Zarządzanie czasem pracy, obsługa podróży służbowych, planowanie rozwoju kadr – procesy z tych obszarów można uczynić bardziej efektywnymi, udostępniając pracownikom narzędzia samoobsługowe (Employee Self-Service) w systemie SAP.
 

Trafniejsze decyzje, większa satysfakcja

Pracownik sam może aktualizować lub wprowadzać w systemie SAP informacje, które dotyczą jego pracy i stanowiska. Do tego służą narzędzia SAP ESS (Employee Self-Service – samoobsługa pracownicza), dostępne przez przeglądarkę WWW.

Pracownicy w ten sposób odciążają dział personalny firmy, który dotychczas był odpowiedzialny za całość zarządzania informacjami osobowymi. Jednak nie na tym polega główna korzyść z rozwiązań ESS. Na podstawie wprowadzonych przez pracowników danych menedżerowie mogą podejmować decyzje szybciej i trafniej, a specjaliści kadrowi – skupić się na strategicznych zadaniach. Ponadto, możliwość wprowadzania własnych danych przyczynia się do wzrostu świadomości pracowników, poczucia satysfakcji zawodowej i bliższej więzi z firmą.

Zarządzanie czasem pracy

Za pomocą narzędzia SAP ESS pracownik może edytować swój harmonogram pracy. System na podstawie wprowadzonych do SAP przez pracownika danych rozliczy czas pracy, a także określi liczbę dni urlopu. Posiadając taką informację pracownik może zwrócić się za pomocą systemu do swojego przełożonego z prośbą akceptację wniosku urlopowego. Odpowiedź przełożonego można obejrzeć w swojej skrzynce pocztowej.

Jedną z ciekawszych opcji jest wykorzystanie mechanizmu CATS (Cross-Aplication Time Sheet). CATS pozwala pracownikowi edytować w systemie dane o czasie pracy, w podziale na poszczególne zadania, nad którymi pracuje, przy uwzględnieniu różnych obiektów kontrolingowych. Przykładowo, inżynier kierujący projektami przygotowania nowych urządzeń może w SAP wprowadzić ilość godzin spędzonych nad poszczególnymi projektami.

Przy pomocy CATS dane transferowane są do kontrolingu i modułu HR systemu SAP. Pozwala to rozliczyć czas pracy inżyniera na obiekty kontrolingowe powiązane z poszczególnymi inwestycjami, a także obliczyć wynagrodzenie, które może być naliczane w inny sposób dla różnych projektów.

Zarządzanie podróżami służbowymi

SAP ESS ułatwia zarządzanie całym procesem obsługi wyjazdów służbowych, poczynając od zgłoszenia, poprzez planowanie podróży aż po koszty delegacji. Pracownik sam zgłasza wyjazd służbowy, wprowadzając termin i rezerwuje niezbędne zasoby (np. samochód służbowy, hotel), przy jednoczesnym powiadomieniu przełożonego.

Korzystając z ESS, pracownik w każdej chwili może sprawdzić status zgłoszenia wniosku o delegację, a także uzyskać informację o rezerwacji lotów i hoteli. Po podróży koszty delegacji i zaliczki ulegają automatycznemu rozliczeniu, dzięki integracji z modułem FI oraz listą płac w mySAP HR.

Planowanie rozwoju pracownika

SAP ESS daje pracownikowi szerokie możliwości planowania własnego rozwoju, dzięki dostępowi do propozycji ścieżek karier i szkoleń.

W zdefiniowanym w SAP profilu pracownika określa się (może to zrobić sam pracownik) posiadane przez niego umiejętności oraz poziom ich zaawansowania. Dzięki temu można porównać kompetencje pracownika z wymaganymi na danym stanowisku. To z kolei pozwala tworzyć propozycje szkoleń potrzebnych do zdobycia umiejętności pożądanych na danym stanowisku. Jest to niezwykle wartościowe narzędzie, zarówno dla pracownika jak i dla jego menedżera, bowiem pozwala wybrać i zaplanować najkorzystniejszą ścieżkę rozwoju.

Rekrutacja wewnętrzna

Za pomocą narzędzia SAP ESS pracownik może mieć dostęp do aktualnych ofert pracy w jego firmie, a chęć uczestnictwa w rekrutacji zgłosić bezpośrednio w systemie.

Proces rekrutacji wewnętrznej zostaje znacznie uproszczony. Aplikując na nowe stanowisko w firmie, pracownik nie musi ponownie wprowadzać swoich danych, ponieważ w SAP istnieje już ta informacja. Mowa tu nie tylko o danych osobowych, ale także np. o kwalifikacjach czy odbytych szkoleniach.

Rekrutujący może więc łatwo porównać profil kwalifikacji pracownika z wymaganiami na wakującym stanowisku. Do aplikacji można dołączyć określone dokumenty, dzięki czemu dział personalny nie musi ich skanować bądź przechowywać w wersji papierowej, jak przy wykorzystaniu standardowej procedury.

Taka forma rekrutacji nie tylko ułatwia pracę działu HR, ale wpływa na szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy. Pracownik czuje się bardziej zadowolony, a pracodawca ma większe szanse na szybsze znalezienie właściwego kandydata.

Stosowanie narzędzi samoobsługi pracowniczej w wielu obszarach może przynieść znaczącą poprawę wykorzystania kapitału ludzkiego firmy. Niektóre korzyści – np. przy zarządzaniu delegacjami – będą widoczne od razu. Inne, jak w przypadku planowania rozwoju, otwierają nowe perspektywy w zarządzaniu kadrami – zarówno dla pracowników, jak i dla menedżerów.

Narzędzia samoobsługowe w SAP – dostępne przez SAP Enterprise Portal

Oprócz samoobsługi pracowniczej SAP ESS, SAP dostarcza także narzędzia SAP MSS (samoobsługa kierownicza – Manager Self-Service). SAP MSS wspomaga kierowników w zarządzaniu poległym im zespołem, w tym m.in. w czynnościach administracyjnych, w planowaniu rozwoju podwładnych, zarządzaniu budżetem i projektami.

Użytkownicy korzystają z narzędzi samoobsługowych SAP za pomocą portalu korporacyjnego SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP EP jest komponentem platformy integracyjnej SAP NetWeaver.

Zobacz: więcej informacji o NetWeaver