Na przełomie lutego i marca 2009 roku 7milowy (spółka należąca do Grupy BCC, aktualnie All for One Poland) wprowadził na rynek nową ofertę dla firm średniej wielkości. Uruchomienie SPRINT – gotowego systemu SAP, jest możliwe już w miesiąc. O nowym rewolucyjnym podejściu rozmawiamy z Norbertem Wierbiłowiczem, Dyrektorem konsultingu 7milowego.
 

7milowy (aktualnie All for One Poland) specjalizuje się w obsłudze firm średniej wielkości. Do tej pory wasza oferta koncentrowała się na rozwiązaniu SPRINT, dostarczanym w ramach kilkumiesięcznego wdrożenia. Od marca br. oferujecie możliwość uruchomienia systemu bez tradycyjnie rozumianego wdrożenia. Czym różni się uruchomienie od wdrożenia SAP?

Różnica jest na tyle zasadnicza, że nie wahamy się naszej nowej oferty nazywać rewolucją na rynku systemów ERP.

Zasadniczą cechą uruchomienia w porównaniu z klasycznymi projektami wdrożeniowymi jest krótki czas realizacji. Tradycyjne wdrożenie SAP w sektorze MSP trwa od kilku miesięcy nawet do roku. W przypadku uruchomienia skracamy czas prac nawet do miesiąca.

Drugą ważną różnicą jest poziom zaangażowania po stronie klienta. W przypadku wdrożeń klient buduje po swojej stronie zespół wdrożeniowy i istotnie angażuje się w prace projektowe. Uruchomienie nie wymaga takiego zaangażowania pracowników, co pozwala klientom skupić się na podstawowej działalności biznesowej.

Zadania pracowników klienta w trakcie uruchomienia koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu danych podstawowych, które zasilą system. No i oczywiście na uczestnictwie w szkoleniach z obsługi systemu.

Do jakich branż jest adresowana nowa oferta 7milowego?

Oferta SPRINT jest przygotowana przede wszystkim z myślą o potrzebach firm zarówno produkcyjnych, np. zajmujących się produkcją zleceniową, pod zlecenie klienta, seryjną, jak i firm handlowych.

System został tak przygotowany, by najważniejsze procesy biznesowe były obsługiwane według spójnego modelu, zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi oferowanymi przez SAP.

Z perspektywy SPRINT informacja o tym, co firma produkuje – maszyny budowlane, artykuły spożywcze czy cokolwiek innego – jest wtórna. Istotny jest proces biznesowy. SPRINT umożliwia zaplanowanie sprzedaży i produkcji, potwierdzenie dostępności materiałów, złożenie zamówienia, zakup półproduktów i surowców, założenie zlecenia produkcyjnego, kontrolę jakości, by na końcu wystawić poprawną fakturę.

Całość jest zintegrowana, dzięki temu np. ruchy materiałowe są automatycznie księgowane na księdze głównej. SPRINT ma wiele cenników, wspiera również kalkulację ceny i szybkie rozliczanie odchyleń materiałowych. Dodatkowo umożliwia prognozowanie stanu gotówki w kasie w przyszłych okresach oraz daje możliwość zamykania okresu już dwa-trzy dni po jego zakończeniu. Dostępna jest także analiza rentowności w rozbiciu na klienta, region czy produkty.

Naturalnie wiele firm posiada obszary specyficzne wyłącznie dla ich działalności. W takim przypadku, już po uruchomieniu SPRINT, możemy go rozbudować o kolejne funkcje, i to w czasie gdy najważniejsze funkcjonalności zarabiają już na siebie. SPRINT to przecież system SAP, który można rozwijać bez ograniczeń.

Gotowy system, który można dowolnie rozwijać, krótki czas realizacji, niższe koszty – rzeczywiście brzmi rewolucyjnie. Czy to oznacza, że teraz wszystkie firmy będą się decydowały na uruchomienie, a nie wdrożenie SAP?

Trzeba jasno powiedzieć, że oferta uruchomienia SPRINT jest przygotowana dla firm średniej wielkości, które po prostu chcą szybko dostać do ręki efektywne narzędzie do prowadzenia biznesu. Nie interesuje ich zaś budowanie zespołu informatyków odpowiedzialnych za SAP czy złożoną infrastrukturę IT.

Uruchomienie SPRINT to propozycja nie dla wszystkich. Duże firmy mają zazwyczaj inne wymagania, oczekują wielu rozwiązań szytych na miarę. Inna jest też ich strategia budowania kompetencji IT i wreszcie inne możliwości, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników do realizacji projektów informatycznych. Dlatego takie firmy z pewnością dalej będą się decydować na klasyczne przedsięwzięcia wdrożeniowe.

Uruchomienie systemu SAP w miesiąc brzmi bardzo atrakcyjnie, ale jak to jest możliwe?

Realizacja prac w tak krótkim czasie jest możliwa dzięki SPRINT – gotowemu systemowi SAP, zawierającemu kompletny model biznesowy. Jako że system jest już gotowy, nie ma etapu związanego z konfiguracją i testami.

Pomijamy też etap budowania koncepcji rozwiązania, niezbędny w klasycznym procesie wdrożeniowym. Częściami pakietu, z którego składa się SPRINT, jest gotowa koncepcja, opis procesów, a także instrukcje dla użytkowników końcowych. Po prostu wyeliminowaliśmy najbardziej czasochłonne elementy tradycyjnego wdrożenia.

Nie ma fazy tworzenia koncepcji, nie ma fazy konfiguracji i testów. Czy rzeczywiście SPRINT jest w pełni funkcjonalnym systemem SAP?

Ależ oczywiście. SPRINT obsługuje najważniejsze obszary firmy: zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, produkcję, sprzedaż i dystrybucję, finanse ze środkami trwałymi i zarządzaniem płynnością oraz kontroling. Dobór funkcjonalności, które zostały zawarte w gotowym systemie SPRINT, został przeprowadzony w oparciu o 10-letnie doświadczenia Grupy BCC (aktualnie All for One Poland).

Przypomnę, że rozwiązanie SPRINT powstało w BCC w latach 1999-2000 w wyniku wewnętrznego projektu o budżecie ponad 500 dni, którego celem było opracowanie kompletnego rozwiązania SAP dla firm średniej wielkości. Od tego czasu, najpierw w BCC, a od 2005 roku w 7milowym, SPRINT był wzbogacany i udoskonalany na bazie doświadczeń ze współpracy z kolejnymi klientami – których w sumie było kilkudziesięciu.

Z biegiem czasu w 7milowym zauważyliśmy, że wraz ze wzrostem naszego doświadczenia jesteśmy w stanie skracać czas wdrożeń i optymalizować wybór narzędzi SAP odpowiedni dla firm z tego sektora. Przykładowo wdrożenie SPRINT w Cehave Pasze trwało trzy miesiące, ale przeniesienie SAP do spółki zależnej Karmex zrealizowaliśmy już w miesiąc. To był jasny sygnał – uruchomienie w miesiąc jest możliwe, gdy SAP jest skonfigurowany – czyli gdy punktem wyjścia jest gotowy system.

Połączyliśmy dwa elementy – gotowy, modelowy system SPRINT i nowe podejście – czyli uruchomienie w miejsce wdrożenia. W efekcie powstała nowa, rewolucyjna oferta.

Co otrzymuje firma, która decyduje się na uruchomienie SPRINT?

Po pierwsze i najważniejsze – SPRINT to system SAP o nieograniczonych możliwościach rozwoju. Nasze podejście opiera się na fakcie, że dostarczamy rozwiązanie, które wspiera przedsiębiorstwo w realizacji najważniejszych procesów biznesowych i w takim charakterze wystarczy na lata. Ale jednocześnie jest gotowe, by w przyszłości rosnąć wraz firmą i rozwijać się w dowolnie wybranych obszarach, łącznie z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych narzędzi dostarczanych przez SAP AG lub rozszerzeń standardu SAP przygotowywanych na indywidualne zlecenie klienta.

Opracowując SPRINT, odwróciliśmy o 180 stopni dotychczasową optykę. W klasycznych wdrożeniach najczęściej system jest dostosowywany do procesów biznesowych wypracowanych w firmie lub przejmowanych z korporacji. My zaszyliśmy w naszym rozwiązaniu najlepsze praktyki zarządcze sprawdzone w tysiącach przedsiębiorstw na całym świecie i setkach firm w Polsce.

To prawdziwa rewolucja na rynku. Polskie firmy średniej wielkości nigdy jeszcze nie miały szansy skorzystania z najlepszych rozwiązań na tak korzystnych warunkach.

Radomir Rodziewicz
Prezes 7milowego (aktualnie All for One Poland)

Takie know-how to duża wartość dla firm średniej wielkości, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęły z przedsięwzięć rodzinnych czy zarządzanych jednoosobowo do przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze.

O tym, czy SPRINT zaspokoi oczekiwania i potrzeby, można się przekonać jeszcze przed podjęciem decyzji o jego zakupie. Dużą zaletą naszej oferty jest możliwość sprawdzenia gotowego systemu przed jego zakupem. Wystarczy wprowadzić do SPRINT własne dane, by sprawdzić, jak wspiera przykładowe procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Integralną częścią oferty SPRINT jest utrzymanie i serwis. Dlaczego 7milowy zdecydował się na dodanie tych elementów?

Zauważyliśmy, że coraz więcej naszych klientów decyduje się na outsourcing SAP. Firmy średniej wielkości po prostu nie są zainteresowane budowaniem kompetencji w obszarze administracji systemem ERP, chcą się też pozbyć wydatków i problemów związanych z zakupem, utrzymaniem, rozbudową i zabezpieczeniem platformy sprzętowej. Ich celem jest prowadzenie biznesu i jego dalszy rozwój.

Dlatego do naszej oferty włączyliśmy usługi hostingu i administracji SAP, zapewniane przez centrum outsourcingowe Grupy BCC. Oprócz platformy sprzętowej i opieki administratorów zapewniamy również zdalne wsparcie użytkowników – tak zwany serwis aplikacyjny. Te usługi są realizowane przez Centrum Kompetencyjne SPRINT. Tym samym gwarantujemy pełne bezpieczeństwo systemu i biznesu naszych klientów.

Czy firmy średniej wielkości stać na SPRINT? Kiedy można oczekiwać zwrotu z takiej inwestycji?

„SPRINT – SAP w miesiąc”: warsztaty dla kadry zarządzającej

7milowy z Grupy BCC (aktualnie All for One Poland) zaprasza na warsztaty „SPRINT – SAP w miesiąc już od 300 tys. zł”. Seminaria są organizowane dla kadry zarządzającej z firm średniej wielkości. Ich głównym celem jest zaprezentowanie SPRINT – gotowego systemu SAP i korzyści z jego uruchomienia. Uczestnicy warsztatów mają okazję nie tylko poznać możliwości systemu SAP, ale także samodzielnie przetestować rozwiązanie. Warsztaty to również okazja do wymiany doświadczeń i poglądów z przedstawicielami innych firm oraz do indywidualnych rozmów z ekspertami 7milowego o możliwościach usprawnienia działalności firmy po zakupie rozwiązania. SPRINT jako gotowy system SAP gwarantuje dostosowanie firmy do najlepszych standardów zarządzania. Warsztaty są organizowane co miesiąc w Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pod adresem: warsztaty@7milowy.pl lub tel. 061 827 77 77. Więcej informacji: www.7milowy.pl/SPRINT

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że firmy, która chce się rozwijać i optymalizować koszty, po prostu nie stać na to by, nie korzystać z systemu ERP. Wszyscy wiedzą, że SAP to najlepszy dostępny na rynku system ERP.

Uruchomienie może kosztować już od 300 tys. zł, co znacząco obniża firmom z sektora MSP barierę wejścia w SAP. Już w drugim miesiącu od zakupu systemu firma otrzymuje kluczowe informacje np. o rentowności poszczególnych produktów.

Dysponując takimi danymi, jest w stanie szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości, np. na nowo zdefiniować ceny czy wyeliminować nierentowne produkty. Zatem uruchomienie SPRINT to natychmiastowe efekty.

Drugi istotny obszar oszczędności jest związany ze zminimalizowaniem kosztów wewnętrznych uruchomienia. Ograniczenie projektu do miesiąca automatycznie je zmniejsza – nie ma konieczności oddelegowania pracowników do nowych zadań, budowania zespołów wdrożeniowych, zatrudnienia nowych osób.

Szczególnie oddelegowanie pracowników do zadań projektowych było dla naszych potencjalnych klientów sporym kosztem. Kilka razy zdarzyło się nawet, że firma zrezygnowała z projektu ze względu na braki kadrowe. W przypadku uruchomienia SPRINT nie ma tego problemu.

Wreszcie trzeci obszar oszczędności wynika ze wspomnianej oferty outsourcingowej. Barierę wejścia istotnie obniża fakt, że nie trzeba kupować serwerów czy kształcić zespołu administratorów.

Czy SPRINT będzie rozbudowywany o inne funkcjonalności SAP?

SPRINT jest rozwijany od 10 lat i jest to proces ciągły. Do standardu są włączane kolejne funkcjonalności, gdyż razem z rynkiem zmieniają się potrzeby przedsiębiorstw. Zmiany wymusza chociażby polski stan prawny, do którego musimy adekwatnie dostosować obszar finansowy w SPRINT. W 7milowym na początku tego roku powołano nową strukturę organizacyjną w ramach Działu Konsultingu dedykowaną do rozwoju naszego rozwiązania – Centrum Kompetencyjne SPRINT.

Obecnie gotowy SPRINT zawiera najważniejsze funkcjonalności; pracując dla kolejnych klientów, chcemy wypracowywać nowe rozszerzenia, z których będą mogli skorzystać zarówno obecni klienci 7milowego (aktualnie All for One Poland), jak i ci, którzy w przyszłości kupią SPRINT.

Miło mi poinformować, że na początku marca udostępniliśmy w naszej ofercie SPRINT HR, czyli gotowy do uruchomienia obszar kadr i płac w systemie SAP, w cenie od 100 tys. zł. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ firmy – po uruchomieniu SAP w zakresie finansów i logistyki – z reguły w drugim etapie właśnie decydują się na obszar HR.

Warto podkreślić, że SPRINT HR może być uruchomiony zupełnie niezależnie od SPRINT. To dobra propozycja dla firm obecnie wybierających system HR – tych, które w ogóle nie posiadają systemu SAP, ale także dla tych, które wdrożyły go już w pozostałych obszarach.

Rozmawiała Magdalena Jakimiak, Grupa BCC (aktualnie All for One Poland)