Czas na SAP S/4HANA | All for One Poland

Czas na SAP S/4HANA

Udane wdrożenie w jednym kroku – dzięki metodzie SNP BLUEFIELD i CrystalBridge

Udostępnij
Drukuj:
Wprowadzenie na rynek SAP S/4HANA odbija się szerokim echem. Żaden inny produkt nie wywołuje podobnych emocji od czasu wprowadzenia generacji oprogramowania SAP R/3. Społeczność SAP jest zatem zgodna, że S/4HANA jest zwiastunem zmiany pokoleniowej dla użytkowników SAP.
 

Zmiana pokoleniowa związana z nowym modelem architektonicznym SAP S/4HANA obiecuje realizację księgowania i analiz w czasie rzeczywistym oraz optymalizację danych księgowych, co powinno prowadzić do uproszenia i przyśpieszenia procedur zamknięcia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku księgowości, ponieważ sprowadzenie uniwersalnego dziennika (Universal Journal) do koncepcji „jedynej prawdy” umożliwia przekształcenie konwencjonalnego pomostu pomiędzy księgowością finansową i controllingiem w zintegrowany system księgowy. Nowe aplikacje użytkownika do rejestracji i raportowania transakcji nadają nową dynamikę pracy użytkownika i zapewniają innowacyjne możliwości operacyjne.

Brak czasu na analizę? Przygotuj się na wysokie ryzyko!

Bez fazy dogłębnej analizy, postawione pytania otrzymają tylko ograniczone odpowiedzi. W okresie poprzedzającym projekt S/4HANA należy przeprowadzić dogłębną analizę, aby zapewnić powodzenie wdrożenia.

Otwartych pytań jest wiele, w tym:

 • Jaki wpływ będzie mieć SAP S/4HANA na nasz pejzaż systemów?
 • W jakim stopniu platforma ta wpłynie nasz model biznesowy?
 • Jak obsługuje się nowy pejzaż?
 • Jaki zakres zmian jest potrzebny z funkcjonalnego punktu widzenia?
 • Jaką metodę wdrożenia powinniśmy zastosować?
 • Ile etapów/poszczególnych projektów potrzebujemy?
 • Jak możemy się do tego przygotować?

Dzięki metodom analizy opartej na oprogramowaniu i tradycyjnych procedurach konsultingowych, można zidentyfikować obszary działania oraz nadać im priorytety, oceniając ich potencjał podczas warsztatów. Następnie można zdefiniować stopień zmian i związany z nimi scenariusz wdrożenia, korzystając z opisu i klasyfikacji tych obszarów działania.

Sprawdzone metody: Brownfield i Greenfield

Metody Greenfield i Brownfield są dobrze ugruntowane na rynku. Greenfield oznacza nowy początek: stary świat SAP ERP, który ewoluował w czasie, ustępuje miejsca nowo stworzonemu i zaprojektowanemu systemowi. Brownfield oznacza pragmatycznie zorientowaną konwersję dotychczasowego systemu. Wystarczy tylko dokonać zmian technicznych, które są niezbędne w związku z wprowadzeniem SAP S/4HANA.

Dwa w jednym: SAP S/4HANA w jednym kroku dzięki SNP BLUEFIELD

Wielu klientów SAP uważa, że scenariusze Greenfield i Brownfield są zbyt uproszczone i zamiast wybierać jeden z nich, chcą wykorzystać najlepsze rozwiązania z każdej metody. Podejście SNP BLUEFIELD zaspokaja tę potrzebę i coraz większego znaczenia nabiera następujący scenariusz: nowy początek w księgowości bez znaczących zmian w obszarach produkcji i logistyki. Ponadto wprowadzenie ukierunkowanych innowacji zapewnia ciągłość procesów produkcyjnych przy minimalnym ryzyku.

CrystalBridge: centrum dowodzenia kompleksową analizą

SAP dostarcza szereg raportów analitycznych, które pozwalają klientom na porównanie dotychczas używanego systemu z aktualną wersją SAP S/4HANA pod kątem funkcjonalnym i technicznym.

W celu uzyskania bardziej kompleksowej analizy, opartej na oprogramowaniu, zaleca się zastosowanie innych rozwiązań programowych, takich jak pakiet analityczny CrystalBridge firmy SNP. Analizy porównawcze wykraczające poza system SAP okazały się niezwykle pomocne, szczególnie w kontekście projektów harmonizacji i konsolidacji. Ponadto analizy danych stanowią ważną podstawę do ustalenia środków, które mogą pomóc w przygotowaniu migracji.

Lista kontrolna zapewniająca udaną transformację SAP S/4HANA

 • Stwórz zespół SAP S/4HANA, którego skład nie zmieni się od momentu analizy i oceny aż do wdrożenia planu transformacji.
 • Zaangażuj kierownictwo na możliwie najwcześniejszym etapie.
 • Upewnij się, że analiza obejmuje cały pejzaż systemów. Decyzje dotyczące docelowej architektury podejmuj z wyprzedzeniem, a także ustal, ile zmian jest potrzebnych w każdym systemie i jak szybko można je wdrożyć. Dotyczy to w szczególności przyszłego kierunku rozwoju firmy w obszarach raportowania i planowania oraz przyszłego wykorzystania aplikacji użytkownika, które są obecnie w większości hybrydą SAP GUI i SAP FIORI.
 • Ponadto, do wytyczenia kierunku rozwoju firmy niezbędne są strategiczne ustalenia w zakresie wyboru procesów lub aplikacji do uruchomienia w chmurze.
 • Należy także wspomnieć o kluczowej roli narzędzia SAP Solution Manager w prawie wszystkich projektach SAP S/4HANA, począwszy od jego wykorzystania jako platformy dokumentacji produktowej, a skończywszy na odwzorowaniu procesów.
 • I wreszcie ostatni, aczkolwiek bardzo istotny aspekt – wymagany czas przestoju w działalności biznesowej: wymagane są tutaj metody, które ze względu na bezpośrednią migrację opartą na tabelach są znacznie szybsze w realizacji niż procesy oparte na transakcjach, a ponadto można je łatwo połączyć z metodą niemal zerowego czasu przestoju.

Gotowi na udany start produktywny?

Dokładne analizy, precyzyjne planowanie, wykorzystanie oprogramowania do analizy i transformacji oraz doświadczony partner u boku: to warunki udanego przejścia na S/4HANA.

SNP S/4HANA Fitting: wykonaj pierwszy krok do S/4HANA
SNP oferuje usługę S/4HANA Fitting, pozwalającą na dobór optymalnej strategii migracji dla danego środowiska SAP i wstępne przygotowanie przedsięwzięcia.
S/4HANA to system ERP najnowszej generacji, następca SAP ERP. Migracja z SAP ERP na S/4HANA jest możliwa na różne sposoby, a wybór optymalnej ścieżki zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i złożoności użytkowanego środowiska SAP. Przygotowaliśmy usługę S/4HANA Fitting, żeby pomóc klientom w decyzji, jak zmigrować do S/4HANA. W naszej ofercie łączymy kompetencje ekspertów SNP Poland od aplikacji i technologii SAP, w tym HANA, a także doświadczenia z dziesiątków złożonych projektów migracyjnych SAP.

Elementy pakietu SNP S/4HANA Fitting to:

 • analiza pejzażu systemów SAP planowanych do migracji do S/4HANA
 • analiza gotowości środowiska SAP do migracji (Readiness Check)
 • ocena zalet i wad zastosowania różnych podejść do migracji danego środowiska (implementacja od zera – Greenfield; konwersja za pomocą SAP Solution Manager – Brownfield; podejście SNP z zastosowaniem narzędzi BLT automatyzujących migrację – Bluefield)
 • rekomendacja optymalnej strategii migracji wraz z oszacowaniem pracochłonności i wstępnym harmonogramem projektu
 • analiza wpływu czynników zewnętrznych na projekt migracji (np. innych planowanych projektów, umów hostingowych, interfejsów)
 • migracja testowa (Proof-of-concept – POC) systemu produkcyjnego do środowiska S/4HANA (opcja)

Efektem SNP S/4HANA Fitting jest wykonanie pierwszego kroku do przyszłej migracji do S/4HANA. W wyniku kilkutygodniowego projektu powstaje wysokopoziomowy plan transformacji do S/4HANA wraz z oceną kosztów i czasu przedsięwzięcia, a także identyfikacją najistotniejszych wyzwań projektowych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com