Pulpit Menedżera jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje HR dla kierowników liniowych. Dzięki Pulpitowi Menedżera także menedżerowie spoza działu kadr może zarządzać czasem pracy, wynagrodzeniami czy rozwojem podległych sobie pracowników.
 

Dla menedżerów liniowych

Według Richardsa-Carpentera (Preparing for the next leap forward, "Personnel Management") dzisiejsze systemy HR muszą posiadać następujące cechy:

  • dane powinny być wprowadzane bezpośrednio u źródła,
  • należy zapewnić łatwy dostęp do systemu menedżerom liniowym (pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych),
  • systemy powinny być przeznaczone dla "przypadkowego użytkownika", a nie tylko dla ekspertów,
  • systemy powinny obejmować również procesy administracyjne, a nie tylko wspomagać zarządzanie,
  • systemy powinny dostarczać informacji potrzebnych menedżerom liniowym w łatwej do zrozumienia formie.

Większość systemów HR wspiera pracę przede wszystkim specjalistów kadrowo-płacowych i nie oferuje żadnych narzędzi dla użytkowników innego typu.

W praktyce zarówno źródłem jak i kluczowym odbiorcą informacji są (lub powinni być) kierownicy liniowi.

To właśnie menedżer często decyduje o wysokości wynagrodzenia swoich podwładnych, ocenia i planuje ich rozwój. Menedżer może (w zależności od specyfiki branży) planować czas pracy dla swojego zespołu. Może również zarządzać wakatami w podległych mu jednostkach i aktywnie uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych. Wszystkie te funkcje (i szereg innych) są wspierane przez Pulpit Menedżera.

Elastyczność i łatwość obsługi

Pulpit Menedżera w SAP jest aplikacją w pełni elastyczną – zakres funkcji i raportów dostępnych dla menedżera można dowolnie konfigurować. Obsługa aplikacji opiera się na metodzie 'drag and drop’ (przeciągnij i upuść), co czyni ją szczególnie przyjazną dla użytkownika.

Po uruchomieniu aplikacji menedżer po prawej stronie ekranu widzi podległą mu strukturę organizacyjną wraz ze stanowiskami i przypisanymi do nich osobami, po lewej – drzewo dostępnych funkcji i raportów.

Chcąc uzyskać zestawienie np. nieobecności za zadany okres dla wybranych pracowników należy po prostu zaznaczyć jednostki lub numery osobowe po prawej stronie ekranu (wybór może być mieszany – np. kilka numerów osobowych i kilka jednostek organizacyjnych), przeciągnąć i upuścić wybrane obiekty na odpowiednim raporcie w drzewie po lewej stronie.

Analogicznie – gdy menedżer chce zatwierdzić podróż służbową dla wybranego pracownika, przeciąga myszką i upuszcza jego numer na odpowiedniej funkcji (można uzyskać identyczny efekt przeciągając raport z lewej strony ekranu i upuszczając go na wybranych obiektach struktury organizacyjnej).

Niezwykle prosta obsługa i praktycznie nieograniczone możliwości (w zakresie funkcjonalności mySAP HR) kwalifikują Pulpit Menedżera do grona najlepszych dostępnych rozwiązań wspierających prace kierowników.

Poniżej dokonano zestawienia wybranych atrybutów Pulpitu Menedżera:

  • integracja z Workflow – menedżer może być źródłem i odbiorcą komunikatów Workflow;
  • integracja z ESS (Employee Self-Service – samoobsługa pracownicza) – przykładowo podania o urlop czy wydatki z delegacji zarejestrowane przez pracowników za pomocą przeglądarki internetowej (aplikacja ESS) są dostępne na pulpicie do dalszego przetwarzania przez menedżera;
  • różne perspektywy organizacji – menedżer może pracować w kilku dostępnych widokach organizacyjnych (wszyscy podlegli pracownicy w strukturze, bezpośrednio podlegli pracownicy w strukturze, struktura przypisana do MPK menedżera);
  • różny typ dostępnych funkcji – raporty, transakcje, łącza WWW;
  • integracja z zapytaniami ad hoc – menedżer może budować raporty "na żądanie" (wybór dowolnych danych do zestawienia).