Przejście z SAP HR on-premise na rozwiązanie SuccessFactors nie musi wiązać się z dużym projektem wdrożeniowym, angażującym dział HR na kilka dobrych miesięcy. Jeśli coś dobrze działa, to po co to zmieniać? Sprawdzone konfiguracje, wypróbowane mechanizmy, procesy naliczania list wynagrodzeń i dostęp do danych historycznych mogą i powinny być zachowane. Pakiet All for One HR Cloud Conversion Set to sposób na łatwą i szybką przesiadkę na nowe, chmurowe rozwiązanie, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności systemu.

Pakiet All for One HR Cloud Conversion Set pozwala na znaczą automatyzację czynności migracyjnych i zminimalizowanie ryzyka projektu. W konsekwencji projekt może trwać krócej, a użytkownicy szybciej zaczną odkrywać nowe możliwości rozwiązań chmurowych SAP SuccessFactors. Pakiet to miks kilku elementów dostarczanych przez SAP i naszą firmę, a także wsparcie eksperckie naszych konsultantów w trakcie przejścia na rozwiązanie chmurowe.

Na początek doświadczeni konsultanci SAP HR przeprowadzają analizę bieżącej konfiguracji systemu SAP HR w zakresie modułów administracji kadrami, czasu pracy i naliczania płac. Na tej podstawie tworzona jest koncepcja nowego, w pełni chmurowego rozwiązania w zakresie Employee Central oraz EC Payroll.

Configuration Package

Centralnym elementem All for One HR Cloud Conversion Set jest Configuration Package. To przygotowany specjalnie na rynek polski zestaw funkcji umożliwiający bardzo szybkie uruchomienie prekonfigurowanego rozwiązania samoobsługowego Employee Central oraz przeniesienie konfiguracji rozwiązania SAP HR Payroll do EC Payroll. Configuration Package uwzględnia specyfikę i wymagania obowiązujące w administracji kadrami i naliczaniu płac w Polsce.

W narzędziu EC Payroll jest dostępny scenariusz umożliwiający aktywację wewnętrznej integracji z Employee Central (Point to Point replication).

Aby jeszcze zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klienta, nasi konsultanci wspólnie z pracownikami działu kadr firmy asystują przy testowym równoległym rozliczeniu list płac w SAP HR i EC Payroll.

W Configuration Package są dostępne także gotowe, predefiniowane integracje EC Payroll z SAP FI, gdyż przy przeniesieniu systemu SAP HR do chmury wymagane są zmiany na styku z obszarami finansowymi systemu SAP.

Instalacja i uruchomienie Configuration Package znacznie skraca czas wejścia w SuccessFactors, a jednocześnie dalszy rozwój rozwiązania oraz dostosowanie do wymogów i procesów konkretnej organizacji nadal jest możliwe.

AllforOne HR Cloud Conversion Set

All for One HR Cloud Conversion Set

All for One HR Cloner 

SuccessFactors otwiera nowe możliwości rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Zanim jednak będzie to możliwe, podstawową troską pracowników działów HR jest, by przy przesiadce na nowy system nie zepsuć tego, co dotychczas dobrze działało i by sam proces migracji danych pracowników i sprawdzonych elementów konfiguracji z SAP HR do SuccessFactors przebiegł gładko.

Do tego celu służy All for One HR Cloner, narzędzie ułatwiające i automatyzujące przeniesienie danych do chmury. W All for One HR Cloner możliwe jest skopiowanie danych o pracownikach, wyników rozliczania listy płac i czasu pracy oraz wybranych przez użytkownika tabel.

Korzystając z All for One HR Cloud Conversion Set, firmy mają pewność, że zostanie zapewniona ciągłość dostępu do danych pracowniczych, wraz z historią rozliczenia listy płac.

Michał Szymaczek, Menedżer Rozwoju Biznesu – HCM, All for One Poland

Gotowi na chmurę

Firmy, w których procesy kadrowo-płacowe w SAP HR działają dobrze, migracja na nowe, chmurowe narzędzie nie jest celem samym w sobie. To po prostu konieczny etap umożliwiający wejście na nowy poziom zarządzania. Prawdziwa przygoda zaczyna się potem. SAP SuccessFactors otwiera nowe możliwości budowania strategii HR organizacji w zakresie rekrutacji, zarządzania efektywnością oraz zaawansowanego monitorowania i raportowania procesów i danych HR.

All for One HR Cloud Conversion Set obniża próg wejścia w SAP SuccessFactors dzięki skróceniu czasu migracji przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i procesów kadrowo-płacowych firmy. Koszt projektu jest przewidywalny, a sam przebieg migracji kontrolowany na każdym etapie.

Michał Szymaczek, Menedżer Rozwoju Biznesu – HCM, All for One Poland

All for One E-Time

Migracja do SAP SuccessFactors to przejście na system nowocześniejszy, który wprowadza szereg ułatwień, elementy samoobsługi, nowe elementy workflow, nowe podejście do systemu uprawnień itp. Łatwiejsza jest też integracja z innymi, zewnętrznymi narzędziami.

Dla firm, które mają złożony model zarządzania czasem pracy, proponujemy opcjonalny moduł All for One E-Time. To dostępna przez WWW aplikacja w chmurze SAP, która pozwala kierownikom planować czas podległych im pracowników, uwzględniając ich dostępność i preferencje, w zgodzie z regulacjami prawnymi i firmowymi. Dzięki All for One E-Time kierownicy uzyskują nowe, komfortowe narzędzie planowania i rozliczania czasu pracowników. Dzięki automatyzacji, All for One E-Time pozwala skrócić przygotowanie grafików pracy zespołu nawet do kilku minut. All for One E-Time integruje się z dowolnym systemem kadrowo-płacowym, w tym oczywiście z SuccessFactors.

SAP Infoporter

All for One HR Cloud Conversion Set bazuje na szeregu rozwiązań i dobrych praktyk (np. metodyka SAP Activate), a także rozwiązań informatycznych dostarczanych przez firmę SAP. SAP Infoporter to narzędzia przygotowane przez SAP w celu daleko posuniętej automatyzacji przeniesienia systemów HR do SuccessFactors Employee Central. Przykładem wykorzystania narzędzi udostępnianych w SAP Infoporter jest automatyzacja przeniesienia składników płacowych oraz list słownikowych z rozwiązania SAP HR Payroll on-premise do EC Payroll.