Migracja systemów SAP na platformę VMware | All for One Poland

Valeant: Migracja systemów SAP na platformę VMware

Nowa platforma sprzętowa, wirtualizacja

Udostępnij
Drukuj:
Cztery lata temu korporacja Valeant zdecydowała się wydzielić systemy SAP dla swojej spóki-córki ICN Polfa Rzeszów, a następnie do Valeant sp. z o.o. sp.j. Od tego czasu system w Polsce jako odrębna instalacja jest rozwijany zgodnie z potrzebami firmy – zarówno jeśli chodzi o stronę aplikacyjną, jak i techniczną. Jedną z takich inwestycji rozwojowych jest modyfikacja platformy sprzętowej i zastosowanie wirtualizacji.

Środowisko systemów SAP Valeant sp. z o.o. sp.j. w Rzeszowie to aż 11 systemów, w tym: cztery systemy ERP, trzy systemy BW, trzy systemy Enterprise Portal, Solution Manager.

Wcześniej wszystkie te systemy pracowały na fizycznych serwerach pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2003 oraz bazy danych Oracle w wersji 11g. Dla produkcyjnego systemu ERP, ze względu na jego kluczową rolę, wykorzystywano środowisko wysokiej dostępności w postaci klastra Microsoft.

Decyzja o migracji środowiska na nową platformę podyktowana była kilkoma względami:

 • koniecznością odświeżenia platformy sprzętowej,
 • koniecznością aktualizacji systemu operacyjnego Windows Server do wyższej wersji ze względu na kończący się okres wsparcia,
 • możliwością wykorzystania korzyści, jakie niesie wirtualizacja.

Korzyści z wirtualizacji

Kluczowym argumentem za platformą VMware okazały się możliwości, jakie daje to środowisko:

 • uniezależnienie środowiska od platformy fizycznej,
 • wysoka dostępność realizowana poprzez wirtualizację dla wszystkich systemów SAP, a nie tylko dla systemu produkcyjnego (jak było do tej pory) i tym samym możliwość rezygnacji z klastra Microsoft,
 • optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych, co przełożyło się na mniejszą liczbę fizycznych serwerów koniecznych do utrzymania systemów SAP,
 • łatwość alokowania zasobów sprzętowych dla poszczególnych systemów pod kątem ich obciążenia.

Warto również wspomnieć, że środowisko wirtualne ułatwia wykonywanie wszelkiego rodzaju aktualizacji, czy to systemu operacyjnego, bazy danych, czy samego systemu SAP, poprzez mechanizm snapshotów, czy możliwość klonowania wirtualnych maszyn. Dzięki temu uzyskujemy znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez możliwość powrotu do stanu wyjściowego w sytuacji niepowodzenia.

Migracja – krok po kroku

Partnerem firmy Valeant sp. z o.o. sp.j. w projekcie migracji na nową platformę sprzętową było BCC (od 2018 SNP Poland). Marek Bieniasz, Kierownik Działu ds. Aplikacji IT powiedział: „Z BCC (SNP Poland) współpracujemy już od ponad czterech lat – od projektu wydzielenia naszej instalacji SAP z systemu korporacyjnego Valeant. Później ta współpraca projektowa przerodziła się w stały kontrakt na usługę zdalnej administracji systemami SAP ERP, SAP BI i SAP GRC, z której korzystamy. Wysoko oceniamy kompetencje konsultantów IT i SAP Basis SNP i dlatego, planując migrację, także zwróciliśmy się do tej firmy”.

Projekt został przeprowadzony na początku 2014 r. Całość prac została wykonana w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Ponieważ migracja odbywała się w ramach tego samego systemu operacyjnego (Windows) oraz bazy danych (Oracle), możliwe było zastosowanie metody kopii homogenicznej, gdzie środowisko SAP zostało zainstalowane na nowych maszynach wirtualnych, a bazy danych zostały odtworzone bezpośrednio z systemów źródłowych.

Projekt migracji zaplanowano w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć ciągłość działania środowiska ERP (w tym również rozwojowego i testowego systemu ERP jako systemów niezbędnych do trwających prac rozwojowych).

Prace migracyjne rozpoczęto od przygotowania docelowej platformy WMware wraz z maszynami wirtualnymi – środowisko zostało przygotowane przez Zespół ds. Infrastruktury IT Valeant na podstawie opracowanych wspólnie z SNP założeń.

Migrację rozpoczęto od system Solution Manager oraz rozwojowego systemu GRC jako systemów najmniej krytycznych z punktu widzenia biznesu. Następnie wykonano testową migrację systemu produkcyjnego, aby zweryfikować poprawność oraz czasochłonność procedury migracyjnej. W kolejnym kroku wykonano migrację rozwojowego systemu ERP, systemu szkoleniowego oraz testowego.

Na podstawie doświadczeń zebranych podczas migracji przygotowano procedurę migracji systemu produkcyjnego ERP. Sama migracja została wykonana bez przeszkód, w zaplanowanym oknie czasowym.

Po migracji całego środowiska ERP w analogicznym scenariuszu wykonano migracje systemów SAP BW oraz SAP Enterprise Portal (EP). Kolejne kroki w etapie to:

 • testowa migracja produkcyjnych systemów BW oraz EP,
 • migracja systemów rozwojowych BW oraz EP,
 • migracja systemów testowych BW oraz EP,
 • migracja systemów produkcyjnych BW oraz EP.

Ostatnim krokiem projektu była migracja produkcyjnego systemu GRC.

W trakcie prac migracyjnych wykonano także kroki związane z dostosowaniem infrastruktury backupowej, jak również awaryjne odtworzenie systemu produkcyjnego z kopii. Zebrane w tym procesie doświadczenia posłużyły do przygotowania odpowiedniej procedury.

Marek Bieniasz, Kierownik Działu ds. Aplikacji IT, Valeant

Docelowe środowisko to osiem wirtualnych maszyn rozlokowanych na czterech serwerach fizycznych, na których działa 11 systemów SAP (niektóre systemy z racji swoich funkcjonalności zostały umieszczone wspólnie na tych samych maszynach wirtualnych, np. BW i EP).

Marek Niemiec, Dyrektor IT w Valeant, tak podsumował wdrożenie: „Wirtualizacja pozwoliła zapewnić wydajność systemów SAP na takim poziomie, jaki jest potrzebny naszym spółkom. Zdecydowanie poprawił się dostęp do mechanizmów umożliwiających wysoką dostępność i automatyczne odtwarzanie w przypadku awarii na poziomie infrastruktury. Przyszłe potrzeby biznesowe będzie dużo łatwiej spełnić dzięki dynamicznej skalowalności infrastruktury”.

ICN Polfa Rzeszów S.A. i Valeant sp. z o.o. sp.j. są częścią międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ICN Polfa Rzeszów S.A. należy do grona wiodących producentów leków w Polsce. Działalność handlową w zakresie obrotu lekami wytwarzanymi przez ICN Polfa Rzeszów S.A. prowadzi Valeant sp. z o.o. sp.j.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com