VBC: Łączenie środowisk IT po fuzji firm
VBC

Łączenie środowisk IT
po fuzji firm

Migracja Microsoft 365 tenant to tenant

Volumetric Bulding Companies (VBC), jedna z największych amerykańskich grup zajmujących się produkcją i wznoszeniem budynków modułowych wykonanych w technologii drewnianej, przeprowadziła fuzję z Polcom Group – skupiającą spółki wytwarzające i wznoszące budynki w konstrukcji stalowej. Tego typu transakcje biznesowe zawsze owocują licznymi zadaniami dla zespołów IT. Jednym z nich było połączenie dwóch środowisk Microsoft 365 należących do VBC oraz Polcom Group. Projekt został zrealizowany przez All For One Poland.

Volumetric Bulding Companies (VBC), jedna z największych amerykańskich grup zajmujących się produkcją i wznoszeniem budynków modułowych wykonanych w technologii drewnianej, przeprowadziła fuzję z Polcom Group – skupiającą spółki wytwarzające i wznoszące budynki w konstrukcji stalowej. Tego typu transakcje biznesowe zawsze owocują licznymi zadaniami dla zespołów IT. Jednym z nich było połączenie dwóch środowisk Microsoft 365 należących do VBC oraz Polcom Group. Projekt został zrealizowany przez All For One Poland.

Skuteczne scalenie danych obu podmiotów w jednym, docelowym tenancie Microsoft 365 wymagało szczegółowego planowania i współpracy między All For One i specjalistami po stronie obu łączących się grup spółek. Zespół All For One Poland musiał uwzględnić różnice w infrastrukturze, aplikacjach i preferencjach użytkowników obu stron transakcji, zapewniając jednocześnie płynne przejście i minimalne zakłócenia w codziennej pracy.

W przypadku połączenia dwóch grup podmiotów niezbędne jest przeniesienie danych, kont użytkowników oraz usług z osobnych środowisk Microsoft 365 do wspólnego środowiska. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania poczty firmowej oraz bezproblemowego dostępu do firmowych aplikacji i systemów stanowi kluczowy element z punktu widzenia ciągłości biznesu, zadowolenia pracowników i ich wydajności.

Kluczowe było planowanie prac migracyjnych, tak by ewentualne problemy z działaniem poczty, dostępem do witryn SharePoint i OneDrive nie zakłócały działalności operacyjnej kluczowej w branży budowlanej.

Wybór sposobu migracji

Po dokładnej analizie ilości danych i liczby użytkowników specjaliści z All For One Poland zdecydowali się na migrację metodą cutover. Jest to metoda charakteryzująca się przenoszeniem danych pomiędzy tenantami, w której kopiowanie danych nie wpływa bezpośrednio na pracę użytkowników. Podczas wykonywania operacji kopiowania danych pomiędzy tenantami pracownicy obu organizacji nie odczuwają żadnych niedogodności, ponieważ cały proces jest dla nich przezroczysty.

Największym wyzwaniem jest moment przepięcia użytkowników, czyli dzień, w którym wszyscy użytkownicy firmy A otrzymują nowe dane do logowania w firmie B. Po zalogowaniu do nowego środowiska nie powinni oni zauważyć żadnej różnicy w witrynach SharePoint, wiadomościach e-mail oraz w swoich aplikacjach Outlook i danych przechowywanych na dyskach OneDrive.

Analiza i kroki migracyjne

Zespół All For One przeprowadził kompleksową analizę infrastruktury, identyfikując kluczowe zależności między aplikacjami i oceniając potencjalne wyzwania. Przygotowany plan migracji zakładał odtworzenie po stronie docelowej kont użytkowników, witryn SharePoint wraz z uprawnieniami, skrzynek pocztowych Exchange typu shared oraz list dystrybucyjnych. Migracja obejmowała przeniesienie wszystkich kont użytkowników oraz terabajtów danych do tenanta M365 VBC w Stanach Zjednoczonych.

Jednym z wyzwań wymagających skrupulatnego zarządzania był tzw. throttling w środowisku Microsoft. Throttling to kontrolowanie przepustowości w celu zarządzania obciążeniem usług, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności środowiska chmurowego. Przed migracją przygotowaliśmy zgłoszenie do supportu Microsoft, minimalizując potencjalne ograniczenia transferów. Wspólnie z zespołem IT Polcom Group na bieżąco przekazywaliśmy informacje dotyczące postępów migracji.

Do migracji wykorzystaliśmy dedykowane do tych celów oprogramowanie Avepoint Fly, wspierające cały proces przenoszenia danych pomiędzy tenantami. Środowisko przygotowane na potrzeby migracji składało się z pięciu serwerów wirtualnych umieszczonych w Data Center All for One. Każdy z tych serwerów był wyposażony w znaczną moc obliczeniową i został skonfigurowany tak, aby równocześnie obsługiwać wiele zrównoleglonych zadań migracyjnych. Takie podejście miało na celu zmaksymalizowanie efektywności transferu pomiędzy tenantami.

Zespół odpowiedzialny za migrację monitorował na bieżąco obciążenie serwerów, postęp wykonywanych zadań migracyjnych oraz logi związane z ewentualnymi blokadami ze strony serwerów Microsoft. W razie potrzeby reagowano natychmiastowo, dostosowując liczbę zadań wykonywanych jednocześnie, aby zoptymalizować proces migracji. Dużym i zarazem najbardziej czasochłonnym wyzwaniem było przetransferowanie znacznej liczby pojedynczych plików znajdujących się w witrynach SharePoint.

Elastyczność w dostosowywaniu strategii pracy do zmiennych warunków, takich jak throttling ze strony dostawcy usług, były kluczowe dla skutecznej realizacji migracji danych między środowiskami Microsoft 365 Polcom Group i VBC.

Kluczowe usługi, które zostały zmigrowane przy współpracy zespołu IT naszego klienta

Migracja poczty elektronicznej jest jednym z głównych elementów: skrzynki pocztowe, wiadomości e-mail, foldery, kalendarze i kontakty;

Migracja obejmuje przenoszenie struktur grup mailowych, dystrybucyjnych oraz związanych z nimi uprawnień;

Przeniesienie danych przechowywanych wusłudze OneDrive for Business, takich jak pliki, foldery i dokumenty, jest kluczowe, zwłaszcza jeśli pracownicy używają OneDrive do przechowywania i współpracy nad plikami;

W przypadku korzystania z SharePoint Online istotne jest przeniesienie witryn, bibliotek dokumentów, list, struktur uprawnień i innych powiązanych danych;

Jeśli firma korzysta z niestandardowych aplikacji lub integracji z M365, konieczne jest przeniesienie ustawień, konfiguracji oraz dostosowanie aplikacji do nowego środowiska;

Przeniesienie danych dotyczących uprawnień, ról, zasad bezpieczeństwa oraz konfiguracji związanych z Azure Active Directory (Azure AD);

Aktualizacja ustawień DNS jest niezbędna, aby kierować ruch do nowego środowiska po migracji.

Przełączenie na nowe środowisko

Dzień przełączenia to kluczowy moment migracji, kiedy organizacja przechodzi z dotychczasowego środowiska do nowego. Od tego momentu zmienione rekordy DNS kierują cały ruch do nowego środowiska, a wszystkie wiadomości e-mail trafiają bezpośrednio do skrzynek pocztowych użytkowników w tenancie docelowym.

Polcom Group, świadoma krytyczności tego momentu, przeprowadziła skuteczną rekonfigurację laptopów użytkowników, eliminując dodatkowe problemy zgłaszane do lokalnego IT. Od tej chwili użytkownicy mają możliwość zalogowania się do zasobów M365 za pomocą nowego konta oraz hasła dostarczonego przez zespół IT naszego klienta.  All For One Poland nie tylko przeprowadziło migrację danych, ale także zapewniło wsparcie techniczne po zakończeniu procesu migracji. To daje organizacji pewność, że w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych.

Rozpoznając ograniczenia technologiczne już na początku projektu, zminimalizowaliśmy ryzyko utraty danych i udostępnionych plików.

Jan Szary, Director of IT Applications, Volumetric Building Companies

Podstawowe korzyści

Korzyści wynikające z przeprowadzonej migracji M365 tenant to tenant dla Volumetric Building Companies i Polcom Group są liczne i zróżnicowane, obejmując różne aspekty operacyjne, technologiczne oraz strategiczne. Oto główne korzyści:

Przejście do nowego środowiska odbyło się bez większych zakłóceń w codziennej pracy użytkowników. Dzięki odpowiedniemu planowaniu migracji oraz elastycznemu podejściu do zarządzania przepływem danych organizacja zachowała ciągłość działania swoich kluczowych procesów biznesowych;

Migracja pozwoliła na usprawnienie operacji IT, umożliwiając skuteczne zarządzanie danymi, kontami użytkowników oraz usługami w jednym wspólnym środowisku. Zintegrowane środowisko M365 ułatwia współpracę między różnymi działami i jednostkami organizacyjnymi, co przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej;

Konsolidacja środowisk M365 pozwoliła na skuteczniejsze zarządzanie danymi poprzez zastosowanie jednolitych zasad ochrony dla całej organizacji. Centralizacja danych ułatwiła monitorowanie oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia, zwiększając ogólny poziom bezpieczeństwa organizacji i chroniąc jej aktywa.

Migracja środowiska Office 365 między tenantami, przeprowadzona przez All For One Poland dla Volumetric Building Companies (VBC) i Polcom Group, przyniosła liczne korzyści operacyjne, technologiczne i strategiczne, które znacząco wpłynęły na efektywność działania obu firm. Kluczowa była kompleksowa analiza infrastruktury przeprowadzona przez All For One Poland, która pozwoliła na dokładne zrozumienie potrzeb i wymagań obu organizacji. Dzięki temu migracja została starannie zaplanowana, minimalizując ryzyko zakłóceń w codziennych operacjach oraz zapewniając ciągłość działania biznesu.

Volumetric Building Companies (VBC)

To jeden z największych w Stanach Zjednoczonych producentów wielorodzinnych modułowych budynków wolumetrycznych i komponentów dla budownictwa. Portfolio obejmuje apartamenty, domy studenckie, meble i rozwiązania dla hotelarstwa. Firma posiada dwa duże zakłady produkcyjne w Tracy (Kalifornia) i Berwisk (Pensylwania). Siedziba główna znajduje się w Filadelfii. Fuzja z Polcom Group, zajmującą się produkcją stalowych budynków modułowych i mebli na zamówienie m.in. dla branży hotelarskiej z siedzibą w Chojnicach, pozwoliła na powiązanie innowacyjnej technologii budownictwa drewnianego VBC z zaawansowanymi stalowymi systemami modułowymi Polcom Group.

Kamień milowy w tworzeniu globalnych struktur

Migracja T2T była jednym z ciekawszych przedsięwzięć realizowanych przez nasz dział na przestrzeni ostatnich miesięcy. Głównym czynnikiem ryzyka, którym musieliśmy zarządzić, była utrata danych oraz zapewnienie ciągłości pracy naszym pracownikom. Rozpoznając ograniczenia technologiczne już na początku projektu, wraz z zespołem All for One opracowaliśmy podejście, które zminimalizowało ryzyko utraty danych i udostępnionych plików. Narzędzia i specjaliści firmy All for One Poland pomogli sprostać naszym wysokim standardom, a samo wdrożenia odbyło się bez zarzutów. Wdrożenie projektu uważam za bardzo pozytywne. Projekt zakończony sukcesem jest dla nas kamieniem milowym w tworzeniu globalnych struktur.

Jan Szary, Director of IT Applications, Volumetric Building Companies

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.