Poniżej przedstawiamy podstawowe zalety wsparcia procesu rozliczania płac za pomocą funkcjonalności HR-PY, będącej integralną częścią kompleksowego rozwiązania do zarządzania personelem – mySAP HR.
 

Gwarantowana zgodność z obowiązująca legislacją

SAP Polska – przedstawiciel producenta oprogramowania SAP – udostępnia na bieżąco klientom uzupełnienia i modyfikacje systemu związane ze zmieniającymi się przepisami (np. format dokumentów dla ZUS i Urzędu Skarbowego, algorytmy obliczeniowe, stałe listy płac).

Zgodność z legislacją jest zatem gwarantowana przez producenta systemu.

Automatyczne przeliczenia wsteczne 

W przypadku zmian w przeszłości listy płac (np. spóźnione zwolnienia, nadgodziny itp.) wystarczy zarejestrować poprawną informację, a system automatycznie wyrówna wynagrodzenie w najbliższej liście płac (lub na życzenie użytkownika – w liście korygującej).

Mechanizm automatycznych przeliczeń wstecznych jest funkcjonalnością niespotykaną w innych dostępnych na rynku aplikacjach.

Raportowanie 

Obok podstawowych raportów (KDU, PIT, kartoteka zasiłkowa, zaświadczenia o wynagrodzeniach, zestawienia zbiorcze, paski płacowe itp.) system oferuje również tzw. raporty elastyczne, za pomocą których użytkownik może uzyskać zestawienia dowolnych składników wynagrodzeń w różnych przekrojach.

Automatyczne księgowania 

Rozliczone listy płac mogą być, po zatwierdzeniu, zaksięgowane w obszarze finansowym SAP (FI/CO). Dzięki przypisaniu pracowników (ewentualnie wybranych składników wynagrodzeń) do MPK (miejsc powstawania kosztów), koszty są automatycznie rozliczane na miejscach powstawania kosztów (i/lub zlecenia).

Pełna integracja listy płac z innymi komponentami mySAP HR 

Lista płac korzysta z bazy pracowniczej obsługiwanej przez moduł Administracji Kadrami (SAP HR-PA). Czas pracy rejestrowany w systemie jest automatycznie wyceniany w listach regularnych. Lista płac może rozliczać również wydatki, zaliczki i ryczałty zarejestrowane w module Rozliczania Podróży Służbowych (SAP HR-TV).