Kody kreskowe są obecnie powszechnie wykorzystywane zarówno w logistyce zewnętrznej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstw, w tym szczególnie w zarządzaniu zapasami. Integracja przenośnych terminali danych z wykorzystywanym w firmie systemem obsługującym procesy magazynowe to istotny element wdrożenia systemu WMS. Decydując się na SAP WM, przy wykorzystaniu skanerów kodów kreskowych najczęściej stajemy przed wyborem pomiędzy dwoma technologiami – SAPConsole i ITS Mobile.
 

Skanery kodów kreskowych – zwane też radiowymi terminalami danych – to mobilne urządzenia  wykorzystywane przez pracowników magazynu do obsługi procesów biznesowych w systemie informatycznym, np. SAP.

Z SAP ERP skanery są połączone online, umożliwiając dynamiczną realizację zadań w systemie, takich jak zbiórka palet do wydania do dostawy, rozmieszczenie towaru na magazynie itd. Aby komunikacja skanera z systemem była możliwa, wymagany jest odpowiedni translator, który „przetłumaczy” ekran transakcji z SAP ERP na ekran urządzenia mobilnego.

Zaletą skanerów kodów kreskowych jest szybkie wprowadzanie danych do transakcji poprzez zeskanowanie barcodów (1d lub 2d, tkz. QR code). Dzięki temu na przykład podczas przyjęcia towaru na magazyn użytkownik skanera nie musi ręcznie wprowadzać numeru materiału, ilości, partii itd., a jedynie zeskanować informacje z barcodu. Oprócz oszczędności czasu unikamy wielu pomyłek przy wprowadzaniu danych. Dodatkowo praca z małym, poręcznym czytnikiem w warunkach hali magazynowej jest łatwiejsza i wydajniejsza. Urządzenia te są zwykle dość odporne na uszkodzenia mechaniczne i niezawodne w działaniu.

Przykład 1d Barcode z zapisanym numerem EAN, ilością, numerem palety, partią

Na 2dBarcode (QR Code) można zawrzeć wszystkie informacje w jednym kodzie – jednorazowe skanowanie (zamiast dwukrotnego jak w kodzie 1d) pozwala na oszczędność czasu

 SAPConsole

SAPConsole to technologia zintegrowana z systemem SAP, która konwertuje ekrany SAP do postaci tekstowej, umożliwiając wyświetlanie ich zawartości na ekranach urządzeń mobilnych. Ponieważ ekrany mobilne mają mniejszą rozdzielczość niż ekrany monitorów, transakcje terminalowe muszą być specjalnie przygotowane pod tym kątem. SAPConsole domyślnie współpracuje z dwoma wymiarami ekranów – 16×20 i 8×40.

SAPConsole wykorzystuje serwer telnet do komunikacji systemu SAP z bezprzewodowymi urządzeniami mobilnymi. Urządzenia mobilne wymagają dostępu do bezprzewodowej sieci.

ITS Mobile

ITS (Internet Transaction Server) Mobile to serwer umożliwiający dostęp do systemu SAP poprzez przeglądarki WWW. Zastąpił on dotychczas stosowaną technologię SAPWebconsole, która nie jest już wspierana ani rozwijana (dlatego została pominięta w tym artykule). Platforma ITS umożliwia dostęp do SAP nie tylko poprzez skanery kodów kreskowych, ale przez każde urządzenie z przeglądarką WWW, np. komputer czy telefon.

Opracowując transakcje pod skanery kodów kreskowych, podobnie jak w przypadku SAPConsole, należy wziąć pod uwagę limitację wielkości ekranu urządzenia mobilnego. Zazwyczaj jednak dzięki możliwości manipulacji wielkością czcionki i innymi elementami (jak np. przyciski) na ekranie można zmieścić więcej informacji niż w przypadku technologii SAPConsole. Dodatkowo treści są prezentowane w kolorze. Użytkownik ma także możliwość powiększania lub zmniejszania zawartości ekranu w celu dynamicznej manipulacji wielkością elementów (to przydatna opcja dla osób ze słabym wzrokiem), przy powiększeniu pojawią się suwaki do przewijania ekranu).

Technologia ITS Mobile prezentuje zawartość transakcji SAP, tłumacząc je na język HTML. To zadanie może być wykonywane całkowicie automatycznie – ekrany będą generowane „w locie”. Do tego wymagana jest odpowiednia konfiguracja usługi internetowej po stronie SAP. Jednak ta opcja jest używana raczej wtedy, gdy chcemy mieć dostęp do systemu z poziomu przeglądarki, przez komputer.

Z uwagi na ograniczenia wielkości ekranu, tworząc transakcje terminalowe pod urządzenia mobilne, nie korzysta się z automatycznej opcji generowania ekranów. W takim przypadku programista w końcowym etapie przygotowania transakcji terminalowej musi wygenerować dla każdego ekranu transakcji odpowiedni szablon HTML. W przyszłości każda ewentualna zmiana ekranu transakcji terminalowej przez programistę w SAP (np. w skutek nowych wymagań) wymaga także aktualizacji szablonu HTML.

SAP ITS rozszerza architekturę klient/serwer o internet i składa się z dwóch bram – Web Server Gateway i Application Server Gateway.

Co wybrać

Technologia ITS Mobile zyskuje coraz większą popularność wśród firm wykorzystujących rozwiązania mobilne w magazynie. Przemawia za nią wiele zalet, wśród których najważniejsze to większa czytelność (kolory), mnogość obsługiwanych urządzeń oraz większy obszar roboczy ekranów.

Z kolei zwolennicy SAPConsole wychodzą z założenia, że transakcje terminalowe mają przede wszystkim działać, a nie wyglądać. Za tą technologią przemawia też argument ekonomiczny. Wykorzystanie technologii SAPConsole przy wdrożeniu SAP WM jest tańsze, chociażby biorąc pod uwagę koszt samych urządzeń mobilnych.

Dodatkowo wybierając ITS Mobile, należy liczyć się z wyższymi kosztami wdrożenia programów, co wynika z konieczności dodatkowych prac programistycznych – wygenerowania szablonów HTML dla ekranów transakcji – oraz dodatkowych prac konsultanta Basis – konfiguracji usługi ITS w systemie SAP.