Przedsiębiorstwo opesus to niemiecka firma konsultingowa działająca głównie w Europie, a także Ameryce Północnej i Południowej, specjalizująca się w usługach i rozwoju aplikacji. Pomaga swoim klientom w równoważeniu procesów operacyjnych, doradzając im w zakresie strategii, projektowania oraz wdrażania rozwiązań SAP.

Do realizacji projektów wdrożeniowych i rozwojowych oraz prowadzenia prac dostosowawczych u klientów niezbędne są demonstracyjne systemy SAP, które firma opesus posiada w swoich zasobach. Jako że opesus nie dysponuje własnym centrum przetwarzania danych, które spełniałoby wysokie parametry dostępności i bezpieczeństwa, poszukiwał partnera outsourcingowego. Oprócz przestrzeni dyskowej dla swoich systemów opesus oczekiwał także od usługodawcy usługi administracji SAP, czyli stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i wydajnością użytkowanych systemów, oraz pomocy w planowaniu rozwoju swojego pejzażu IT.

Firma zdecydowała się na ofertę BCC (aktualnie All for One Poland), która łączy managed hosting w All for One Data Centers oraz blisko 20-letnie doświadczenie w administracji systemami SAP. Oprócz tych argumentów przy wyborze dostawcy dużą rolę odegrała także otwartość BCC na skrojenie usługi na miatę indywidualnych potrzeb opesusa, wysokie standardy komunikacji oraz dobry stosunek jakości usług do ceny.

W All for One Data Centers

All for One Data Centers to wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący usługi outsourcingu IT, bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych, cloud computingu oraz doradztwa IT. W skład All for One Data Centers wchodzą nowoczesne centra przetwarzania danych w dwóch różnych lokalizacjach. Najwyższe standardy pracy gwarantują m.in. wdrożone System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 oraz System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000. Nad powierzonymi systemami klientów czuwa kilkudziesięcioosobowy zespół doświadczonych specjalistów technicznych i serwisowych. Nowoczesne centrum monitoringu gwarantuje stały nadzór w trybie 24/7.

BCC dysponuje także wydzieloną organizacją serwisową (Centrum Outsourcingowe BCC), która odpowiada za ciągłość obsługi kontraktów serwisowych i outsourcingowych klientów BCC. Centrum funkcjonuje zgodnie z dobrymi praktykami działania organizacji serwisowych. Między innymi komunikację z klientami opartą na zasadzie pojedynczego punktu kontaktu (SPOC – Single Point of Contact). Zgłoszenia klientów są rejestrowane, przetwarzane i raportowane w aplikacji serwisowej. Pracę centrum koordynuje Zespół Service Desk, odpowiedzialny m.in. za kierowanie zgłoszeń klientów do odpowiednich zespołów specjalistów.

Wśród szerokiego spektrum usług outsourcingu IT świadczonych przez BCC szczególne miejsce zajmują usługi związane z systemami SAP, w tym administracja, maintenance oraz wsparcie użytkowników SAP. Wysoki poziom usług w tym zakresie jest cyklicznie potwierdzany wydawanymi przez producenta systemów certyfikatami, m.in. SAP Certified Partner in Hosting Services, SAP Certified Partner in Cloud Services oraz SAP Partner Center of Expertise (SAP PCoE) – status uprawniający Centrum Outsourcingowe BCC do świadczenia usług serwisowych SAP.

Od kwietnia 2015 r. instalacje deweloperskie i demonstracyjne systemów SAP ERP, SAP Solution Manager oraz hurtowni danych SAP Business Warehouse firmy opesus działają w All for One Data Centers, które także administruje tymi systemami.

Joachim Neff, Program Manager SAP, opesus AG

Bezpieczeństwo, wydajność, dostępność
Przy wyborze partnera braliśmy pod uwagę firmy z całej Europy. Zdecydowaliśmy się na BCC (aktualnie All for One Poland) z kilku powodów: Po pierwsze, najważniejsze było dla nas bezpieczeństwo i wydajność w połączeniu z wysoką dostępnością naszych systemów, po drugie, wysokie kompetencje konsultantów BCC w zakresie technologii SAP i po trzecie, wysoki poziom standardów pracy. Zyskaliśmy gwarancję wysokiej dostępności i bezpieczeństwa naszych systemów. Równocześnie szybki czas reakcji na zgłoszenie i elastyczne podejście wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Wszystko to pozwala nam bez przeszkód i na wysokim poziomie efektywności udostępniać platformę SAP dla naszych własnych klientów i interesariuszy wewnętrznych.
Joachim Neff, Program Manager SAP, opesus AG

Jednym z ważniejszych wymagań firmy opesus było jak najszybsze uruchomienie systemów SAP w nowej lokalizacji i skrócenie do niezbędnego minimum czasu ich niedostępności dla użytkownika. Proces migracji i dostosowania do nowego środowiska maszyn wirtualnych został przeprowadzony metodą „downtime minimised”, która gwarantuje krótki czas wyłączenia systemu.

Po uruchomieniu środowiska zostały połączone z aktywnym monitoringiem. Stosowany w BCC system monitoringu pozwala na wczesne wykrycie i sygnalizowanie występujących problemów, dając administratorom czas na reakcję i podjęcie działań naprawczych. W ramach monitoringu konsultanci BCC na bieżąco sprawdzają stan i dostępności systemów, ilość wolnego miejsca w bazie danych, obciążenie procesorów czy status procesu backupowego.

Wsparcie Basis

Zajmując się konsultingiem rozwiązań SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju, opesus ma w swoich szeregach doświadczonych konsultantów modułowych, nie rozwija jednak kompetencji w warstwie technicznej systemów. W ramach współpracy z BCC firma korzysta ze wsparcia administratorów Basis, mając zagwarantowaną kontraktem określoną miesięczną pulę godzin prac administracyjnych.

Administratorzy SAP w BCC specjalizują się w analizie i rozwiązywaniu złożonych niskopoziomowych problemów systemowych i realizacji zadań od klientów, obejmujących m.in. zmiany konfiguracyjne czy propozycje zmian parametrów wpływających na performance.

Taka dystrybucja kompetencji umożliwiła polepszenie procesu rozwiązywania napotkanych bieżących problemów systemowych, pozwalając na skupienie się opesus na swoim podstawowym profilu działalności. Wszelkie rekomendowane zmiany systemowe oraz zmiany w obszarze systemu operacyjnego przed wprowadzeniem są zawsze uzgadniane i zatwierdzane przez koordynatorów kontraktu po obu stronach.

Sprawdzony, o dużym doświadczeniu w outsourcingu SAP/IT partner to dla firmy opesus gwarancja dostępności systemów, brak konieczności inwestowania w infrastrukturę i kompetencje SAP Basis oraz możliwość elastycznego rozwoju infrastruktury systemów udostępnianych następnie jej klientom.

opesus AG pomaga firmom, oferując usługi doradcze w obszarze strategii, planowania i wdrażania rozwiązań SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju. Doskonała znajomość rozwiązań SAP – zwłaszcza SAP Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa (SAP EHS Management) wraz z kompetencjami do rozwoju oprogramowania w środowisku SAP – umożliwia opesus oferowanie pełnej gamy usług dla projektów wdrożeniowych SAP EHS Management.