWM, ale którzy zechcą przejść na nowsze technologicznie rozwiązanie. A zatem dla wszystkich nowych wdrożeń SAP S/4HANA rekomendowane jest wdrożenie właśnie Embedded EWM, a nie opisanego wcześniej Stock Room Management, przynajmniej w zakresie wersji Basic, która realizuje najważniejsze procesy magazynowe. Po pełną wersję Embedded EWM powinni sięgnąć tylko klienci potrzebujący zaawansowanych funkcjonalności, których użycie w wersji Basic jest niedozwolone, np. duzi operatorzy logistyczni (3PL/4PL) czy sieci handlowe dysponujące dużymi centrami dystrybucyjnymi.

Decentralized Embedded EWM

Istnieje jeszcze jeden sposób implementacji Embedded EWM w S/4HANA, o którym nie wolno zapomnieć. System SAP S/4HANA z Embedded EWM może zostać wdrożony jako zdecentralizowany system WMS, czyli system z założenia przeznaczony wyłącznie do obsługi magazynów (niezależny od systemu ERP obsługującego główne procesy biznesowe: sprzedaż, zakupy, finanse). Systemy zdecentralizowane implementuje się głównie z myślą o wydajności, tak by obsługa procesów magazynowych była maksymalnie sprawna.

W tym miejscu autor chciałby zwrócić uwagę, że zdecentralizowana wersja LE-WM została wyłączona z zakresu Stock Room Management. A zatem wszystkie systemy obecni obsługujące magazyny w modelu zdecentralizowanym za pomocą modułu LE-WM powinny zostać wdrożone od nowa jako SAP S/4HANA z Embedded EWM ustawionym jako zdecentralizowany system WMS (scenariusz brownfield dla tego typu projektów nie ma sensu).

Magazyn – różne możliwości

W niniejszym artykule zaprezentowano różne możliwości implementacji dostępnych modułów do zarządzania magazynem w systemie SAP S/4HANA. Przedstawiono dwa rozwiązania: Stock Room Management oraz Embedded Extended Warehouse Management. Wdrożenie obu rozwiązań opisano w kontekście rodzajów projektów implementacji SAP S/4HANA, to znaczy projektów od nowa (greenfield) oraz konwersji systemów SAP ECC 6.0 (brownfield). Wyjaśnione zostały również aspekty licencyjne związane z Embedded EWM (wersje Basic oraz Advanced). Krótko został poruszony wątek implementacji zdecentralizowanych modułów WMS.