Szybkie definiowanie grupy docelowej dla planowanych i ad hoc akcji marketingowych, intuicyjna obsługa i oszczędność czasu na przygotowanie i obsługę kampanii to najważniejsze zalety kreatora kampanii marketingowych, dostępnego w systemie SAP CRM 7.0.
 

Kampanie marketingowe to przydatne i często wykorzystywane narzędzie w rodzinie rozwiązań SAP CRM. Jednak w starszych wersjach systemu stworzenie i uruchamianie kampanii jest procesem dość skomplikowanym, często długotrwałym i wymagającym znajomości całego modułu marketingu SAP CRM. To duża przeszkoda w szybkim, ad hoc tworzeniu nieskomplikowanych kampanii z nową grupą docelową.

W nowej wersji system SAP CRM 7.0 dostarcza przydatnych funkcjonalności kreatorów. Jednym z takich gotowych kreatorów jest ten wspierający użytkowników w prostym i szybkim tworzeniu kampanii marketingowej.

Kreator taki prowadzi użytkownika przez kolejne funkcjonalności wymagane dla procesu, np. tworzenie grupy docelowej, tworzenie kampanii marketingowej, uruchamianie kampanii. Jednocześnie na każdym z ekranów prezentowany jest cały proces, łącznie z oznaczeniem, na którym jego kroku właśnie się znajdujemy.

Stwórzmy nową kampanię

Wyobraźmy sobie zatem, że chcemy utworzyć nową kampanię dla klientów z Poznania i okolic, której przedmiotem będzie przedstawienie oferty cenowej naszego produktu X na rok 2013. Chcemy zaplanować spotkania dla handlowców w celu realizacji tego zadania. Liczymy, że przy okazji spotkań z klientami uda się jednocześnie zebrać nowe zamówienia. Na poszczególnych ekranach prezentujemy cały kreator kampanii marketingowych.

Asystent kampanii

Zaczynamy od uruchomienia samego kreatora, tak zwanego asystenta kampanii, i wybrania opcji tworzenia grupy docelowej, zakładając że w naszym przypadku grupa docelowa jeszcze nie istnieje.

W naszym przykładzie wybraliśmy opcję tworzenia grupy docelowej złożonej z konsumentów. Na kolejnym ekranie musimy zatem wskazać kryteria segmentacji, według których wyszukamy pożądane osoby (np. wiek, nazwa, adres). To narzędzie do segmentacji nie daje tak szerokich możliwości, jak Edytor Segmentów, w którym można dokonywać segmentacji według większej liczby kryteriów, np. korzystając z danych z BW lub zewnętrznych plików. Jednak naszym celem jest stworzenie szybko prostej kampanii i w tym wypadku nie mamy skomplikowanych wymagań.

Następnie zaznaczamy, klientów których chcemy zawrzeć w naszej grupie.

Utworzenie grupy docelowej i wybór klientów

Poprzez przycisk Kontynuacja przechodzimy do kolejnego kroku. W tym etapie podajemy nazwę nowego modelu segmentacji, którego zadaniem będzie grupowanie grup docelowych. Możemy też wybrać model spośród tych już istniejących w systemie. Podajemy również nazwę dla nowo tworzonej grupy docelowej. Jeśli jest taka potrzeba, tutaj możemy ręcznie dodać do grupy docelowej klienta, który nie spełnił wcześniej wybranych kryteriów selekcji.

Definiowanie grupy docelowej dla kampanii marketingowej

Następnie przechodzimy do kolejnego kroku – konfiguracji kampanii, gdzie definiujemy charakterystykę samej kampanii (czyli jej taktykę, kanał komunikacji, datę startu, osobę odpowiedzialną).

W naszym przykładzie jako środek komunikacji z klientami wybieramy spotkania. Mamy możliwość wprowadzenia notatki do kampanii z dokładnym opisem planowanych działań, która będzie następnie przekazana handlowcom. Wprowadzamy również daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii.

Na kolejnym ekranie mamy możliwość zrealizowania kampanii w CRM, co oznacza utworzenie automatycznie zaplanowanych spotkań w CRM i przypisanie ich do odpowiednich handlowców.

Określanie charakterystyki i uruchomienie kampanii

Po akceptacji powyższego zadania w zasadzie zakończyliśmy korzystanie z kreatora kampanii. Automatycznie zostały utworzone aktywności, zapisana kampania marketingowa i grupa docelowa.

Wchodząc później na utworzoną w ten sposób kampanię marketingową możemy przeanalizować, czy system utworzył spotkania dla wszystkich klientów z grupy docelowej. W naszym przykładzie zostało utworzonych sześć zaplanowanych aktywności w CRM. Z poziomu kampanii możemy również sprawdzić, jakie konkretnie aktywności zostały utworzone.

Podgląd szczegółów kampanii marketingowej

Aktywności czekają w systemie na realizację przez odpowiedzialnych za nie handlowców. Mogą pojawić się na ekranie powitalnym SAP CRM tychże handlowców lub być wysłane do urządzeń mobilnych, na których pracują handlowcy.

W opisany powyżej sposób w zasadzie w kilka minut jesteśmy w stanie utworzyć kampanię marketingową, łącznie z przygotowaniem dla niej grupy docelowej. Jak widzimy, kreator kampanii marketingowej praktycznie prowadzi użytkownika za rękę. Taka pomoc może być szczególnie przydatna dla osób rzadziej korzystających z funkcjonalności Marketingu w CRM, pozwoli wykluczyć błędy i przede wszystkim oszczędza czas.

Najnowsza wersja SAP CRM 7.0 daje możliwość stworzenia podobnych funkcjonalności kreatorów dla innych procesów w systemie, których obsługa wymaga przechodzenia między wieloma ekranami (np. tworzenie klienta i osoby kontaktowej). Warunkiem jest posiadanie systemu SAP CRM w wersji co najmniej Enhancement Package 1. Obecnie najnowszą wersją CRM jest Enhancement Package 2.