Pięć najczęściej wymienianych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy wdrożeniowej | All for One Poland

Pięć najczęściej wymienianych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy wdrożeniowej

Krótko o uwarunkowaniach wyboru firmy wdrożeniowej

Udostępnij
Drukuj:
 

Doświadczenie wdrożeniowe

Decyduje ilość zrealizowanych z powodzeniem wdrożeń danego systemu w Polsce. Większość przedsiębiorstw wymienia ten czynnik jako decydujący w wyborze wykonawcy.

Istotne jest zapoznanie się z zakresem prowadzonych przez oferentów wdrożeń. Długa lista referencyjna niekoniecznie musi świadczyć o bardzo dużym doświadczeniu firmy.

Opinie dotychczasowych klientów

Najlepszą drogą do zdobycia obiektywnej opinii o potencjalnym dostawcy wdrożenia jest zapoznanie się z opinią jego klienta. Powszechnie przyjęte są wizyty referencyjne, współorganizowane przez firmę wdrożeniową, ale można też zwrócić się bezpośred

nio do przedsiębiorstwa, które korzystało z jej usług. Z drugiej strony takie opinie trzeba traktować z dystansem – niektórzy chętnie wypowiadają się bardzo pozytywnie o wdrożeniu, ponieważ sami byli w nie zaangażowani – chwalą więc samych siebie. Inni natomiast – często z powodów niemerytorycznych, np. osobistych uprzedzeń – mogą wygłaszać negatywnie przejaskrawione opinie.

Warto też pamiętać, że fiasko wdrożenia nie zawsze musi mieć źródło w  błędach firmy wdrażającej. Wdrożenie systemu ERP jest przedsięwzięciem wspólnym firmy wdrożeniowej i jej klienta – na niepowodzenie może też mieć wpływ np. niedostateczne zaangażowanie pracowników klienta we wdrożenie.

Zespół konsultantów – liczebność i jakość

Bezwzględnie należy się zaznajomić z liczebnością i jakością kadr, jaką dysponuje potencjalny wykonawca.

Duża ilość konsultantów decyduje o sprawności wdrożenia. Gwarantuje, iż w razie nieobecności jednego konsultanta jego zadanie zostanie wykonane przez innego, równie kompetentnego specjalistę.

Przez kompetencje konsultanta należy rozumieć wykształcenie, a przede wszystkim doświadczenie w zrealizowanych wdrożeniach. Klient ma prawo oczekiwać, że skład zespołu konsultantów, którzy będą u niego pracować, zostanie zaproponowany i uzgodniony z nim przed podpisaniem kontraktu.

Kompleksowość usługi 

Dla wielu przedsiębiorstw podejmujących decyzję o wyborze firmy wdrożeniowej istotnym jest, aby dostawca zapewniał pełen zakres usług. Przez pełen zakres usług związanych z wdrożeniem należy rozumieć nie tylko sprzedaż oprogramowania, prace wdrożeniowe i szkolenia oraz opiekę powdrożeniową (serwisową), ale także np. sprzedaż platformy sprzętowej (serwerów).

Wybór takiego dostawcy sprawia, że odpowiedzialność nie rozkłada się na kilku podwykonawców. Jedna firma odpowiada za całość zagadnień związanych z wdrożeniem.

Doświadczenie biznesowe konsultantów

Nie wystarczą techniczne kompetencje konsultantów w zakresie samego systemu ERP. Istotne jest, aby mieli oni także ogólną wiedzę i biznesową i prawną. Można to sprawdzić, badając jakość zasobów ludzkich (patrz punkt 3).

Przemyślany i trafny wybór firmy wdrożeniowej ma decydujący wpływ na powodzenie wdrożenia. 

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com