W przedsiębiorstwach, które korzystają z systemu SAP, a w szczególności u liderów rynku IT, transformacja cyfrowa najprawdopodobniej będzie się opierać właśnie na rozwiązaniach tego producenta. Jeśli firma spóźnia się lub zaniedbuje wgrywanie aktualizacji, planuje przejście z obecnego systemu SAP na S/4HANA, rozważa migrację do chmury, albo też potrzebuje szczególnego wsparcia po zakończeniu uaktualnień, wniosek jest jeden – nadszedł czas na nowe podejście do zarządzania ryzykiem związanym z transformacją.

Nadmierna złożoność projektów i perspektywa wgrywania kilku nowych wersji systemu rocznie sprawia, że klienci SAP stawiani są w nowej i nieznanej sytuacji. Jednocześnie zwłaszcza duże przedsiębiorstwa wciąż nie potrafią zdecydować się na transformację, co zapewne doprowadzi do wstrzymania projektu migracji do S/4 do ostatniej chwili.

W razie takich komplikacji firmy pracujące z SAP będą doświadczać znacznych utrudnień, ponieważ systemy budowane i dopasowywane przez ostatnie 20 lat trzeba będzie teraz zmodyfikować, by uniknąć poważnych zakłóceń. Takie zmiany w modelu biznesowym trzeba będzie wdrożyć w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej. A zatem wszyscy możemy się spodziewać rychłej transformacji i zwiększenia liczby aktualizacji SAP w związku z koniecznością szybszego sprostania wymaganiom biznesowym. Dlatego sprawą największej wagi staje się zminimalizowanie ryzyka. I w tym właśnie miejscu przychodzi czas na testowanie oprogramowania. Jednak sytuacja wygląda tak, że większość testów SAP nadal przeprowadzanych jest ręcznie, zespoły nie wiedzą, co dokładnie i dlaczego wymaga testowania, a samo testowanie odbywa się w późnej fazie procesu rozwoju, w którym usuwanie usterek staje się już kosztowne i powoduje opóźnienia w realizacji projektu oraz podnosi ryzyko wystąpienia błędów.

Coraz bardziej jasne staje się, że zadanie testowania musi być wykonywane przez zewnętrzną firmę lub inną stronę trzecią, a także, że trzeba uciekać się do innych opcji, aby skrócić cykl realizacji projektów.

Firma Sixsentix proponuje nowe podejście to testów SAP. Na początek warto ponowne zdefiniować przedmiot testów SAP. Dział biznesowy nadal będzie odgrywał ważną rolę w testowaniu, wyznaczając właściwy kierunek na wczesnym etapie procesu rozwoju nowych funkcjonalności. Jednak zadbanie o to, by na skutek wprowadzanych zmian nie zostało zakłócone działanie obecnej funkcjonalności, wymaga wykorzystania nowego podejścia. To główne zadanie zautomatyzowanego testowania.

„W pełni zautomatyzowany proces testowania może zaowocować ponad 50-procentowym wzrostem efektywności w realizacji procesów testowania SAP” – raport SAP Business Assurance Report dotyczący zagwarantowania stabilnego działania systemu (2021)

Przyspieszenie tworzenia oprogramowania można przypisać jedynie stosowaniu zautomatyzowanych testów. Im krótsze cykle wydań, tym mniejsze nakłady działu biznesowego na udzielenie pomocy.
Tylko wtedy można uzyskać obiektywną wiedzę na temat wpływu planowanej zmiany na procesy biznesowe i wskazać obszary wymagające przetestowania (a docelowo również zautomatyzowania), co pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko w związku z wydaniem nowej wersji czy aktualizacji i późniejsze problemy z produkcyjnym wykorzystaniem. Nie chodzi przy tym o zautomatyzowanie wszystkiego, ale raczej o zautomatyzowanie przypadków testowych obarczonych największym ryzykiem. O te problematyczne obszary i jednocześnie oszczędność kosztów i zasobów można zadbać jedynie w połączeniu z wdrożeniem przemyślanej strategii zapewnienia jakości.

Ocena zapewnienia jakości podczas migracji do SAP S/4HANA

W ramach tej oceny klient może się dowiedzieć, jakich konsekwencji technicznych może się spodziewać. W tym celu dotychczasowy system SAP klienta porównywany jest ze standardowym systemem S/4HANA. Zadanie to wykonuje firma Sixsentix z dokładnym odzwierciedleniem modułów SAP, z których korzysta klient (1:1). Klient otrzymuje szczegółowy raport, wraz z takimi informacjami jak wskazanie niestandardowego kodu, który wymaga skorygowania przed przystąpieniem do transformacji S/4HANA; wskazanie niestandardowego kodu, który nie wymaga przekształcenia, ponieważ funkcja jest zawarta w standardzie S/4HANA; wpływ na sąsiadujące systemy – wskazanie interfejsów, które zostaną uszkodzone oraz niestandardowych IDOC, BAPI, BDC, ODATA klienta i transakcji wywołań, których dotkną zmiany; wpływ na role, profile i autoryzacje; wskazanie danych i transakcji, które w danym momencie nie są używane i nie muszą podlegać migracji. Wszystkie te informacje pomagają klientowi w określeniu strategii transformacji lub uzasadnieniu jej konkretnymi danymi.

Wynik i zalety analizy wpływu zmian przedstawiane są za pomocą zlecenia transportowego SAP. Klient może wybrać wielkość transportu według własnego uznania, bez względu na to, czy chce zaimportować kilka pakietów wsparcia SAP, pakiety rozszerzeń lub dokonać pojedynczych dostosowań.

W ramach analizy wpływu zmian w transporcie SAP wszelakie modyfikacje porównywane są względem systemu zapewnienia jakości (QA), następnie uzupełniane danymi z systemu produktywnego i wreszcie oceniane pod kątem ryzyka związanego z konkretną zmianą w oparciu o dogłębną znajomość struktury obiektów SAP. Klient otrzymuje szczegółowy raport ze wskazaniem obiektów SAP, które kategorycznie muszą zostać poddane testom, ponieważ stwarzają zagrożenie dla planowanego uruchomienia nowej wersji.

Przeprowadzenie analizy wpływu zmian pozwala ograniczyć liczbę obiektów wymagających przetestowania nawet o 85% dla danej wersji. Nie wszystko, na co wpływ wywierają zmiany, musi zostać poddane testom. Przed każdym wydaniem aktualizacji dział biznesowy klienta będzie wiedział, które dokładnie obiekty wymagają przetestowania, dzięki czemu wyeliminuje zbędne testy. Pozwoli mu to znacząco zmniejszyć nakłady związane z testowaniem. Analiza wpływu zmian stanowi również podstawę do przygotowania i wykonywania zautomatyzowanych testów.

Sixsentix automatyzuje proces biznesowy wybrany przez klienta. W prezentacji końcowej pokazywana jest na żywo realizacja zautomatyzowanych przypadków testowych, a działanie oprogramowania jest wyjaśniane na przykładach. Klient dowiaduje się również o możliwościach generowania danych testowych w środowisku SAP.

Automatyzacja testów jest kluczowym działaniem pozwalającym przyspieszyć wydanie nowych wersji
i zmniejszyć nakłady na testy w dziale biznesowym, a przez to podnieść jakość wykonywania testów. Swoje mocne strony automatyzacja najpełniej ujawnia przy cyklicznym przeprowadzaniu testów, gwarantując, że istniejąca funkcjonalność nie napotka niespodziewanych błędów podczas importowania zmian.

Klient otrzyma do firmy Sixsentix kalkulację zwrotu z inwestycji (ROI), która wykaże, czy opłaci się zmiana strategii testowej z wykorzystaniem analizy wpływu zmian i automatyzacji testów.

Strategia SWAT

Strategia ciągłego testowania w oparciu o ryzyko opracowana przez firmę Sixsentix w połączeniu z narzędziami QACube Visual Analytics dla DevOps zapewnia firmom niespotykaną jakość i przejrzystość projektów tworzenia oprogramowania, co umożliwia szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek.

Podejście firmy Sixsentix do zwinnego testowania oprogramowania (Software Agile Testing, SWAT) obejmuje proaktywne, nowatorskie i zasadniczo odmienne podejście do standaryzowanych testów. Pomaga klientom zoptymalizować testowanie, zmniejszając do minimum liczbę przypadków testowych i wskazując poziom ryzyka dla każdego przypadku testowego.

Podejście firmy Sixsentix do zwinnego testowania oprogramowania

Podejście firmy Sixsentix do zwinnego testowania oprogramowania

Poprzez tę strategię zespół Sixsentix daje klientowi szansę oceny łącznego ryzyka z perspektywy biznesowej, technicznej, efektywności i zgodności, a tym samym umożliwia szybsze uzyskanie informacji zwrotnej potrzebnej do ograniczenia ryzyka związanego z projektem i produktem. Na potrzeby usług testowania zakrojonych na dużą skalę, złożonych lub specjalistycznych, model realizacji testów oferowany przez Sixsentix można elastycznie łączyć z zasobami lokalnymi, jak również zasobami w modelu usług nearshoringu i w modelu mieszanym. W rezultacie klient zyskuje bardziej ekonomiczne, a do tego skuteczne i efektywne testowanie oprogramowania (w miejscu i czasie, w których jest ono najbardziej potrzebne w całym cyklu życia oprogramowania) pozwalające mu dotrzymać kroku cyfryzacji dzięki zyskaniu skalowalności.

Firma Sixsentix została uznana za wiodącego eksperta w zakresie pakietu testów Tricentis Tosca (według Gartnera i Forrestera najlepsze rozwiązanie na rynku, od firmy Tricentis z Austrii) oraz testowania widoczności w różnych rozwiązaniach, wliczając w to produkty HP, QC Enterprise, SAP i inne.

Zarządzanie testami migracji do SAP S/4HANA

W odniesieniu do zarządzania testami w projekcie migracji do SAP S/4HANA w podejściu Sixsentix można wyróżnić dwie ważne fazy:

  • faza przygotowania do migracji, trwająca około ośmiu tygodni,
  • czas faktycznej migracji.

Faza przygotowania oznacza, że wszystkie działy we wszystkich lokalizacjach klienta pracujące z danym systemem SAP są proszone o przygotowanie zakresu testów. Poszczególne zespoły klienta w każdej z tych lokalizacji muszą zostać poinstruowane odnośnie do sposobu, w jaki mają ustalić zakres oraz plan testów. Kierownik testów ze strony Sixsentix koordynuje przebieg tej fazy i śledzi postęp testów oraz wyniki z systemu testowego (system zapewnienia jakości).

Faza ta ma na celu należyte i dokładne przygotowanie wszystkiego na czas migracyjny, wliczając w to takie prace jak zdefiniowanie zakresu testów, wskazanie ryzyka w aspekcie testowania, wyznaczenie testerów i ustalanie ich dostępności, szacowanie nakładów na testy, definiowanie środowisk testowych. Sixsentix udziela również wsparcia kluczowym użytkownikom, by zapewnić przeprowadzanie testów w kontrolowany sposób.

Podczas czasu migracyjnego wykonywane jest testowanie systemu, który ma zostać poddany migracji (system produktywny). Proces ten koordynuje firma Sixsentix, która przygotowuje również raporty ułatwiające klientowi podjęcie decyzji odnośnie do rozpoczęcia migracji lub przesunięcia jej daty. Zarządzanie testami w okresie weekendu migracyjnego ma na celu przydzielenie wszystkich zadań, śledzenie wszystkich rezultatów testów i ułatwienie kierownictwu działów klienta (biznesowych oraz IT) podjęcia rozsądnej i uzasadnionej decyzji o rozpoczęciu migracji lub wycofaniu wprowadzonych zmian.

Narzędzia do optymalizacji wyników oparte na sztucznej inteligencji

Sixsentix zaleca korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi wspierających działania klienta związane z SAP:

  • Narzędzia do wprowadzania poprawek, takie jak LiveCompare od Tricentis, które pozwalają klientowi przyspieszyć aktualizacje SAP i wyeliminować błędy podczas wprowadzania zmian w systemach. Obecnie najlepsze w branży organizacje starają się zwiększyć efektywność swoich testów, wykorzystując w tym celu inteligentną analizę wpływu zmian opartą na sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu mogą wypuszczać na rynek produkty z zerową liczbą usterek i całkowicie wyeliminować potrzebę organizacji wsparcia klienta/użytkownika.

  • Narzędzia do testowania takie jak Tosca – opracowane przez firmę Tricentis w oparciu o modele – służą do testowania całego środowiska. W połowie 2020 r. firmy Tricentis i SAP ogłosiły nawiązanie strategicznej współpracy, dlatego oprogramowanie Tosca weszło w skład ekosystemu rozwiązań SAP. Wersja podstawowa narzędzia Tosca dostępna jest bez dodatkowych kosztów licencji. Przy większych, bardziej złożonych projektach zalecane jest wykorzystanie narzędzia SAP Enterprise Continuous Testing. Rozwiązanie do analizy wpływu zmian SAP umożliwia również szybkie i skuteczne rozpoznanie obszarów wymagających testowania. Przekłada się to na znaczące zmniejszenie liczby przypadków testowych (nawet o 85%).

Case study

Przygotowanie i koordynacja testów przed i w trakcie weekendu migracyjnego prowadząca do udanej migracji aplikacji SAP z własnego centrum danych klienta do systemu chmurowego bez poważniejszych błędów – następnego dnia wszyscy użytkownicy byli w stanie rozpocząć swoją pracę.

Największy producent wózków przemysłowych (m.in. wózków widłowych i podobnych urządzeń) w Europie i drugi co do wielkości na świecie, a także globalny lider w dziedzinie technologii automatyzacji zdecydował się na migrację swoich systemów SAP do chmury. Oczekiwaniem było osiągnięcie skalowalności w operacjach biznesowych. W celu udanego przeprowadzenia transformacji klient musiał wykonać migrację, a także testowanie każdego systemu, by zyskać pewność, że funkcjonalności dla 10,5 tys. użytkowników, którzy odczują skutki transformacji, nie będą obarczone błędami.

Przygotowanie testów na weekend migracyjny SAP koordynowała firma Sixsentix, która również zarządzała testami podczas samej migracji, dzięki czemu klient mógł dokonać migracji wszystkich istotnych danych SAP z niemalże zerowym czasem przestoju.

Osiągnięcie najważniejszego celu, jakim była płynna transformacja, pozwoliło klientowi osiągnąć elastyczność w zakresie skalowalności nowego systemu chmurowego SAP.

Rezultaty:

  • Przed spotkaniem, w trakcie którego kierownictwo podejmowało decyzję w sprawie rozpoczęcia lub odroczenia migracji, nie zgłoszono żadnych błędów – podczas migracji nie odnotowano żadnych nieudanych przypadków testowych/aplikacji;
  • W projekt zaangażowanych było 250 osób ze strony klienta, których działania koordynowała firma Sixsentix;
  • Do migracji zaplanowano 140 aplikacji;
  • Podczas weekendu migracyjnego na testy poświęcono 560 godzin.

„W ostatnim kwartale 2020 r. skupiliśmy się na migracji wszystkich naszych produktywnych systemów SAP do chmury. Osiągnięcie tego celu bez odnotowania żadnego błędu było trudnym zadaniem. Zdaliśmy się na ekspertów Sixsentix, którzy wspierali nas w zarządzaniu testami i pomogli nam ustrukturyzować nasze dane testowe oraz usprawnić naszą migracyjną metodykę testowania. Ponadto dzięki Sixsentix nasze kierownictwo zyskało przesłanki do podjęcia merytorycznej decyzji w sprawie przystąpienia do faktycznej migracji. Wszystkie te starania zaowocowały pełnym sukcesem projektu migracji” – dyrektor ds. zarządzania IT, największy producent wózków przemysłowych w Europie.

Praktyki Sixsentix w testowaniu SAP – korzyści

Dzięki ocenie zapewnienia jakości podczas migracji do SAP S/4HANA przeprowadzanej przez Sixsentix klient otrzymuje techniczne i obiektywne analityczne wnioski dotyczące wpływu transformacji S/4HANA na jego strukturę systemu SAP. Nawet jeśli klient ma już zdefiniowaną strategię transformacji (Greenfield, Brownfield czy hybrydową), wyniki analizy mogą ją umocnić lub lepiej ukierunkować. Klient rozumie wartość analizy wpływu zmian nie tylko w kontekście planowanej transformacji S/4HANA, lecz – co ważniejsze – w kontekście codziennych operacji SAP. Wkład i sposób automatyzacji testów są przedstawiane w czytelny sposób. Dzięki zastosowaniu analizy wpływu zmian w połączeniu z automatyzacją testów klient może znacznie zmniejszyć nakłady na testy w swoim dziale, jednocześnie podnosząc jakość testów i zwiększając liczbę wydań nowych wersji. Kalkulacja ROI pokazuje, że inwestycja klienta w zmianę strategii testów w krótkim czasie przyniesie zyski.

Strategia SWAT od Sixsentix zapewnia systematyczną realizację testów cechującą się najwyższymi wskaźnikami automatyzacji i optymalną wydajnością przy minimalnym ryzyku biznesowym, pomagając w ten sposób klientowi sprostać potrzebom rynkowym. Sixsentix może stosować to rozwiązanie w każdej branży, która wymaga najwyższej jakości testów oprogramowania i nie toleruje błędów w oprogramowaniu.

W ramach zarządzania testami migracji do SAP S/4HANA firma Sixsentix dokładnie i odpowiednio wcześnie przygotowuje wszystkich testerów, tak by w czasie migracji testy przebiegły bez żadnych przeszkód i ułatwiły kierownictwu klienta podjęcie trafnej decyzji odnośnie do rozpoczęcia migracji lub odsunięcia jej w czasie.

Sixsentix jest wiodącym dostawcą usług testowania oprogramowania, analizy graficznej i raportowania QA, pomagającym przedsiębiorstwom przyspieszyć proces dostarczania oprogramowania i udostępniania nowych funkcji użytkownikom. Strategia testowania w oparciu o ryzyko w połączeniu z raportami i pulpitami ALM od QA Cube zapewnia firmom wysoką jakość i przejrzystość projektów realizacji oprogramowania, co przekłada się na szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek. Wśród klientów Sixsentix znajdują się największe banki, firmy świadczące usługi finansowe, ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych i wielu innych. Usługi SWAT świadczone przez Sixsentix lokalnie i w modelu nearshoringu zapewniają zoptymalizowane wyniki testów przy znacznie niższych kosztach i pomagają klientom dotrzymać kroku cyfryzacji dzięki zyskaniu efektu skalowalności.