Integracja systemów IT pochłania coraz więcej pieniędzy i wysiłków. SAP NetWeaver zastępuje plątaninę niezależnych aplikacji elastyczną i wydajną architekturą, zapewniającą odpowiednie warunki do prowadzenia działalności biznesowej.
 

Więcej aplikacji, więcej komplikacji…

Efektywna integracja rozwiązań IT napędzających działalność firmy jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją wiodące przedsiębiorstwa i ich działy IT.

Nowe wymagania i potrzeby naturalnie powodują systematyczne powiększanie się liczby stosowanych aplikacji, a oczekiwanie zarządu zawsze pozostaje niezmienne: działać ma wszystko, i to przy możliwie najniższym koszcie utrzymania.

Niegdyś było znacznie prościej. Zarówno sprzęt, jak i aplikacje pochodziły często od jednego dostawcy i były ściśle ze sobą powiązane. Z czasem ten hermetyczny świat się otworzył, liczba aplikacji systematycznie rosła, podobnie jak złożoność zarządzania. Integracja stała się krytycznym elementem poprawnego działania organizacji. I to nie tylko wewnątrz firmy (co zapewniły systemy ERP), ale także w jej otoczeniu (partnerzy biznesowi, urzędy i instytucje, itp.).

Każde nowe rozwiązanie musiało zostać zintegrowane i dostosowane do funkcjonujących w niej procesów. Konsekwencją takich działań często stawała się gęsta „pajęczyna” połączeń pomiędzy aplikacjami wymieniającymi różnorodne, często redundantne informacje.

…i więcej kosztów!

Integracja tych rozwiązań na potrzeby firmy to proces nie tylko niełatwy, ale i kosztowny. Dodatkowe aplikacje należy stworzyć lub zakupić, a następnie pokryć koszty ich dostosowania do dotychczas istniejących systemów. Korzystając z technologii różnych dostawców musimy pozyskać i utrzymać kompetencje, ciągle szkoląc administratorów.

Jesteśmy zmuszeni łożyć duże pieniądze na dostępność, wydajność i bezpieczeństwo poszczególnych elementów złożonej architektury. Aby uświadomić sobie, iż są to duże pieniądze, warto zapamiętać, iż 70-80 procent budżetów IT przeznaczane jest na utrzymanie istniejących systemów informatycznych (źródło – raport Intel Corporation „Standardized IT Infrastructure for Higher Business Value”, 2004).

Naturalnie nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób można ograniczyć te ogromne wydatki, nie tracąc nic z możliwości istniejących i nowych narzędzi IT?

Możliwości czy wydatki?

Rozwiązaniem odwiecznego dylematu „możliwości, czy wydatki” jest spójna, elastyczna platforma integracyjna obejmująca zarówno warstwę technologiczną (zasoby sprzętowe i logistyczne), jak i warstwę aplikacyjną zawierającą wszystkie systemy istotne dla funkcjonowania firmy.

Niestety, całkowity koszt takiego rozwiązania obejmuje wydatki związane z samą platformą, nakłady związane z integracją istniejących aplikacji oraz wydatki na same aplikacje. Uwzględniając zmienność rzeczywistości biznesowej, upgrade’y poszczególnych produktów i związane z tym zmiany funkcjonalne, potencjalne koszty wciąż są dość wysokie. Czy można je jakoś obniżyć?

Pajęczynę połączeń między aplikacjami można zastąpić efektywną platformą integracyjną SAP NetWeaver.

SAP NetWeaver – rewolucja w integracji

Rozwiązaniem przedstawionych dylematów jest SAP NetWeaver. SAP NetWeaver to nowa, przygotowana przez SAP platforma aplikacyjna i integracyjna. Tradycyjna infrastruktura IT często cierpi na brak elastyczności, skalowalności i otwartości, zapewniających skuteczność jej funkcjonowania.

SAP NetWeaver wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując całkiem nową koncepcję tworzenia i udostępniania aplikacji, postrzegając funkcjonowanie organizacji przez pryzmat integracji ludzi, informacji, procesów i technologii w jednym, spójnym, precyzyjnie działającym mechanizmie.

SAP NetWeaver całkowicie zmienia koncepcję wykorzystania systemów informatycznych przez użytkowników. Zamiast wielu, wyspecjalizowanych systemów korzystają oni z wszechstronnych mechanizmów portalowych opartych na technologiach Java i J2EE oraz SOA/ESA (ang. Service Oriented Architecture / Enterprise Service Architecture).

Dzięki temu użytkownicy otrzymują jeden, spójny interfejs aplikacji (przeglądarkę internetową), wzbogacony o mechanizmy SSO (ang. Single Sign On), dzięki któremu uzyskają dostęp do wszystkich niezbędnych im funkcji. Aby realizacja tych zadań była możliwa, SAP NetWeaver oferuje szereg rozwiązań integrujących ludzi, procesy, informacje i technologie.

Co w środku?

Kluczowe komponenty platformy SAP NetWeaver to:

 • SAP Enterprise Portal: Wspólna, spójna platforma integrująca informacje pochodzące z różnych systemów oraz agregujący aplikacje udostępniane użytkownikom w oparciu o elastyczny system ról
 • SAP Mobile Infrastructure: Kompletna infrastruktura pozwalająca udostępniać i rozwijać aplikacje na urządzenia mobilne (notebooki, PDA, komórki), oferując przy tym niezależność technologiczną
 • SAP Business Intelligence: Agreguje informacje, wspierając proces raportowania począwszy od zbierania i analizy, a skończywszy na dystrybucji danych w organizacji.
 • SAP Master Data Management: Pozwala na ujednolicenie informacji rozproszonych w wielu systemach i aplikacjach. Umożliwia tworzenie i obsługę potężnych magazynów danych stanowiących podstawowe, spójne źródło danych dla organizacji
 • SAP Exchange Infrastructure: Elastyczna platforma integracyjna oferująca system wymiany informacji pomiędzy przetwarzającymi je procesami działającymi w ramach aplikacji. Podstawa do tworzenia adapterów umożliwiających komunikację między różnymi systemami
 • SAP Web Application Server: Serwer aplikacyjny Java/ABAP stanowiący podstawę dla wszystkich komponentów platformy SAP NetWeaver
 • SAP NetWeaver Developer Studio: Centralne środowisko rozwojowe dla aplikacji SAP NetWeaver oparte na otwartej technologii Eclipse
 • SAP Visual Composer: Narzędzie oparte na technologii Web przeznaczone do modelowania aplikacji biznesowych w SAP Enterprise Portal
 • SAP Solution Manager: Zestaw narzędzi i usług do obsługi wsparcia rozwiązań SAP

BCC Partnerem Ekspertem SAP NetWeaver

W czerwcu 2004 BCC (aktualnie All for One Poland) otrzymało od SAP Polska status Partner Ekspert SAP NetWeaver. Tytuł jest potwierdzeniem wysokich kompetencji i doświadczenia BCC w zakresie usług integracyjnych związanych z SAP.

BCC od wielu lat, wdrażając i rozwijając systemy SAP u klientów, zajmuje się także ich integracją z innymi aplikacjami. Nasi klienci mają tym samym gwarancję współpracy z partnerem posiadającym jednocześnie doświadczenie wdrożeniowe i integracyjne, co zapewnia im pełen zakres wsparcia rozwoju SAP jako głównej platformy IT w firmie. Nasi konsultanci wspierali ponad 100 projektów integracyjnych aplikacji SAP, m.in. z wykorzystaniem technologii ALE, RFC, IDOC, SAP Business Connector, SAP Exchange Infrastructure.

Korzyści

Wdrożenie platformy SAP NetWeaver to poważna, strategiczna decyzja. Przedsiębiorstwo usprawniając architekturę IT może także zoptymalizować część procesów, wpływając też na sposób kooperacji z partnerami. Weźmy jednak pod uwagę, że wdrożenie SAP NetWeaver nie oznacza rezygnacji z obecnie używanych w firmie rozwiązań SAP.

Stanowią one funkcjonalne bloki, wykorzystujące platformę SAP NetWeaver. Jednak zamiast „modułów” systemu SAP, czy poszczególnych funkcji dostępnych w dedykowanych aplikacjach, otrzymujemy zintegrowany pakiet aplikacji – jedno, spójne środowisko, umożliwiające im realizację powierzonych im zadań.

Tym samym, użytkując platformę SAP NetWeaver otrzymuje się następujące korzyści:

 • Integracja i współpraca, jako podstawa działania organizacji, a nie dodatkowa „funkcja”
 • Zwiększenie innowacyjności, dzięki unifikacji informacji i wsparcia dla współpracy pracowników. Podniesienie jakości komunikacji i promocja pracy grupowej.
 • Wyższa wydajność operacyjna dzięki unifikacji różnorodnych systemów IT. Dzięki integracji ludzi i informacji SAP NetWeaver stanowi pojedynczy punkt dostępu do nie zawsze zgodnych ze sobą aplikacji, dostarczając informacji i narzędzi do ich integracji.
 • Zmniejszenie Total Cost of Ownership poprzez wykorzystanie istniejących inwestycji w kompetencje pracowników oraz infrastrukturę technologiczną. Poszczególne elementy SAP NetWeaver oferują zintegrowany dostęp do informacji dla wielu odbiorców. Interfejs www redukuje koszty szkoleń, a centralne zarządzanie i system bezpieczeństwa pozwala obniżyć koszty administracji.
 • Otwarte standardy i technologie oferują elastyczność w dostosowywaniu istniejących rozwiązań i rozwoju nowych aplikacji do szybko zmieniających się potrzeb.
 • Możliwość wykorzystania „bez obaw” rozwiązań IT innych producentów niż SAP – dzięki SAP NetWeaver stają się one częścią „aplikacyjnego organizmu” przedsiębiorstwa.

Tym samym SAP NetWeaver to elastyczna, rozszerzalna platforma dostarczająca nie tylko rozwiązań „na dziś”, ale także otwartego środowiska do tworzenia i rozwoju aplikacji, które staną się niezbędne w bliższej lub dalszej przyszłości.