Początek rewolucji

Dziesiątego stycznia 2013 roku firma SAP potwierdziła wprowadzenie do oferty produktu SAP Business Suite powered by SAP HANA. Choć SAP przedstawia setki nowości rocznie, ten produkt jest wyjątkowy i zasługuje na szczególną uwagę. Przenosi rozwiązania takie jak system ERP, CRM, SCM w zupełnie nowy wymiar przetwarzania w pamięci. O ile systemy raportowe oparte na przetwarzaniu tego typu są proponowane przez innych producentów, to systemy transakcyjne dotychczas były ofertowane w architekturze klasycznej, bazującej na tradycyjnych bazach danych. SAP wprowadza rewolucję i wyzywa w szranki swoich konkurentów.

Nadchodzą zmiany

Wyposażenie sprawdzonych systemów transakcyjnych SAP, takich jak np. SAP ERP, w platformę przetwarzania w pamięci SAP HANA pozwala na wielokrotne zwiększenie wydajności systemu. Zmianę technologiczną porównać można do zamiany środka lokomocji z autobusu na samolot naddźwiękowy. Pasażerowie w takim przypadku nie tylko zyskują czas, ale także nowe możliwości wykorzystania jego nadmiaru. Mogą polecieć dalej (na inny kontynent). Mogą wykonać kilka podróży zamiast jednej. Mogą także zrealizować zamierzenia, o których dotychczas nawet nie marzyli. Nie mówiąc już o komforcie takiej podróży. Podobnie jest z platformą SAP HANA dla SAP Business Suite – zwiększenie wydajności jest kluczem otwierającym nowe możliwości.

Połączenie systemu transakcyjnego z analitycznym

Dotychczasowe systemy do gromadzenia i analizowania informacji dostępne na rynku i oparte na tradycyjnej relacyjnej bazie danych (RDBMS) musiały być implementowane osobno. Wykorzystywano oddzielny system do przetwarzania transakcyjnego (OLTP) i inny system do raportowania analitycznego (OLAP). Wynikało to z faktu, że tradycyjną, relacyjną bazę danych można sparametryzować do efektywnej pracy albo z danymi OLTP, albo z danymi OLAP, nigdy razem. Do skutecznego raportowania w pierwszej kolejności konieczne było wyodrębnienie danych z systemu transakcyjnego, potem przetworzenie ich do postaci odpowiedniej do raportowania, a następnie załadowanie do hurtowni danych. Dodatkowa baza danych RDBMS do raportowania (hurtownia danych) musiała być wyposażona w struktury zwiększające szybkość dostępu do danych, takie jak indeksy i agregaty, które z kolei zwiększały koszt utrzymania systemu po stronie IT.

SAP HANA eliminuje powyższe ograniczenia relacyjnej bazy danych RDBMS, łącząc cechy bazy transakcyjnej z analityczną. Wielokrotnie zwiększona wydajność, pozwalająca w zastosowaniach analitycznych uzyskać nawet tysiąckrotne przyspieszenie, pozwala na raportowanie bezpośrednio z systemu transakcyjnego SAP, bez szkody dla wykonywanych jednocześnie transakcji.

Raporty, które w klasycznej konfiguracji znacznie obciążały system i działały przez wiele godzin, dzięki nowej architekturze mogą być uruchamiane w każdym momencie, wykonują się w mgnieniu oka, a ich wpływ na wydajność systemu jest znikomy. Co więcej, możliwe staje się tworzenie nawet złożonych analiz opartych bezpośrednio na niezagregowanych pozycjach dokumentów źródłowych. W wielu przypadkach możliwe jest zastąpienie rozwiązań analitycznych dotychczas rozwijanych w zewnętrznych hurtowniach danych prostszym raportowaniem bezpośrednio w systemie SAP ERP, SAP SCM czy SAP CRM.

Szybkość działania HANA pozwala na rezygnację z agregatów – raport tworzony na żądanie może sięgać do pozycji dokumentów danych transakcyjnych i udostępniać wyniki setki razy szybciej w porównaniu z systemami opartymi na tradycyjnej bazie danych (RDBMS).

EasyInfoAccess
EasInfoAccess to gotowy produkt umożliwiający wygodne raportowanie bezpośrednio z systemu SAP ERP. Jeszcze w 2012 r., przewidując nadchodzącą rewolucję, BCC (aktualnie All for One Poland) zaczęło rozwijać produkt EasyInfoAccess. Narzędzie to oparte jest na przyjaznej użytkownikowi platformie SAP BusinessObjects BI. Dzięki predefiniowanym obszarom informacyjnym umożliwia uruchomienie raportowania praktycznie od momentu zakończenia instalacji rozwiązania (nie jest wymagane klasyczne wdrożenie). Udostępnia zunifikowane, graficzne i przyjazne użytkownikowi narzędzia raportowe w skali całego systemu SAP ERP. Zapewnia prosty w utrzymaniu portal do zarządzania dostępem do analiz i dokumentów współdzielonych. Za pomocą narzędzia EasyInfoAccess dla SAP ERP, opartego na platformie SAP HANA, można utworzyć profesjonalny system analityczny w kilka tygodni.

Reakcja na zmiany w czasie rzeczywistym

Dzięki zastosowaniu platformy SAP HANA w systemach SAP Business Suite możliwe staje się wykorzystanie przetwarzania w czasie rzeczywistym, tam gdzie dotychczas ze względu na wydajność zadania były wykonywane „w tle”. Coraz większe wymagania biznesowe co do czasów reakcji przedsiębiorstwa na sygnały rynku mogą być wreszcie sprawnie wsparte przez system IT.

Każda transakcja wykonywana jest wielokrotnie wydajniej. Użytkownik nie musi dłużej czekać na przebiegi MRP, naliczanie listy płac, raportowanie VAT czy symulowanie zmian i planowanie popytu. Szybkie pozyskiwanie danych, ich analizowanie i podjęcie na ich podstawie działania skraca cykle decyzyjne przedsiębiorstwa i pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną.

Nowe zastosowania

Użytkownicy systemów IT często napotykają na ograniczenia ich wydajności, które blokują możliwość ich wykorzystania tam, gdzie wymagane jest szybkie przetwarzanie. Platforma SAP HANA pod SAP Business Suite przesuwa tę granicę bardzo daleko.

Zarówno producent oprogramowania firma SAP, jak i poszczególne przedsiębiorstwa migrujące do platformy SAP HANA mogą wykorzystać zniesienie dotychczasowych ograniczeń, proponując zupełnie nowe zastosowania takich systemów. Będzie możliwe ściślejsze ich połączenie na przykład z rozwiązaniami do obsługi produkcji czy z systemami sprzedaży, co pozwoli na przejęcie większej liczby danych i umożliwi analizowanie informacji w dotychczas nieosiągalnych zestawieniach. Zapewne takich nowych zastosowań dla mocy platformy SAP HANA pojawi się wkrótce bardzo wiele. Pomysłowość ludzka nie zna przecież granic.

Czym tak naprawdę jest HANA

SAP HANA to baza danych następnej generacji, która rezyduje w całości w pamięci fizycznej (RAM). Jest połączeniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie oprogramowania i sprzętu komputerowego. Oprogramowanie SAP HANA instalowane jest tylko na prekonfigurowanych, dedykowanych serwerach (Appliance), w architekturze otwartej (opartej na procesorach Intel). Systemem operacyjnym, pod kontrolą którego pracuje Appliance z SAP HANA, jest zawsze SuSe Linux Enterprise Server. Appliance jest wyposażony w najwydajniejsze procesory Intel (Westmere EX) oraz pamięci RAM (ECC DDR3).  Posiada także unikalny system dyskowy, który jest niezbędny do uruchomienia SAP HANA, np. po przestoju.

Operacje na bazie danych SAP HANA w pamięci RAM mają ultraszybki charakter. Appliance musi zapewnić równie szybki zrzut danych z pamięci RAM do systemu dyskowego w celu zapewnienia kopii bezpieczeństwa transakcji przetwarzanych w pamięci RAM. Aby to było możliwe, Appliance są wyposażone w karty dyskowe Fusion-io ioDrive (wykorzystujące najszybszy interfejs PCIe) lub zestawy dysków SSD.

SAP HANA jest w pełni dojrzałym i nowoczesnym rozwiązaniem programowym bazy danych. Wykorzystuje kompresję danych i partycjonowanie tabel w celu zwiększenia wydajności. Innowacyjny zapis danych w tabelach kolumnowych w połączeniu z tradycyjnym – wierszowym zapisem do bazy danych ograniczył ilość wymaganej przestrzeni do przechowywania informacji z systemów  SAP Business Suite powered by SAP HANA.

Platforma SAP HANA oparta na przetwarzaniu w pamięci w pełni zastępuje tradycyjne bazy danych oraz otwiera przed użytkownikami tego systemu zupełnie nowe możliwości.

Nowa instalacja z SAP HANA

Od 2013 roku SAP daje swoim klientom wybór, czy systemy z pakietu SAP Business Suite mają pracować z tradycyjną bazą danych RDBMS, czy z bazą danych SAP HANA. Jedną z pierwszych rzeczy do ustalenia przy instalacji produktu z pakietu SAP Business Suite powered by SAP HANA jest wielkość systemu dla produkcji. Producenci sprzętu oferują Appliance w kilku rozmiarach (XS, S, M, L, XL), różniących się wielkością pamięci RAM dla pojedynczego węzła (od 128 GB do 4 TB), oraz liczbą procesorów i pojemnością/wydajnością systemu dyskowego.

Ciągłość działania (Business Continuity) może być zapewniona przez pracę Appliance w klastrze wysokiej dostępności (HA), wyposażonym w węzły zapasowe (Stand-by) i współdzielone systemy dyskowe. Replikacja danych do zapasowego centrum danych (DR) jest również wspierana dla SAP HANA i realizowana jako mirroring sprzętowy na poziomie systemów dyskowych.

Migracja do SAP HANA

Migracja systemów SAP (ERP, CRM, SCM) z bazą danych RDBMS do systemu z bazą danych SAP HANA odbywa się w czterech krokach, z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez SAP:

  1. Aktualizacja systemu SAP z bazą danych RDBMS do wersji zgodnej z SAP HANA (ERP 6.0 EHP6, CRM 7.0 EHP2, SCM 7.0 EHP2).
  2. Eksport w ramach heterogenicznej kopii systemu SAP do tymczasowego miejsca na dysku.
  3. Import do bazy danych SAP HANA.
  4. Dostosowanie lub powtórna instalacja serwera aplikacyjnego SAP w celu podłączenia do bazy danych SAP HANA.

Ciepłe bułeczki

Dotychczas platforma SAP HANA postrzegana była jako wspaniałe rozwiązanie, ale dla wielu nieosiągalne ze względu na cenę. Firma SAP postanowiła to zmienić. Licencja dla systemów SAP Business Suite liczona jest podobnie jak dla tradycyjnych baz danych, jako procent od tzw. podstawy opłaty maintenance.

Cena jest oczywiście wyższa niż dla platform tradycyjnych, ale różnica jest na tyle nieznaczna, że podejrzewamy, iż duża część nowych instalacji SAP ERP, CRM czy SCM będzie już bazowała na rozwiązaniu HANA. Wkrótce też u klientów rozpoczną się migracje dotychczasowych środowisk do nowej platformy. Przewidujemy, że ze względu na bardzo korzystną wycenę tego rozwiązania trend ten będzie na tyle masowy, iż za parę lat trudno będzie znaleźć klienta SAP niekorzystającego z technologii HANA.

Starcie gigantów: SAP HANA dla SAP NetWeaver Suite vs. SAP BW

W marketingowym szumie, który zazwyczaj towarzyszy nowym rozwiązaniom, nie zawsze łatwo dociec, co jest prawdą. Z wielu publikacji producenta na temat HANA dla SAP Business Suite można wywnioskować, że nowa platforma oznacza koniec epoki hurtowni danych, w tym rozwiązania SAP Business Warehouse (BW).

Nie jest to prawdą. SAP HANA i SAP BW są raczej rozwiązaniami komplementarnymi, wzajemnie się uzupełniającymi, których funkcjonalności tylko w części się pokrywają. Mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, dla których systemy SAP są najważniejszymi elementami infrastruktury IT, będą mogły w przyszłości wykorzystać platformę HANA do raportowania bezpośrednio z systemów transakcyjnych.

Hurtownie danych to dużo więcej niż tylko przyspieszenie raportowania dużych ilości danych. Bardzo ważne zadania stawiane hurtowniom to czyszczenie danych (zapewnienie spójności) oraz konsolidacja danych z różnych źródeł (w tym także źródeł spoza gamy rozwiązań SAP). Tych czynności często nie da się wykonać online, podczas generowania raportu. Hurtownie danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach pozostaną, ale będą oparte na… przetwarzaniu w pamięci – np. SAP BW oparte na HANA.

Pasy czas zapiąć

Jesteśmy na progu zmiany w infrastrukturze IT podobnej do tej, jaka miała miejsce, gdy komputery klasy mainframe zaczęły ustępować pola „zwykłym” komputerom osobistym (PC). Za dziesięć lat zarówno rynek sprzętowy, jak i rynek oprogramowania będą wyglądały inaczej niż dziś. Firma SAP, podobnie jak zrobiła to już w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, inwestując w nowoczesną wtedy architekturę klient–serwer SAP R/3, postanowiła o duży krok wyprzedzić konkurencję, wprowadzając przetwarzanie w pamięci SAP HANA.

Szacując na podstawie możliwości technologicznych nowej platformy i jej bardzo konkurencyjnej wyceny, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jej ogromny rynkowy sukces. Pasy czas zapiąć i startować w rakiecie SAP HANA, by także być o krok przed rywalami.