Doświadczenie wdrożeniowe

Decyduje ilość zrealizowanych z powodzeniem wdrożeń danego systemu w Polsce. Większość przedsiębiorstw wymienia ten czynnik jako decydujący w wyborze wykonawcy.

Istotne jest zapoznanie się z zakresem prowadzonych przez oferentów wdrożeń. Długa lista referencyjna niekoniecznie musi świadczyć o bardzo dużym doświadczeniu firmy.

Opinie dotychczasowych klientów

Najlepszą drogą do zdobycia obiektywnej opinii o potencjalnym dostawcy wdrożenia jest zapoznanie się z opinią jego klienta. Powszechnie przyjęte są wizyty referencyjne, współorganizowane przez firmę wdrożeniową, ale można też zwrócić się bezpośrednio do przedsiębiorstwa, które korzystało z jej usług. Z drugiej strony takie opinie trzeba traktować z dystansem – niektórzy chętnie wypowiadają się bardzo pozytywnie o wdrożeniu, ponieważ sami byli w nie zaangażowani – chwalą więc samych siebie. Inni natomiast – często z powodów niemerytorycznych, np. osobistych uprzedzeń – mogą wygłaszać negatywnie przejaskrawione opinie.

Warto też pamiętać, że fiasko wdrożenia nie zawsze musi mieć źródło w  błędach firmy wdrażającej. Wdrożenie systemu ERP jest przedsięwzięciem wspólnym firmy wdrożeniowej i jej klienta – na niepowodzenie może też mieć wpływ np. niedostateczne zaangażowanie pracowników klienta we wdrożenie.

Zespół konsultantów – liczebność i jakość

Bezwzględnie należy się zaznajomić z liczebnością i jakością kadr, jaką dysponuje potencjalny wykonawca.

Duża ilość konsultantów decyduje o sprawności wdrożenia. Gwarantuje, iż w razie nieobecności jednego konsultanta jego zadanie zostanie wykonane przez innego, równie kompetentnego specjalistę.

Przez kompetencje konsultanta należy rozumieć wykształcenie, a przede wszystkim doświadczenie w zrealizowanych wdrożeniach. Klient ma prawo oczekiwać, że skład zespołu konsultantów, którzy będą u niego pracować, zostanie zaproponowany i uzgodniony z nim przed podpisaniem kontraktu.

Kompleksowość usługi 

Dla wielu przedsiębiorstw podejmujących decyzję o wyborze firmy wdrożeniowej istotnym jest, aby dostawca zapewniał pełen zakres usług. Przez pełen zakres usług związanych z wdrożeniem należy rozumieć nie tylko sprzedaż oprogramowania, prace wdrożeniowe i szkolenia oraz opiekę powdrożeniową (serwisową), ale także np. sprzedaż platformy sprzętowej (serwerów).

Wybór takiego dostawcy sprawia, że odpowiedzialność nie rozkłada się na kilku podwykonawców. Jedna firma odpowiada za całość zagadnień związanych z wdrożeniem.

Doświadczenie biznesowe konsultantów

Nie wystarczą techniczne kompetencje konsultantów w zakresie samego systemu ERP. Istotne jest, aby mieli oni także ogólną wiedzę i biznesową i prawną. Można to sprawdzić, badając jakość zasobów ludzkich (patrz punkt 3).

Przemyślany i trafny wybór firmy wdrożeniowej ma decydujący wpływ na powodzenie wdrożenia.