Częstą potrzebą użytkowników SAP HR jest prezentowanie danych kadrowych zarejestrowanych w systemie w perspektywie schematu struktury organizacyjnej. Standardowa funkcjonalność SAP w tym względzie posiada pewne ograniczenia. Remedium na te przeszkody jest aplikacja org.manager – certyfikowany przez SAP AG produkt niemieckiej firmy Ingentis.
 

Przykładem wizualizacji danych kadrowych na podstawie schematu organizacyjnego i danych istniejących w SAP HR jest udostępnienie menedżerom aktualnych limitów urlopowych podległych pracowników.

Możliwe w tabeli…

Standardowa funkcjonalność SAP HR oferuje prezentację limitów urlopowych w formie tabelarycznej na podstawie informacji o przysługującym limicie urlopowym i jego wykorzystaniu przez pracownika.

Możliwe inaczej…

Aplikacja org.manager umożliwia prezentowanie danych kadrowych zarejestrowanych w systemie SAP HR w formie schematu organizacyjnego. W podanym przykładzie informacje o przysługujących dniach urlopu można przedstawić przy wykorzystaniu kolorów, które sugerują przybliżony stan limitu urlopu wypoczynkowego do wykorzystania.

Chcąc zaprezentować wartości limitów w podobny do przedstawionego powyżej sposób należy dostosować ustawienia org.managera (służy do tego program org.converter wchodzący w skład aplikacji org.manager). W zakładce dotyczącej ustalania reguł prezentacji danych administrator tworzy nową regułę wizualizacji, w której ustalane są odpowiednie warunki.

Krok 1. Tworzenie nowej reguły

Krok 2. Ustalenie warunków dla wizualizacji danych

W opisywanym przykładzie reguła powinna opierać się o wartości przypisane do pracownika czyli limit urlopowy. Zakładamy, że jeśli limit urlopowy będzie równy lub większy od wartości 26, wówczas imię i nazwisko pracownika będą prezentowane czcionką Arial w kolorze czerwonym. Dodatkowo litery będą pogrubione i podkreślone.

Analogicznie można definiować sposób prezentacji innych przedziałów limitów urlopowych, np. przedział limitu pomiędzy 20 a 26 na niebiesko, jak w powyższym przykładzie.