Integracja SAP z CEWA: Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych w SAP – już wkrótce | All for One Poland

Integracja SAP z CEWA: Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych w SAP – już wkrótce

Nowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej zakłada wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji i ksiąg akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej już od lutego 2024 r. Zmiana zakłada prowadzenie ewidencji i ksiąg akcyzowych elektronicznie w Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA), czyli nowym, centralnym rozwiązaniu teleinformatycznym, które będzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów wszystkim podmiotom zobowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej.

Tylko podmioty, które prowadzą ewidencje i księgi elektronicznie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, będą mogły skorzystać z 18-miesięcznego okresu przejściowego do rozpoczęcia ewidencjonowania w CEWA.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji w systemie CEWA jest jedną z największych dotychczasowych zmian w obszarze akcyzy. Dotknie ona bardzo wielu podmiotów:

 • przedsiębiorstwa prowadzące składy podatkowe;
 • przedsiębiorstwa posiadające status zarejestrowanych wysyłających;
 • przedsiębiorstwa posiadające status zarejestrowanych odbiorców;
 • przedsiębiorstwa nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • przedsiębiorstwa prowadzące księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • przedsiębiorstwa posiadające status podmiotu pośredniczącego;
 • przedsiębiorstwa posiadające status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • przedsiębiorstwa prowadzące ewidencję suszu tytoniowego;
 • przedsiębiorstwa posiadające status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • przedsiębiorstwa posiadające status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Rozwiązanie CEWA jest przygotowane z wykorzystaniem technologii typu klient-serwer. Komunikacja z użytkownikiem będzie się odbywała się pomocą interfejsu użytkownika w postaci graficznej, udostępnionego za pomocą przeglądarki internetowej. Równolegle system CEWA w zakresie dodawania wpisów do dokumentacji będzie udostępniał API służące do odbierania ustandaryzowanych plików elektronicznych wg schemy .xml. Rozwiązanie będzie pozwalać na dokonywanie ręcznych wpisów w udostępnionym online systemie CEWA. Alternatywą będzie możliwość przesyłania zbiorczo danych wsadowych zgodnie z odpowiednią schemą.

CEWA będzie nie tylko gromadzić przesyłane dane, ale również je przetwarzać i wykonywać walidacje.

Systemy finansowo-księgowe tych przedsiębiorstw będą wymagały dostosowań, by prowadzić ewidencję akcyzową w wymaganym zakresie.

Warto mieć na uwadze, że ewidencja elektroniczna musi spełniać specjalistyczne wymagania. Powinna ona:

 • umożliwić wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniać ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 • umożliwić dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 • pozwalać na drukowanie wpisów i raportów w porządku chronologicznym;
 • uniemożliwić usuwanie wpisów.

W All for One Poland analizujemy wytyczne ministerstwa w związku z planami przygotowania rozwiązania, które umożliwi dostosowanie systemu SAP do prowadzenia wymaganej ewidencji akcyzowej. Obecnie czekamy na dalsze informacje MF, w szczególności ostateczną wersję schemy .xsd i dokumentację do niej (na razie ministerstwo udostępniło prototyp).

W oparciu o gotowe produkty All for One będziemy także gotowi do udostępnienia narzędzi do ekstrakcji i przesyłania danych z ewidencji do centralnego rejestru. Rozwiązanie opracujemy po opublikowaniu ostatecznej wersji specyfikacji procesu przesyłania pliku XML do aplikacji CEWA.

Przewidujemy, że w dużych przedsiębiorców będzie to proces czasochłonny, dlatego już teraz zapraszamy Państwa do kontaktu w celu omówienia koncepcji wdrożenia rozwiązania i rezerwacji terminu.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com