Pięć najczęściej wymienianych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu ERP | All for One Poland

Pięć najczęściej wymienianych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu ERP

Krótko o uwarunkowaniach wyboru systemu ERP

Udostępnij
Drukuj:
 

Liczba wdrożeń w Polsce, opinie z przedsiębiorstw użytkujących system

Ilość wdrożeń na świecie jako główny argument jest traktowana przeważnie przez managerów przedsiębiorstw zagranicznych.

Za główny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu, uznawana jest liczba wdrożeń w Polsce, a także stopień spolonizowania (lokalizacji) systemu. Dominuje hasło: „Żadnych eksperymentów na naszym przedsiębiorstwie!”.

Przynajmniej jedno polskie wdrożenie systemu w firmie o podobnym rodzaju biznesu gwarantuje, że system działa nie tylko w teorii, ale także w rzeczywistości.

Podczas wyboru systemu warto brać pod uwagę przede wszystkim opinie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, kierowników wdrożenia – to oni właśnie są najlepiej zorientowani w dostarczanych przez system korzyściach.

Zakres funkcjonalny i możliwość rozbudowy

Nawet jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na początku na wdrożenie tylko części systemu, musi brać pod uwagę, że w przyszłości potrzeby firmy będą większe – np. jeśli chodzi o zakres wdrożenia – teraz planuje się tylko finanse i gospodarkę materiałową, ale za kilka lat konieczne będą również produkcja i sprzedaż.

Trzeba pamiętać, że po kilku latach przedsiębiorstwo może obsługiwać trzy razy więcej klientów, mieć trzy razy więcej pracowników.

Wybierając system warto więc się zorientować, czy oferuje on możliwość uruchomienia kolejnych funkcjonalności i czy w przyszłości podoła dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa.

Czy po kilku latach nie trzeba będzie wdrażać innego systemu, odpowiadającego nowym, większym już wymaganiom…

Stopień zintegrowania

Jedną z cech systemów ERP jest ich integracja – zdarzenie w jednym miejscu systemu wywołuje automatycznie skutki w innych obszarach.

Np. odpowiedzią na większą sprzedaż jest automatycznie generowane zapotrzebowanie na materiały, odpowiednie planowanie produkcji. Danych raz wprowadzonych do systemu nie trzeba wprowadzać powtórnie. Niektóre systemy w rzeczywistości nie są w pełni zintegrowane.

Liczba firm wdrożeniowych

Duża liczba firm, zajmujących się wdrożeniami danego systemu przyczynia się do utrzymywania wysokiego poziomu obsługi klienta. Wykonawcy wiedzą, że niezadowolony klient może odejść do innego dostawcy.

W przypadku systemów ERP wdrażanych tylko przez jedną firmę wdrożeniową, jest to rynek nie klienta, a dostawcy. To dostawca dyktuje warunki, zwłaszcza po zawarciu kontraktu.

Koszt

Koszty licencji i wdrożeń systemu nie są niskie. Porównując koszty wdrożenia różnych systemów w należy spojrzeć na nie w dłuższym horyzoncie czasowym – wziąć pod uwagę przyszłe koszty przystosowania systemu do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa oraz koszty ewentualnej wymiany systemu na większy.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com