Często na łamach Lepszego Biznesu pisaliśmy o korzyściach z outsourcingu, podkreślając, że wyoutsourcować można praktycznie wszystko, co nie stanowi core biznesu firmy. Ostatnio coraz częściej mówi się też o outsourcingu procesów biznesowych. Czym w istocie jest BPO?

Grzegorz Gołba: Outsourcing procesów biznesowych to kolejny krok w ewolucji oferty usług outsourcingowych. Dziś zlecanie na zewnątrz firmy sprzątania, usług ochroniarskich czy transportowych jest już standardem. Coraz częściej oddaje się też w outsourcing różne obszary związane z IT.

BPO to krok dalej – powierzenie zewnętrznemu dostawcy procesów czysto biznesowych, związanych na przykład z naliczaniem płac, obsługą kadrową, administracyjną czy księgowością.

Outsourcing procesów biznesowych staje się coraz popularniejszy, bo firmy upatrują w BPO źródeł oszczędności. Ale nie tylko. Równie ważne są przesłanki związane z bezpieczeństwem informacji i utrzymaniem tajemnicy o wysokości zarobków. Wiadomo też, jak wiele czasu pochłaniają czynności związane z obsługą choćby naliczania płac. Badania firmy Towers Perrin wykazują, że firmy, które zdecydowały się na BPO w zakresie HR, jako główne korzyści wymieniają właśnie oszczędność kosztów, uwolnienie czasu na działania strategiczne HR oraz poprawę jakości obsługi procesów HR.

Outsourcing procesów biznesowych, szczególnie w zakresie HR i księgowości, jest coraz popularniejszy. W Europie w ciągu ostatnich kilku lat wartość umów BPO w zakresie HR uległa podwojeniu. Według raportu IDC w 2003 r. było to 1,2 mld euro,  a w 2008 r. szacuje się, że będzie to już 2,8 mld euro. A jak outsourcing procesów biznesowych rozwija się w Polsce?

GG: Można przekornie powiedzieć, że BPO w zakresie księgowości kwitnie w Polsce od kilkunastu lat. Funkcjonuje przecież wiele biur księgowych rozliczających małe i jednoosobowe firmy. Nowość więc nie w samej usłudze, ale w skali – obecnie na rynku poszerza się oferta tego typu usług dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które dotychczas same realizowały te procesy.

Wiele firm badawczych stara się określić wartość rynku BPO, a większość wyników jest zgodna co do jednego – zainteresowanie usługami BPO, w tym HR, będzie w Polsce stale rosło.

Według analiz McKinsey & Company wartość inwestycji w BPO, łącznie z HR, w Polsce w 2008 r. wyniesie 7 mld zł. Ta sama firma prognozuje, że do 2010 r. Polska stanie się europejskim centrum usług BPO, przejmując obsługę procesów biznesowych także od firm zagranicznych.

Coraz więcej firm, które z powodzeniem korzystają z outsourcingu w innych obszarach, jest gotowych na pójście o krok dalej – czyli na BPO. Na polskim rynku funkcjonuje już kilka firm oferujących tego typu usługi, w oparciu o różne rozwiązania IT, kierując je do podmiotów różnej wielkości.

Czy kryzys gospodarczy nie zahamuje rozwoju polskiego rynku BPO?

GG: Paradoksalnie kryzys, który dotyka także polskie przedsiębiorstwa, może spowodować rozwój rynku usług outsourcingowych, także dotyczących procesów biznesowych. Już teraz w wielu firmach obserwujemy ruchy zmierzające do ograniczenia wydatków i szukania oszczędności. Jednym ze sposobów na ograniczenie kosztów może być właśnie outsourcing procesów biznesowych.

Skala oszczędności dzięki BPO to przedmiot badań wielu firm analitycznych. Zgodnie z raportem Gartnera oddanie na zewnątrz na przykład obsługi procesów kadrowo-płacowych może się przełożyć na oszczędności w dziale HR rzędu 10%, a nawet 40% w skali roku. 40% z mojego doświadczenia to maksimum możliwych oszczędności. Większość firm decyduje się na outsourcing naliczania płac, obsługę kadrową zostawiając w firmie i w związku z tym uzyskuje oszczędności na poziomie mniejszym, bo 15-20%. Ale to i tak dużo.

Istotną zaletą obsługi przez firmę zewnętrzną jest jej większa wydajność – np. w firmie liczącej 1500 pracowników płace nalicza średnio sześć osób. W przypadku outsourcingu mogą to być jedynie dwie osoby. To trzy razy mniejsze koszty wynagrodzeń.

Nowa oferta External Services

Od października 2008 r. należąca do Grupy BCC (aktualnie All for One Poland) spółka External Services rozpoczęła oferowanie usług outsourcingu procesów biznesowych (BPO) dla dużych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o system SAP.

Nowa oferta External Services rozwija i uzupełnia działalność Grupy BCC w zakresie szeroko pojętego outsourcingu. Spółka została utworzona w 2007 roku jako centrum administracyjno-księgowe dla Grupy BCC. Teraz jej działalność koncentruje się na outsourcingu procesów naliczania płac i administracji kadrami, a także na outsourcingu księgowości.

Nowa strategia spółki jest wynikiem dynamicznego rozwoju Grupy BCC w zakresie usług outsourcingowych, w tym serwisu aplikacyjnego, czyli wsparcia użytkowników SAP w zakresie kadr i płac oraz finansów. Z usług outsourcingowych BCC korzysta już ponad 70 klientów – w tym największe przedsiębiorstwa międzynarodowe i polskie, jak ABB, Amica, Grupa Metro, Grupa Żywiec, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, a także firmy średniej wielkości – jak Decora, Brilux, Herlitz, Kopernik. Rozszerzona oferta Grupy BCC zawiera obecnie pełen wachlarz usług outsourcingowych: hosting IT, administrację SAP, serwis aplikacyjny SAP oraz outsourcing procesów biznesowych.

W przypadku BPO również pozostałe koszty pracownicze, koszty infrastruktury IT, utrzymanie systemu informatycznego obsługującego kadry, koszty szkoleń – wszystko to jest zredukowane praktycznie do zera. Nie zapomnijmy też o innych korzyściach płynących z BPO: uwolnieniu zasobów, większej poufności danych, wsparciu zaawansowanego systemu IT, wysokiej jakości obsługi procesów HR.

Jaką ofertę w zakresie BPO ma Grupa BCC?

GG: Grupa BCC (aktualnie All for One Poland) działa na rynku usług outsourcingowych od dawna. Od 1999 roku rozszerzyliśmy ofertę o administrację systemami SAP klientów, serwis aplikacyjny – czyli zdalne wsparcie użytkowników SAP, a po wybudowaniu data center w podpoznańskich Złotnikach – również o usługi hostingowe. Obecnie dysponujemy centrum outsourcingowym zatrudniającym ponad 60 wysokiej klasy specjalistów. Działamy według restrykcyjnych norm ISO 27001 i ISO 20000. Rozwój usług BPO to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań zmierzających do zaoferowania kompleksowej obsługi outsourcingowej.

Zdecydowaliśmy się świadczyć usługi BPO w wyspecjalizowanym podmiocie – to wyraz rangi, jaką nadajemy tej części działalności Grupy BCC. W pierwszej kolejności External Services rozwija ofertę outsourcingu procesów HR, ze szczególnym naciskiem na naliczanie płac.

Warianty i zakres usługi zależą oczywiście od „stanu posiadania” klienta i jego strategii utrzymania systemu SAP HR. Jeśli klient ma już system SAP, którym samodzielnie administruje, i nie chce tego zmieniać – możemy realizować tylko czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń. Możemy też przejąć dodatkowo administrację systemem SAP.

Nasz sposób działania i przyjęte procedury gwarantują pełne bezpieczeństwo i poufność danych klienta

Natomiast jeśli klient nie ma SAP HR – możemy zaproponować wdrożenie lub model hostingu, w którym realizujemy powierzone zadania na przygotowanym do tego celu systemie, ulokowanym w naszym centrum przetwarzania danych – do nas więc należy administracja i utrzymanie SAP. Warto podkreślić, że w każdym z tych wariantów właścicielem systemu jest klient.

Co wyróżnia External Services na tle innych firm oferujących BPO?

GG: Naszym atutem jest kompleksowa oferta outsourcingowa, obejmująca zarówno procesy biznesowe, jak i narzędzia IT.

Dla klienta oznacza to, że oprócz podstawowej usługi otrzymuje także wartość dodaną w postaci wsparcia systemu SAP. Jednocześnie zapewniamy ciągłą optymalizację obsługiwanych procesów biznesowych. Można powiedzieć, że to wyższy stopień wtajemniczenia, nazywany transformational outsourcing.

W tak newralgicznych obszarach, jakimi są procesy płacowe czy finansowe, nie można poprzestać na zapewnieniu, że usługa zostanie zrealizowana. Wprawdzie firma outsourcingowa ponosi odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za świadczone usługi, ale to pracodawca odpowiada przed pracownikami, dla których wyliczane są wynagrodzenia.

 

Dlatego sposób realizacji usługi – jak i jakimi narzędziami jest to robione – powinien być dla zleceniodawcy równie ważny. Nie może być mowy o pomyłkach.

Zarządzanie procesem w odpowiednim systemie informatycznym podnosi jakość realizacji usługi.

Podkreślasz kompleksowość oferty. Na czym ona polega?

GG: Kompleksowość wynika z bycia częścią Grupy BCC (aktualnie All for One Poland) i korzystania z jej potencjału. Oznacza to, że kupując usługę naliczania wynagrodzeń, za naszym pośrednictwem klient zyskuje wsparcie aplikacyjne i technologiczne w systemie SAP, a nawet w razie potrzeby możemy się odwołać do „zaplecza” działu konsultingu. W modelu hostingu system SAP, na którym realizowane są usługi, jest zlokalizowany w naszym centrum przetwarzania danych.

Wszystkim klientom zapewniamy nielimitowane wsparcie użytkowników systemu w ramach help desku, dodatkowo klient może liczyć na doradztwo i wsparcie specjalistów ds. SAP HR pracujących w BCC. Realizujemy też specjalistyczne warsztaty SAP, a na życzenie klientów warsztaty dedykowane. Dodatkowo oferujemy możliwość rozbudowy systemu klienta.

Jesteśmy firmą, która nie tylko nalicza płace, ale też pomoże w szkoleniach, zareaguje w przypadku problemów, czuwa nad zmianami prawnymi i poprawnością rozliczeń, dostarczy usługi data center, a w razie potrzeby zaoferuje rozwój systemu przez specjalistów wdrożeniowych. Dzięki temu gwarantujemy stabilną obsługę i bierzemy odpowiedzialność za cały proces.

Obecnie usługi External Services koncentrują się w znacznej mierze na naliczaniu wynagrodzeń.

Ewa Blachowska: Zdecydowaliśmy się na taki krok, bo takie są najczęstsze potrzeby i oczekiwania klientów. Tu też najszybciej można osiągnąć korzyści finansowe.

Zmiana modelu obsługi procesów HR wiąże się reorganizacją pracy działu personalnego, ustaleniem procedur współpracy z dostawcą usługi, przeszkoleniem osoby odpowiedzialnej. Naliczanie wynagrodzeń, to obszar, który dość łatwo wydzielić w strukturze przedsiębiorstwa i przekazać podmiotowi zewnętrznemu.

Choć jesteśmy gotowi do przejęcia także obsługi przedsiębiorstwa w zakresie procesów kadrowych, jak na przykład administracja teczkami osobowymi, raportowanie do ZUS i GUS, nie rekomendujemy wprowadzania tak dużych zmian organizacyjnych w jednym kroku. Dla firm, które w przyszłości planują rozszerzanie zakresu korzystania z outsourcingu HR, naliczanie wynagrodzeń może być dobrym poligonem doświadczalnym.

 

Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorstwa, które zdecydują się na outsourcing naliczania płac?

EB: Warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię poufności danych. Może brzmi to paradoksalnie, ale to właśnie zewnętrzne naliczanie płac bardziej sprzyja utrzymaniu informacji o wysokości wynagrodzeń w tajemnicy.

Nasz sposób działania i przyjęte procedury gwarantują pełne bezpieczeństwo i poufność danych, które klient nam przekazuje. To, jak działamy, przyczynia się także do podwyższenia bezpieczeństwa danych u klienta. Łatwiej jest utrzymać tajemnicę płac, gdy dostęp do takich informacji ma tylko jedna lub dwie osoby w firmie.

External Services specjalizuje się w tego typu usługach, zatrudniamy ekspertów o dużej wiedzy i fachowości, mamy dostęp do najnowszych technologii informatycznych. Dzięki temu gwarantujemy wysoki poziom usług i bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania.

BPO w płacach to dobre rozwiązanie dla firm szukających ograniczeń kosztowych. A która firma ich nie szuka, zwłaszcza teraz, gdy kryzys gospodarczy jest tuż za progiem… Główne źródła oszczędności to mniejsze nakłady na technologie informatyczne i szkolenia konieczne do utrzymania kompetencji w obsłudze systemów informatycznych. Dodatkowo zmniejszają się koszty operacyjne związanie z zatrudnieniem pracowników działu kadr. Część osób może realizować inne funkcje związane z celami HR przedsiębiorstwa.

Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na BPO w naliczaniu płac?

EB: Takich powodów może być wiele i zazwyczaj są one różne w każdej firmie.

Jedną z przyczyn może być oczywiście „cięcie kosztów” – obsługa procesów kadrowych wymaga zatrudnienia jednocześnie specjalisty do spraw płac oraz osoby, która administruje systemem płacowym.

Kolejny powód to mała elastyczność posiadanego systemu w zakresie zmian związanych z naliczaniem wynagrodzeń: pojawieniem się nowych pracowników, w tym także sezonowych, wprowadzeniem dodatkowych premii, obsługą zajęć komorniczych i innych.

Innym powodem są częste zmiany przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych. Ich różna interpretacja przez US i ZUS wymusza ogromny nakład pracy i czasu w celu dostosowania się do obowiązujących zmian.

Często uzyskanie właściwego rozwiązania i właściwej interpretacji obciążone jest z dodatkowymi kosztami związanymi np. z korzystaniem z usług kancelarii prawnych

Jeszcze inny, często wymieniany powód, to bezpieczeństwo ciągłości obsługiwania procesów płacowych. Może ono zostać zachwiane w przypadku odejścia pracownika zajmującego się naliczaniem wynagrodzeń. W takiej sytuacji firma musi w bardzo krótkim czasie przeprowadzić rekrutację i szkolenia jego następcy.

Dla korzystających z outsourcingu naliczania płac problem zwolnień, chorób czy urlopów pracowników po prostu nie istnieje. Wynagrodzenia naliczane są z największą dokładnością i zawsze na czas.

Naszym atutem jest kompleksowa oferta outsourcingowa, obejmująca zarówno procesy biznesowe, jak i narzędzia IT

Jaki jest zakres usługi naliczania wynagrodzeń?

EB: Naliczanie wynagrodzeń wiąże się z pewnym standardem. Istnieją normy, które muszą być zachowane w każdej firmie. Dotyczą one poprawności wykonania operacji, uwzględnienia obowiązujących dodatków i potrąceń, sporządzenia listy płac, przygotowania w odpowiedni sposób pasków płacowych, wypełniania deklaracji rozliczeniowych i wiele innych.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z procesem naliczania wynagrodzeń, łącznie z reprezentowaniem klienta przed US, ZUS i innymi instytucjami.

Po prostu zdejmujemy z barków klienta problemy związane z naliczeniem wynagrodzeń. Ponosimy przy tym całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za jakość obsługiwanych procesów. Dla klienta oznacza to gwarancję i pewność, że zlecone naliczanie płac wykonamy poprawnie, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i przepisów prawnych.

 

ES oferuje naliczanie płac w oparciu o system SAP HR. Czy to oznacza konieczność przeprowadzenia wdrożenia SAP HR dla każdego z waszych klientów?

EB: Jak już wspomniał Grzegorz, nasze podejście zależy od „stanu posiadania” klienta.

Standardowy zakres usługi naliczania wynagrodzeń

 • naliczenie wynagrodzeń łącznie z wszelkimi dodatkami i potrąceniami zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie pasków płacowych oraz druków ZUS RMUA
 • sporządzanie przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA)
 • przygotowywanie okresowych i rocznych informacji o dochodach PIT-11 oraz rocznego rozliczenia podatku PIT-40
 • przygotowanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu (RP-7)
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych
 • audyt poprawności naliczania wynagrodzeń
 • kontakty z US oraz ZUS
 • generowanie przelewów wynagrodzeń

Na życzenie klienta External Services oferuje realizację procesów wykraczających poza standardowy zakres obsługi.

 W przypadku gdy klient posiada już system SAP HR w zakresie płac, nie trzeba go oczywiście wdrażać powtórnie. Po prostu rozpoczynamy naliczanie płac, korzystając z narzędzia wdrożonego wcześniej u klienta.

Jeśli klient nie ma SAP w zakresie płac, może – korzystając ze specjalistów wdrożeniowych z Grupy BCC (aktualnie All for One Poland) – wdrożyć taki system „klasycznie”, od podstaw.

Może też – i to jest wariant rekomendowany przez nas – skorzystać z naszego wzorca SAP HR. Opracowaliśmy go specjalnie dla potrzeb BPO, na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych konsultantów HR. Nasz wzorzec zawiera wstępnie skonfigurowane, modelowe i spotykane u większości klientów funkcjonalności i raporty związane z naliczaniem wynagrodzeń. Dzięki wykorzystaniu wzorca skracamy czas wdrożenia SAP HR nawet do kilku tygodni i tym samym ograniczamy jego koszt.

 

Na czym polega wdrożenie na podstawie wzorca?

EB: Wzorzec jest podstawą i punktem wyjścia do projektu, który można nazwać wdrożeniem ograniczonym do minimum.

W projekcie oczywiście nie pomijamy analizy wymagań, którą przeprowadza się w każdym wdrożeniu, oraz przeniesienia danych ze starego systemu – o ile jest taka możliwość.

Podczas analizy wymagań klient wskazuje procesy, których obsługę chce zlecić firmie zewnętrznej. Jeśli istnieją procesy wybiegające poza oferowany przez nas zakres, na przykład niecodzienny sposób naliczania premii, dodatkowy raport – korzystając z kompetencji naszych konsultantów wdrożeniowych, możemy zapewnić obsługę ponadstandardowych procesów. W efekcie klient otrzymuje SAP HR spełniający wszystkie jego potrzeby, wdrożony szybciej i taniej.

Wzorzec SAP HR jest ulokowany w naszym centrum przetwarzania danych. Klient, decydując się na outsourcing, otrzymuje w rzeczywistości dwa systemy. Na pierwszym wykonuje się prace konfiguracyjne i testy. Drugi zawiera dane rzeczywiste i na nim właśnie zapisywane są wszystkie wykonywane dla klienta operacje.

System jest aktualizowany tylko i wyłącznie po przetestowaniu danych zmian na systemie konfiguracyjno-testowym. To ogranicza ryzyko popełnienia błędu do zera, stanowi zabezpieczenie przed utratą danych i znacznie ułatwia rozbudowę rozwiązania.

Co z kosztami licencji na oprogramowanie SAP?

EB:Rozliczanie w SAP wymaga, by klient zakupił licencje na ten system. To kosztuje i dla wielu firm może być barierą wejścia. Należy jednak podkreślić, że do skorzystania z BPO na bazie SAP HR potrzebny jest tylko podstawowy pakiet licencji, a w przyszłości można dowolnie rozwijać SAP również w innych obszarach – dzięki temu wzrasta wartość firmy.

To ważny argument zwłaszcza dla firm średniej wielkości, które dopiero planują wdrożenie systemu

ERP. Uruchomienie modułu HR i uzyskana dzięki temu jakość pracy jest doświadczeniem przygotowującym do usprawnień w kolejnych obszarach firmy.

Klientom nieposiadającym SAP HR, a którzy zamierzają zlecić obsługę kadrowo-płacową firmie zewnętrznej, sugerujemy ubieganie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na przykład w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych na lata 2007-2013 dofinansowanie unijne może wynieść 40-70% inwestycji, w zależności od wielkości i lokalizacji firmy.

Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych jest częścią oferty External Services, więc klient decydujący się na współpracę z nami może tu liczyć na wydatną pomoc.

Jak w praktyce wygląda przekazanie naliczania płac w odpowiedzialność firmie External Services?

EB: Niezwłocznie po podjęciu przez firmę decyzji o przekazaniu procesów naliczania wynagrodzeń w outsourcing rozpoczynają się prace związane z przejęciem odpowiedzialności za te procesy. Przeprowadzamy szczegółową analizę wymagań klienta i – gdy klient nie posiada systemu SAP HR – dostosowujemy do nich wstępnie skonfigurowany wzorzec SAP HR. System zasilamy danymi podstawowymi i po niezbędnych testach oraz integracji SAP HR z rozwiązaniami np. finansowo-księgowymi klienta można rozpocząć naliczanie płac.

W zależności od złożoności naliczania i odstępstw od proponowanego wzorca, cały proces może trwać od miesiąca do kilkunastu tygodni.

Jeśli będziemy naliczać płace dla firmy, która posiada swój system SAP HR i sama nim administruje, oczywiście odpadają kroki związane z wykorzystaniem i przystosowaniem wzorca.

Jak wygląda organizacja współpracy między ES a klientem?

EB: Istotą naszej oferty outsourcingu naliczania wynagrodzeń i jej podstawową zaletą jest to, że po zleceniu nam naliczania płac zleceniodawca może niemal zapomnieć o istnieniu takiej czynności. Płace są naliczone dobrze i na czas, paski płacowe przysyłane są w terminie do wyznaczonych wcześniej osób. Jakość obsługi więc weryfikuje się niejako sama z siebie.

Zaangażowanie klienta w proces naliczania płac może się ograniczyć do wyznaczenia po jego stronie osoby koordynatora, który jest odpowiedzialny za kontakty z nami. My także ze swojej strony wyznaczamy koordynatora do kontaktu z określonym klientem. Przede wszystkim zwiększa to bezpieczeństwo przekazywanych nam informacji, a ta kwestia jest dla nas priorytetem.

Koordynator po stronie klienta wysyła nam wszystkie potrzebne informacje związane z prawidłowym naliczaniem bieżącego wynagrodzenia (np. płatności jednorazowe, okresowe, potracenia, przeszeregowania itp.), dane dotyczące pracowników, którym naliczane są płace, informuje o konieczności wystawienia zaświadczeń o zarobkach. My naliczamy płace, przygotowujemy wszystkie niezbędne raporty, zestawienia i dokumenty i odsyłamy je do koordynatora po stronie klienta.

Sposób przesyłania danych precyzujemy w umowie. Ważne jest nie tylko to, z kim możemy się kontaktować i kto może przesyłać nam dane, lecz również w jaki sposób są one przesyłane. Rekomendujemy przesyłki kurierskie jako najbezpieczniejsze formy przekazywania danych.

Na rynku można spotkać się z opiniami klientów firm zajmujących się BPO, że przekazanie naliczania płac w outsourcing wiąże się z utrudnionym dostępem do danych.

EB: Różne są praktyki centrów outsourcingowych. Chciałabym podkreślić, że w naszym przypadku mimo że dane podstawowe znajdują się na naszym serwerze, to klient jest ich właścicielem. Na jego życzenie udostępniamy je w terminie określonym w umowie, w ustalonej wcześniej formie.

Poza tym, mając dostęp do systemu SAP HR, klient może sam analizować raporty, które system generuje. SAP oferuje szeroki zakres raportów kadrowo-płacowych, w których możliwy jest elastyczny wybór danych o pracownikach z oddziałów terytorialnych, działów organizacyjnych, grup zawodowych i zadanego przedziału czasowego.

Przy sporządzaniu umowy określamy wraz z klientem, jakie raporty i w jaki sposób chciałby otrzymywać.