Zdarzenia, wywoływane w transakcji PP03 są serią typów informacji (podobnie jak zdarzenia kadrowe), które są wywoływane w określonej kolejności. Typy informacji oraz ich kolejność definiowane są w konfiguracji.
 

Przykład:

Standardowe zdarzenie dotyczące tworzenia stanowiska zawiera następujące typy informacji:

  • IT 1000 Obiekt
  • IT 1001 Powiązanie z jednostką organizacyjną
  • IT 1001 Powiązanie z opisem funkcji
  • IT 1002 Opis
  • IT 1003 Dział/ Sztab
  • IT 1010 Uprawnienia/ Zasoby
  • IT 1001 Powiązanie z nadrzędnym stanowiskiem