SAP Landscape Management, wcześniej znane jako SAP Landcape Virtualization Management, to rozwiązanie, które upraszcza, automatyzuje i centralizuje zarządzanie złożonymi pejzażami systemów SAP. Dzięki SAP LAMA firmy, których środowiska liczą nawet kilkadziesiąt systemów, mogą oszczędzić czas i zmniejszyć koszty administracji SAP.
 

System SAP Landscape Management 3.0 (inna używana nazwa to SAP LAMA 3.0) zwiększa niezawodność działania środowiska poprzez automatyzację i planowanie wszystkich zadań zarządzania systemem SAP. Rozwiązanie umożliwia ujednolicony wgląd w to, co dzieje się z aplikacjami i architekturą. System jest elastyczny i umożliwia skonfigurowanie własnych rozszerzeń w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb biznesowych.

SAP LAMA 3.0 oferuje standaryzację takich procesów jak:

  • klonowanie, kopie systemów, w tym BDLS i zadania PCA (Post Copy Automation),
  • wykonywanie pojedynczych i masowych operacji takich jak uruchamianie i zatrzymywanie, z wbudowaną obsługą zależności międzysystemowych,
  • zarządzanie środowiskiem HANA, np. takeover, failback, odwrócenie replikacji, near zero downtime maintenance.

Rozwiązanie oferuje ciekawe pulpity nawigacyjne i funkcje wizualizacji.

SAP LAMA 3.0 oferowana jest w dwóch wersjach. Bezpłatna wersja Standard pozwala na zatrzymywanie i uruchamianie środowisk SAP z możliwością ustawienia zależności wykonywanych działań. Płatna wersja Enterprise oprócz opisanych powyżej działań dodatkowo oferuje zautomatyzowanie procesu odświeżania systemów SAP oraz zaawansowane funkcje systemów SAP opartych na SAP HANA.

SAP Landscape Management oferuje rozbudowane kokpity nawigacyjne i funkcje wizualizacji

Doświadczenia praktyczne

SNP (aktualnie All for One Poland) uczestniczy we wdrożeniu systemu SAP LAMA 3.0 Enterprise Edition dla jednej z największych polskich firm, posiadających złożone środowisko SAP, w którym bardzo ważna jest kolejność wykonywanych działań.

Projekt został podzielony na dwie części. W pierwszej części został wdrożony zaawansowany model zarządzania systemami opartymi na bazie HANA. SAP LAMA 3.0 z powodzeniem wykonuje operacje typu near zero downtime maintenance (potrzebne do wykonania update’u systemu operacyjnego lub bazy HANA) wraz z przepięciem sieciowym adresu wirtualnego. Na podstawie przeprowadzonych testów uzyskano utratę od 6 do 10 pingów, bez wyłączania aplikacji SAP.

Z powodzeniem przetestowano również procedury takeover oraz failback. Co ważne, przy żadnym z tych działań administrator nie musi posiadać dostępu do poziomu systemu operacyjnego, co ma znaczenie przy audycie wykorzystywania dostępów krytycznych.

Drugą częścią projektu jest automatyzacja procesu odświeżania systemu, w tym wypadku opartego na bazie Oracle. Klient wykonuje prace odświeżania z bardzo dużą częstotliwością. Obecnie proces ten zajmuje dużo czasu i wymaga aktywnej ingerencji wykonawcy. Realizowane prace pozwolą na pełną automatyzację procesu wraz z automatycznym odświeżeniem bazy danych na środowisko testowe przy użyciu systemu backupowego.

SAP LAMA pozwala na restart środowiska zgodnie z określonymi założeniami. Rozwiązanie dba o to, żeby system zależny został wyłączony w pierwszej kolejności, a każda operacja dotarła w określone miejsce przed wyłączeniem całego środowiska. Dzięki SAP LAMA klient zmniejszył pracochłonność procesu. Obecnie tylko jedna osoba na bieżąco monitoruje postęp operacji (wcześniej działania te angażowały kilka osób).

Przy realizacji zadania automatycznego odświeżania systemu testowego dużym wyzwaniem był fakt, że specyficzne dla bazy Oracle kroki należało wykonać bez manualnej ingerencji administratora.

Dostępne instrukcje odnosiły się do baz SAP HANA wraz z wykonywaniem prac metodą backupu do pliku, a następnie odtworzenia na systemie docelowym. Nasze prace pozwoliły na skuteczną integrację z systemem backupowym stosowanym przez firmę.

Wielkość bazy danych uniemożliwiała wykonywanie backupu na dysk i było to największe wyzwanie w projektowaniu i realizacji procesu.