Nie trzeba mieć hurtowni danych SAP BW, by stworzyć przyjazne i elastyczne środowisko raportowania. Wdrożenie należącego do rodziny produktów SAP BusinessObjects programowania Crystal Reports nie wymaga też zmian konfiguracyjnych w systemie. Narzędzie może być więc wykorzystywane przez oddziały korporacji używające centralnie administrowanego systemu AP, bez możliwości wprowadzania lokalnych modyfikacji.
 

Dobra nowina

Dane przedsiębiorstwa rezydują najczęściej w wielu miejscach i systemach, nie tylko w systemie SAP ERP. Dotychczas budowa spójnej platformy raportowania takich danych była związana z koniecznością wdrożenia hurtowni danych SAP BW. Nie jest to ograniczeniem dla dużych firm, intensywnie rozwijających swoje środowisko SAP.

W tej sytuacji poszkodowane były oddziały międzynarodowych korporacji, w których funkcjonuje jeden, centralnie zarządzany wzorzec systemu i stosowana jest polityka ograniczania zmian do minimum. W takich firmach z reguły nie zezwala się na lokalne zmiany konfiguracyjne, z którymi wdrożenie SAP BW jest nieuchronnie związane.

Tymczasem dzięki uruchomieniu Crystal Reports raportowanie nie wymaga SAP BW, a po stronie centralnej instalacji SAP wystarczy tylko umożliwić dostęp do danych – bez jakichkolwiek zmian w konfiguracji. To dobra wiadomość dla setek polskich filii korporacji. Crystal Reports daje im możliwość budowania i rozwijania lokalnego środowisko raportowania, bez ingerowania w korporacyjny template SAP.

Z kolei w firmach, które korzystają z hurtowni danych SAP BW, Crystal Reports może posłużyć jako narzędzie do publikacji i udostępniania danych z SAP BW w atrakcyjnej formie, dostępnych poprzez intuicyjny interfejs użytkownika, zawierający wiele dodatkowych funkcji i elementów interaktywnych.

Przejrzystość danych

Crystal Reports jest uznanym standardem raportowania danych. Tysiące użytkowników różnych systemów na całym świecie korzysta z Crystal Reports, czy to do generowania sprawozdań finansowych, raportów standardowych rozsyłanych drogą mailową, czy do takich zastosowań jak drukowanie etykiet adresowych.

Narzędzie umożliwia szybki dostęp do danych z niemalże dowolnego źródła i dostarczenie ich w formie pozwalającej na łatwą interpretację lub dalsze przetwarzanie. Crystal Reports pozwala z łatwością budować raporty w wybranym formacie, zgodnie z nawet najbardziej wyrafinowanymi potrzebami w tym zakresie. Dodatkowo możliwy jest wybór sposobu dostarczenia gotowego raportu do odbiorcy: czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, urządzeń mobilnych, czy firmowego portalu.

Źródła danych dla Crystal Reports

Pełna lista źródeł danych związanych z SAP ERP dostępnych dla Crystal Reports obejmuje:

Tabele SAP – ten typ źródła danych pozwala na łączenie się do podstawowego obiektu przechowującego informację w systemie SAP, jakim jest tabela (pool table, cluster table, view), i pobieranie z niego danych do zaprezentowania w raporcie.

Funkcje ABAP – funkcje mogą służyć jako źródło danych w sposób bardzo podobny do tabel, pozwalają jednak na wykorzystanie złożonych operacji na danych, co rozszerza ich możliwości w stosunku do wspomnianych wcześniej tabel SAP ERP. Mogą być również wykorzystane jako gotowe źródło dla raportów, czyniąc przygotowane dane łatwiejszymi do przetwarzania i analiz oraz atrakcyjniejszymi wizualnie.

SAP Query – zestaw danych opartych na zdefiniowanym uprzednio infosecie i wzbogacony o dodatkowe możliwości, takie jak listy rankingowe czy statystyczne.

Dodatkowo Crystal Reports jako narzędzie raportowe SAP ERP pozwala także odwołać się do danych z wcześniej utworzonych raportów ABAP czy SAP Query i prezentować je w formie bardziej przyjaznej dla użytkownika. To w znacznej mierze przyspiesza także możliwość zastosowania tego narzędzia.

Jednocześnie Crystal Reports pozwoli na znaczne rozbudowanie dotychczasowej funkcjonalności raportów i uczyni je bardziej elastycznymi oraz łatwiejszymi w obsłudze dla użytkownika w porównaniu z raportami napisanymi w całości w języku programowania ABAP.

Samoobsługa w raportowaniu

Z całej gamy funkcji, jakie udostępnia Crystal Reports, warto wspomnieć o najważniejszych, które w codziennej pracy stanowią największą wartość dodaną dla użytkowników. Jedną z nich jest możliwość tworzenia raportów o dopracowanym „co do milimetra” i profesjonalnym wyglądzie. Dzięki temu informacje w nich zawarte są bardziej zrozumiałe dla użytkownika. Łatwo też można spełnić standardy korporacyjne związane z wyglądem i układem danych w raportach.

Cechą Crystal Reports, która zwraca uwagę, jest przyjazny i intuicyjny interfejs oraz szereg funkcjonalności, które nawet mniej zaawansowanym użytkownikom pozwolą, po niewielkim przeszkoleniu, na budowanie zaawansowanych raportów bez konieczności wykorzystania jakiegokolwiek języka programowania.

Uzyskana dzięki temu samoobsługa analityków biznesowych jest dodatkowo wspierana dużą elastycznością w pracy z danymi. Możliwość interaktywnej pracy użytkowników poprzez parametry raportu, filtrowanie, sortowanie czy elementy multimedialne zwiększa sprawność analizowania danych i znajdowania w nich szybko informacji istotnych dla konkretnego odbiorcy. To z kolei może się automatycznie przełożyć na zwiększoną sprawność operacyjną analityków i odbiorców informacji.

Kolejną istotną cechą jest możliwość integracji raportów stworzonych w narzędziu Crystal Reports z istniejącymi w firmowej infrastrukturze IT aplikacjami budowanymi z wykorzystaniem technologii Java czy Microsoft .NET, jak również publikowanie w Crystal Reports kokpitów menedżerskich stworzonych za pomocą narzędzia SAP Crystal Dashboard Design (znanego wcześniej pod nazwą Xcelsius).

Crystal Reports z BCC

BCC (aktualnie All for One Poland) jako partner SAP BusinessObjects oraz Partner Ekspert w zakresie rozwiązań SAP Business Intelligence oferuje pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia i rozwoju środowiska raportowego Crystal Reports:

  • dostawę licencji,
  • szkolenia użytkowników,
  • wdrożenie pilotowego zestawu raportów,
  • wsparcie w rozwoju środowiska raportowego.

Dzięki wdrożeniu Crystal Reports z BCC firma w ciągu kilku tygodni może stosunkowo niewielkim nakładem pracy i kosztów uruchomić pierwsze najważniejsze raporty. Szkolenia użytkowników pozwolą im dalej rozwijać środowisko raportowania we własnym zakresie. To ostatnie narzędzie pomaga w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie, animowanych dashboardów z elementami takimi jak interaktywne suwaki, zegary, drzewa wartości, przyciski do sortowania i filtrowania, a nawet mapy.

Przyjazne w użyciu i łatwe w samodzielnym rozwoju środowisko raportowania danych jest potrzebne w każdej firmie korzystającej z SAP. Wdrożenie Crystal Reports pozwoli już w ciągu kilku tygodni uruchomić najważniejsze raporty i zaobserwować pierwsze pozytywne efekty.

Przeszkoleni użytkownicy będą mogli nie tylko korzystać z czytelnych i przejrzystych raportów, ale zdobędą kompetencje potrzebne do dalszego rozwoju tego środowiska raportowania.