Zanim jednak powiemy, czym jest S/4HANA, przedstawmy w skrócie największe współczesne wyzwana i ograniczenia klasycznych systemów transakcyjnych, a także oczekiwania, jakie firmy wiążą z ich wykorzystaniem w rozwoju swojego biznesu.

Lawinowy wzrost danych

W przedsiębiorstwach zauważalny jest lawinowy wzrost liczby gromadzonych danych. Ciągle przybywa systemów non stop zbierających dane produkcyjne, analizujących ruchy transportu, zbierających dane z systemów wagowych… Czytniki czasu pracy, integracja w czasie rzeczywistym z bankowością elektroniczną, dostawcami, odbiorcami i innymi kontrahentami (np. faktoring), systemy obiegu dokumentów, systemy windykacji elektronicznej i inne zalewają firmy danymi. Często niedostatecznie wykorzystywanymi, bo nie ma wydajnego sposobu, by przekształcić je w użyteczną informację. Decydenci coraz częściej używają określenia Big Data w odniesieniu do własnych lokalnych systemów.

Oczekiwany czas: rzeczywisty

Firmy nie chcą już czekać. Decyzje biznesowe muszą być oparte na bieżących danych. Dlatego narasta oczekiwanie, by analizy działały w czasie rzeczywistym. Opóźnienie w dostępie do danych związane z klasycznymi hurtowniami danych nie może być dłużej tolerowane. Narzędzia planowania biznesu muszą się ściśle integrować z systemami obsługującymi przetwarzanie rzeczywiste, by nie trzeba było żmudnie przygotowywać danych wejściowych planowania i przenosić jego wyników po wykonaniu procedury planowania. Procesy planowania i budżetowania muszą działać szybko i niezawodnie. Opóźnienia związane z przetwarzaniem jakichkolwiek danych są nieakceptowalne. Nawet złożone procesy muszą być wykonywane w czasie rzeczywistym.

Prosto, intuicyjnie, estetycznie

Złożoność prowadzenia przedsiębiorstwa rośnie wraz ze złożonością świata zewnętrznego. Użytkownicy, którzy muszą brać pod uwagę coraz większą liczbę czynników, oczekują, że nowe narzędzia informatyczne będą się charakteryzowały prostotą i intuicyjnością obsługi. Ważnym wyznacznikiem w ocenie rozwiązań staje się dążenie do upraszczania procesów, a także przyjazny, a do tego zwyczajnie ładny interfejs użytkownika. Obsługa biznesu ma być łatwiejsza.

Odpowiedź: S/4HANA

Chęć sprostania tym wyzwaniom współczesnego środowiska biznesowego, a także nowe możliwości związane z pojawieniem się i dojrzałością technologii in-memory stały się fundamentem rozwiązań SAP Business Suite 4 SAP HANA, w skrócie: S/4HANA, które firma SAP pokazała światu na początku 2015 r.

SAP S/4HANA został zaprojektowany, by wspierać innowacje  biznesowe, w prosty sposób łącząc ludzi, urządzenia i sieci biznesowe w czasie rzeczywistym w celu wspierania rozwoju nowych modeli biznesowych. Uproszczony model danych będzie impulsem do przemodelowania środowiska IT, przyczyniając się do obniżenia kosztów utrzymania i podniesienia efektywności infrastruktury IT.

S/4HANA to nowa generacja systemów biznesowych SAP, oparta i zoptymalizowana pod kątem działania z platformą SAP HANA. Jest to platforma działająca w całości w pamięci (in-memory), która zapewnia niebywałą wydajność i umożliwia przetwarzanie nawet wielkich ilości danych w czasie rzeczywistym. Obserwowany wzrost wydajności w stosunku do klasycznej platformy bazodanowej wynosi od kilku do kilku tysięcy razy. Rozwiązanie S/4HANA wyróżnia się nie tylko szybkością działania. Poniżej przedstawiono kilka nowości, które decydują o innowacyjności nowego rozwiązania SAP.

Raportowanie w czasie rzeczywistym z użyciem predefiniowanych wglądów SAP HANA Live

SAP wyposaża swój system w nową broń – SAP HANA Live. Jest to zestaw predefiniowanych wglądów biznesowych, pozwalających na łatwe i niespotykanie szybkie raportowanie bezpośrednio z systemów transakcyjnych, z pominięciem ekstrakcji danych do zewnętrznych systemów hurtowni danych.

Agregacja danych, obliczanie wskaźników i łączenie tabel odbywają się w czasie rzeczywistym i procesy te są praktycznie niezauważalne dla użytkownika.

Rozwiązanie stwarza możliwość szybkiego odpowiadania na złożone zapytania tworzone ad-hoc, co wspomaga szybkie podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Pozwala efektywniej wykorzystać dostępne w firmie systemy i zasoby informacyjne.

SAP HANA Live to:

 • możliwość korzystania z różnych źródeł danych (ERP, CRM, SCM, GRC) do tworzenia raportów w czasie rzeczywistym,
 • dostęp do analiz dużych wolumenów danych operacyjnych w czasie rzeczywistym,
 • łatwość dostosowania modeli danych SAP HANA Live do własnych potrzeb i łączenia ich z modelami specyficznymi dla klienta,
 • szybkość wykonywania dostosowań modeli danych (zmiany nie wymagają przeładowania danych, jak to ma miejsce w klasycznej hurtowni danych SAP BW),
 • możliwość wykorzystania innowacyjnych i wydajnych aplikacji biznesowych, także dostarczanych przez innych producentów.

Nazwę SAP HANA Live warto zapamiętać, bo to związanie zrewolucjonizuje systemy Business Intelligence i generalnie podejście do analityki biznesowej.

Proste finanse

Simple Finance (znane także jako Smart Financials) to rewolucja w zakresie finansów SAP. To prosta obsługa skomplikowanych procesów. Możliwości platformy SAP HANA zostały w tym rozwiązaniu w pełni wykorzystane do uproszczenia struktur danych obszaru finansów.

Zamiast kilkudziesięciu tabel (tabel pozycji pojedynczych, tabel danych zagregowanych, tabel zapewniających kompatybilność z wcześniejszymi wersjami, tabel indeksów i powolnych tabel klastrowych) otrzymujemy kilka wspólnych tabel łączących funkcjonalność wszystkich modułów finansowych (FI/CO/FI-AA). Spośród nich najważniejszą tabelą jest dziennik z pozycjami pojedynczymi finansów. Na jego podstawie „w locie” generowane są dane, które dotychczas były dostępne w postaci rzeczywistej w wielu oddzielnych tabelach.

Najważniejsze cechy nowego rozwiązania to:

 • znacznie szybsze przetwarzanie w finansach,
 • łatwiejsze zarządzanie całym obszarem (FI/CO/FI-AA),
 • zunifikowane raportowanie w całym obszarze finansowym,
 • kompatybilność wsteczna,
 • zmniejszenie zużycia pamięci bazy danych.

Dodatkowo system planowania i budżetowania SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) może zostać zintegrowany bezpośrednio z platformą ERP/Simple Finance, co umożliwia planowanie bezpośrednio w systemie transakcyjnym SAP.

Reasumując SAP Simple Finance to komplet funkcji finansowych, dla wszystkich zespołów zajmujących się firmowymi finansami:

 • planowanie i analizy (zarządzanie strategią, planowanie, budżetowanie i prognozy; zarządzanie efektywnością, monitorowanie i raportowanie);
 • rachunkowość i zamknięcia: (rachunkowość; zamykanie okresów, konsolidacja, raportowanie, monitorowanie zgodności);
 • treasury (płatności i komunikacja z bankami, zarządzanie płynnością, zarządzanie długiem i inwestycjami, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem surowcowym);
 • operacyjne procesy finansowe (zarządzanie należnościami, procesy: od faktur do płatności, podróże służbowe, centrum usług wspólnych, zarządzanie nieruchomościami);
 • ryzyko i zgodność (zarządzanie ryzykiem organizacji, zarządzanie zgodnością, zarządzanie dostępem, handel międzynarodowy, wykrywanie nadużyć, zarządzanie audytami).

Oprócz oczywistych korzyści dla działów finansowych i kontrolingowych Simple Finance znajdzie także bezpośrednie przełożenie na pracę innych działów biznesowych firmy. Aktualne dane finansowe w przejrzystej formie są „od ręki” dostępne dla szefa logistyki, dyrektora operacyjnego czy szefa marketingu i sprzedaży. Bez czekania na raporty miesięczne, kwartalne czy zamknięcie roczne. Ta przejrzystość przenosi zarządzanie na zupełnie nowy poziom i pozwala elastycznie, w oparciu o rzetelne wyniki za wybrany dowolnie okres dostosowywać się do aktualnej sytuacji rynkowej.

Obecnie firma SAP pracuje nad rozwiązaniem Simple Logistics do zarządzania całym obszarem logistyki. Ostatnie komunikaty zapowiadają jego włączenie do oferty jeszcze w 2015 roku.

Zmiany w sposobie używania platformy SAP

Firma SAP w S/4HANA przygotowała sporo niespodzianek. Oprócz nowych i unowocześnionych transakcji dostępnych z poziomu SAP GUI przygotowano zupełnie nowe środowisko pracy użytkownika biznesowego. Z wykorzystaniem platformy SAP Fiori zdefiniowano kokpity biznesowe (Smart Business Cockpit) umożliwiające interakcję z systemem poprzez przyjazny, częściowo graficzny interfejs, który w dużym stopniu może być personalizowany. Nowy interfejs udostępniono zarówno menadżerom (role: Chief Financial Officer, manager zamknięcia, manager płynności, manager należności, manager płatności, analityki finansowe dla managerów) jak i pracownikom operacyjnym (role: księgowy – KG, księgowy – należności, księgowy – zobowiązania, specjalista ds. windykacji, specjalista – sprawy sporne).

Dodatkowo rozwiązania niegdyś rozdzielone pomiędzy odrębne systemy SAP mogą być teraz instalowane wspólnie (jako add-ony), co upraszcza infrastrukturę i zwiększa niezawodność. Przykładem może być integracja systemów SAP Supply Chain Management i SAP ERP.

SAP deklaruje też, że rozwiązanie S/4HANA będzie oferowane zarówno on-premise, jak i w modelu Software as a Service (chmura publiczna i zarządzana). Możliwe będą także instalacje hybrydowe.

Idzie nowe

W swoich materiałach firma SAP deklaruje, że S/4HANA to największa innowacja w świecie systemów transakcyjnych od czasu pojawienia się SAP R/3 w 1992 roku. Rzeczywiście, wstępne analizy BCC (aktualnie All for One Poland) jednoznacznie potwierdzają, że nowe podejście zarówno do warstwy transakcyjnej, jak i analityki to rewolucja zapowiadająca dla firm nowe perspektywy rozwoju, oparte na szybkiej i pogłębionej analizie terabajtów dostępnych danych.

Wydaje się, że konkurenci jeszcze nie zrozumieli zagrożenia, jakie niesie dla nich nowa platforma SAP, i jeszcze długo nie będą w stanie nadrobić technologicznego i koncepcyjnego dystansu, jaki dzieli ich od S/4HANA. Zapowiadane rozwiązanie dla logistyki będzie stanowić kolejne, ale na pewno nie ostatnie z tej nowej rodziny. Jako BCC będziemy się uważnie przyglądać SAP Business Suite 4 SAP HANA i konsekwentnie włączać jego kolejne odsłony do naszej oferty.

SAP S/4HANA – teraz w chmurze

Na monferencji SAPPHIRE w Orlando w maju 2015 r. SAP AG zapowiedział premierę rozwiązania SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) Cloud Edition. To kolejna odsłona nowej generacji systemów biznesowych SAP, które pozwalają na uproszczenie całej gamy kluczowych funkcji biznesowych. Rozwiązanie daje klientom możliwość wdrażania scenariuszy hybrydowych, łaczących rozwiązania on-premise i w chmurze, co umożliwia uelastycznienie środowiska IT i unowocześnienie biznesu na niespostykaną dotychczas skalę.
“Dzięki SAP S/ 4HANA, Cloud Edition realizujemy naszą obietnicę złożoną klientom – dajemy im pełen wybór modeli wdrożenia i utrzymania systemów biznesowych SAP nowej generacji. To unikalna oferta na rynku. Klienci mogą polegać na nowoczesnych fundamentach systemów zarządczych, w siedzibie lub w chmurze, by pchnąć swój biznes na nowe tory” – mówił w Orlando Bernd Leukert, Członek Zarządu SAP SE.

All for One Data Centers gotowe na hosting SAP S/4HANA

Doniesienia o S/4HANA – nowej generacji systemów biznesowych SAP opartej i zoptymalizowanej pod kątem działania z platformą SAP HANA – koncentrują się na perspektywie użytkowników, podkreślając możliwości przetwarzania ogromnych wolumenów danych, dostęp do analiz w czasie rzeczywistym czy estetykę i łatwość obsługi. Administratora SAP interesują jednak odpowiedzi na inne pytania: jak ten system utrzymywać? Kto będzie się nim zajmował i odpowiadał za jego niezawodne działanie?

System S/4HANA (SAP Business Suite 4 SAP HANA) to zupełnie nowy system, z inną konstrukcja logiczną aplikacji, która w pełni wykorzystuje moc bazy danych HANA. To otwiera nowe perspektywy – także w zakresie infrastruktury IT, bo z informacji firmy SAP wynika, że migracja systemów w wersji SAP ERP działających na tradycyjnych bazach danych do wersji S/4HANA może spowodować kilku-, a nawet kilkunastokrotny spadek wielkości bazy danych i znaczne przyspieszenie przetwarzania danych. Zmniejszenie rozmiaru bazy danych można już było zaobserwować w przypadku migracji systemów SAP ERP z innych baz danych na HANA, ale naprawdę duże zmniejszenie rozmiaru bazy danych przy migracji systemów będzie dostrzegalne wtedy, jeżeli systemem docelowym migracji będzie S/4HANA.

Potwierdzają to również wnioski z projektu migracji klasycznego systemu SAP ERP do SAP HANA w Grupie Sokołów, który wykonało BCC (obecnie All for One Poland). W tym przypadku zmniejszeniu uległ rozmiar bazy danych SAP, jednak nie aż kilkunastokrotne, a takie wartości deklaruje producent systemu S/4HANA. Dla konsultanta Basis czy administratora SAP wartości możliwej redukcji rozmiaru bazy danych rzeczywiści robią wrażenie. Odpowiedź na pytanie jak tak duża redukcja jest możliwa znajdujemy w opisie architektury rozwiązania.

Główną zmianą, jaką wprowadzono w nowym systemie SAP, było radykalne zmniejszenie liczby utrzymywanych tabel w bazie danych. Ich liczbę zmniejszono aż kilkudziesięciokrotnie! Osiągnięto tym samym efekt uniknięcia redundancji przechowywania tych samych danych w wielu tabelach, co spowodowało również znaczne uproszczenie dostępu do danych i dało szerokie możliwości przebudowy aplikacji w oparciu o nową architekturę.

Podsumujmy. Wiemy, że SAP HANA to platforma przetwarzania danych z wykorzystaniem dostępnej pamięci RAM. Wiemy, że możemy spodziewać się znacznego spadku rozmiaru bazy danych dla obecnych instalacji systemów SAP po migracji do S/4HANA. Warto się zatem zastanowić, jak pod takie rozwiązanie przygotować optymalną platformę sprzętową.

Rozpocznijmy od zebrania kluczowych z perspektywy potrzeb biznesu elementów, istotnych dla przygotowania modelu instalacji i utrzymania systemów S/4HANA:

 • wysoka dostępność – najlepiej jak najbardziej zautomatyzowana, przygotowana na wiele scenariuszy sytuacji awaryjnych (awaria serwera, dysków itp.), co pozwoli uzyskać stabilność biznesową systemu,
 • wysoka wydajność – jeżeli biznes rozważa wdrożenie lub migrację do S/4HANA, to właśnie dlatego, że wydajność i szybkość przetwarzania informacji jest kluczowa,
 • kompetencje – musimy mieć pewność, że administracją systemu zajmą się konsultanci o dużym doświadczeniu i potwierdzonych szerokich kompetencjach,
 • elastyczność – nasz system musi być przygotowany na zmiany, a platforma sprzętowa musi to odzwierciedlać. Nie można się godzić na ponoszenie wieloletniego ryzyka związanego z zakupem odpowiedniej platformy sprzętowej. Nikt – zwłaszcza w branży IT – nie chce być zmuszany do myślenia na wiele lat do przodu w tak dynamicznym otoczeniu zmian biznesowych.

Powyższe wymagania systemów SAP S/4HANA: wysokiej dostępności, wydajności i jednocześnie elastyczności spełnia wyspecjalizowany w zakresie usług outsourcingu SAP/IT ośrodek kompetencyjny BCC. Wszystkie komponenty All for One Data Centers: serwery, macierze dyskowe, system kopii zapasowych, spełniają normy zgodności z wymaganiami hostingu systemów S/4HANA.

Wysoką dostępność systemów S/4HANA gwarantuje wirtualizacja z wykorzystaniem narzędzi VMware. Wydajność – nowe modele serwerów fizycznych, które współtworzą moc obliczeniową All for One Data Centers. Elastyczność jest konsekwencją dopasowania usługi do rzeczywistych potrzeb biznesowych klienta: dużego, małego lub średniego. Dopasowanie odpowiedniej ilości pamięci RAM, procesorów czy przestrzeni dyskowych, z dużą swobodą rozbudowy środowiska, odbywa się bez konieczności wymiany całej infrastruktury technicznej.

Nasi konsultanci przeszli chrzest bojowy, realizując projekty migracji i wdrożeń systemów SAP na platformie HANA. Zdobyte doświadczenia pozwoliły im potwierdzić kompetencje i uzyskać certyfikaty techniczne SAP HANA. Oprócz tego w All for One Data Centers posiadamy wieloletnie doświadczenia w zakresie baz danych wszystkich liczących się dostawców, co pozwala zapewnić odpowiedni poziom kompetencji w procesach migracji z systemu źródłowego o dowolnej architekturze i bazie danych.

Infrastruktura All for One Data Centers, standardy działania, doświadczenie we wdrożeniach i migracji platformy SAP HANA oraz zespół konsultantów o wysokich kompetencjach czynią z BCC dobrego partnera do hostingu systemów S/4HANA.

Jeśli hosting, to w All for One Data Centers

All for One Data Centers to wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący usługi outsourcingu IT, bezpiecznego przetwarzania danych, cloud computingu oraz doradztwa IT.

BCC (aktualnie All for One Poland) realizuje usługi z zakresu outsourcingu IT w oparciu o własne centra przetwarzania danych, zlokalizowane w podpoznańskich Złotnikach.

All for One Data Centers to nowoczesna i bezpieczna infrastruktura techniczna (dwa bliźniacze centra przetwarzania danych w różnych lokalizacjach), organizacja i procedury zgodne ze światowymi standardami:

 • wydzielona organizacja serwisowa,
 • kilkudziesięcioosobowy zespół doświadczonych specjalistów technicznych i serwisowych,
 • najwyższe standardy pracy (m.in. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 oraz System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000),
 • centrum monitoringu, w którym systemy i sieci są pod nadzorem specjalistów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne, przygotowując ofertę dla biznesu szytą na miarę indywidualnych potrzeb.