Systemy SAP w Forte pełnią kluczową rolę zarówno na etapie produkcji (moduły PP, MM, QM, WM), jak również w procesach sprzedaży (SD), obsłudze finansowej (FI, CO) czy zarządzaniu kadrami (HR). Kluczowe decyzje biznesowe wspierane są także przez hurtownię danych SAP BW.

Na przestrzeni ostatnich 13 lat, od czasu wdrożenia systemu, wykonano wiele dostosowań, tak aby w pełni wspierał on funkcjonowanie złożonych procesów biznesowych. Wśród nich są na przykład dedykowane narzędzia do sterowania produkcją.

Dzisiaj produkcyjny system SAP ERP to prawie 2 TB danych i około 400 użytkowników pracujących z kilku lokalizacji.

Utrzymaniem systemu i jego rozwojem zajmuje się własny zespół IT Forte, wpierany między innymi przez specjalistów z obszaru SAP i platformy technologicznej IBM iSeries. Do ich priorytetów należy utrzymanie niezakłóconego działania i wysokiej dostępności systemów SAP w trybie 24 godziny na dobę.

AS dla SAP

Historia wykorzystania platformy IBM iSeries (poprzednio znanej pod nazwą AS/400) sięga w Forte dalej niż SAP. Już poprzedni system był na niej zainstalowany, a możliwość uruchomienia SAP na iSeries była, obok powodów biznesowych, jedną z przesłanek wyboru tego systemu. Wdrażając SAP, postanowiono wykorzystać wcześniej zgromadzone kompetencje zespołu IT.

System operacyjny i5/OS instalowany w platformie IBM z serii i nie ma swojego odpowiednika w ofertach innych producentów oprogramowania, jak to ma miejsce np. w środowisku systemów Unix. Tym bardziej cenne i unikalne są kompetencje z nim związane.

Mimo że nie jest to popularna platforma dla systemów SAP, Forte doceniło jej wysoką stabilność, bezpieczeństwo oraz integrację bazy danych i systemu operacyjnego. Nie bez znaczenia był także fakt, że platforma ta jest obecna na rynku od ponad 20 lat i cały czas jest konsekwentnie rozwijana przez firmę IBM. A systemy SAP są związane z rozwiązaniami IBM od samego początku.

Nowe serwery i system operacyjny

Pod koniec 2010 r. w Forte podjęto decyzję o wymianie dotychczasowej platformy sprzętowej opartej na dwóch serwerach IBM i5-520 z siedmioma partycjami logicznymi i systemem i5/OS w wersji 5.3 na dwa serwery IBM Power 720 z systemem operacyjnym w wersji 6.1.

Wymiana sprzętu podyktowana była zarówno kończącym się okresem wsparcia producenta, jak również względami wydajnościowymi. Rosnący wraz z wielkością systemu i przyrostem danych średni czas odpowiedzi systemu zbliżał się do wartości, która stanowiła zagrożenie dla sprawności obsługi procesów biznesowych.

Firma BCC (aktualnie All for One Poland) odpowiadała za całość prac związanych z systemami SAP, czyli migrację, testy wydajności, odświeżenie systemów testowo-rozwojowych, migrację zawartości archiwum CommonStore. Dostawcą sprzętu, systemu operacyjnego oraz rozwiązania wysokiej dostępności (Vision Solution) była firma Crede Experto, specjalizująca się w rozwiązaniach iSeries.

Analogicznie do dotychczas wykorzystywanych serwerów, korzystając z funkcjonalności partycjonowania fizycznego sprzętu na jednostki logiczne, na dwóch nowych serwerach ulokowano dziewięć logicznych partycji, w tym pięć przeznaczonych dla systemów SAP.

Migracje testowe SAP ERP i BW

Od początku projektu główny nacisk położono na optymalne przygotowanie migracji produkcyjnego systemu SAP ERP ze względu na ściśle określone okno serwisowe, w którym system mógł zostać wyłączony z eksploatacji. Dlatego też jako pierwszą wykonano testową migrację systemu produkcyjnego.

Migrację systemów oparto na metodach kopii homogenicznej wspieranych przez SAP, w których na docelowej platformie odtwarza się i konwertuje dane z systemu źródłowego oraz przygotowuje środowisko na poziomie systemu operacyjnego (użytkownicy, binaria, uprawnienia itp.), dostosowując je do nowej wersji systemu operacyjnego.

Ze względu na znaczny rozmiar bazy danych (2 TB) proces odtwarzania i konwersji wymagał ścisłej współpracy między BCC, Crede Experto i zespołem IT firmy Forte w celu jego optymalizacji.

Pierwsza migracja testowa systemu zakończyła się sukcesem, system został prawidłowo uruchomiony na nowej platformie. Jednak ten test równocześnie wykazał, że od strony sprzętowej konieczna jest weryfikacja i dostosowanie sposobu udostępniania zasobów dyskowych dla partycji produkcyjnego systemu ERP. Odpowiednie zmiany (rezygnacja z udostępniania dysków poprzez partycję hostującą) zostały wprowadzone do konfiguracji sprzętowej przez Crede Experto.

Po wykonaniu zmian konieczne był przeprowadzenie kolejnego testu w celu dokładnego oszacowania czasu potrzebnego na finalną migrację systemu produkcyjnego. Test taki został wykonany, a na jego podstawie zbudowano szczegółowy harmonogram prac dla finalnej migracji produkcyjnego systemu ERP.

Kolejnym etapem projektu migracji było testowe przeniesienie produkcyjnego systemu SAP BW. Podobnie jak w przypadku systemu ERP, poza koniecznością potwierdzenia prawidłowego przebiegu procesu migracji ważnym celem tego testu było dokładne oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych kroków. Ponadto należało połączyć harmonogram migracji systemu BW z planem migracji systemu ERP, ponieważ oba systemy były migrowane w tym samym czasie. Dodatkowo konieczne było uwzględnienie kroków wymaganych do konfiguracji rozwiązania wysokiej dostępności.

Tomasz Krawczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Fabryki Mebli FORTE

Stawiamy na jakość usług IT
FORTE to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo o dużych potrzebach informatycznych. W Grupie FORTE stawiamy na jakość usług IT jak i ich dopasowanie do potrzeb biznesu. Migracja na nową platformę sprzętową to jeden z kroków w stronę ciągłego podnoszenia jakości serwisu świadczonego przez dział IT. W efekcie migracji uzyskaliśmy kilkukrotnie niższy czas reakcji systemu, co przekłada się na wydajność i komfort pracy użytkownika końcowego. Największym wyzwaniem w takich projektach jest zapewnienie ciągłości pracy systemu – dobry harmonogram i perfekcyjne przygotowanie gwarantowało sukces projektu.
Tomasz Krawczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Fabryki Mebli FORTE

Środowiska testowe i rozwojowe

Tak przygotowany plan był podstawą do przeprowadzenia finalnej migracji systemów produkcyjnych.

Nie bez znaczenia dla planowania migracji systemów produkcyjnych były również przeprowadzone migracje systemów testowych i rozwojowych. Doświadczenia zebrane w czasie tych prac pozwoliły na jeszcze lepsze przygotowanie finalnej migracji środowisk produkcyjnych.

Zmiana platformy sprzętowej jest dobrą okazją do „uporządkowania” środowiska SAP, dlatego Forte zdecydowało się na odświeżenie systemu testowego oraz rozwojowego ERP z systemu produkcyjnego. Operacja taka pozwoliła wyrównać repozytoria i konfigurację systemów ERP.

Oprócz testowo-rozwojowych systemów ERP przeniesiono również systemy BW (testowy i rozwojowy), a także rozwiązanie Solution Manager. Systemy te oprócz części ABAP zawierały również część JAVA (tzw. duble stack).

Wydajność najważniejsza

Doświadczenia zespołu IT Forte z poprzednich podobnych projektów wskazywało na konieczność potwierdzenia wydajności nowej platformy jeszcze przed udostępnieniem jej użytkownikom. Dlatego po testowej migracji produkcyjnego systemu ERP zaplanowano testy wydajności.

Zdecydowano się na zbudowanie prostego mechanizmu, który pozwoliłby potwierdzić, że system będzie pracował wydajnie również w okresie zwiększonego obciążenia, jakie zdarza się np. pod koniec miesiąca. Założono, że testy zostaną wykonane tylko raz, dlatego nie zdecydowano się na zakup dedykowanego rozwiązania. Postanowiono wykorzystać mechanizmy dostępne w systemie SAP – wybrano narzędzie e-Catt.

Wyselekcjonowano kilka kluczowych, najczęściej wykonywanych operacji biznesowych, a następnie zbudowano skrypty testowe. Tak przygotowane skrypty uruchomiono z wielu stacji roboczych, symulując w ten sposób intensywną pracę użytkowników i duże obciążenie systemu.

W trakcie testów na bieżąco weryfikowano prace systemu i obciążenie. Następnie przeanalizowano statystyki wydajnościowe – wyniki nie budziły zastrzeżeń, platforma działa wydajnie.

Archiwum z powrotem w systemie

Niejako przy okazji projektu konsultanci BCC wykonali także migrację zawartości archiwum IBM CommonStore (z płyt DVD) na system plików IFS. Stwierdzono, że przy obecnych kosztach przestrzeni dyskowej efektywniej będzie przechowywać dane bezpośrednio na dyskach. Szczególnie że dotychczas wykorzystywane rozwiązanie nie było już wspierane przez IBM, a jego aktualizacja wiązałaby się z dodatkowymi kosztami i pracochłonnością.

24 godz. i 15 min bez SAP

Po okresie przygotowań i migracji systemów testowych oraz rozwojowych nadszedł czas na finalną migrację systemów produkcyjnych. Termin był podyktowany uwarunkowaniami biznesowymi. Niełatwo było znaleźć weekend, w którym można było wyłączyć system. Na całość prac przeznaczono 48 godz. i 45 min, z czego produkcyjny system SAP mógł być wyłączony przez zaledwie 24 godz. i 15 min. Harmonogram, opracowany na podstawie wcześniejszych testów, był ustalony co do minuty:

 • rozpoczynamy w piątek o godz. 13.30 od wyłączenia produkcyjnego systemu BW i wykonania backupu całej partycji (tzw. backup „entire system”);
 • kolejny krok to odtworzenie bazy danych oraz plików IFS na nowym serwerze;
 • następnie wykonujemy dostosowania systemu do nowej platformy: konwersję danych, aktualizację jądra SAP, dostosowanie środowiska J2EE itd.;
 • godz. 7.45 w sobotę, następuje pierwsze uruchomienie SAP BW na nowej platformie (z wyłączonymi zadaniami w tle, aby system nie komunikował się z innymi systemami);
 • sprawdzamy system i stwierdzamy, że funkcjonuje prawidłowo;
 • po sprawdzeniu ponownie wyłączamy SAP BW i następuje etap przygotowania konfiguracji wysokiej dostępności (HA), w tym: backup „nowego” systemu i odtworzenie na drugiej partycji, która pełni rolę partycji zapasowej w konfiguracji HA;
 • godz. 15.15 w sobotę, system BW jest gotowy do uruchomienia produkcyjnego;
 • godz. 14.00, równolegle z kończącymi się pracami nad systemem BW rozpoczynamy prace nad SAP ERP od wyłączenia go i wykonania backupu „entire system”;
 • analogicznie do systemu BW odtwarzamy bazę danych oraz pliki IFS;
 • wykonujemy dostosowanie systemu do nowej platformy: konwersję danych, aktualizację jądra itd.;
 • godz. 23.50 w sobotę, następuje pierwsze uruchomienie produkcyjnego systemu ERP (z wyłączonymi zadaniami) na nowej platformie;
 • sprawdzamy system i stwierdzamy, że funkcjonuje prawidłowo;
 • czas na konfigurację wysokiej dostępności (HA): backup, odtworzenie na drugiej partycji i weryfikacja mechanizmu HA;
 • godz. 08.45 w niedzielę, system SAP ERP oraz SAP BW startują produkcyjnie, ale jeszcze bez dostępu użytkowników;
 • następuje etap sprawdzania systemów, w który zaangażowani zostali użytkownicy kluczowi z poszczególnych modułów;
 • godz. 14.00 w niedzielę, systemy są gotowe do pracy – użytkownicy kluczowi wraz z zespołem IT Forte potwierdzają, że systemy SAP oraz ich komunikacja z innymi systemami działają prawidłowo; decyzja o starcie;
 • godz. 14.15 w niedzielę, pierwsi użytkownicy rozpoczynają regularną pracę z systemami SAP.

Kolejne dni zostały poświęcone na uważną obserwację systemu pod kątem wystąpienia ewentualnych problemów. Szczególną uwagę zwracaliśmy na wydajność. Z zadowoleniem stwierdziliśmy, że średni czas odpowiedzi systemu kształtuje się na poziomie 0,25 sekundy, a więc jest ponad 3-krotnie krótszy niż na starej platformie – cel został osiągnięty.

Fabryki Mebli FORTE zajmują czołowe miejsce w gronie producentów, sprzedawców i eksporterów mebli. Powstała w 1992 r. firma (od 1996 r. notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) jest filarem Grupy Kapitałowej FORTE. W skład Grupy wchodzi obecnie dziesięć spółek o profilu handlowym oraz cztery zakłady produkcyjne (Ostrów Mazowiecka, Białystok, Suwałki, Hajnówka). FORTE posiada także salony meblowe na obszarze całego kraju.
Ponad 30% produktów FORTE trafia do odbiorców z krajów Europy Zachodniej i Środkowej, a także na rynki wschodnie. Łącznie do mieszkańców ponad 30 krajów świata.
Podstawowymi produktami są: meble kuchenne oraz skrzyniowe, do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, w szczególności pokoi dziennych, gabinetów, sypialni, jadalni, meble do aranżacji biur, stanowisk pracowniczych (komputerowych), sal konferencyjnych. Ponadto produkowane są meble do pokoi młodzieżowych i dziecięcych, a także systemy do przedpokoi.