Migracja z SAP HR do chmury SuccessFactors | All for One Poland

Migracja z SAP HR do chmury SuccessFactors

SNP HR Cloud Conversion Set

Udostępnij
Drukuj:
SNP HR Cloud Conversion Set to kompleksowy pakiet metodyki, usług i narzędzi, które umożliwiają szybką i bezpieczną konwersję środowiska SAP HR/HCM na SuccessFactors. Cały projekt przebiega w sposób w pełni kontrolowany, za z góry ustaloną cenę. To kwintesencja podejścia SNP Bluefield, które umożliwia uruchomienie nowych rozwiązań chmurowych, przy zachowaniu dostępu do danych historycznych.
 

Przejście z SAP HR on-premise na rozwiązanie SuccessFactors nie musi wiązać się z dużym projektem wdrożeniowym, angażującym dział HR na kilka dobrych miesięcy. Jeśli coś dobrze działa, to po co to zmieniać? Sprawdzone konfiguracje, wypróbowane mechanizmy, procesy naliczania list wynagrodzeń i dostęp do danych historycznych mogą i powinny być zachowane. Pakiet SNP HR Cloud Conversion Set to sposób na łatwą i szybką przesiadkę na nowe, chmurowe rozwiązanie, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności systemu.

Pakiet SNP HR Cloud Conversion Set pozwala na znaczą automatyzację czynności migracyjnych i zminimalizowanie ryzyka projektu. W konsekwencji projekt może trwać krócej, a użytkownicy szybciej zaczną odkrywać nowe możliwości rozwiązań chmurowych SAP SuccessFactors. Opracowany przez SNP Poland pakiet to miks kilku elementów dostarczanych przez SAP i SNP, a także wsparcie eksperckie konsultantów SNP Poland w trakcie przejścia na rozwiązanie chmurowe.

Na początek doświadczeni konsultanci SAP HR przeprowadzają analizę bieżącej konfiguracji systemu SAP HR w zakresie modułów administracji kadrami, czasu pracy i naliczania płac. Na tej podstawie tworzona jest koncepcja nowego, w pełni chmurowego rozwiązania w zakresie Employee Central oraz EC Payroll.

Configuration Package

Centralnym elementem SNP HR Cloud Conversion Set jest Configuration Package. To przygotowany specjalnie na rynek polski zestaw funkcji umożliwiający bardzo szybkie uruchomienie prekonfigurowanego rozwiązania samoobsługowego Employee Central oraz przeniesienie konfiguracji rozwiązania SAP HR Payroll do EC Payroll. Configuration Package uwzględnia specyfikę i wymagania obowiązujące w administracji kadrami i naliczaniu płac w Polsce.

W narzędziu EC Payroll jest dostępny scenariusz umożliwiający aktywację wewnętrznej integracji z Employee Central (Point to Point replication).

Aby jeszcze zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klienta, konsultanci SNP Poland wspólnie z pracownikami działu kadr firmy asystują przy testowym równoległym rozliczeniu list płac w SAP HR i EC Payroll.

W Configuration Package są dostępne także gotowe, predefiniowane integracje EC Payroll z SAP FI, gdyż przy przeniesieniu systemu SAP HR do chmury wymagane są zmiany na styku z obszarami finansowymi systemu SAP.

Instalacja i uruchomienie Configuration Package znacznie skraca czas wejścia w SuccessFactors, a jednocześnie dalszy rozwój rozwiązania oraz dostosowanie do wymogów i procesów konkretnej organizacji nadal jest możliwe.

SNP HR Cloud Conversion Set

SNP HR Cloner 

SuccessFactors otwiera nowe możliwości rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Zanim jednak będzie to możliwe, podstawową troską pracowników działów HR jest, by przy przesiadce na nowy system nie zepsuć tego, co dotychczas dobrze działało i by sam proces migracji danych pracowników i sprawdzonych elementów konfiguracji z SAP HR do SuccessFactors przebiegł gładko.

Do tego celu służy SNP HR Cloner, narzędzie ułatwiające i automatyzujące przeniesienie danych do chmury. W SNP HR Cloner możliwe jest skopiowanie danych o pracownikach, wyników rozliczania listy płac i czasu pracy oraz wybranych przez użytkownika tabel.

Korzystając z SNP HR Cloud Conversion Set, firmy mają pewność, że zostanie zapewniona ciągłość dostępu do danych pracowniczych, wraz z historią rozliczenia listy płac.

Michał Szymaczek, Menedżer Rozwoju Biznesu – HCM, SNP Poland

Gotowi na chmurę

Firmy, w których procesy kadrowo-płacowe w SAP HR działają dobrze, migracja na nowe, chmurowe narzędzie nie jest celem samym w sobie. To po prostu konieczny etap umożliwiający wejście na nowy poziom zarządzania. Prawdziwa przygoda zaczyna się potem. SAP SuccessFactors otwiera nowe możliwości budowania strategii HR organizacji w zakresie rekrutacji, zarządzania efektywnością oraz zaawansowanego monitorowania i raportowania procesów i danych HR.

SNP HR Cloud Conversion Set obniża próg wejścia w SAP SuccessFactors dzięki skróceniu czasu migracji przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i procesów kadrowo-płacowych firmy. Koszt projektu jest przewidywalny, a sam przebieg migracji kontrolowany na każdym etapie.

Michał Szymaczek, Menedżer Rozwoju Biznesu – HCM, SNP Poland

SNP E-Time

Migracja do SAP SuccessFactors to przejście na system nowocześniejszy, który wprowadza szereg ułatwień, elementy samoobsługi, nowe elementy workflow, nowe podejście do systemu uprawnień itp. Łatwiejsza jest też integracja z innymi, zewnętrznymi narzędziami.

Dla firm, które mają złożony model zarządzania czasem pracy, proponujemy opcjonalny moduł SNP E-Time. To dostępna przez WWW aplikacja w chmurze SAP, która pozwala kierownikom planować czas podległych im pracowników, uwzględniając ich dostępność i preferencje, w zgodzie z regulacjami prawnymi i firmowymi. Dzięki SNP E-Time kierownicy uzyskują nowe, komfortowe narzędzie planowania i rozliczania czasu pracowników. Dzięki automatyzacji, SNP E-Time pozwala skrócić przygotowanie grafików pracy zespołu nawet do kilku minut. SNP E-Time integruje się z dowolnym systemem kadrowo-płacowym, w tym oczywiście z SuccessFactors.

SAP Infoporter

SNP HR Cloud Conversion Set bazuje na szeregu rozwiązań i dobrych praktyk (np. metodyka SAP Activate), a także rozwiązań informatycznych dostarczanych przez firmę SAP. SAP Infoporter to narzędzia przygotowane przez SAP w celu daleko posuniętej automatyzacji przeniesienia systemów HR do SuccessFactors Employee Central. Przykładem wykorzystania narzędzi udostępnianych w SAP Infoporter jest automatyzacja przeniesienia składników płacowych oraz list słownikowych z rozwiązania SAP HR Payroll on-premise do EC Payroll.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com