Pięć najczęściej wymienianych korzyści, osiąganych dzięki wdrożeniu systemu ERP | All for One Poland

Pięć najczęściej wymienianych korzyści, osiąganych dzięki wdrożeniu systemu ERP

W skrócie o korzyściach z ERP

Udostępnij
Drukuj:
System ERP to inwestycja, która się zwraca. Warto poznać kluczowe korzyści jakie osiąga przedsiębiorstwo po wdrożeniu oprogramowania klasy ERP.
 

Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością oraz dostarczenie podstaw do podejmowania właściwych decyzji

Zarząd otrzymuje wiarygodne, dokładne i aktualne informacje o rentowności poszczególnych produktów, działów i ich działań, kanałów dystrybucji i segmentów rynku – dzięki kalkulacji kosztów i przychodów na nie przypadających.

System wspiera zarządzanie budżetem poprzez prognozy kosztowe i przepływowe. Prognoza płynności wspomaga decyzje w zakresie finansowania działalności bieżącej, a długoterminowo – w zakresie inwestowania kapitału.

Rzetelność i szybkość sprawozdawczości zewnętrznej

Integracja i automatyzacja procesów wewnątrz systemu gwarantuje rzetelność zewnętrznych sprawozdań finansowych.

Dzięki systemowi ERP czas przygotowania bilansu liczy się w godzinach. Szybkość i sprawność działania komórek finansowych przedsiębiorstwa ma pośredni wpływ na zwiększenie jego rentowności.

Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami. Obniżenie kosztów produkcji

System zapewnia pełną kontrolę procesu zaopatrzenia – od wyboru dostawcy po obsługę zobowiązań.

Sprawna organizacja zakupów i magazynowania – wybór optymalnych źródeł zaopatrzenia, minimalizacja utrzymywanych zapasów materiałowych – bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów.

Dzięki planowaniu produkcji, dostosowanemu do prognozowanego zapotrzebowania na produkty, optymalizuje się wykorzystanie majątku trwałego i personelu, obniża się koszty utrzymywania zapasów półproduktów i wyrobów gotowych. To wszystko wpływa na zwiększenie rentowności zarówno poszczególnych produktów, jak i całego przedsiębiorstwa.

Poprawa jakości obsługi klienta

System porządkuje całość spraw związanych z obsługą klienta. Dostawy realizowane są szybciej i zawsze na czas. Dane gromadzone w systemie z bieżących badań trendów rynkowych oraz systemowe prognozy sprzedaży umożliwiają szybsze reagowanie na potrzeby rynku, w tym poprzez odpowiednie planowanie produkcji.

Windykacja należności jest usprawniona poprzez znaczne zautomatyzowanie działań monitujących. Dzięki tym czynnikom przedsiębiorstwo osiąga zwiększenie rentowności sprzedaży.

Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie, integracja funkcji i działów

Wdrożenie systemu ERP wymusza jasne rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz określenie współzależności pomiędzy działami. Usprawnia też przepływ informacji pomiędzy działami czy oddziałami terenowymi przedsiębiorstwa.

W rezultacie zwiększa się efektywność działania całej firmy, a to stymuluje szybszy przyrost wartości przedsiębiorstwa.

Poprawnie wdrożony i efektywnie wykorzystywany system ERP jest podstawą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com