Dzięki enhancement packages firmy użytkujące oprogramowanie SAP nie muszą już przeprowadzać kosztownego projektu upgrade, by skorzystać z najnowszych funkcjonalności, udostępnianych przez SAP AG. Innowacje są dostępne dla korzystających z SAP ERP w wersji 6.0 – to kolejny argument za podniesieniem wersji SAP do ECC 6.0.
 

Dotychczas nowe wersje produktów SAP pojawiały się z częstotliwością co kilka lat. Najnowsza wersja SAP ERP – ECC 6.0, została udostępniona w 2006 roku. Kolejne wersje systemu zawierały zmiany w funkcjonalnościach oraz wprowadzały nowe rozwiązania, które miały być odpowiedzią na aktualne potrzeby biznesu.

Takie rozwiązanie z punktu widzenia firm korzystających z SAP ma dwie podstawowe wady:

 • brak możliwości skorzystania z wybranych nowych funkcjonalności znajdujących się w nowej wersji bez dokonywania całościowego upgrade’u,
 • całościowy upgrade SAP to niełatwe przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania dużej liczby osób.

Im większa i bardziej rozbudowana instalacja SAP w firmie, tym większą mobilizację wywoływało hasło „upgrade systemu”. Do dziś projekt upgrade’u wielu menedżerom IT kojarzy się z trudnym, długotrwałym procesem, obarczonym dużą dozą ryzyka, który w najgorszym przypadku może spowodować nawet długotrwałe przerwy w działaniu systemu.

Koszty zewnętrzne takiego przedsięwzięcia obejmowały prace partnera wdrożeniowego, nierzadko też konieczność poprawiania i aktualizowania aplikacji, które są zintegrowane z SAP, a które nie działały z nową wersją systemu.

Koszty finansowe i organizacyjne upgrade’u w ocenie wielu menedżerów przewyższały spodziewane korzyści, dlatego częstą praktyką firm korzystających z SAP było „przeskakiwanie” kolejnych wersji systemu. Do dziś wiele upgrade’ów, w których uczestniczy BCC (aktualnie All for One Poland), dotyczy migracji ze starych wersji SAP ERP, np. 4.6C do ECC 6.0.

Mniej a częściej

Obecnie SAP AG zmienił swoją strategię w kwestii podnoszenia wersji systemu, likwidując tym samym konieczność dokonywania upgrade’ów w dotychczasowym rozumieniu. Zostały one zastąpione przez pakiety aktualizacji SAP enhancement packages.

Enhancement packages to „paczki” nowych funkcjonalności, które mogą być uruchamiane w najbardziej dogodnym czasie, bez konieczności dokonywania całościowego upgrade’u systemu. Z udostępnianych pakietów można wybrać tylko te funkcjonalności, które są firmie akurat potrzebne, i zainstalować je w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku pakietów dostarczanych przez strukturę wsparcia (support packages).

Udostępnianie kolejnych enhancement packages będzie następowało średnio raz w roku. Dotychczas (sierpień 2009) SAP udostępnił cztery enhancement packages dla SAP ERP. Pakiety do wersji ECC 6.0 będą wprowadzane aż do czasu przygotowania nowej wersji SAP ERP (7.0) – data jej premiery nie jest jeszcze znana.

Każdy kolejny enhancement package zawiera w sobie poprzednie. Zamiast upgrade’u wystarczy więc zainstalować najświeższy enhancement pack, a następnie dokonać „miniwdrożenia” wybranych nowych funkcji. Co godne podkreślenia – zmiany związane z uruchomieniem nowych funkcji są widoczne tylko dla „zainteresowanych” użytkowników korzystających z nowych funkcjonalności.

W założeniach upgrade „po nowemu” ma być więc procesem łatwiejszym i przyjaznym – zarówno dla użytkowników SAP, jak i dla samego systemu. Celem nowej strategii jest odejście od myślenia o upgrade jako o osobnym, dużym projekcie wdrożeniowym. W założeniu ma ona także wyeliminować wady, które często stanowiły barierę trudną do pokonania zarówno dla przedsiębiorstw dużych, jak i średniej wielkości.

Enhancement packages zmieniają zupełnie koncepcję upgrade’u SAP z: „rzadko” i „dużo” na „częściej” i „mniej”. Rozwijanie systemu na drodze ewolucji, a nie rewolucji ma spowodować, że instalacje kolejnych paczek staną się działaniami rutynowymi, niepowodującymi zamieszania na miarę nowego wdrożenia.

W założeniu podstawowa funkcjonalność systemu nie będzie ulegała zmianie, natomiast kolejne paczki będą zawierały nowe funkcjonalności i narzędzia, zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesu.

Enhancement packages są dostępne dla następujących wersji produktów SAP

 • SAP ERP ECC 6.0 – enhancement package 4 dla ERP
 • systemów opartych na platformie SAP NetWeaver 7.0 (np. ECC, CRM, SRM) – enhancement package 1 dla NW 7.0
 • SAP NetWeaver Solution Manager 7.0 – enhancement package 1 dla SAP NetWeaver Solution Manager 7.0

Usługi BCC związane z upgrade’ami SAP i enhancement packages

 • realizacja upgrade’ów SAP, w tym SAP ERP do wersji ECC 6.0 (doświadczenie z ponad 10 kompleksowych projektów tego typu)
 •  warsztaty przeglądowe nowych funkcjonalności dostępnych w enhancement packages dla poszczególnych obszarów
 • wsparcie w instalacji enhancement packages i wdrożeniu nowych funkcjonalności

Zalety nowego podejścia to:

 • częstszy i szybszy dostęp do nowych funkcjonalności,
 • aktywowanie nowych funkcjonalności bez zmiany dotychczasowych,
 • czas potrzebny na przeprowadzenie instalacji enhancement package (implementacja, testy) znacznie się skraca,
 • ponieważ zmiana dotyczy tylko nowych funkcjonalności, czas przeznaczony na szkolenia użytkowników również ulega redukcji,
 • skrócenie czasu pełnej niedostępności systemu (możliwość pracy w systemie do momentu przestoju),
 • izolacja systemu, na którym wykonywana jest instalacja enhancement package (redukcja ryzyka związanego z wpływem instalacji na działający produkcyjnie system), poprzez wykorzystanie shadow systemu (podczas instalacji tworzona jest kopia instancji systemu SAP, enhancement package instalowany jest na kopii – zakończenie całego procesu uwieńczone jest przełączeniem instancji kopii na system produktywny),
 • wykorzystanie nowego narzędzia – Enhancement Packages Installer, które usprawnia, wspomaga i optymalizuje cały proces instalacji,
 • każdy kolejny enhancement package zawiera funkcjonalności z poprzednich, instaluje się więc §tylko ostatnią wersję (np. EHP3 dla SAP ERP posiada funkcjonalności z EHP1 oraz EHP2 itd.).

Operacja aktualizacji systemu o nowe narzędzia zawarte w enhancement package to po kolei:

 • podłączenie systemu, na którym będzie przeprowadzona instalacja, do SAP Solution Managera (Maintenance Optimizer),
 • wybranie nowych funkcji biznesowych z dostępnych w enhancement package oraz zmapowanie ich na Technical Usages (instalowane komponenty),
 • instalacja enhancement package z wykorzystaniem Enhancement Packages Installera,
 • aktywacja enhancement package,
 • konfiguracja i testy.

Tylko dla NetWeaver 7.0

Warunkiem koniecznym do skorzystania z nowej koncepcji – instalacji enhancement packages – jest posiadanie systemu SAP opartego na platformie NetWeaver 7.0. (np. SAP ERP ECC 6.0; SAP CRM 5.0). Dla systemów SAP opartych na wcześniejszych platformach (np. NetWeaver 4.0, SAP BASIS 4.X) konieczne jest wykonanie standardowego upgrade’u do wersji systemu SAP akceptowanej przez enhancement packages.

Na przykład korzystając z systemu SAP R/3 w wersji 4.6C, w pierwszym kroku musimy wykonać „tradycyjny” upgrade do SAP ERP ECC 6.0. Na tak przygotowanym systemie instalujemy enhancement package – zawsze najnowszą wersję. Enhancement package ma jeszcze jedną dodatkową funkcję – umożliwia równoległe wgranie aktualnej wersji poprawek technicznych (Support Package).

Dzięki powyższym zabiegom system uzyskuje dostęp do najnowszych funkcjonalności: aktualnych oraz przyszłych. Nowa ścieżka mająca na celu wprowadzanie nowych funkcjonalności w systemach SAP przewiduje znacznie częstszą możliwość instalacji rozszerzeń, a co się z tym wiąże, rozbudowy funkcjonalności systemu.

Dla firm korzystających ze starszych wersji SAP to kolejny argument za przeprowadzeniem upgrade’u do wersji ECC 6.0.