Organizacje rozpoczynające lub kontynuujące proces transformacji stają przed decyzją, w jaki sposób rozszerzyć kompetencje własnego zespołu o szereg umiejętności i niezbędne doświadczenie, aby z sukcesem zakończyć planowany projekt. W zdecydowanej większości organizacji budżet nie jest przeznaczony na kolejne etaty, lecz na konkretne zadania. W takich przypadkach menadżerowie radzą sobie, zlecając realizację projektu w modelu typowego outsourcingu. Za projekt, jego prowadzenie oraz w dużej części za sukces odpowiada podmiot zewnętrzny, który prace zarządzane przez własnego kierownika projektu z reguły realizuje poza firmą klienta. All For One Poland od ponad 20 lat z sukcesem tak współpracuje z partnerami, dostarczając wysokiej jakości produkty, ekspercką wiedzę oraz rozległe doświadczenia projektowe kierowników projektów.

Organizacje, dla których użyczenie pracownicze jest optymalne:
– posiadają kompetencje do prowadzenia projektów oraz dysponują zespołem IT,
– posiadają kompetencje IT, które wymagają uzupełnienia kompetencjami w zakresie prowadzenia projektów,
– potrafią samodzielnie zidentyfikować, jakich specjalistów i o jakich kompetencjach im brakuje,
– nie planują otwierania nowych stanowisk pracowniczych na czas realizacji projektu, chcą obniżyć koszty pracy,
– stają przed koniecznością szybkiego rozpoczęcia prac w projekcie,
– planują rozszerzenie kompetencji członków zespołu IT przez współpracę ze specjalistami dysponującymi specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.

Model outsourcingu nie jest jedyną dostępną opcją podczas realizacji własnych projektów. Menadżerowie mający doświadczone zespoły IT nierzadko chcą realizować projekty z wykorzystaniem własnych zasobów, pod własnym kierownictwem. Bywa, że brakuje im tylko pewnych specyficznych umiejętności, które są kluczowe, lub po prostu liczba dostępnych specjalistów jest zbyt mała do osiągnięcia celu w satysfakcjonującym czasie i przy założonym budżecie. Pozyskanie dodatkowych lub nowych kompetencji w konkretnej technologii bywa trudne, ponieważ na rynku panuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów IT. Również ze względu na presję płacową utrzymanie takiego pracownika na stałe wiąże się z dużymi kosztami. Nie mniejszym wyzwaniem są rekrutacja oraz wdrożenie pracownika, co z reguły trwa miesiącami. Oznacza to opóźnienia we wdrożeniach nowych, krytycznych dla przedsiębiorstwa  technologii.

Odpowiedzią na to jest leasing pracowniczy, pozwalający szybko dostarczyć organizacji specjalistów z niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem do prowadzonych projektów. Zaletą tego modelu jest całkowita kontrola nad zadaniami, jak również osadzenie w zespole specjalisty, który może dzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z jego członkami. Z kolei realizacja prac własnymi zasobami pozwala na utrzymanie kompetencji oraz motywacji pracowników, którzy mogą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W tym modelu All For One Poland użycza specjalistów IT, którzy przez kilka miesięcy lub dłużej są dostępni na wyłączność dla klienta. Jako firma użyczająca ponosimy ciężary związane z zatrudnieniem oraz rozwojem pracownika. Z reguły również udostępniamy klientowi możliwość przeprowadzenia wywiadu ze specjalistą przez podjęciem ostatecznej decyzji. Współpraca w tym modelu zapewnia utrzymanie praw autorskich po stronie klienta.

Oferując naszym klientom rozwiązania użyczenia pracowniczego, stawiamy na bezpieczeństwo w długotrwałej współpracy oraz budowaniu opartych na zaufaniu, stabilnych relacji biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako organizacja o dużym doświadczeniu projektowym możemy dostarczyć klientowi wsparcia na zasadach outsourcingu również w innych obszarach technologii SAP lub bezpieczeństwa systemów informatycznych, uzupełniając tym samym wsparcie leasingowanego specjalisty.

Leasing pracowniczy z All for One – różne role i zadania

All for One wspiera klientów w modelu leasingu pracowniczego, użyczając pracowników z eksperckimi kompetencjami w zakresie technologii IT oraz systemów zarządzania.

DevOps Engineer – dla międzynarodowego producenta z branży FMCG zapewniamy zespół konsultantów realizujących projekt z dziedziny Industrial Internet of Things. Dzięki wykorzystaniu potencjału usług chmurowych i automatyki przemysłowej fabryki klienta przechodzą transformację do koncepcji Przemysłu 4.0.

Cloud Engineer – wspieramy klientów kompetencjami AWS w celu utrzymania i ciągłego rozwoju krytycznego biznesowo środowiska IT w chmurze publicznej.

Site Reliability Engineer – wspiera biznes, dostarczając w jak najszybszym czasie jak najlepszą jakość aplikacji; rozumie aspekty jakościowe, administracyjne i programistyczne, i stosuje je w celu zapewnienia niezawodności usług. Klienci korzystający z takich kompetencji zyskują najwyższe wskaźniki poziomów dostępności i jakości aplikacji i usług IT.

Network Engineer – infrastruktura sieciowa jest jednym z tych elementów, które muszą funkcjonować w modelu on-premise. Klientów, którzy preferują utrzymywanie własnego zespołu administratorów, wspieramy eksperckimi kompetencjami w zakresie technologii sieciowych (wifi, switching, routing, security).

SAP Basis – utrzymanie warstwy technicznej systemów SAP wymaga szerokiej wiedzy obejmującej znajomość systemów operacyjnych, baz danych, aspektów sieciowych, wydajności, ciągłości działania i bezpieczeństwa. Delegujemy konsultantów do projektów wdrożeniowych oraz długoterminowego utrzymania pejzaży SAP naszych klientów.

Specjalista bezpieczeństwa informacji – wykwalifikowani i doświadczeni konsultanci pomagają wdrożyć i doskonalić system zarządzania w aspektach związanych z bezpieczeństwem informacji. Wspierają managerów działów IT, produkcyjnych, projektowych oraz HR. Dzięki takiemu wsparciu klienci minimalizują ryzyko wystąpienia kosztowych incydentów bezpieczeństwa w swoich organizacjach.

Scrum Master i Agile Coach – połączenie kompetencji „miękkich” i „twardych” pozwala na zbudowanie pomostu pomiędzy organizacją, product ownerem i zespołem, przyczyniając się do sukcesu stosowania metodyk zwinnych.

IT Project Manager – kompetencje kierownika projektu IT decydują o sukcesie przedsięwzięcia. Umiejętności organizacyjne i sprawność operacyjna połączone z rozumieniem technologii to najważniejsze cechy naszych konsultantów pracujących u klientów.

Virtualization Engineer – pomimo upowszechnienia rozwiązań chmurowych, nadal znaczna część organizacji posiada własne serwerownie, w których wdraża, utrzymuje i rozwija technologie wirtualizacyjne. Wspieramy klientów niezbędną wiedzą i doświadczeniem.