Wiele firm korzystających z SAP ERP prowadzi również sprzedaż z wykorzystaniem drukarek fiskalnych. Dzięki rozwiązaniu All for One EasyPOS otrzymują one możliwość drukowania paragonów fiskalnych bezpośrednio z SAP ERP.
 

Dla kogo

O tym, kto zobowiązany jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, mówi art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z tym przepisem ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W praktyce jest to najczęściej sprzedaż realizowana w placówkach handlowo-usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną, hurtową, usługową, obwoźną jak i w największych sieciach hurtowni i supermarketów. Ale nie tylko.

Bardzo często firmy niezajmujące się sprzedażą bezpośrednią dla masowego klienta, mają potrzebę sprzedaży paragonowej sporadycznym klientom jednorazowym lub np. pracownikom. Zazwyczaj te firmy nie mają dedykowanych systemów sklepowych typu POS. Dokumenty sprzedażowe tworzone są w systemie SAP ERP i powinny być stąd drukowane.

Istota rozwiązania

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi przygotowane przez BCC (aktualnie All for One Poland) w ramach oferty All for One SAP Add-ons, rozwiązanie All for One EasyPOS, umożliwiające współpracę systemu SAP ERP z drukarkami fiskalnymi.

Jest to rozszerzenie standardu SAP, gotowe do szybkiego i prostego uruchomienia w dowolnej firmie korzystającej z SAP ERP w wersji od 4.6. Wymagany jest wdrożony moduł SAP SD – wydruk paragonów bazuje na dokumencie faktury (Grupa transakcji VFxx).

Użytkownikami rozwiązania są osoby prowadzące sprzedaż, wystawiające faktury i paragony fiskalne, pracujące na systemie SAP i stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows i podłączoną drukarką fiskalną.

Korzyści

Dzięki All for One EasyPOS firma ma możliwość drukowania paragonów fiskalnych bezpośrednio z systemu SAP ERP. Przekłada się to na korzyści w kilku obszarach, w tym na usprawnienie pracy użytkowników, wyeliminowanie ewentualnych błędów w ich pracy (np. wydrukowanie dwukrotnie tego samego paragonu), pełną integrację z systemem (modułem SD i FI).

Użytkownik chcąc wydrukować paragon fiskalny, postępuje tak samo, jak podczas wydruku faktury, wybiera tylko odpowiedni, wcześniej skonfigurowany rodzaj informacji wyjściowej. Możliwe są wydruki pojedyncze, zbiorcze, on-line bądź wydruki realizowane automatycznie zaraz po utworzeniu dokumentu.

W skład rozwiązania wchodzi program umożliwiający przegląd dotychczas wydrukowanych paragonów. Użytkownik ma dostęp do pełnej historii operacji przeprowadzanych na drukarce fiskalnej. Dysponuje informacją, które faktury zostały wydrukowane poprawnie, a w przypadku błędów jest w stanie zidentyfikować przyczynę niepoprawnego wydruku. Faktury wydrukowane poprawnie są blokowane do ponownego wydruku.

Serwer SAP komunikuje się z programem drukującym za pośrednictwem usług sieciowych (WebService). Użytkownik może wydrukować paragon na dowolnej drukarce dostępnej w sieci firmowej, w zależności ustawień w tabeli konfiguracyjnej SAP.

Różne branże, jedno rozwiązanie
Wśród firm korzystających z All for One EasyPOS są podmioty z różnych branż, m.in.: Utilities, kosmetycznej, spożywczej i mięsnej, wydawniczej, metalurgicznej, finansowej i medialnej.

Różne drukarki, możliwości konfiguracji

All for One EasyPOS został przygotowany w taki sposób, aby można było go łatwo przystosować do specyficznych uwarunkowań sprzedaży prowadzonej w danej firmie, a także do pracy z różnymi modelami urządzeń fiskalnych.

Za pomocą wbudowanych w All for One EasyPOS programów konfiguracyjnych istnieje możliwość dodawania i zmiany form płatności, jakie drukują się na paragonach. Można dodawać tekst do stopki paragonu, np. numer dokumentu referencyjnego z SAP. Istnieje możliwość przesłania informacji o kasjerze i numerze kasy na paragon czy wydrukowania paragonu w walucie obcej. Dodatkowo można konfigurować także parametry drukarki takie jak: port komunikacyjny, prędkość transmisji czy homologacja (stara, nowa).

Dzięki temu, że rozwiązanie zostało oparte na uniwersalnym protokole komunikacyjnym Thermal, istnieje możliwość łatwej zmiany drukarki bez ingerencji w oprogramowanie. Warunkiem jest tylko, aby dana drukarka obsługiwała ten protokół. Aktualnie EasyPOS wspiera wszystkie dotychczasowe modele firmy Posnet, poza modelem Thermal HD, który obsługuje wyłącznie nowy protokół Posnet oraz większość modeli pozostałych producentów, takich jak Novitus czy Emar, które mogą działać na protokole Thermal. W niedalekiej przyszłości wspierane będą także drukarki z protokołem Posnet.

Szybka instalacja

All for One EasyPOS jest rozwiązaniem gotowym do działania. Po weryfikacji zgodności All for One EasyPOS z użytkowanymi przez firmę modelami drukarek rozwiązanie jest instalowane na systemie SAP ERP, gdzie można wykonać ustawienia konfiguracyjne, m.in. dotyczące kodów podatków czy form płatności.

Z punktu widzenia technicznego, pakiet All for One EasyPOS składa się z dwóch komponentów: rozszerzenia ABAP po stronie SAP ERP oraz współpracującego z nim oprogramowania na stacji roboczej opartego na technologii Active X bądź web service (od wersji ECC 6.0). Rozwiązanie po stronie systemu SAP ERP zostało stworzone w języku ABAP jako zbiór programów i modułów funkcyjnych. Oprogramowanie na stacji roboczej zostało stworzone w języku C++ (OLE) i C# (Web service).

Pakiet uzupełnia program instalacyjny w postaci pojedynczego pliku (standardowy instalator Windows) zawierający oprogramowanie instalowane na stacji roboczej. Wszystko to pozwala zacząć korzystać z EasyPOS w kilka dni od zakupu rozwiązania.

All for One EasyPOS to część oferty All for One SAP Add-ons. All for One SAP Add-ons to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP.

Produkty All for One SAP Add-ons tworzone są w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Przygotowane w technologii SAP produkty można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób, jak inne standardowe funkcjonalności SAP.
Inne produkty All for One SAP Add-ons z obszaru sprzedaży i CRM to m.in.:
CaRuM: sprawniejsze zarządzanie działaniami handlowymi
All for One Single Customer View: najważniejsze dane o kliencie w jednym miejscu
All for One EasySign – łatwiejszy e-podpis w SAP