Korzyści z konsolidowania wielu projektów w jeden zauważył nasz klient z sektora finansowego. Głównym założeniem projektu było połączenie dwóch jednostek gospodarczych z trzecią, będącą już w użyciu. Dodatkowym wymogiem klienta był podział jednostek gospodarczych na poziomie dokumentów finansowo-kontrolingowych. Zakres migracji został również ograniczony czasowo, a jego ramy nie pokrywały się z rokiem obrotowym firmy. Wszystkie dane pochodziły z jednego systemu źródłowego SAP. Po połączeniu tych danych na systemie źródłowym zostały one następnie przeniesione do nowej instancji SAP S/4HANA. W kolejnym kroku zostały one skonwertowane do wymagań nowej architektury systemu. Po weryfikacji danych przez klienta mogliśmy rozpocząć czyszczenie przeniesionych danych z systemu źródłowego.

Selektywna migracja danych z uwzględnieniem specyficznych wymogów klienta wymagała dokładnej i pewnej analizy. Była ona możliwa do przeprowadzenia dzięki platformie transformacji danych CrystalBridge od naszego partnera, firmy SNP. Aby procesy wykorzystywane przez klienta w jego codziennej działalności działały sprawnie, przenoszone dane musiały być kompletne i spójne. Po przeprowadzonej analizie systemu i zebraniu wymagań klienta nasi konsultanci przygotowali selekcje w obiektach migracyjnych. Zostały one następnie wykorzystane do przeprowadzenia kilku testowych migracji. Analizując ich poprawność, klient mógł skorygować swoje wymagania i wykryć ewentualne nieścisłości w definicji zakresu projektu. Te same selekcje, utworzone w celu przeniesienia danych, zostały później wykorzystane do usunięcia danych z systemu docelowego.

Planując koncepcję takiego projektu, który przez specyficzne wymogi cechował się wysokim stopniem skomplikowania, korzystamy z autorskich narzędzi analitycznych nazywanych zbiorczo platformą CrystalBridge. Nie możemy jednak zapominać, że powodzenie takiego projektu zależy od doświadczenia i wiedzy zaangażowanych konsultantów. Słuchają oni oczekiwań klienta i kawałek po kawałku przekładają je na scenariusz migracyjny. To jego poprawne wykonanie na systemach produkcyjnych stworzy kompletny system, na którym opiera się działalność firmy.