Określenia Greenfield i Brownfield są stosowane w różnych branżach, oznaczając dwie główne alternatywy: inwestycja prowadzona „od zera” i inwestycja z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów. W kontekście migracji do S/4HANA jest jeszcze trzecie, innowacyjne podejście przygotowane przez SNP: BLUEFIELD™.

Greenfield: zacznij od nowa

Greenfield to de facto wdrożenie systemu S/4HANA od nowa. Ta perspektywa jest kusząca szczególnie wtedy, gdy istniejące środowisko SAP nie tylko z technicznego, ale przede wszystkim z biznesowego punktu widzenia odstaje od realnych potrzeb firmy. Podobnie jak ze starym domem – w wielu przypadkach zamiast generalnego remontu lepiej jest zburzyć ruderę, zaprojektować i postawić zupełnie nowy budynek.

Nowy system zostaje skonfigurowany z wykorzystaniem najlepszych praktyk SAP z wzięciem pod uwagę dotychczasowych procesów ze starego systemu SAP (ręcznie skopiowana i dostosowana konfiguracja z systemu SAP ERP). Dodatkowo konfiguruje się w nim nowe ustawienia dla nowych procesów/ modułów w S/4HANA. W przypadku greenfield, możliwa jest częściowa migracja danych z systemu dotychczasowego, zazwyczaj bez przenoszenia danych historycznych (tylko stany i pozycje otwarte).

Zalety takiego podejścia to:

 • Możliwość pełnego wykorzystania innowacji S/4HANA – potrzebny nam zestaw funkcjonalności komponujemy od nowa, w oparciu o realne i aktualne potrzeby
 • Możliwość pozbycia się „przy okazji” nieużywanych danych (stare jednostki gospodarcze, stare procesy, stare dane)
 • Możliwość przeprojektowania i poprawienia procesów bez ograniczenia w postaci dotychczasowych rozwiązań

Są też i wady greenfield:

 • Wdrożenie od zera wymaga czasu i jest kosztowne
 • Zmiana całego systemu ERP (zazwyczaj połączonego z większą ilością systemów zewnętrznych) nie jest łatwa
 • Nie wszystkie dane historyczne mogą być zmigrowane do nowego systemu
 • Użytkownicy muszą nauczyć się obsługi nowych procesów – wszystko jest nowe

Brownfield: jak upgrade

W podejściu brownfield zakłada się oparcie na dotychczas wykorzystywanych funkcjach SAP. Migracja do S/4HANA jest traktowana przede wszystkim jako zmiana technologiczna, podobnie jak wcześniej upgrade SAP ERP z 4.6 do wersji ECC 6.0. Brownfield oznacza, że ewentualne inne zmiany, takie jak wdrożenie nowych dużych funkcji SAP, czy na przykład wdrożenie funkcjonalności nowej księgi głównej, będą przedmiotem osobnego projektu, po zakończeniu „upgrade’u do S/4HANA”.

Konwersja istniejącego systemu do S/4HANA oznacza zachowanie większej części bieżącej konfiguracji i jedynie dostosowanie niektórych jej elementów do wymagań S/4HANA (nowe moduły, nowe wymagania np. Business Partner). W takim projekcie dane z systemu źródłowego zostają prawie w całości zachowane, włącznie z danymi historycznymi.

Od strony metodycznej, w tak przeprowadzanej konwersji do S/4HANA, wszechstronnej pomocy dostarcza rozwiązanie SAP Solution Manager.

Zalety podejścia brownfield to:

 • Możliwość względnie szybkiej konwersji do S/4HANA
 • Możliwość zachowania większości dotychczasowych ustawień i interfejsów
 • Wprowadzenie tylko niewielkich zmian dla użytkowników biznesowych

Wady wiążą się m.in. z faktem, że:

 • nie korzysta się z nowych możliwości S/4HANA. Pomimo nowego systemu procesy biznesowe w większości są realizowane w dotychczasowy sposób
 • wdrożenie nowych komponentów jest konieczne tam, gdzie w S/4HANA stare komponenty nie mogą być dłużej używane (np. stary moduł treasury w w finansach)
 • pomimo rozwiniętej procedury konwersji projekt nie jest krótki (od kilku miesięcy do nawet pół roku).

BLUEFIELD™: kilka transformacji w jednym kroku

Czy można połączyć zalety greenfield i brownfield? Co zrobić, by uzyskać większą elastyczność jaką daje podejście greenfield, z jednoczesnym zachowaniem prostoty projektu, danych historycznych i minimalnych przerw w działalności dotychczasowego systemu SAP, jakie daje brownfield? Choć wydaje się to łączeniem wody z ogniem, jest to możliwe.

Rozwiązaniem jest autorskie podejście SNP, wykorzystujące dobrze sprawdzone narzędzia transformacyjne SNP i SAP (SNP Transformation Backbone with SAP LT) – SNP BLUEFIELD™.

SNP BLUEFIELD™ pozwala dokonać w jednym kroku jednocześnie kilku zmian technologicznych i biznesowych (nie tylko konwersja do S/4, ale także np. konsolidacja kilku systemów w jeden, oraz migracja do chmury). Projekt migracji jest realizowany w relatywnie krótkim czasie i z minimalnym czasem niedostępności systemów (możliwe podejście NZD – near zero downtime). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiązań BLT, automatyzujących migrację danych oraz testowanie funkcji i procesów.

Od strony metodycznej, podejście SNP BLUEFIELD™ polega na rozdzieleniu w czasie, konwersji pustej kopii systemu produkcyjnego (bez danych transakcyjnych, brownfield), od przeniesienia danych na ten system. Podobnie do nowego systemu S/4HANA (greenfield) można przenieść dane historyczne narzędziami transformacyjnymi z wykorzystaniem predefiniowanych transformacji. Można więc powiedzieć, że SNP BLUEFIELD™ zawiera w sobie i udoskonala oba poprzednie podejścia.

Rozdzielenie przenoszenia danych i wykorzystanie narzędzi transformacyjnych SNP BLT (od 2019 r. dostępnego w ramach platformy CrystalBridge) do migracji danych pozwala na czyszczenie i harmonizację przenoszonych danych z równoczesnym zapewnieniem większej elastyczności, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w systemie, w stosunku do podejścia brownfield.

SNP BLUEFIELD™ łączy możliwości zachowania danych historycznych (charakterystyczne dla konwersji brownfield) z elastycznością czyszczenia i harmonizowania danych (charakterystyczne dla nowej implementacji greenfield).

W projekcie SNP BLUEFIELD™ łatwo jest wybrać dane, które nie będą migrowane (np. niewykorzystywane już jednostki gospodarcze, zakłady). Łatwo jest również wykonać harmonizację migrowanych danych. Można np. w trakcie importu dostosować plan kont, centra zysków, czy zmienić identyfikatory dostawców i odbiorców na potrzeby wdrożenia centralnego Partnera Biznesowego w SAP. Łatwo uzupełnić brakujące informacje w danych i jednocześnie wdrożyć np. rozwiązanie podziału księgowań na wiele ksiąg równoległych.

Rozdzielenie migracji danych od konwersji systemu pozwala dodatkowo na redukcję niedostępności systemu (downtime) w czasie projektu. Jest to możliwe, ponieważ żmudna konwersja pustego systemu może być wykonywana równolegle do normalnej pracy systemu SAP. Niedostępność systemu jest wymagana dopiero na etapie migracji danych na poziomie bazy danych.

Podsumowując, zalety SNP BLUEFIELD™ to także:

 • Możliwość zmiany pejzażu systemów w jednym projekcie, podczas migracji do S/4HANA (np. migracja z 4 systemów SAP ERP do jednego systemu S/4HANA, czy migracja do chmury)
 • Możliwość czyszczenia i dostosowania danych podczas transferu (np. pozbycia się niechcianych danych z systemu, dostosowania danych historycznych, harmonizacji danych)
 • Możliwość wykonania dodatkowych zmian w systemie w jednym kroku migracyjnym (pojedynczy downtime, np. przenumerowanie kontrahentów na potrzeby wprowadzenia BP/CVI, wdrożenie split paymentu w nowej księdze głównej, etc.)
 • Jeden downtime dla wielu zmian, zredukowany do minimum.

Po stronie kosztów zastosowania SNP BLUEFIELD™ można wymienić :

 • konieczność wprowadzenia dodatkowego kroku w postaci migracji danych (w porównaniu do zwykłej konwersji brownfield),
 • dodatkowe opłaty związane z wykorzystaniem narzędzi transformacyjnych w trakcie projektu.

Kiedy „na niebiesko”

Podejście SNP BLUEFIELD™ ma wiele zalet, ale czy jest optymalne dla każdego środowiska SAP? Odpowiedź, jak to w życiu bywa, musi być wyważona i zależeć od kilku czynników. Przede wszystkim kryterium stanowi złożoność zagadnienia. Dla prostych projektów konwersji, czy re-implementacji, w której nie zależy nam na danych historycznych, narzut w postaci zaangażowania narzędzi transformacyjnych może nie być uzasadniony. Z kolei w dużych złożonych projektach konwersji czy re-implementacji oszczędności kosztów i czasu związane z podejściem SNP BLUEFIELD™ będą zazwyczaj znaczące.

Czasem przyczyną wyboru rozwiązania SNP BLUEFIELD™ będzie chęć wprowadzenia zmian do danych podstawowych, czy procesów biznesowych równolegle z projektem konwersji. W takich przypadkach, zamiast jak w podejściu klasycznym rozdzielać projekt na etapy wykonywane kolejno, możemy połączyć kilka zmian w jeden projekt, z jednym startem produkcyjnym i jednym, minimalnym okresem downtime. Pozwala to na oszczędność czasu użytkowników biznesowych poświęconego na testowanie i prowadzi do szybszego osiągnięcia końcowego rezultatu.

Ostatnią ważną przyczyną wybrania podejścia SNP BLUEFIELD™ może być czas niedostępności systemu produkcyjnego SAP. Zazwyczaj firmy potrafią zdefiniować, na jaki czas wyłączenie systemu jest dla nich dopuszczalne. Jeśli standardowe podejście przekracza ten czas (np. weekend), to podejście SNP BLUEFIELD™ zazwyczaj znacząco skraca okres downtime, eliminując koszty biznesowe dłuższej niedostępności systemu.

Piotr Brzoskowski, Dyrektor ds. Konsultingu i Serwisu Aplikacyjnego, SNP Poland

Pierwszy krok do Migracji
Nie ma jednej recepty na migrację do S/4HANA, która byłaby optymalna dla każdego środowiska SAP. W każdym przypadku warto przeanalizować różne warianty migracji, biorąc pod uwagę spodziewane koszty i korzyści, aspekty techniczne i biznesowe. Temu właśnie ma służyć profesjonalna analiza przedmigracyjna, którą oferujemy w ramach pakietu SNP S/4HANA Fitting.
Piotr Brzoskowski, Dyrektor ds. Konsultingu i Serwisu Aplikacyjnego, SNP Poland