Leasing pracowniczy, czyli możliwość zatrudnienia specjalistów z wymaganymi kompetencjami i doświadczeniem do konkretnego projektu, to coraz częstsza praktyka w branży IT. Efektywne zarządzanie kosztami i czasem oraz brak konieczności prowadzenia rekrutacji to najważniejsze zalety takiego podejścia. Także All for One oferuje długoterminowy wynajem pracowników, którzy na podstawie umowy stają się członkami zespołu klienta. Dodatkowym bonusem jest ich doświadczenie zdobyte podczas realizacji prac w wielu projektach oraz wielu środowiskach i kulturach organizacyjnych.
 

Organizacje rozpoczynające lub kontynuujące proces transformacji stają przed decyzją, w jaki sposób rozszerzyć kompetencje własnego zespołu o szereg umiejętności i niezbędne doświadczenie, aby z sukcesem zakończyć planowany projekt. W zdecydowanej większości organizacji budżet nie jest przeznaczony na kolejne etaty, lecz na konkretne zadania. W takich przypadkach menadżerowie radzą sobie, zlecając realizację projektu w modelu typowego outsourcingu. Za projekt, jego prowadzenie oraz w dużej części za sukces odpowiada podmiot zewnętrzny, który prace zarządzane przez własnego kierownika projektu z reguły realizuje poza firmą klienta. All For One Poland od ponad 20 lat z sukcesem tak współpracuje z partnerami, dostarczając wysokiej jakości produkty, ekspercką wiedzę oraz rozległe doświadczenia projektowe kierowników projektów.

Organizacje, dla których użyczenie pracownicze jest optymalne:
– posiadają kompetencje do prowadzenia projektów oraz dysponują zespołem IT,
– posiadają kompetencje IT, które wymagają uzupełnienia kompetencjami w zakresie prowadzenia projektów,
– potrafią samodzielnie zidentyfikować, jakich specjalistów i o jakich kompetencjach im brakuje,
– nie planują otwierania nowych stanowisk pracowniczych na czas realizacji projektu, chcą obniżyć koszty pracy,
– stają przed koniecznością szybkiego rozpoczęcia prac w projekcie,
– planują rozszerzenie kompetencji członków zespołu IT przez współpracę ze specjalistami dysponującymi specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.

Model outsourcingu nie jest jedyną dostępną opcją podczas realizacji własnych projektów. Menadżerowie mający doświadczone zespoły IT nierzadko chcą realizować projekty z wykorzystaniem własnych zasobów, pod własnym kierownictwem. Bywa, że brakuje im tylko pewnych specyficznych umiejętności, które są kluczowe, lub po prostu liczba dostępnych specjalistów jest zbyt mała do osiągnięcia celu w satysfakcjonującym czasie i przy założonym budżecie. Pozyskanie dodatkowych lub nowych kompetencji w konkretnej technologii bywa trudne, ponieważ na rynku panuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów IT. Również ze względu na presję płacową utrzymanie takiego pracownika na stałe wiąże się z dużymi kosztami. Nie mniejszym wyzwaniem są rekrutacja oraz wdrożenie pracownika, co z reguły trwa miesiącami. Oznacza to opóźnienia we wdrożeniach nowych, krytycznych dla przedsiębiorstwa  technologii.

Odpowiedzią na to jest leasing pracowniczy, pozwalający szybko dostarczyć organizacji specjalistów z niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem do prowadzonych projektów. Zaletą tego modelu jest całkowita kontrola nad zadaniami, jak również osadzenie w zespole specjalisty, który może dzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z jego członkami. Z kolei realizacja prac własnymi zasobami pozwala na utrzymanie kompetencji oraz motywacji pracowników, którzy mogą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W tym modelu All For One Poland użycza specjalistów IT, którzy przez kilka miesięcy lub dłużej są dostępni na wyłączność dla klienta. Jako firma użyczająca ponosimy ciężary związane z zatrudnieniem oraz rozwojem pracownika. Z reguły również udostępniamy klientowi możliwość przeprowadzenia wywiadu ze specjalistą przez podjęciem ostatecznej decyzji. Współpraca w tym modelu zapewnia utrzymanie praw autorskich po stronie klienta.

Oferując naszym klientom rozwiązania użyczenia pracowniczego, stawiamy na bezpieczeństwo w długotrwałej współpracy oraz budowaniu opartych na zaufaniu, stabilnych relacji biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako organizacja o dużym doświadczeniu projektowym możemy dostarczyć klientowi wsparcia na zasadach outsourcingu również w innych obszarach technologii SAP lub bezpieczeństwa systemów informatycznych, uzupełniając tym samym wsparcie leasingowanego specjalisty.

Leasing pracowniczy z All for One – różne role i zadania

All for One wspiera klientów w modelu leasingu pracowniczego, użyczając pracowników z eksperckimi kompetencjami w zakresie technologii IT oraz systemów zarządzania.

DevOps Engineer – dla międzynarodowego producenta z branży FMCG zapewniamy zespół konsultantów realizujących projekt z dziedziny Industrial Internet of Things. Dzięki wykorzystaniu potencjału usług chmurowych i automatyki przemysłowej fabryki klienta przechodzą transformację do koncepcji Przemysłu 4.0.

Cloud Engineer – wspieramy klientów kompetencjami AWS w celu utrzymania i ciągłego rozwoju krytycznego biznesowo środowiska IT w chmurze publicznej.

Site Reliability Engineer – wspiera biznes, dostarczając w jak najszybszym czasie jak najlepszą jakość aplikacji; rozumie aspekty jakościowe, administracyjne i programistyczne, i stosuje je w celu zapewnienia niezawodności usług. Klienci korzystający z takich kompetencji zyskują najwyższe wskaźniki poziomów dostępności i jakości aplikacji i usług IT.

Network Engineer – infrastruktura sieciowa jest jednym z tych elementów, które muszą funkcjonować w modelu on-premise. Klientów, którzy preferują utrzymywanie własnego zespołu administratorów, wspieramy eksperckimi kompetencjami w zakresie technologii sieciowych (wifi, switching, routing, security).

SAP Basis – utrzymanie warstwy technicznej systemów SAP wymaga szerokiej wiedzy obejmującej znajomość systemów operacyjnych, baz danych, aspektów sieciowych, wydajności, ciągłości działania i bezpieczeństwa. Delegujemy konsultantów do projektów wdrożeniowych oraz długoterminowego utrzymania pejzaży SAP naszych klientów.

Specjalista bezpieczeństwa informacji – wykwalifikowani i doświadczeni konsultanci pomagają wdrożyć i doskonalić system zarządzania w aspektach związanych z bezpieczeństwem informacji. Wspierają managerów działów IT, produkcyjnych, projektowych oraz HR. Dzięki takiemu wsparciu klienci minimalizują ryzyko wystąpienia kosztowych incydentów bezpieczeństwa w swoich organizacjach.

Scrum Master i Agile Coach – połączenie kompetencji „miękkich” i „twardych” pozwala na zbudowanie pomostu pomiędzy organizacją, product ownerem i zespołem, przyczyniając się do sukcesu stosowania metodyk zwinnych.

IT Project Manager – kompetencje kierownika projektu IT decydują o sukcesie przedsięwzięcia. Umiejętności organizacyjne i sprawność operacyjna połączone z rozumieniem technologii to najważniejsze cechy naszych konsultantów pracujących u klientów.

Virtualization Engineer – pomimo upowszechnienia rozwiązań chmurowych, nadal znaczna część organizacji posiada własne serwerownie, w których wdraża, utrzymuje i rozwija technologie wirtualizacyjne. Wspieramy klientów niezbędną wiedzą i doświadczeniem.