All for One Single Customer View to przygotowane przez BCC (aktualnie All for One Poland) rozwiązanie, które pozwala na jednym ekranie zgromadzić wszystkie najważniejsze informacje o kliencie, pochodzące z różnych obszarów systemu SAP – od danych adresowych, przez osoby kontaktowe po oferty, faktury, płatności czy rabaty.
 

W różnych obszarach systemu SAP gromadzonych jest wiele informacji o klientach. Ich efektywne wykorzystanie może znacznie usprawnić procesy sprzedażowe oraz procesy związane z obsługą klienta, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości relacji z klientami i skuteczności działań handlowych.

Informacja o kliencie to podstawa powodzenia w biznesie, jednak jak pokazuje praktyka, często nawet w przedsiębiorstwach korzystających ze zintegrowanego systemu SAP zgromadzone dane „marnują się”, zamiast służyć jako oręż w zdobywaniu zamówień.

Przyczyną tego jest rozproszenie i utrudniony dostęp do tych informacji w standardowej wersji systemu SAP. Uzyskanie pełnego obrazu procesów oraz interakcji pomiędzy firmą a danym klientem wymaga często uruchomienia kilku funkcjonalności SAP i dodatkowych raportów. Takie działanie jest bardzo czasochłonne, równoczesne operowanie na kilku aplikacjach jest dość trudne, a dodatkowo rodzi niebezpieczeństwo pominięcia części istotnych informacji.

Komplet informacji o kliencie

Przygotowane przez BCC rozwiązanie All for One Single Customer View jest rozszerzeniem SAP, które na jednym ekranie udostępnia wszystkie najważniejsze informacje o kliencie. Dane podstawowe klienta, informacje o zarejestrowanych kontraktach, ofertach, fakturach, lista dostępnych dla klienta rabatów czy też aktualne dane o zaległościach płatniczych są teraz dostępne bez uruchamiania kilku transakcji systemowych i raportów.

Warto podkreślić, że udostępniane na ekranie klienta dane mogą pochodzić zarówno z różnych funkcjonalności SAP ERP, jak i z innych aplikacji, również nie-SAP.

Wyszukaj, wybierz, analizuj

All for One Single Customer View składa się z trzech głównych części:

  • ekranu selekcji – umożliwiającego wyszukiwanie klientów według kilkudziesięciu kryteriów (np. numer telefonu, osoba kontaktowa, numer oferty, numer faktury, numer partii);
  • listy znalezionych klientów – prezentującej listę wszystkich klientów, którzy spełniają podane na ekranie selekcji kryteria;
  • Karty Klienta – grupującej wszystkie potrzebne użytkownikowi informacje o danym kliencie.

Dzięki temu użytkownik może bardzo szybko dotrzeć do interesującej go informacji – otrzymać listę klientów odpowiadających zadanym kryteriom oraz obejrzeć szczegółowe informacje o konkretnym, interesującym go odbiorcy.

Cechą All for One Single Customer View, na którą warto zwrócić szczególną uwagę, jest intuicyjność obsługi. Jednym z podstawowych założeń podczas tworzenia rozwiązania było zaprojektowanie interfejsu w taki sposób, by mogły z niego szybko i wygodnie korzystać także osoby niemające wprawy w codziennej pracy z systemem SAP.

Dzięki przejrzystemu układowi Karty Klienta oraz pogrupowaniu informacji o kliencie w tematycznych zakładkach praca z All for One Single Customer View jest prosta od pierwszego uruchomienia. Dostęp do każdej potrzebnej informacji wymaga tylko jednego kliknięcia myszką w celu otwarcia nowej zakładki. Eliminuje to konieczność przełączania się pomiędzy różnymi programami w celu znalezienia interesujących danych.

Personalizacja potrzeb

Pracownicy z różnych działów przedsiębiorstwa często potrzebują zupełnie odmiennego wglądu w informacje o klientach. Udostępnianie im za każdym razem wszystkich możliwych danych utrudniałoby odnalezienie informacji najważniejszych.

All for One Single Customer View umożliwia pełne dostosowanie Karty Klienta do potrzeb konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Oznacza to, że możliwe jest zdefiniowanie, jakie informacje i które zakładki będą widoczne dla użytkownika w zależności od jego potrzeb biznesowych.

Bezpieczeństwo rozwiązania

Dzięki wykorzystaniu standardowych uprawnień zachowane jest także bezpieczeństwo dostępu do informacji. Kontrolowane są zarówno uprawnienia użytkownika do wyświetlania danych podstawowych klienta, jak i uprawnienia do każdej pokazywanej „kostki” informacji. Oznacza to, że np. użytkownik z uprawnieniami ograniczonymi do działu sprzedaży X nie zobaczy w All for One Single Customer View dokumentów wystawionych dla klienta przez dział sprzedaży Y.

Jako partner SAP, BCC (aktualnie All for One Poland) dysponuje dedykowaną przestrzenią nazw, w której są tworzone wszystkie produkty i aplikacje autorskie BCC. Gwarantuje to, że wgranie funkcjonalności na dowolny system SAP na świecie odbędzie się bez konfliktów z już istniejącymi obiektami. All for One Single Customer View nie ingeruje także w żaden sposób w istniejące ustawienia systemu.

Szybkie korzyści

Jak wskazują doświadczenia naszych klientów, All for One Single Customer View umożliwia lepsze zarządzanie relacjami z klientem poprzez umieszczenie klienta w centrum procesów sprzedażowych oraz procesów obsługi klienta realizowanych w systemie SAP.

Dane łatwo dostępne i bezpieczne

Wdrożenie rozwiązania All for One Single Customer View pozwoliło na uproszczenie relacji i przyspieszenie kontaktu z klientem poprzez dostęp do danych zapisanych w różnych obszarach naszego systemu SAP z poziomu jednego ekranu. Obecnie pracownicy działu handlowego mogą łatwo wywołać potrzebne informacje o kliencie i jego statusie na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej lub też przygotowując się do spotkania. Oprócz danych podstawowych klienta w poszczególnych zakładkach zawarte są dane z obszaru sprzedaży i dystrybucji, informacje o statusie rozliczeń finansowych czy raporty kontrolingowe.

Na tej samej stronie użytkownicy SCV z działu handlowego mają obecnie łatwy dostęp do informacji o warunkach rabatowych przyznanych klientom, co znacznie upraszcza rozliczanie rabatów retrospektywnych. Od ręki dostępne są statystyki sprzedażowe klienta oraz dane o przyznanych limitach kredytowych czy aktualnym stanie zadłużenia. Z poziomu aplikacji można utworzyć nowe zlecenie sprzedaży, przejrzeć faktury lub przygotować ofertę dla klienta. Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć wdrożenie nowych pracowników działu handlowego do pracy w systemie SAP. Co bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa informacji, w SCV udostępnianie poszczególnym grupom użytkowników danych odbywa się zgodnie z systemem uprawnień w SAP.

Adrian Kurlit, Kierownik Działu IT, Strauss Cafe Poland

Pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na kontakt z klientem, a mniej na wykonywanie rutynowych czynności transakcyjnych w SAP, co znacznie podnosi ich efektywność w pracy z klientem. Dzięki intuicyjnej obsłudze SCV z informacji zawartych w systemie ERP mogą też korzystać osoby nieznające biegle systemu SAP.

All for One Single Customer View jest produktem gotowym do użycia. Rozpoczęcie korzystania z narzędzia nie wymaga dodatkowych prac programistycznych lub konfiguracyjnych. Uruchomienie jest możliwe po wgraniu do systemu SAP dostarczonego przez BCC pliku z transportem.

Każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania i inaczej zarządza relacjami z swoimi klientami, a potrzeby użytkowników w tym zakresie stale się zmieniają. Dlatego All for One Single Customer View został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była łatwa i elastyczna rozbudowa narzędzia według zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Dodawanie nowych komponentów może być realizowane przez wewnętrzne zespoły IT lub przy wsparciu konsultantów BCC (aktualnie All for One).