Światowej klasy system ERP oparty na technologii przetwarzania w pamięci, z gwarantowaną wysoką dostępnością, spełniający wyśrubowane standardy bezpieczeństwa, administrowany przez kompetentnych specjalistów. Tak można zdefiniować dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw nowy w ofercie SAP: system SAP Business One on HANA in Cloud.
 

Ciągłe borykanie się z problemami wydajnościowymi aplikacji kluczowych dla biznesu to w wielu firmach bardzo częsty problem. Brak dostępu do systemu spoza firmy, kwestie bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenie serwerowni czy ciągłość kopii zapasowych to tylko najważniejsze z całej puli wyzwań, z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Ograniczone nakłady finansowe uniemożliwiają stworzenie infrastruktury IT, która przez lata będzie działać niezawodnie, elastycznie dostosowywać się do aktualnych potrzeb i rosnąć wraz z firmą. Istnieje jednak technologia, eliminująca wszystkie powyższe problemy.

System w chmurze

Dla małych i średnich firm SAP zaproponował model SAP Business One on HANA in Cloud, który ma nie tylko zwiększyć wydajność aplikacji, ale również przenieść ją do chmury obliczeniowej, dzięki czemu obniżone zostają koszty utrzymania systemu, a co za tym idzie, całej infrastruktury IT.

W tym modelu – zwanym też SaaS (Software as a Service), klient otrzymuje dostęp do konkretnych wybranych funkcjonalności systemu, bez ponoszenia nakładów (finansowych) na sprzęt, infrastrukturę czy administrację. Programy działają na serwerze dostawcy.

Model chmury jest obecnie coraz powszechniej wykorzystywany. Przenoszenie do niej swoich systemów stało się bardzo popularne ze względów nie tylko technicznych, ale i ekonomicznych. Jej zalety są szczególnie doceniane w firmach z sektora MŚP, które chcą korzystać z nowoczesnych narzędzi IT, jednak bez ponoszenia niewspółmiernych do skali biznesu kosztów (zakup licencji, infrastruktury, kompetencji, zbudowania systemu bezpieczeństwa).  SaaS pozwala firmie skupić się na biznesie i praktycznie zapomnieć o całym technicznym procesie obsługi kluczowych aplikacji.

Chmura to także zwiększenie bezpieczeństwa danych. Osiągnięcie standardu bezpieczeństwa danych oferowanego przez usługodawcę jest praktycznie niemożliwe w firmie średniej wielkości. Inne zalety to zwiększenie komfortu użytkowania, np. poprzez dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i możliwość korzystania z systemu za pomocą aplikacji mobilnej. W przypadku SAP Business One on HANA in Cloud klient zyskuje także znaczną poprawę wydajności.

SAP Business One – rozwiązanie dla MŚP

SAP Business One jest systemem klasy ERP, który powstał z myślą o specyficznych wymaganiach małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest zwiększenie wydajności procesów biznesowych, jak również pomoc przy podejmowaniu decyzji biznesowych dzięki wsparciu rozbudowanego systemu raportów. Oferuje kompleksowe zarządzanie finansami, procesami sprzedaży, zakupów, produkcji a także relacjami z klientami. Pozwala ujednolicić procesy, otrzymywać dokładne informacje oraz przyspieszyć rozwój firmy. SAP Business One jest rozwiązaniem dostępnym w przystępnej cenie, które nie wymaga skomplikowanego wdrożenia.

SAP Business One jest sprawdzonym rozwiązaniem, na którym pracują firmy na całym świecie. Z jego możliwości korzysta ponad 35 tysięcy firm w ponad 130 krajach, w tym ponad 500 w Polsce. System może być dostosowywany i rozbudowywany dla poszczególnych branż oraz zmieniających się potrzeb biznesowych. Jego wyróżnikiem jest dostęp do 26 wersji językowych w standardzie. Gwarantuje to możliwość rozwoju firmy również za granicą.

Wdrożenie systemu i co dalej

Firmy, które rozważają wdrożenie SAP Business One, już na etapie analizy powinny się zdecydować na model utrzymania systemu. Poniżej wymieniamy kilka czynników, które należy brać pod uwagę, porównując oczekiwany standard i wynikający z niego koszt utrzymania.

„Niedostępność systemu” to słowa, które spędzają sen z oczu nie tylko informatykom, ale i menedżerom firm. W przekładzie na język biznesu słowa te oznaczają brak możliwości sprawdzenia stanów magazynowych i kontaktów do klientów, wystawienia faktury, wysłania zamówienia, a nawet przestój wszystkich procesów biznesowych. A zatem utrzymanie dostępności systemu ERP – najważniejszej aplikacji w środowisku IT – jest priorytetem dla firmy.

Na dostępność składa się wiele elementów infrastruktury informatycznej.

Po pierwsze kopie bezpieczeństwa bazy danych oraz jej logów, jak również systemów operacyjnych, na których znajduje się aplikacja. Do ich tworzenia niezbędny jest system backupowy lub choćby zasób w sieci lokalnej, na którym będą składowane archiwa. Kopia trzech wyżej wymienionych elementów pozwoli znacznie skrócić czas przywracania całego środowiska w razie awarii. Szczególnie w przypadku środowiska wirtualnego. Nie ma wtedy obawy o brak kompatybilności z fizycznym serwerem.

Drugi element to miejsce, w którym ma znajdować się firmowy system. Absolutne minimum to oddzielne, klimatyzowane i odporne na zalania pomieszczenie. W trosce o bezpieczeństwo danych dobrze jest zadbać o kontrolę dostępu wraz z monitoringiem wideo, aby uniemożliwić fizyczne dostanie się do serwerów niepowołanej grupie osób. Dobrze, gdy firma dysponuje dodatkowo takimi rozwiązaniami jak redundancja – zaczynając od zasilaczy serwerów, a kończąc na doprowadzeniu prądu i łącz internetowych.

Kolejny aspekt to utrzymanie zespołu kompetentnych pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, zapewnienie dostępności (choroby, urlopy, odejścia), spełnienie oczekiwań finansowych.

Na koniec pozostaje podsumowanie kosztów utrzymania całej infrastruktury IT. W jej skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione elementy, począwszy od prądu, rozbudowy platformy sprzętowej, po szkolenia oraz pensje pracowników. Dodatkowo należy oszacować koszty związane z ryzykiem nieprzewidzianych nakładów (np. awarie, konieczność dokupienia serwera, zwiększenie się kosztów utrzymania kompetencji, itp.).

Po analizie powyższych czynników wiele mniejszych firm odkładało decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, pomimo oczywistej potrzeby biznesowej. Argument był jeden: stać nas na zakup i wdrożenie rozwiązania, ale koszty utrzymania jego odpowiedniej wydajności i dostępności są zbyt wysokie.

Nowe rozwiązanie w ofercie SAP zmienia to podejście.

SAP Business One na platformie SAP HANA

Najnowsza wersja systemu SAP Business One jest już dostępna w BCC (aktualnie All for One Poland). Kluczowym wyróżnikiem wersji 9.0 jest platforma, na której działa system. SAP HANA pozwala klientom przyśpieszyć przetwarzanie i analizowanie danych, a tym samym zwiększyć wydajność pracy.

Dzięki technologii in-memory, którą SAP HANA wykorzystuje do przetwarzania danych w pamięci operacyjnej, SAP Business One 9.0 może analizować zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane informacje. Przyśpieszenie w pracy jest gigantyczne – dane otrzymujemy w ciągu sekund, a nie minut. Dodatkowo użytkownicy najnowszej wersji SAP Business One mogą czerpać korzyści z analizy predykcyjnej. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą zoptymalizować planowanie, bieżącą działalność i podejmowanie decyzji, a także zyskać wgląd w nowe trendy i zachowania konsumentów. Nowa wersja pozwala ponadto na scentralizowane zarządzanie wszystkimi danymi, kontrolowanie wewnętrznych i zewnętrznych procesów oraz uzyskanie lepszej orientacji w złożonych procedurach biznesowych.

SAP Business One on HANA – bo szybkość ma znaczenie

Aby znacząco zwiększyć wydajność systemu SAP Business One, w kolejnej wersji oprogramowania producent wprowadził znaną już i stosowaną w systemach SAP Business Suite (dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw), technologię HANA. SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) jest oparta na technologii in-memory database. Oznacza to, że cała baza danych jest przechowywana i przetwarzana w pamięci serwera, a nie na jego zasobach dyskowych. Takie rozwiązanie pozwala na generowanie skomplikowanych raportów, analiz lub zestawień w czasie rzeczywistym. Także czas dostępu do danych znacznie się skraca.

Firmy, które korzystają ze starszej wersji systemu (wersja SQL), mają obecnie możliwość migracji do SAP Business One on HANA.

SAP Business One on HANA in Cloud

  • skalowalny system przechowywania informacji biznesowych
  • zwiększenie wydajności aplikacji oraz procesów analitycznych dzięki technologii in-memory
  • szybkie wdrożenie
  • dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej
  • brak konieczności utrzymywania infrastruktury IT
  • zmniejszenie kosztów utrzymania
  • łatwość w planowaniu przyszłych kosztów
  • skalowalność środowiska
  • jedna miesięczna opłata
  • możliwość migracji z MS SQL do HANA

SAP Business One on HANA in Cloud – w poszukiwaniu oszczędności. Teraz w chmurze

SAP Business One on HANA in Cloud to technologia, dzięki której nie tylko zwiększa się wydajność aplikacji, ale znacznie zmniejszają się koszty jej utrzymania. W tym wypadku „in cloud” oznacza przeniesienie usługi lub nawet całej infrastruktury IT do zewnętrznego dostawcy. Wykupując taką usługę, w cenie stałej opłaty klient otrzymuje między innymi: gwarancję dostępności systemów, backupy, kontrolę dostępów, wyszkoloną kadrę IT dostępną przez 24 godziny na dobę oraz dodatkowe łącza internetowe, a nawet zapasowe centrum przetwarzania danych.

Przestaje także istnieć problem skalowalności – zapewnienie odpowiednej mocy obliczeniowej leży po stronie dostawcy.

Dostępny w modelu SaaS SAP Business One on HANA in Cloud pozwala firmom małym i średniej wielkości wykorzystywać najnowocześniejsze, światowej klasy rozwiązania w zakresie technologii informatycznych i utrzymania infrastruktury IT. Oferowaną przez system szybkością przetwarzania i wysoką wydajnością może się dziś pochwalić niewiele nawet bardzo dużych firm.