OLE – funkcjonalności aplikacji MS Office i innych w programach ABAP | All for One Poland

OLE – funkcjonalności aplikacji MS Office i innych w programach ABAP

Różnorodność, jedność, OLE!

Udostępnij
Drukuj:
Osoby, które w codziennej pracy muszą korzystać z wielu różnorodnych aplikacji, często marzą o rozwiązaniu, które pozwoli im wykonywać wszystkie czynności z poziomu jednego programu. Taka aplikacja powinna pozwalać prezentować dane z SAP w postaci arkusza Excel, przydałoby się też kilka funkcji edytora tekstu, a także bezpośredni dostęp do odczytów z wagi w magazynie czy czytnika kodów kreskowych... Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii OLE.
 

W codziennej pracy oprócz systemu SAP ERP często sięgamy też do innych aplikacji, np. z pakietu MS Office. Dane udostępniane przez system SAP są następnie przetwarzane w aplikacjach typu edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny. Jest to wygodne rozwiązanie i pozwala szybko uzyskać żądany efekt, często łatwiej niż w samym systemie SAP.

Mimo wielu operacji, które możemy wykonać na danych w tabeli ALV, nie zawsze osiągniemy to, co oferują nam formuły w programie Microsoft Excel.

Korzystanie z różnych środowisk i aplikacji wiąże się jednak z koniecznością kopiowania danych z jednego programu do drugiego, skąd po ich analizie i przetworzeniu często trzeba je ponownie przenieść do innego programu.

Nie zawsze funkcjonalność kopiuj – wklej jest dostępna, więc niektóre dane musimy wprowadzać ręcznie. Jest tak na przykład podczas pracy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak chociażby wagi samochodowe. Niesie to oczywiście za sobą znaczne ryzyko popełnienia błędu. Niewygodne jest również otwieranie jednocześnie wielu okien aplikacji, z których żadna nie potrafi w pełni zrealizować naszych oczekiwań i musimy w efekcie wykorzystywać je wszystkie jednocześnie.

Znacznym ułatwieniem byłoby połączenie takich aplikacji i wykorzystywanie ich jako części programów ABAP. Wyobraźmy sobie, że wynik raportu zamiast w tabeli ALV otrzymujemy bezpośrednio w arkuszu Excel i możemy go porównać z zestawieniem z ubiegłego miesiąca, które widać obok, w przeglądarce wyświetlającej naszą stronę internetową.

Na następnym ekranie te dane będą umieszczone w edytorze Word, gdzie dodamy komentarz do otrzymanego zestawienia i wyślemy jako załącznik e-mail. To tylko kilka przykładów zastosowania technologii OLE.

Dokument w dokumencie

OLE (Object Linking and Embeding) pozwala umieścić różne rodzaje dokumentów w innym, bardziej złożonym dokumencie. Inaczej technologię OLE można zdefiniować jako mechanizm osadzania i łączenia dokumentów i innych obiektów z aplikacji zewnętrznych, m.in. takich jak MS Word, MS Excel, CorelDraw!, PowerPoint.

To dzięki OLE  możemy dodać ładną papeterię do treści wiadomości e-mail, dołączyć wykres i logo firmy, a nawet muzykę, która będzie się automatycznie odtwarzać. Podobnie można wzbogacić aplikacje ABAP i w prosty sposób zastosować szeroki wachlarz funkcjonalności udostępnianych przez programy, których codziennie używamy.

Żeby korzystać z możliwości, jakie daje nam technologia OLE, konieczny jest jedynie system operacyjny Microsoft Windows oraz zainstalowane oprogramowanie (np. Microsoft Office), z którego będziemy zagnieżdżać obiekty wewnątrz innych aplikacji.

Te wymagania dotyczą wyłącznie komputera klienta – nie ma znaczenia, jaki system jest zainstalowany po stronie serwera.

Łączenie i osadzanie

W technologii OLE dostępne są dwa rodzaje wymiany informacji – łączenie i osadzanie. Łączenie (ang. linking) ma miejsce wtedy, gdy do aplikacji wstawiany jest tylko link – łącznik do innego obiektu. Podstawową zaletą tej metody jest oszczędność pamięci, a także to, że jakikolwiek efekt końcowy edycji źródłowego obiektu jest natychmiast dostępny i odświeżany w aplikacji, w której istnieje link do tego obiektu. Tym samym zmiany wprowadzone w takim obiekcie uwzględniane są automatycznie we wszystkich aplikacjach, w których obiekt jest wykorzystywany.

Druga metoda to osadzanie (ang. embedding) – czyli przeniesienie do aplikacji całego obiektu (np. obrazka, tabeli). Jej zastosowanie powoduje znaczy wzrost rozmiaru końcowego dokumentu, a dodatkowo wszelkie zmiany wprowadzone w obiekcie źródłowym nie są uwzględniane w aplikacji, w której dany obiekt został osadzony.

Warto podkreślić, że technologia OLE zapewnia wysoki stopień kompatybilności nawet w wypadku integracji funkcjonalnej aplikacji wykorzystujących różnorodne typy informacji. OLE wykorzystuje m.in. specyfikację COM (Component Object Model), a tym samym umożliwia tworzenie uniwersalnych, dających się wielokrotnie wykorzystywać obiektów typu plug-and-play, mogących pracować w różnorodnych aplikacjach.

Technologia stanowi również podstawę koncepcji tworzenia oprogramowania typu obiektowego, w której poszczególne obiekty mogą być tworzone w różnych językach programowania pochodzących od dowolnego dostawcy.

Technologię OLE możemy wykorzystać w każdej sytuacji, gdy możliwa jest komunikacja i wymiana danych między systemem SAP a obiektem OLE, który posiada pożądane przez nas funkcje. Poniżej zaprezentujemy kilka możliwych zastosowań oraz działających produkcyjnie rozwiązań.

Łatwiejsza analiza i prezentacja danych

Znaczna część raportów z systemu SAP po przetworzeniu danych prezentuje wynik w postaci listy lub tabeli ALV. Jeśli zachodzi konieczność wyeksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego, korzystamy z najprostszego rozwiązania dostarczanego przez SAP, jakim jest utworzenie płaskiego pliku. Często jednak chcielibyśmy wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje znane z codziennej pracy z Excelem, które zwiększają przejrzystość arkusza danych oraz dostarczają nowych informacji (np. agregowanie wartości):

 • sumowanie zakresu pól, obliczanie średnich, znajdowanie wartości brzegowych,
 • wypełnienie jednocześnie wielu arkuszy (eksportując plik z SAP, możemy wypełnić tylko jeden arkusz),
 • grupowanie, formatowanie komórek, tworzenie obramowań,
 • tworzenie wykresów.

Poza analizą danych innym ważnym zagadnieniem jest ich właściwa prezentacja. W tym celu możemy wykorzystać obiekt OLE dostarczony z MS Word.

W odróżnieniu od standardowych wydruków za pomocą formularzy SAP Script czy Smart Forms, w tym wypadku możemy przygotować szablon dokumentu, wypełnić go odpowiednimi tekstami i wartościami, a następnie udostępnić użytkownikowi do dalszej edycji. Taki dokument można bez problemu zapisać na dysku komputera, wydrukować czy wysłać pocztą elektroniczną.

Drukarki, wagi, czytniki kart

W ramach oferty SNP SAP Add-ons (autorskich funkcjonalności i rozwiązań SNP rozszerzających standard SAP) dostępne jest rozwiązanie SNP EasyPOS do integracji SAP z drukarkami fiskalnymi. W tym rozwiązaniu technologia OLE jest odpowiedzialna za komunikację z drukarką i przekazanie wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego wydrukowania paragonu.

Na komputerze, na którym zainstalowany jest SNP EasyPOS i podłączona jest drukarka fiskalna, można drukować paragony bezpośrednio z systemu SAP. Uzyskujemy w ten sposób automatyczne przekazanie danych z dokumentu faktury do drukarki, dzięki czemu nie trzeba się obawiać rozbieżności między danymi finansowymi w systemie a paragonami.

W podobny sposób można oprogramować praktycznie dowolne urządzenie i udostępnić jego funkcje w programie ABAP.

Technologię OLE można wykorzystać niezależnie od tego, czy chcemy do programu pobierać odczyt z wagi dla samochodów dostawczych, informację o wadze i charakterystyki poszczególnych składników w kolejnych etapach procesu produkcyjnego, czy wykorzystywać podpis elektroniczny umieszczony w czytniku kart do sygnowania dokumentów. Uzyskamy dzięki temu automatyzację procesu obsługi takiego urządzenia, a co za tym idzie – odciążymy użytkownika od konieczności uruchamiania jednocześnie wielu programów i mozolnego przepisywania danych z jednego do drugiego.

Technologia OLE powoduje, że proces uruchomienia dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez zewnętrzną aplikację jest często w ogóle niezauważalny dla użytkownika. Często wszystkie czynności są dokonywane z poziomu systemu SAP, natomiast rezultatem są wyniki działania oprogramowania dostarczanego przez system sterujący dodatkowym narzędziem.

Przykładowe obiekty OLE i ich funkcje

 • Microsoft Excel – zaawansowane obliczenia, wykresy, dane na wielu arkuszach
 • Microsoft Graph – obsługa rysunków
 • Microsoft PowerPoint – wyświetlanie prezentacji w programie ABAP
 • Microsoft Word – zaawansowane funkcje tekstowe, korespondencja seryjna
 • SNP SAP Add-ons – SNP EasyPOS – obsługa z poziomu SAP wydruków paragonów na kasie fiskalnej
 • Integracja SAP z systemami wagowymi

OLE w automatyce przemysłowej

Dzięki OPC (ang. OLE for Process Control), czyli rozwinięciu i zaadoptowaniu technologii OLE do zastosowań związanych z automatyką przemysłową, możliwe jest łączenie aplikacji bazujących na systemie operacyjnym ze sprzętem i oprogramowaniem dedykowanym właśnie dla automatyki przemysłowej (urządzenia procesowe), nadzorującym i sterującym procesem technologicznym.

Wykorzystanie przez OPC jednolitych metod dostępu i opisu danych dla procesu technologicznego pozwala na wykorzystywanie danych z urządzeń sterujących i nadzorujących proces technologiczny (np. sterowniki PLC), bez konieczności implementacji specjalnego sterownika.

Z poziomu jednej aplikacji

Do podstawowych zalet technologii OLE należy zaliczyć dostępność różnorodnych obiektów z poziomu jednej aplikacji. Brak konieczności otwierania za każdym razem osobnego narzędzia, edycja dokumentu bezpośrednio z poziomu najczęściej używanego rozwiązania to zwiększenie efektywności i ergonomii pracy oraz duża oszczędność czasu. Pozwala to także usystematyzować pracę i usprawnić przeprowadzanie różnego rodzaju operacji zawsze z poziomu tylko jednej aplikacji. To także możliwość skorzystania z zaawansowanych czy też ulubionych funkcji, np. w Excelu, które są niedostępne w SAP.

Dodatkowym atutem tej technologii jest możliwość współdzielenia załączonych obiektów i dostęp wszystkich członków zespołu projektowego do danych edytowanych przez jedną osobę oraz do dokumentu źródłowego.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com