Nowa baza danych HANA, pojawienie się nowego systemu ERP – S/4HANA, wreszcie rozwój technologii chmurowych w ofercie SAP, to kolejne kamienie milowe w mocno rozwijającej się w ostatnich latach ofercie rozwiązań SAP w sferze analiz, raportowania i wizualizacji danych. Dla korzystających już z produktów SAP, więcej możliwości oznacza również większe dylematy – które rozwiązania wdrażać i rozwijać. Dla innych organizacji – elastyczność i łatwość wdrożenia, zwłaszcza SAC, może zachęcić do wejścia w technologię SAP.
 

Lata 2015–2016 były przełomowe w obszarze Business Intelligence firmy SAP. Zaczynając od wprowadzenia na rynek nowego narzędzia przeznaczonego do wizualizacji danych, na stworzeniu zupełnie nowego systemu kategorii Hurtownie Danych kończąc. Nowe trendy rynkowe, a także coraz częstsze wykorzystywanie chmurowego przetwarzania danych przez przedsiębiorstwa, spowodowało zmianę podejścia SAP do narzędzi w sferze BI. Wspomniany, zupełnie nowy, SAP Analytics Cloud miał za zadanie nie tylko w pełni już skonsolidować funkcjonalności wszystkich narzędzi SAP z rodziny BusinessObjects oraz Business Explorer, ale także ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do wizualizacji danych, minimalizując jednocześnie koszt użytkowania (model SaaS). Stale zwiększająca się ilość napływających danych, w tym także strumieniowo, nakłoniła firmę SAP do stworzenia systemu SAP BW/4HANA, który jest nowym, niezależnym od standardowego SAP BW, systemem.

Poza nowinkami zdobywającymi dopiero swoją pozycję na rynku rozwiązań Business Intelligence, omówimy też funkcjonujące już wcześniej na rynku rozwiązania BI firmy SAP, wraz z wyspecyfikowanym przeznaczeniem pod konkretne potrzeby przedsiębiorstwa.

Bez dodatkowych serwerów

Zaczynając od przedsiębiorstw z sektora MŚP, bez instalacji dodatkowych serwerów, można wykorzystać do procesu raportowania dwie drogi:

  • Embedded Analytics (Core Data Services)

Szeroki zbiór predefiniowanych widoków bazodanowych, pozwalających przeprowadzić proces raportowania na systemie transakcyjnym, otrzymując w czasie rzeczywistym informację biznesową. Korzystanie z widoków Core Data Services (CDS) nie jest obarczone żadną dodatkową opłatą licencyjną, wychodzącą poza standardowy pakiet S/4HANA. Stworzone raporty mogą być udostępniane z wykorzystaniem dostępnych aplikacji Fiori.

  • Embedded BW

Pełnoprawny system Hurtowni Danych SAP BW w wersji 7.5 powered by SAP HANA zagnieżdżony na serwerze systemu transakcyjnego. Pozwala zredukować koszty utrzymania architektury IT, a także nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych. Pozwala także na wykorzystanie narzędzia do planowania biznesowego, takiego jak SAP BPC czy SAP Integrated Planning.

A co z SAP BW/4HANA?

Oczywiście wspomniane przedsiębiorstwa, do obsługi kompleksowego procesu raportowania, mogą skorzystać z osobnego systemu analitycznego klasy OLAP – SAP BW/4HANA. SAP BW/4HANA to innowacyjne rozwiązanie dla hurtowni danych. Jego celem jest wsparcie klientów, którzy chcą zintegrować operacyjne źródła danych SAP z systemów transakcyjnych. Połączone, oczyszczone i przekształcone dane z dodaną warstwą semantyczną mogą być następnie wystawione na różne fronty (jako narzędzia dla użytkowników końcowych lub przekazane dalej do postronnych aplikacji), dostarczając nowe wglądy biznesowe oraz prezentując ich pełen obraz. Ścisła integracja z rozwiązaniami SAP, szeroka gama dalszych opcji łączności, a także moc obliczeniowa bazy danych HANA w pamięci sprawiają, że BW/4HANA znacząco wyróżnia się spośród pozostałych rozwiązań SAP.

SAP BW/4HANA jest oferowany zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Jest to idealny produkt dla wszystkich organizacji i branż poszukujących rozwiązania obejmującego hurtownię danych. Dane zbierane z wielu źródeł, standaryzowane, z nadaną powszechną semantyką stanowią jedyną wersję prawdy i są dużym krokiem w kierunku biznesu napędzanego danymi. Wykorzystanie innowacyjnej bazy danych, w całości rezydującej w pamięci RAM, znacząco zwiększa prędkość przetwarzania danych. Wykorzystanie powszechnie znanego środowiska Eclipse, zamiast SAP GUI (SAP NetWeaver) sprawia, że zarządzanie systemem staje się jeszcze prostsze.

Pomimo tego, że SAP BW/4HANA jest narzędziem back-end do raportowania w przedsiębiorstwie, wygenerowana wartość biznesowa jest zauważalna głównie na poziomie centralnym. Taniej i łatwiej jest zarządzać jedną scentralizowaną biznesową hurtownią danych z wydajnością osiąganą dzięki bazie danych HANA. Oddzielenie analityki od środowiska transakcyjnego przyczyni się do zmniejszenia obciążenia pracą tego drugiego. SAP BW/4HANA zwiększa niezależność klienta poprzez nadanie kontekstu danym transakcyjnym oraz przeprowadzenie złożonej analizy podczas automatyzacji i poprawy procesów analitycznych w tym samym czasie. Usprawniona architektura w postaci ograniczonej liczby obiektów BW pomaga skrócić czas projektowania, zredukować harmonogram ładowania danych, a także ograniczyć redundancję danych. Wraz z BW/4HANA, SAP położył nacisk na modelowanie wirtualnych danych. Dzięki integracji Smart Data (ang. Smart Data Integration, SDI), nie jest dłużej wymagane przejmowanie danych, przez co istnieje możliwość raportowania w czasie rzeczywistym, co może być szczególnie pomocne podczas zamknięcia miesiąca.

Wraz z BW/4HANA, SAP wprowadza bardziej atrakcyjne wizualnie narzędzie dla administratorów. Wszystkie czynności podejmowane są w ramach HANA Studio opartego na Eclipse, włączając w to Query Designer.

Trzy w jednym

Mając odpowiednio przygotowane dane, warto pochylić się nad możliwościami raportowania. Wspomniany wcześniej SAP Analytics Cloud (SAC) to unikalne rozwiązanie w szerokiej gamie oferty produktów analitycznych SAP, powstałe w oparciu o model wykorzystujący chmurę obliczeniową poprzez zdalny dostęp do aplikacji (ang. Software-as-a-Service). SAP Analytics Cloud to jedyne narzędzie w modelu SaaS, które łączy wszystkie trzy funkcjonalności analityczne dostępne na rynku: raportowanie, planowanie i predykcję. Wykorzystanie chmury daje bezprecedensową elastyczność – możliwość szybkiego dostosowania mocy obliczeniowej do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Co więcej, pozwala to na połączenie ze zróżnicowanymi typami źródeł danych (jak np. SAP BW, BPC czy baza danych SQL). Wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje mogą czerpać korzyści z tego kompleksowego rozwiązania, bez względu na to, z jakiego rodzaju wyzwaniami muszą się mierzyć na co dzień.

SAP Analytics Cloud jest idealnym narzędziem w szczególności dla obecnych klientów działających lokalnie, chcących przekształcić swój biznes w bardziej niezależny i ogólnodostępny (dzięki przejściu do chmury). SAC oferuje szeroki zakres możliwości analitycznych i funkcjonalności technicznych, które są kluczowe dla poprawy decyzyjności oraz zarządzania firmą. Pomimo wielu pytań i wątpliwości, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa danych, przeniesienie biznesu do chmury tworzy jednak nowy trend oraz niszę rynkową. Biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd SAP jest jedynym dostawcą oferującym niezawodny i skuteczny produkt, SAP Analytics Cloud ma niesamowity potencjał w dziedzinie eksploracji, analizy i wizualizacji danych. Klient otrzymuje kompleksowe rozwiązanie, które łączy trzy fundamentalne funkcjonalności analityczne: Business Intelligence, planowanie i predykcję. Dzięki SAP, nie ma podstaw do obaw związanych z bezpieczeństwem danych przechowywanych w systemie opartym na chmurze, ponieważ są one hostowane w certyfikowanych centrach danych, których wiarygodność potwierdzona jest różnymi standardami ISO.

Centra danych muszą przestrzegać bardzo restrykcyjnych zasad, aby wszelkie działania podejmowane były z dużą ostrożnością oraz zapobiegały wyciekom bądź kradzieży danych. Interfejs SAP Analytics Cloud jest bardzo intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, co jest bardzo pomocne podczas codziennego użytku SAC. Dzięki niemu przyspieszony jest nie tylko cały proces poznawania nowych funkcjonalności, ale znacząco poprawia się również proces podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie.

SAP Analytics Cloud – kokpit zarządczy łączący dane z wielu obszarów przedsiębiorstwa

Co jeszcze do wyboru?

Poza opisanym narzędziem chmurowym, SAP pozostawił możliwość wyboru innych narzędzi z gamy Business Explorer, czy BusinessObjects. W przypadku gdy standardowy Excel jest wystarczającym narzędziem pracy analityków w firmie, warto rozważyć wdrożenie SAP BusinessObjects Analysis for Office (AfO). Jest to interaktywne narzędzie analityczne, służące do codziennego raportowania operacyjnego i analitycznego, które bazuje na danych rezydujących w biznesowej hurtowni danych SAP Business Warehouse (SAP BW) bądź SAP S/4HANA (lub bazy danych HANA w ogólnym ujęciu). Umożliwia ono analitykom biznesowym nie tylko przeprowadzenie wielowymiarowej analizy danych w obrębie dobrze znanego środowiska Microsoft Excel, ale również integrację z MS PowerPoint lub MS Word, w celu prezentacji rezultatów analizy. Dzięki temu narzędziu, możliwe jest rozszerzenie możliwości Microsoft Excel tak, by uzyskać natychmiastowy obraz sytuacji, niezależnie od ilości przetwarzanych danych.

SAP AfO może być wykorzystywane we wszystkich rodzajach działalności, w których oczekuje się raportowania danych pochodzących z systemu SAP w Excelu. AfO może służyć nie tylko do raportowania finansów lub kontrolingu, ale także do przedstawiania działalności w obrębie wszystkich działów, takich jak zarządzanie magazynem czy zasoby ludzkie. Jeśli pierwszym pytaniem użytkowników końcowych jest „czy możemy wyeksportować to do Excela?”, wdrożenie AfO jest najlepszym sposobem na zaspokojenie ich potrzeb. Poprzez AfO analitycy finansowi przedsiębiorstwa oraz inni użytkownicy biznesowi mogą szybko uzyskać dostęp do danych z systemów SAP, wizualizować i analizować je. Interfejs panelu użytkownika działający w oparciu o metodę „przeciągnij i upuść” pozwala użytkownikom na szybkie filtrowanie, przeglądanie w różnych przekrojach, drążenie i manipulowanie wymiarami tak, by odkrywać biznes z dotychczas niewidocznej perspektywy. Istnieje możliwość drążenia do pozycji dokumentu lub przechodzenia między raportami, przekazując określony parametr (jak np. numer materiału lub dokumentu).

SAP AfO jest następcą BEx Analyzer (który był częścią pakietu NetWeaver BEx) z nowoczesnym i bardziej intuicyjnym interfejsem przypominającym działanie tabeli przestawnej w Excelu. W przypadku posiadania hurtowni SAP BW, można w dalszym ciągu czerpać z niej korzyści, ponieważ AfO jako strukturę raportu wykorzystuje zapytania BEx. Analiza przeprowadzana w znajomych narzędziach Microsoft Office, zwiększa poziom wydajności i oszczędza czas poświęcony na wykonywanie złożonego przetwarzania danych. Z AfO organizacja będzie mogła poświęcić więcej czasu na zrozumienie danych źródłowych i logiki biznesowej stojących za raportem, zamiast spędzać go na ręcznym przygotowywaniu danych oraz niekończącym się przygotowywaniu i przeklejaniu danych między arkuszami kalkulacyjnymi. To samo dotyczy prezentacji w MS PowerPoint przygotowywanych dla zarządu lub okresowych sprawozdań finansowych. Możliwe jest osadzenie tabel lub wykresów w tych dokumentach i zautomatyzowane ich odświeżenie na żądanie bez konieczności ponownego formatowania. Wdrożenie AfO niesie ze sobą szybki zwrot z inwestycji oraz niższe wydatki ogólne (chociażby ze względu na brak potrzeby intensywnego szkolenia pracowników dzięki znanemu środowisku Office), a także ulepszenie procesu podejmowania decyzji i minimalizację ryzyka finansowego, dzięki zapewnieniu codziennego raportowania opartego na solidnych danych dostarczanych użytkownikom biznesowym na czas.

Analysis for Office – analiza należności

Chcąc skorzystać z bardziej kompleksowych raportów, z możliwością wydruku, warto pomyśleć o obecnym ponad 15 lat na rynku narzędziu SAP Crystal Reports. Jest to narzędzie analityczne pozwalające na projektowanie oraz publikację raportów biznesowych. Dzięki możliwości podłączenia źródeł danych, takich jak relacyjne bazy danych, pliki płaskie, zapytania BW oraz źródła non-SAP, Crystal Reports pozwala na raportowanie danych z dowolnego obszaru firmy. Dzięki wykorzystaniu interaktywnych wykresów, tabel i formatowania warunkowego dopracowane co do piksela raporty (ang. pixel perfect) oferują użytkownikom biznesowym jasny wgląd w zestawione dane oraz pozwala zauważyć niedostrzegalne wcześniej trendy i powiązania. Główną zaletą produktu SAP Crystal Reports jest jego prosty i intuicyjny interfejs dający możliwość tworzenia raportów ad-hoc analitykom finansowym oraz menadżerom, jednocześnie pozwalając na dalszy rozwój raportów poprzez zastosowanie skomplikowanej logiki obliczeń lub zasad wyświetlania przez zaawansowanych deweloperów. Istnieje również możliwość integracji SAP Crystal Reports z platformą BI BusinessObjects. Dzięki połączeniu obydwu rozwiązań klient zyskuje możliwość automatycznej generacji raportów okresowych do najpopularniejszych formatów, takich jak PDF czy Microsoft Excel oraz ich automatycznej dystrybucji na skrzynki mailowe lub serwery zewnętrzne np. drukarek.

Mając opisane narzędzia klasy Business Intelligence, będące „na czasie”, warto wspomnieć jeszcze o wciąż oferowanych narzędziach Business Explorer, w poczet których wliczają się:

  • BEx Query Designer, służący do odpytywania Hurtowni Danych i zasilania kwerendami narzędzi front-endowych,
  • BEx Analyzer, nakładka na każdemu znany Microsoft Excel
  • BEx Web Application Designer, którego zadaniem jest tworzenie aplikacji webowych w technologii HTML.

Czynnikiem, który wyróżnia wymienione narzędzia, jest to, że są one w standardowym pakiecie dołączanym do systemu SAP BW w wersji 7.x. Nie wymagają żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych.

Wizualizacja

Wracając do tematu kokpitów menedżerskich, jeżeli klient nie zdecydowałby się na skorzystanie z chmury SAP Analytics Cloud, wciąż posiada możliwość wdrożenia poprzednika tj. SAP BusinessObjects Lumira 2.0. Jest to narzędzie oferowane w dwóch wariantach:

  • SAP Lumira 2.0 Discovery, przeznaczonym dla użytkowników biznesowych, którzy samodzielnie mogą realizować proste kokpity, celem uzyskania wartościowej informacji biznesowej, bez posiadania wiedzy technicznej z zakresu IT,
  • SAP Lumira 2.0 Designer, umożliwiający tworzenie zaawansowanych, kompleksowych aplikacji analitycznych (z możliwością planowania). Wymagana znajomość zagadnień technicznych przy tworzeniu aplikacji (HTML5, JavaScript).

Pomimo konsolidacji środowiska raportowego w gamie SAP, celem pełnego wykorzystania możliwości raportowych, pozostawiono dla klientów wybór pomiędzy istniejącymi już narzędziami. Aby ułatwić Państwu wybór narzędzia, przygotowaliśmy drzewko decyzyjne.