All for One ECM jest autorskim rozwiązaniem BCC (aktualnie All for One Poland) dostępnym w ofercie All for One Software Factory. Korzystając z doświadczeń wyniesionych z projektów wdrożeniowych SAP i rozumiejąc oczekiwana firm związane z zarządzaniem dokumentami w procesach realizowanych z wykorzystaniem SAP, konsultanci BCC przygotowali uniwersalne rozwiązanie klasy Enterprise Content Management.

Dzięki All for One ECM skanowanie, elektroniczna archiwizacja i udostępnianie dokumentów, przepływ pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi stają się efektywne, bezpieczne, a także przyjazne dla pracowników.

Rozwiązanie służy do optymalizacji zarządzania różnego rodzaju dokumentami i procesami. All for One ECM uzupełnia SAP ERP wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przetwarzania np.:

 • dokumentów współpracy z kontrahentami i klientami (m.in. umów, zamówień),
 • obsługi reklamacji,
 • faktur kosztowych lub materiałowych,
 • dokumentów kadrowych (m.in. umów z pracownikami, współpracownikami),
 • dokumentacji technicznej (np. dystrybucja i archiwizacja projektów technicznych produktów, podzespołów, schematów i map infrastruktury),
 • procesów IT.

W trzecim kwartale 2016 r. BCC (aktualnie All for One Poland) udostępniło nową wersję All for One ECM. Zyskała ona nową szatę graficzną, jeszcze bardziej intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika oraz możliwość pracy na urządzeniach mobilnych na dowolnej platformie wiodących producentów.

All for One ECM wybrały już firmy z wielu sektorów, m.in. spożywczego, mięsnego i piwowarskiego, konstrukcyjnego, usług bisnesowych, metalurgicznego, utilities, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych i dekoracyjnych. U większości klientów BCC zaprojektowało i wykonało ścisłą integrację rozwiązania z SAP. Łatwość tej integracji z najpopularniejszym systemem ERP, działającym w większości dużych firm, jest wyróżnikiem rozwiązania. All for One ECM to obecnie jeden z wiodących i dostępnych na polskim rynku produktów tej klasy dla wymagających firm pracujących z SAP ERP.

Dla naszych klientów z tej grupy istotnymi cechami produktu są m.in.:

 • dostęp do kompetencji SAP i ECM u jednego dostawcy. Rozwiązanie All for One ECM zostało stworzone przez wiodącego partnera SAP i uwzględnia potrzeby firm użytkujących systemy SAP. Proces integracji All for One ECM z firmowym systemem SAP jest dzięki temu znacznie ułatwiony i przebiega płynnie;
 • wygodna obsługa – centralny system obsługujący zarówno dokumenty, jak i procesy z różnych źródeł;
 • obsługa wielojęzyczności – ten sam proces może być obsługiwany w wielu językach (ważne szczególnie w międzynarodowych grupach kapitałowych, np. w sytuacjach gdy workflow dokumentów wymaga akceptacji pracowników w różnych krajach);
 • jeden dostawca obu systemów – możliwość wdrożenia rozwiązania end-to-end – od ECM po konfigurację SAP – przez BCC, co jasno określa odpowiedzialności dostawcy za rezultat;
 • możliwość skorzystania z usług serwisowych i rozwojowych u tego samego dostawcy, gwarantującego pełne wsparcie (zarówno dla SAP jak i All for One ECM), dostosowane do potrzeb każdej organizacji;
 • dwa modele wdrożenia i utrzymania systemu, zależnie od preferencji klienta (on-premise – system instalowany lokalnie, wymaga zakupu licencji lub model usługowy Software as a Service, oparty na infrastrukturze All for One Data Centers – abonament miesięczny lub roczny).

Wszystko, czego potrzebuje SAP do zarządzania dokumentami

Wymienione powyżej wyróżniki All for One ECM są istotne dla organizacji procesu wdrożenia i dalszej eksploatacji rozwiązania. Wpływają na bezpieczeństwo projektu oraz stabilność narzędzia, dają możliwość wyboru dogodnego modelu finansowania i utrzymania.

W zakresie przechowywania dokumentów rozwiązanie udostępnia szybki dostęp do funkcjonalności uzupełniających standardowe funkcje i scenariusze w systemie SAP, np. rozwiązania typu DMS (archiwizacja dokumentów) wraz z inteligentnym OCR. Zastosowane oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) umożliwia prawidłowe rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie, co ułatwia np. zarządzanie archiwum dokumentów (numery faktur, zamówień) i pełnotekstowe przeszukiwania załączników i dokumentów, czy wręcz automatyczne wprowadzanie rozpoznanych dokumentów do systemu SAP w celu ich dalszego procesowania.

Możliwe jest również bezpośrednie przekazanie do SAP dokumentu przesłanego poprzez e-mail, faks lub inny kanał komunikacji, np. platformę EDI.

Dynamiczna wymiana danych pomiędzy SAP i All for One ECM odbywa się dzięki efektywnym mechanizmom integracji. Użytkownicy SAP mają bezpośredni dostęp do dokumentów z zewnętrznego, bezpiecznego repozytorium dzięki gotowej integracji z modułami SAP (w tym SAP FI, SAP MM, SAP SD, SAP HR; SAP CRM) poprzez SAP ArchiveLink.

Modelowanie procesów workflow zintegrowanych z SAP odbywa się poprzez graficzny designer (np. dla faktur kosztowych, materiałowych, zamówień, wniosków HR). Duże możliwości silnika workflow w All for One ECM oraz wsparcie dla Business Process Modeling Notation (BPMN) pozwalają obsługiwać nawet najbardziej złożone scenariusze obiegu dokumentów.

Niewątpliwą zaletą dla użytkowników biznesowych jest prezentacja wszystkich zadań w procesach w jednej skrzynce i możliwość otrzymywania powiadomień o wymaganych czynnościach. Obsługa powiadomień, zastępstw i eskalacji jest przygotowana zgodnie z polityką firmy.

Bezpieczny dostęp do dokumentów jest jedną z kluczowych zalet rozwiązania. Dokumenty są chronione systemem uprawnień opartym na rolach biznesowych w firmie. Przechowywane dane są szyfrowane z użyciem najsilniejszych algorytmów.

Szybciej i pod kontrolą

Najważniejsze korzyści z zastosowania All for One ECM w integracji z SAP to szybsza realizacja procesów, pełna kontrola nad ich realizacją oraz wiedza o procesie na każdym jego etapie. Rozwiązanie All for One ECM to:

 • optymalizacja i redukcja zbędnych zadań w procesie,
 • ograniczenie czasu potrzebnego na zdobywanie informacji, a tym samym szybsze wykonanie zadania,
 • automatyzacja czynności na poziomie różnych systemów IT w tym samym czasie,
 • możliwość równoległej realizacji zadań i pracy grupowej oraz wyeliminowanie ryzyka błędów pracowników,
 • jednoznaczne przypisanie osób odpowiedzialnych za zadania i natychmiastowe ustalenie, kto za co odpowiada,
 • szczegółowa analiza historii i audyt procesu,
 • bezpieczeństwo przechowywanych danych, uprawnienia dopasowane do obowiązków,
 • dostęp do raportów i zestawień umożliwiających optymalizację i doskonalenie,
 • dedykowane konfigurowalne widoki, personalizowane zgodnie z wymaganiami i uprawnieniami użytkowników,
 • możliwość powiązania danych pomiędzy różnymi procesami.

All for One ECM dla SAP – doświadczenia

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
jeden z największych polskich producentów wyrobów wykończeniowych z PCV

Cel projektu ECM

 • Wyeliminowanie problemów związanych z obiegiem dokumentów papierowych (opóźnienia, zagubienia, błędy ludzkie w przetwarzaniu)
 • Redukcja ryzyka finansowego wiążącego się z obiegiem dokumentów kosztowych
 • Optymalizacja procesu przetwarzania dokumentów w wielu lokalizacjach

Rozwiązanie

 • All for One ECM w modelu licencyjnym (on-premise)
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur kosztowych wraz z OCR dokumentów finansowych
 • Utworzenie centralnego repozytorium umów z kontrahentami
 • Integracja z systemem SAP ERP

Korzyści

 • Skrócenie czasu obsługi dokumentów kosztowych
 • Zapewnienie pełnej przejrzystości całego procesu biznesowego
 • Możliwość błyskawicznego wyszukiwania dokumentów
 • Powiązanie dokumentów faktur kosztowych z umowami w jednym repozytorium
 • Dostęp do faktur z poziomu systemu SAP ERP

Wdrożenie All for One ECM pozwoliło nam uporządkować obieg dokumentów finansowych w firmie. Teraz posiadamy pełną i aktualną wiedzę o fakturach będących w obiegu, co ułatwia nam planowanie kosztów i przepływów finansowych. All for One ECM zapewnia pełną rozliczalność odpowiedzialności na przestrzeni całego procesu biznesowego. – Dorota Łukowska, Kierownik IT

 

G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.

Dystrybutor gazu ziemnego w Polsce, część niemieckiej grupy VNG

Cel projektu ECM

 • Ograniczenie stałych kosztów utrzymania archiwum dokumentów dla systemu SAP
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej w zakresie zarządzania dokumentacją billingową

Rozwiązanie

 • All for One ECM w modelu licencyjnym (on-premise)
 • Migracja zasobu archiwalnego do nowego archiwum optycznego All for One ECM
 • Połączenie dokumentów billingowych z systemem SAP ERP z wykorzystaniem SAP ArchiveLink

Korzyści

 • Efektywne zarządzanie archiwum o wolumenie przekraczającym 1 500 000 dokumentów
 • Wygodny dostęp do jednego zasobu dokumentów z wielu systemów jednocześnie (SAP ERP, przeglądarka www, dedykowany system billingowy)

Poszukiwaliśmy narzędzia, które zoptymalizuje koszty utrzymania rozwiązań IT związanych z dokumentami bilingowymi, bez uszczerbku na jakości obsługi klientów i efektywności procesów sprzedaży energii. Dzięki All for One ECM udało się znaleźć złoty środek pomiędzy wartością inwestycji a funkcjonalnością oprogramowania. Sprawdziła się reguła 80/20, tj. 80% funkcjonalności najlepszych na rynku rozwiązań IT za 20% ceny. – Artur Lech, Kierownik Sekcji Informatyki

 

Polimex Mostostal S.A.

Wiodąca polska firma inżynieryjno-budowlana

Cel projektu ECM

Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego kompleksowe i efektywne zarządzanie procesem przygotowania umów z kontrahentami (przygotowanie dokumentu, opiniowanie, obsługa aneksów, baza umów)

Rozwiązanie

 • All for One ECM w modelu SaaS/cloud (usługa All for One Data Centers) – aplikacja + infrastruktura w formie abonamentowej usługi biznesowej
 • Wdrożenie elektronicznego repozytorium umów z kontrahentami oraz procesu workflow dla wszystkich działów zaangażowanych w proces biznesowy
 • Migracja umów archiwalnych do All for One ECM
 • Samodzielny (zrealizowany przez pracowników Polimex Mostostal) rozwój All for One ECM – import dokumentów historycznych oraz ECM dla zarządzania aktami spraw sądowych

Korzyści

 • Połączenie funkcji Workflow i DMS (Document Management System) w jednym narzędziu ECM
 • Optymalizacja obiegu dokumentów kosztowych – zapewnienie pełnej przejrzystości procesu, skrócenie czasu obsługi, błyskawiczne wyszukiwanie dokumentów

Istotną zaletą All for One ECM jest dla nas możliwość samodzielnego rozwoju rozwiązania. Po dokonanym przez BCC (aktualnie All for One Poland) transferze wiedzy możemy sami uruchamiać rozwiązanie dla kolejnych obszarów, procesów i rodzaju dokumentów. – Tomasz Pierzchała, Dyrektor Biura Informatyki

 

ROTR Spółdzielnia Mleczarska

polski producent mleka i wyrobów mleczarskich

Cel projektu ECM

 • Wyeliminowanie problemów wynikających z obiegu dokumentów papierowych (opóźnienia, zagubienia, błędy ludzkie, wielokrotne wprowadzanie tych samych danych w różnych systemach IT
 • Redukcja ryzyka finansowego związanego z obiegiem dokumentów kosztowych
 • Optymalizacja kosztów przetwarzania korespondencji

Rozwiązanie

 • All for One ECM w modelu hostingowym (licencja wraz z usługami All for One Data Centers)
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i faktur kosztowych
 • Zarządzanie zespołem kierowców, flotą cystern, a także dokumentami z nimi związanymi (np. certyfikaty, atesty itd.)
 • OCR wszystkich przychodzących dokumentów, wraz z integracją z systemem SAP ERP

Korzyści

 • Optymalizacja obiegu dokumentów kosztowych
 • Mniejsza ilość wewnętrznych kopii, oszczędności finansowe (m.in. mniejsze zużycie papieru)

Dzięki All for One ECM zyskaliśmy kontrolę nad wydatkami i ujednoliciliśmy proces od strony organizacyjnej i finansowej. Czynności związane z kontrolą poprawności danych zyskały nowy wymiar, ryzyko procesu obsługi faktur znacznie się obniżyło. – Ewa Laskowska, Starszy Referent ds. Controllingu