Niejednokrotnie spotykamy się z pytaniami użytkowników o znaczenie kryteriów wyboru na ekranach selekcji raportów HR. W szczególności ciekawi ich różnica między kryteriami ‘Okres wyboru danych’ i ‘Okres wyboru pracowników’ (patrz: ekran selekcji).
 

Okres wyboru danych dotyczy przedziału czasowego, w którym muszą się znaleźć (przynajmniej w jednym dniu) rekordy raportowanych infotypów. Przykładowo, jeśli raport pokazuje dane adresowe pracowników, okres wyboru danych został ustawiony na 01/01/2004 – 10/01/2004, wybrane zostaną rekordy z datami ważności: 01/02/2000 – 21/01/2005, 01/01/2004 – 8/01/2004, 10/01/2004 -31/12/9999, nie zostaną za to wybrane np.wpisy: 23/12/1999 – 12/12/2003, 11/01/2004 -31/12/9999.

Okres wyboru pracowników dotyczy przedziału ważności rekordów infotypu 0001 (Przypisanie organizacyjne). Zatem jeśli dla danego pracownika jego przypisanie organizacyjne nie pokrywa się przynajmniej w 1 dniu z zadanym okresem, nie zostanie on uwzględniony w raporcie.

W niektórych raportach nie występuje podział na okres wyboru danych i okres wyboru pracowników. Przedział czasowy z ekranu selekcji dotyczy wtedy obu okresów.