Kończy się okres wsparcia dla systemu SAP ERP.  W odpowiedzi na pytanie, jak szybko podjąć decyzję o migracji, mogą pomóc poniższe argumenty:

  • SAP S/4HANA to bardzo wydajny, nowoczesny i elastyczny system do zarządzania biznesem;
  • brak migracji do nowej wersji to korzystanie ze starszych technologii, które docelowo przestaną funkcjonować, szybsze zmigrowanie się to szybsze efekty korzystania z nowych technologii, co nierzadko jest realną przewagą konkurencyjną;
  • już teraz brakuje na rynku specjalistów SAP, szacunki i badania mówią, że im bliżej 2027 roku, te braki będą większe, tym samym będzie trudniej i drożej dla tych, którzy będą czekać do ostatniej chwili;
  • brak zakończenia procesu migracji do SAP S/4HANA przed zakończeniem oficjalnego utrzymania starszych wersji przez SAP to ryzyko pracy z systemem niewspieranym przez producenta lub jeszcze wyższe koszty utrzymania (np. dodatkowy droższy SAP maintenance);
  • niektórzy mogą liczyć, że SAP przedłuży wsparcie dla starszych wersji (zdarzało się, że robił to już wcześniej), jednak obecnie „masa krytyczna” została przekroczona i nie mam już odwrotu od S/4; przedłużanie wsparcia teraz się już SAP-owi nie opłaca.

 Opcje S/4 dla migrujących

A co z umiejscowieniem systemu? Czy rozbudowywać własną platformę sprzętową, czy może rozważyć migrację do chmury?

Nowe instalacje S/4HANA najczęściej są już implementowane w modelu RISE with SAP (dostarczana przez SAP chmura prywatna bazująca na globalnych dostawcach chmury, takich jak np. Azure, Google, AWS i Alibaba). Niewątpliwie zaletą takiego modelu jest dostarczenie przez SAP rozwiązania o szerokim zakresie. Jednak nawet w tym wypadku, szczególnie dla klientów bez doświadczonego zespołu SAP Technology, niezbędne jest wsparcie doświadczonego partnera, który takie kompetencje posiada.

W przypadku migracji istniejących instalacji mamy do wyboru różne modele utrzymania:

Na temat wyboru docelowego modelu utrzymania zostało już opublikowanych tak wiele informacji, że klienci z reguły mają określone preferencje. W pozostałych przypadkach najlepiej skorzystać z wiedzy doświadczonego partnera i razem z nim wypracować najlepszy model, biorąc pod uwagę specyfikę biznesu, plany rozwojowe w perspektywie kilku lat, możliwości lokalizacyjne, łącza telekomunikacyjne itp.

Migracje do S/4 i do chmury – razem czy osobno?

Jeśli zapadła decyzja, by docelowo utrzymywać system w modelu chmurowym, pozostaje zaplanowanie migracji. Zastanówmy się teraz, czy dobrym pomysłem jest równoległe prowadzenie migracji do SAP S/4HANA i migracji do chmury. A może lepiej rozdzielić te dwa projekty?

Tutaj nie ma jednej uniwersalnej recepty. Jest kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Do najważniejszych należą:

  • oczekiwania klienta (w tym czas dostarczenia rozwiązania);
  • wielkość systemu;
  • czy planowane są zmiany konfiguracji systemu;
  • czy w migracji wykorzystamy standardową opcję Greenfield (migracja poprzez nową instalację i wdrożenie), czy Brownfiled (migracja z wszystkimi danymi, bez większych zmian); jest też możliwość skorzystania z metody Bluefield (migracja wybranych danych wraz ze zmianami funkcjonalnymi);
  • stan aktualnej platformy sprzętowej: czy jej zasoby wystarczą na przeprowadzenie pewnych kroków przygotowawczych? Jeśli nie, rozsądne wydaje się w pierwszej kolejności zmigrowanie do chmury i w drugim kroku przeprowadzenie aktualizacji systemu.

Partnerzy, w tym również All for One Poland, zwracają klientom uwagę na zalety rozwiązań chmurowych. Możemy rozszerzać zasoby okresowo i płacić za nie tylko przez czas niezbędny do wykonania samych prac migracyjnych czy aktualizacyjnych. Po zakończeniu procesu migracji optymalizujemy system, aby był odpowiednio wydajny, ale zużywał jak najmniej zasobów, dzięki temu koszty utrzymania będą mniejsze. Trudno osiągnąć taką elastyczność, opierając się na instalacjach on-premise bez ich przewymiarowania, co w dłuższym terminie sprowadza się do zakupu platformy, która przez większość czasu nie jest wykorzystywana optymalnie.