All for One Partner Checker to dodatek do standardu SAP umożliwiający sprawdzenie danych kontrahentów w bazach Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała księga podatników) i bazach VIES – UE bezpośrednio z poziomu systemu SAP. Rozszerzeniem narzędzia jest funkcjonalność Edit Proposal, służąca do weryfikacji przebiegów płatności.
 

Od 1 września 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające nowy wykaz podatników VAT (tzw. „białą księgę podatników”), zawierającą niezbędne informacje o podatnikach VAT (m.in.numery rachunków bankowych, NIP).

Elektroniczna baza podatników prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) ułatwia weryfikację potencjalnych kontrahentów, jednak wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla podatników, np. w postaci każdorazowej weryfikacji zgodności danych numeru rachunku bankowego podanego na przelewie z numerem rachunku umieszczonym w wykazie.

Sprawdzanie NIP w SAP

All for One Partner Checker umożliwia weryfikację aktywności numerów NIP kontrahentów w bazie KAS i bazach UE, bezpośrednio z poziomu systemu SAP. Celem weryfikacji jest uniknięcie rejestracji dokumentów w systemie SAP z niepoprawnym numerem NIP kontrahenta, a także wykrycie kontrahentów nieaktywnych lub zwolnionych z VAT.

All for One Partner Checker pozwala na automatyzację procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP bezpośrednio z poziomu SAP. Rozwiązanie daje możliwość uruchamiania alertów przy próbie rejestracji dokumentu z nieprawidłowym numerem, a także sprawdzenia wielu numerów jednocześnie, na żądanie. Sprawdzenie następuje w bazie KAS dla numerów NIP oraz w bazie VIES dla numerów VAT-UE.

Automatycznie można sprawdzać:

  • pliki JPK_VAT,
  • dane podstawowe dostawców/odbiorców,
  • podane ręcznie listy numerów VAT (mogą być wczytane z pliku),
  • ręczne zapytanie po numerze NIP, REGON lub konto bankowe,
  • inne miejsca w systemie (rozwiązanie udostępnia interfejs API, dzięki któremu można je łatwo zintegrować np. z wystawianiem zamówień do dostawców, księgowaniem faktur od dostawcy, przyjmowaniem zleceń od odbiorców czy fakturowaniem odbiorców).

Wyniki wykonanych sprawdzeń są zapisywane w logach i można je w każdej chwili wydrukować. W logach widnieje indywidualne ID sprawdzenia, które można również zobaczyć na stronach KAS w przypadku ręcznych sprawdzeń. To ID właśnie ma pozwolić wykazać organom przebieg sprawdzenia.

Ekran selekcji All for One Partner Checker

Weryfikacja kont bankowych

Rozwiązanie pozwala na weryfikację bankowych rachunków rozliczeniowych kontrahentów w bazie prowadzonej przez KAS z poziomu systemu SAP. Celem weryfikacji jest uniknięcie wykonania zapłaty za dostarczone materiały oraz usługi na inne rachunki bankowe, niż umieszczone w wykazie prowadzonym przez KAS i tym samym uniknięcie konsekwencji przewidzianych w ustawie – wyłączenia z kosztów podatkowych tej części płatności, która nie została zrealizowana w wykorzystaniem właściwego rachunku bankowego.

Rozwiązania zawarte w All for One Partner Checker pozwalają na usprawnienie pracy użytkowników poprzez wyświetlenie alertów przy próbie utworzenia dokumentów z nieprawidłowym numerem rachunku bankowego lub dzięki możliwości sprawdzenia poprawności rachunków bankowych dla wielu kontrahentów jednocześnie.

Ekran selekcji All for One Edit Proposal

Raport z weryfikacji przebiegu płatności przy wybraniu opcji automatycznej blokady negatywnie zweryfikowanych kontrahentów

All for One Edit Proposal

Rozwijając narzędzie All for One Partner Checker, nasi konsultanci przygotowali pakiet dodatkowych funkcjonalności All for One Edit Proposal do weryfikacji przebiegów płatności w SAP. Rozwiązanie to zapewnia:

  • możliwość zweryfikowania poprawności rachunku bankowego na Białej Liście dla utworzonej propozycji płatności poprzez zapytanie o kombinację NIP i nr rachunku kontrahenta,
  • możliwość ograniczenia analizowanych płatności, np. ze względu na walutę, bank, konto lub konkretnych kontrahentów,
  • brak wpływu na standard SAP, proces tworzenia propozycji płatności nie zostaje zmieniony,
  • narzędzie działa na utworzonym przebiegu płatności,
  • możliwość wykonania samej weryfikacji, bez blokady płatności, lub automatyczne założenie blokady płatności w przypadku negatywnej weryfikacji na Białej Liście.

All for One Partner Checker, którego częścią są funkcjonalności All for One Edit Proposal, jest produktem gotowym do użycia po przeniesieniu zlecenia transportowego do systemu SAP. Narzędzia dostępne są zarówno dla systemów SAP ERP/ECC jak i SAP S/4HANA.