Wielu klientów SAP odetchnęło z ulgą po tym, jak producent systemu wydłużył okres wsparcia dla starych wersji SAP do 2027 r. Jednak coraz więcej firm przekonuje się, że trwanie przy SAP ERP w sytuacji tak dynamicznych zmian na rynku, licznych projektów transformacyjnych i rosnących potrzeb raportowych i wydajnościowych może być czynnikiem hamującym dla ich biznesów. Na popularności zyskuje model utrzymania systemów w cloud, a połączenie konwersji z migracją do chmury wydaje się rozsądną opcją.

Wybór dogodnego czasu na przeprowadzenie tego typu projektu jest z jednej strony ograniczony datą 2027 r., z drugiej jednak w planowaniu powinniśmy uwzględnić budżet IT (inwestycja projektowa, ale także stan infrastruktury technicznej i ewentualne inwestycje w tym obszarze). Migracja musi się też dobrze wpisać w inne plany projektowe IT/SAP, w tym np. rollouty, transformacje związane z wymaganiami biznesu (w tym np. przejęcia nowych podmiotów lub wydzielenie części systemu).

Przystępując do projektu konwersji, musimy też odpowiednio przygotować system, by spełniał wstępne warunki (np. kodowanie Unicode). Warto się przyłożyć do analizy poprzedzającej migrację i dobrze przemyśleć podejście do projektu.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dla SAP S/4HANA dotyczą kwestii licencji, warunków technicznych oraz funkcjonalnych (aplikacyjnych).

W odniesieniu do wymagań formalnych (licencji) firma SAP proponuje dwie opcje:

 • zmiana licencjonowanego produktu na S/4HANA,
 • konwersja bieżącego kontraktu (nowy BoM licencyjny).

Inną oczywistą i obowiązkową kwestią są wymagania techniczne, które należy spełnić przed migracją do S/4. System źródłowy powinien być w wersji SAP ECC 6.0 z EHP 0-8 i posiadać odpowiednie dostosowania komponentów (zgodnie z notą SAP 2943206). Należy także pamiętać o rozbudowaniu platformy sprzętowo-programowej zgodnie z wymaganiami technicznymi SAP S/4. Odpowiednie zwymiarowanie parametrów można wykonać za pomocą narzędzia SAP Quick Sizer.

Ostatnią grupą wymagań – istotną ze względu na wybór dalszych kroków migracji, są dostosowania funkcjonalne związane z działaniem aplikacji. Przede wszystkim jest to dostosowanie do Unicode (jeśli system nie jest jeszcze w tym standardzie, niezbędne jest przeprowadzenie projektu konwersji). Innym koniecznym działaniem jest uruchomienie funkcjonalności Partnerów Biznesowych (rola partnerów biznesowych głęboko ingeruje w strukturę danych podstawowych dostawców i odbiorców, dlatego rekomendujemy wykonanie tego dostosowania przed głównym projektem konwersji). Podobnie zalecamy wcześniejsze dostosowania w zakresie finansów, w tym migrację na Nową Księgę Główną i nowe funkcjonalności do zarządzania środkami trwałymi.

O ile kwestie licencyjne i wymagania techniczne nie pozostawiają wiele pola do interpretacji, o tyle wymagania funkcjonalne mogą stanowić spore wyzwanie podczas przygotowania do konwersji i przy wyborze podejścia do migracji. Warto więc poświęcić im nieco więcej miejsca.

Cele i oczekiwania

Podobnie jak w każdym innym projekcie informatycznym, także przy konwersji do S/4 warto określić najważniejsze cele projektu. Dla wielu firm głównym i oczywistym celem będzie zapewnienie sobie wsparcia producenta systemu po 2027 r.

Inne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć to:

 • czy zależy nam na wprowadzeniu dużych zmian (lub przeciwnie – ograniczeniu zmian) w obecnej konfiguracji i przebiegu systemów biznesowych;
 • czy chcemy uruchomić nowe funkcjonalności dostępne w S/4;
 • czy będziemy dążyć do zachowania wszystkich danych historycznych, czy też wykorzystamy projekt do uporządkowania i usunięcia niepotrzebnych danych;
 • czy planujemy reorganizację struktury organizacyjnej;
 • czy planujemy usprawnienia ograniczające liczbę programów niestandardowych i zastąpienie ich standardowymi rozwiązaniami SAP S/4HANA;
 • na jaki czas niedostępności systemu podczas konwersji możemy sobie pozwolić.

Podstawowe scenariusze wejścia do S/4HANA to Greenfield, Brownfield oraz nasze autorskie podejście: Bluefield.

Greenfield

Greenfield to de facto wdrożenie systemu do nowa, z wszystkimi elementami, które wiążą się z takim projektem. A zatem potrzebna będzie koncepcja wdrożenia, nastąpi faza konfiguracji systemu, testy, migracja danych i wreszcie go-live. Reimplementacja wymaga określonego czasu, kosztów, opracowania strategii startów produkcyjnych (w organizacji posiadającej wiele jednostek organizacyjnych). Istotnym aspektem tego typu projektu jest opracowanie koncepcji migracji danych historycznych. Na koniec pozostają wyzwania związane ze stabilizacją systemu po starcie.

Podejście Greenfield może być korzystne dla przedsiębiorstw zainteresowanych harmonizacją procesów biznesowych i szybkim uruchomieniem nowych funkcjonalności. Także firmy, które planują znaczne ograniczenie rozszerzeń klienckich, mogą uznać taką strategię jako optymalną. Reimplementacja jest rekomendowana, gdy uruchomienie nowego systemu jest jednym z elementów dużej reorganizacji struktury organizacyjnej firmy.

Brownfield

Brownfield to typowa konwersja istniejącego systemu SAP ECC 6.0 (as-is) do SAP S/4HANA. Zmiany w konfiguracji i rozszerzeniach wykonuje się tylko w tych sytuacjach, które są wymagane przez S/4. Projekt jest dość podobny do upgrade technicznego, z tą różnicą, że z góry wiadomo, że konieczne będą pewne dostosowania, a następnie testy i uruchomienie produkcyjne.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, wymaganiem wstępnym przed rozpoczęciem konwersji jest dostosowanie starego systemu do wymagań technicznych, czyli konwersja do Unicode i wdrożenie funkcjonalności Partnerów Biznesowych.

W tym podejściu zachowujemy obecne rozwiązania. A zmiany w funkcjonalnościach wprowadzamy jedynie tam, gdzie wymaga tego S/4. Podstawowym ryzykiem związanym z konwersją jest długi czas niedostępności systemu produkcyjnego (wyznacznikiem jest tu wielkość bazy danych).

W fazie analizy i przygotowania projektu konwersji planujemy prace i wykonujemy szereg analiz za pomocą narzędzi SAP Readiness Check i katalogu Simplification Item. Możemy także wykorzystać autorskie narzędzie SNP CrystalBridge Analysis. Celem analiz jest identyfikacja miejsc do zmiany, oszacowanie niespójności, zaplanowanie koniecznych dostosowań. W fazie realizacji wykonujemy konwersję systemu i wcześniej zidentyfikowane dostosowania. Wreszcie przechodzimy do testów i konwersji systemu produkcyjnego.

 Bluefield

Bluefield to autorskie podejście SNP do realizacji projektu S/4HANA, którego istotą jest rozdzielenie konwersji systemu od migracji danych, możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi z platformy SNP CrystalBridge.

Konwersja systemu opiera się na stworzeniu tzw. Empty Shell, kopii produkcyjnego systemu SAP ECC, jednak bez danych podstawowych i transakcyjnych. W kolejnym kroku wykonujemy migrację na S/4HANA – bez danych zadanie to jest stosunkowo łatwe i nie zajmuje dużo czasu. Następnie przechodzimy do etapu dostosowań – wdrożenia funkcjonalności Partnerów Biznesowych, środków trwałych, a także innych nowych funkcjonalności (np. Nowa Księga Głowna). I w kolejnym kroku następuje zautomatyzowana migracja danych z konwersją, w odpowiednich sekwencjach, podczas różnych etapów testów. Dane podstawowe i transakcyjne ze starego systemu są „w locie” czyszczone i dostosowywane do nowego systemu – do czego wykorzystane są narzędzia CrystalBridge. Po fazie testów następuje start produkcyjny.

Podejście Bluefield umożliwia implementację wymaganych rozwiązań w jednym projekcie (np. partnerzy biznesowi, Unicode). Możemy zachować nie tylko  obecne rozwiązania, ale też dokonać modyfikacji i wdrożyć nowe narzędzia dostępne w SAP S/4HANA. Podczas migracji danych warto wykonać porządki i reorganizację, by nowy system napełnić tylko koniecznymi danymi, bez obciążania go zbędnymi danymi archiwalnymi. Konwersja to także dobra okazja do wykonania zmian organizacyjnych w systemie (połączenia spółek, zmiana struktury itp.).

Najważniejszą cechą tego podejścia jest skrócenie do minimum czasu niedostępności systemu produkcyjnego (możliwy wariant near zero downtime).

Analiza i jej narzędzia

Bez względu na wybrane podejście pierwszym krokiem powinna być analiza przedwdrożeniowa, a  jeśli nie jest to jasne – analizie powinno podlegać także samo ustalenie sposobu konwersji (analiza pogłębiona).

Podstawowe cele analizy przedwdrożeniowej to:

 • określenie i zaplanowanie niezbędnych zmian (np. Partnerzy Biznesowi, dostosowania programistyczne),
 • wybranie usprawnień, które będą możliwe do uruchomienia (w zależności od metody),
 • dokładne zaplanowanie projektu,
 • oszacowanie niezbędnego czasu niedostępności systemu produkcyjnego,
 • zwymiarowanie docelowego systemu,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z nieoczekiwanymi niedopasowaniami obecnych rozwiązań do S/4HANA.

Podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas analizy przed konwersją to dostarczane przez SAP rozwiązanie SAP Readiness Check oraz – w podejściu Bluefield – moduł Analysis platformy SNP CrystalBridge.

Najważniejsze narzędzia SAP Readiness Check:

 • Simplification Items & Consistency Check (identyfikacja zmian istotnych dla projektu konwersji, informacje o szczegółach zmiany, weryfikacja istotności zmian dla danego systemu),
 • Custom Code (identyfikuje, które rozszerzenia mogą wymagać dostosowania w projekcie konwersji),
 • Inne analizy (np. identyfikacja interfejsów do BW, funkcjonujących IDOC-ów, badanie kompatybilności dodatków i dedykowanych rozszerzeń, rekomendacje dotyczące aplikacji Fiori, sizing, Process Discovery, analiza jakości danych FI).

SNP Analysis CrystalBridge – współdziałając ze standardowymi narzędziami SAP – pozwala na bardziej precyzyjną i wydajną analizę i określenie warunków wstępnych do konwersji, a dodatkowo wynik zostanie przedstawiony w wygodny sposób. Wielowymiarowa i przejrzysta wizualizacja danych to duży atut naszego narzędzia.

Analiza pogłębiona

Analiza pogłębiona może być wykonana przed realizacją projektu. Jej celem nie jest zdefiniowanie technicznych aspektów konwersji, lecz wsparcie biznesowego uzasadnienia dla wykorzystania nowych funkcjonalności SAP. Może być ona przydatna do przekonania zarządu o konieczności wykonania migracji i określenia potencjalnych korzyści biznesowych. Do tego celu służy narzędzie SAP Process Discovery, które na podstawie danych z systemu opracowuje rekomendacje dla tej konkretnej instalacji SAP. Rekomendacje to pomagają odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaka jest wartość dodana konwersji do S/4 dla poszczególnych obszarów biznesowych?
 • Co nowego oferuje S/4 w porównaniu do bieżących rozwiązań zaimplementowanych w SAP?
 • Jak możemy ukierunkować i wspomóc automatyzację procesów biznesowych.

Nasze podejście

Niezależnie od tego, w jakim kolorze będzie wybrana przez klienta metoda konwersji – zielonym, brązowym czy niebieskim, naszą dobrą praktyką jest wykonanie analizy w oparciu o standardowe narzędzia SAP oraz CrystalBridge, by w efekcie, po realizacji projektu, firma mogła rozpocząć korzystanie z systemu zintegrowanego SAP S/4HANA. Jednym z warunków powodzenia całego przedsięwzięcia jest zaangażowanie firmy konsultingowej, której konsultanci nie tylko będą odpowiadali za poszczególne prace, ale także swoim doświadczeniem mogą wesprzeć proces decyzyjny i doradzić optymalne metody i rozwiązania.