Projekty zmian biznesowych a licencje i subskrypcje SAP | All for One Poland

Projekty zmian biznesowych a licencje i subskrypcje SAP

Prawne warunki korzystania z systemu

Udostępnij
Drukuj:
Istotnym zagadnieniem wymagającym analizy przy okazji reorganizacji biznesowej są prawne warunki korzystania z systemu SAP, czyli prawa licencyjne udzielane przez producenta oprogramowania. Wskazana jest szczególna ostrożność i staranność przy sprawdzaniu statusu prawnego licencji, zakresu korzystania z oprogramowania i warunków ich przejęcia, by nie znaleźć się w sytuacji, gdy staliśmy się posiadaczami rozwiniętej i dobrze zarządzanej instalacji SAP, z której jednak nie możemy korzystać z powodu braku praw licencyjnych. Podobnie rzecz się ma z subskrypcjami na oprogramowanie SAP dostępne w modelu SaaS.
 

Sprawa licencji jest stosunkowo prosta w przypadku łączenia się dwóch podmiotów korzystających z systemu SAP. Powstały po połączeniu podmiot staje się „spadkobiercą” praw licencyjnych obu łączących się spółek w zakresie przewidzianym umową dla każdego z podmiotów. Gdy wydzielamy nowy podmiot, w którym jednak spółka-matka zachowuje powyżej 50% udziałów, możemy na niego przenieść wymaganą część licencji. Jeśli w nowo powstałej spółce nie zachowujemy pakietu kontrolnego, a chcemy jej przekazać licencje, należy zwrócić się z wyprzedzeniem do producenta systemu o zgodę.

Warunki licencyjne nie ograniczają możliwości rozszerzenia systemu na nowy podmiot w grupie kapitałowej. W takim przypadku rozszerzeniu ulega najczęściej zakres korzystania z oprogramowania wymagający zakupu dodatkowych licencji lub subskrypcji, jeżeli oprogramowanie jest rozwiązaniem chmurowym. Obowiązkiem licencjobiorcy pozostaje poinformować producenta oprogramowania o zmianie stanu prawnego i wskazać podmiot, przy którym pozostają prawa licencyjne.

Sytuacja nie jest oczywista, gdy przedsiębiorstwo nieposiadające systemu SAP nabywa pakiet kontrolny spółki mającej SAP i chce w przyszłości korzystać z jej systemu. SAP to zwykle istotny składnik majątku firmy – obejmujący infrastrukturę, konfigurację, dane podstawowe, kompetencje administratorów i użytkowników oraz oczywiście prawa licencyjne. Warunkiem korzystania z systemu przez nowego właściciela jest uzyskanie zgody producenta oprogramowania, firmy SAP. Należy się upewnić, że producent taką zgodę wyrazi. Nie jest to oczywiste, gdy podmiot, który przejmujemy, korzysta ze specyficznych warunków licencyjnych właściwych dla jego poprzedniego właściciela. W takim wypadku producent systemu może nie udzielić zgody, a zatem, chcąc korzystać z oprogramowania SAP, będziemy zobowiązani do nabycia praw licencyjnych dla oprogramowania.

Powyższe uwagi dotyczą standardowych warunków umownych, które mogą się różnić w poszczególnych kontraktach z SAP, dlatego dokładne zapoznanie się z umową licencyjną powinno być elementem każdego audytu przed zakupem przedsiębiorstwa. SNP jako Channel Partner w ramach programu SAP Partner Edge uprawniającego do sprzedaży licencji SAP i subskrypcji SAP służy Państwu wiedzą w zakresie prawnych warunków korzystania z systemu SAP.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com