Transformacja – to zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „przemiana”. To pojęcie, dość powszechnie używane dotychczas w matematyce, geometrii, genetyce i polityce, w ostatnim czasie spopularyzowało się w kontekście zmiany systemów informatycznych. Również w SAP coraz częściej mówimy o transformacji w odniesieniu do migracji z systemów SAP ECC do SAP S/4HANA. I nie mamy tu na myśli jedynie technicznej zmiany silnika bazodanowego na SAP HANA, ale kompleksowy projekt obejmujący przejście na aplikacje Fiori oraz nowe funkcjonalności dostępne w S/4HANA (np. embedded analytics czy flexible workflow).

W przedsiębiorstwach osoby zarządzające stają przed pytaniem – czy ta transformacja jest dobra dla firmy? Czy przyniesie korzyści? Jak zmienią się obowiązki pracowników i jak zareagują oni na tę zmianę? Jak długo będzie trwał projekt?

Pierwszym krokiem, który warto wykonać, żeby odpowiedzieć sobie na powyższe pytania, może być Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation (dawniej  Business Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation) – narzędzie przygotowane przez SAP, którego celem jest dostarczenie informacji o bieżącym wykorzystaniu systemu SAP, możliwościach automatyzacji oraz funkcjach S/4HANA wspierających rozwój biznesu.

Czy transformacja na S/4HANA przyniesie korzyści?

Dzięki dwóm produktom dostarczanym przez SAP w ramach tej usługi osoby zarządzające mają wgląd w ocenę ponad 80 KPI (pochodzących ze standardowego katalogu ponad 1300 KPI), wraz z odniesieniem do średniego poziomu danego wskaźnika w branży (benchmarking). Przykładem takich wskaźników może być np. liczba automatycznie utworzonych lub zwolnionych zleceń produkcyjnych, liczba przeterminowanych faktur.

Wskaźniki można analizować przez pryzmat sześciu linii biznesowych lub siedmiu głównych procesów biznesowych.

Raport pozwala zidentyfikować, w których obszarach jest największy potencjał do optymalizacji, i wskazuje jednocześnie konkretne funkcje SAP S/4HANA, które mogą przyjść z pomocą.

Na przykładzie poniżej widzimy, że procent automatycznie zwalnianych zleceń produkcyjnych jest zdecydowanie poniżej średniej dla branży. Potencjalnie wynika to z braku zaufania pracowników do danych lub planowania produkcji poza systemem SAP. W celu usprawnienia tego kroku procesu SAP proponuje wykorzystanie funkcjonalności Production Control oraz Production Execution dostępnych w S/4HANA.

Analiza Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation

Analiza wskaźników z największym negatywnym odchyleniem od średniej pozwala ocenić, czy procesy są realizowane optymalnie, i na tej podstawie zdecydować, czy ich zmiana może przynieść firmie realne korzyści biznesowe w postaci np. mniejszych kosztów.

Jak zmienią się obowiązki pracowników?

Raport dostarcza również informacje o tym, na które kroki procesu pracownicy poświęcają najwięcej czasu. To pozwala zidentyfikować potencjał do automatyzacji i zaprzęgnięcia systemu do wykonywania powtarzalnych zadań, uwalniając jednocześnie czas i kompetencje pracowników do zadań wymagających większej kreatywności.

Jak pracownicy zareagują na zmianę?

Tak jak w każdym projekcie, również w projekcie transformacji do S/4HANA należy zaplanować równoległy projekt zarządzania zmianami organizacyjnymi. Skoordynowana komunikacja, transparentność celów projektu oraz zaangażowanie pracowników to kluczowe elementy, które należy wziąć tutaj pod uwagę.

Jak długo będzie trwał projekt?

Raport uzyskany dzięki Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation pomaga w podjęciu decyzji co do zakresu projektu. Dzięki zawartym w nim informacjom w pierwszym etapie projektu można skupić się na najbardziej istotnych wskaźnikach, pozostawiając kolejne na dalsze etapy i planując je w oparciu o bieżące potrzeby firmy.

Doświadczeni konsultanci All For One Poland, na podstawie danych z raportu, będą w stanie zaproponować właściwą metodykę, wesprzeć w wyborze najbardziej odpowiednich funkcjonalności oraz aplikacji Fiori i na tej podstawie oszacować czas niezbędny na realizację projektu.

Na drodze rozwoju

Wydaje się że ten jeden, dość prosty krok do wykonania może dostarczyć wielu istotnych informacji o aktualnym stanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie oraz pomóc zbudować business case przejścia na S/4HANA. Jednak nawet jeśli nie zdecydują się Państwo na transformację – informacja o słabych punktach to cenny wkład na drodze do dalszego rozwoju firmy. Może zatem warto zaryzykować?

Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation

Usługa Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation jest dostępna dla wszystkich klientów SAP w ramach opłaty maintenance. Wystarczy dostarczyć do SAP dane według przygotowanej procedury i zamówić ich analizę. W ciągu pięciu dni roboczych klient powinien otrzymać raport w postaci pliku PDF oraz dostęp do bardziej szczegółowych informacji prezentowanych w Process Discovery Solution. Operacja może być wykonana przez wewnętrzny dział IT firmy lub konsultantów All for One Poland. Oprócz samego przeprowadzenia procedury Business Discovery All for One zapewnia analizę ekspercką raportu wraz z przedstawieniem rekomendacji i omówieniem ich z zespołem projektowym.

Użyteczne linki:
Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation. Overview Presentation

Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation. How to Guide