SAP HR | All for One Poland

Knorr-Bremse: SAP HR

Standardowe wdrożenie – nietypowe wyzwania

Udostępnij
Drukuj:
Wdrożenie SAP HR w Knorr-Bremse Polska miało tradycyjnie ramy: w zakresie były kadry, czas pracy, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz płace. Standardowa metodyka SNP (Go Forward), struktura organizacyjna jak w innych przedsięwzięciach, podobne dokumenty projektowe i stary system OPTIMA, z którego organizacja już wyrosła. Popularny scenariusz, ale…

W drodze do doskonałości

Knorr-Bremse to firma z ponad stuletnią tradycją. W tym czasie wypracowała markę technologicznego pioniera w zakresie nowoczesnych systemów hamulcowych do różnych zastosowań w pojazdach szynowych i użytkowych. Z roku na rok dynamicznie rozwija się, podejmując inicjatywy, które zwiększają jakość produktów.

Jedną z takich inicjatyw było np. wprowadzenie projektu PROGRESS. Zakłada on, że wszystkie systemy zarządzania zasobami w grupie Knorr-Bremse zostaną przeniesione na platformę SAP. Rozwój międzynarodowej działalności firmy spowodował, że stary system stał się niewystarczający. Podjęto decyzję o ujednoliceniu ogólnoświatowych procesów i odwzorowaniu ich na wspólnej platformie zarządczej. Do tej pory większość firm wchodzących w skład grupy KB (ok. 8000 użytkowników) przeszła już na platformę SAP. Projekt PROGRESS jest największym dotychczas programem optymalizacji w historii Knorr-Bremse. Planowane jest, że do końca 2013 roku wszystkie odziały KB oraz wszystkie firmy w grupie będą pracować na platformie SAP.

Na polskim rynku Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji jest obecny od 2001 r. Od 2006 r. siedzibą firmy jest Kraków. KB Polska posiada kompetencje w zakresie: projektowania systemów hamulcowych, kierowania projektami, prowadzenia lokalnego serwisu urządzeń dostarczonych na polski rynek, dystrybucji produktów Grupy Knorr-Bremse na terenie polski, w szczególności systemów hamulcowych, drzwiowych, klimatyzacji i osprzętu elektrycznego do pojazdów szynowych. W KB Polska zatrudnionych jest obecnie około 70 osób.

Korporacyjnie i lokalnie

KB Polska już korzystał z systemów SAP: finansowo-księgowego, a także korporacyjnego SAP HR, który służył wyłącznie jako narzędzie do raportowania danych HR dla centrali. W 2011 r. zapadła decyzja o przeprowadzeniu „lokalnego” wdrożenia SAP HR dla potrzeb polskiego oddziału. Układ „administracja kadrami i płace w Optimie; raportowanie danych do centrali w centralnym SAP” miał zostać zastąpiony znacznie wydolniejszym, bezbłędnym i komfortowym układem „wydzielony SAP HR dla potrzeb polskiej spółki; raportowanie dla centrali w centralnym SAP”.

Projekt został zaplanowany na 5 miesięcy (rozpoczęcie w grudniu 2011 roku i start produktywny w kwietniu 2012 roku). W prace zostali zaangażowani – oprócz pracowników KB Polska i BCC – również pracownicy z KB IT w Monachium, a dokumentacja musiała być zgodna ze standardami korporacji. Część zadań projektowych ze względu na wymagania centrali była przeprowadzona na szczeblu korporacyjnym przez pracowników KB IT, w szczególności administracja techniczna (zgodnie z zakresem prac zdefiniowanie użytkowników i przypisanie ról zostało wykonane przez BCC (od 2018 SNP Poland), zgodnie z wskazaniami KB Polska. KB IT tylko administracyjnie założyło użytkowników i przypisało im zdefiniowane już profile).

Pejzaż systemowy i migracja danych

Pierwszym wyzwaniem był nietypowy pejzaż systemowy. W centralnym systemie globalnym (HR Global) już istnieli zarejestrowani pracownicy KB Polska oraz struktura organizacyjna. Inne informacje HR (w tym płacowe) funkcjonowały w aplikacji Optima.

Zatem dane musiały zostać zaimportowane do nowego, lokalnego systemu SAP HR z dwóch źródeł. Struktura organizacyjna wraz z numerami osobowymi i podstawowymi danymi kadrowymi trafiły z systemu globalnego do docelowego systemu, a następnie informacje o pracownikach zostały uzupełnione danymi z OPTIMY.

Po uwzględnieniu konieczności przeprowadzenia wielokrotnej iteracji migracji (testowej, a później produktywnej), ów proces przejmowania danych stał się relatywnie złożonym działaniem.

Schemat połączenia z globalnym systemem SAP HR i finansowo-księgowym SAP ERP

Połączenie z systemami: globalnym SAP HR i finansowo-księgowym SAP ERP

Po starcie produktywnym rola systemu globalnego trochę się zmieniła – nie był on już źródłem danych dla kadr i płac, ale odbiorcą. Dane rejestrowane w nowym, „lokalnym” systemie SAP HR są automatycznie klonowane w systemie globalnym. Oczywiście zakres kopiowanych danych jest dość ograniczony – są to numery i podstawowe dane osobowe oraz przypisanie organizacyjne. Dodatkowo zestawiony został interfejs ALE pomiędzy systemem FI/CO a systemem HR (w celu pobierania obiektów kosztowych i wysyłania kwot z list płac do zaksięgowania).

Konfiguracja dla polskiej jednostki gospodarczej zaczęła funkcjonować w systemie, który już był użytkowany przez spółki z Niemiec i Austrii. Dlatego polskie ustawienia przygotowane zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (język angielski jest standardem korporacyjnym).

Zespół projektowy z KB Polska, od lewej: Jolanta Maślanka, Beata Strumińska, Ewa Piwowar. W projekcie brała również udział Iwona Kurlit.

Korzyści biznesowe

Z perspektywy kilku miesięcy użytkowania nowego, lokalnego systemu SAP HR, można określić kluczowe korzyści rozwiązania. Są to m.in.:

 • system raportowania – bogaty zestaw raportów oraz zapytania ad-hoc, które zastąpiły nieefektywne raportowanie ze starego systemu Optima;
 • historia danych – obsługa w systemie danych historycznych (poprzedni system był pod tym względem niezadowalający);
 • pełna integracja z korporacyjnym systemem FI/CO – trudno przecenić tę funkcjonalność – obecnie można z dokumentu księgowego dotrzeć automatycznie do pojedynczych kwot, które wpłynęły na dekretację;
 • przeliczenia wsteczne – automatyczne wyrównywanie wynagrodzeń w przypadku zmian w przeszłości listy płac – to kamień milowy w obsłudze płacowej.

Fakt posiadania wydzielonego systemu HR pozwala KB Polska na wdrażanie przydatnych rozszerzeń SAP HR. Pierwszym z nich jest dostarczony przez SNP pakiet e-deklaracje w SAP HR. Możliwość rozliczenia PITów w wersji elektronicznej znacznie zwiększa komfort pracy pracowników, redukuje ryzyko powstania błędów i skraca czas procesu.

Decyzja globalna, korzyści lokalne
W Knorr-Bremse istnieje globalna polityka kadrowa, która jest wspierana intensywnie przez narzędzia IT, w tym SAP. Stąd też decyzja o wdrożeniu SAP HR została podjęta na szczeblu globalnym. Jednakże bardzo duże różnice w regulacjach prawnych, definiujących system kadrowo-płacowy, sprawiają, że w tym przypadku znaczące jest również podejście danej jednostki oraz jej indywidualna ocena. Lokalne wdrożenie SAP HR przyniosło nam wiele korzyści. Bezpośrednio – ujednolicenie systemu, jego uszczelnienie – eliminacja możliwości popełniania błędów (ograniczenia systemowe), automatyzacja procesu, indywidulana, „szyta na miarę” konfiguracja poszczególnych składowych systemu kadrowego i płacowego, możliwość automatycznego sporządzania raportów, przejrzystość i porównywalność raportów(w tym raporty ad hoc), likwidację czynności związanych z podwójną ewidencją pracowników (local i global). W efekcie – szybsza, efektywniejsza i mniej czasochłonna obsługa pracowników, co przyczynia się do wzrostu ich zadowolenia, oszczędność czasu w obszarze HR – możemy go poświęcić na rozwój i szkolenia, zwiększenie bezpieczeństwa ewidencji i rozliczeń personalnych, lepszy komfort pracy pracowników HR i optymalizacja procesu w odniesieniu do spółki. Wszystkie te korzyści spowodowały, że już w bieżącym roku planujemy, wspólnie z BCC, projekt automatycznej rejestracji czasu pracy (RCP).
Beata Strumińska
Dyrektor Finansowy i Personalny, Kierownik Projektu, Knorr-Bremse Polska
Knorr-Bremse Group z siedzibą w Monachium to czołowy producent systemów hamulcowych dla wszystkich typów pojazdów szynowych i użytkowych oraz systemów drzwiowych, klimatyzacji i osprzętu elektrycznego. Oferuje swoim klientom na całym świecie sprawdzone, jednolite systemy – dostosowane jednak do regionalnych wymagań. Jest to możliwe dzięki ponad 85 zakładom koncernu Knorr-Bremse działającym w 27 krajach.

 

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com