Dane testowe w SAP szybko i bezpiecznie | All for One Poland

Dane testowe w SAP szybko i bezpiecznie

CrystalBridge Test Data Organizer

Udostępnij
Drukuj:
Moduł Test Data Organizer dostępny w ramach platformy SNP CrystalBridge jest aplikacją dostarczającą wybrane dane testowe do struktury systemów SAP. Optymalnie przygotowane systemy testowe to skrócenie łącznego czasu realizacji projektu i szybsze wprowadzenie innowacji. Większa dostępność kompletnych scenariuszy testowych i szkoleniowych pomaga także chronić wrażliwe dane osobowe przed nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rozwiązanie pozwala utrzymać standardy RODO (GDPR) w organizacji przy minimalnym nakładzie pracy.
 

Realistyczne testy, pełne bezpieczeństwo

Charakterystyczną cechą współczesnego biznesu są częste przeobrażenia firm. Fuzje, podziały i przejęcia, zmiana struktury organizacyjnej, skrócenie czasu wprowadzania nowego produktu na rynek, nowe technologie i koncepcje operacyjne, takie jak chmura obliczeniowa, to codzienność.

W obszarze systemów dla biznesu coraz bardziej złożonym strukturom aplikacji i systemów SAP towarzyszy stale rosnący wolumen danych. Aby zapewnić optymalne działanie rozwiązań SAP, do przeprowadzenia procesów transformacji niezbędne są wiarygodne i realistyczne dane testowe dla systemów projektowych, testowych czy szkoleniowych. Dane te umożliwią skrócenie projektów rozwoju oprogramowania, automatyzację procesów zapewniania jakości oraz skuteczne i szybkie uruchomienie nowych funkcji biznesowych.

 Optymalne środowisko testowe

Dostępny w ramach platformy SNP CrystalBridge moduł Test Data Organizer (TDO; poprzednia nazwa: SNP Data Provisioning and Masking, DPM) oferuje wiele możliwości migracji oraz bezpiecznego maskowania danych w pejzażach takich systemów jak SAP ECC,  SAP S/4HANA, SAP BW, SAP CRM, SAP SRM, SAP HCM.

Standardową praktyką tworzenia środowisk testowych w pejzażu SAP jest wykorzystanie kopii mandanta lub środowiska produktywnego (kopia 1:1). Wadą tego rodzaju sklonowanych środowisk jest konieczność dużego nakładu pracy ręcznej i zapewnienia niepotrzebnie dużej ilości przestrzeni do przechowywania danych. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do wrażliwych danych, wymagane jest także przeprowadzenie oddzielnego procesu anonimizacji danych.

SNP CrystalBridge TDO umożliwia skopiowanie i zamaskowanie całości bądź wybranych danych testowych z systemów produktywnych w jednym kroku. Za pomocą tego rozwiązania można:

 • konfigurować systemy testowe i projektowe,
 • regularnie aktualizować systemy zapewniania jakości,
 • udostępniać dane testowe projektantom i pracownikom działu wsparcia,
 • tworzyć dane dla wybranych przypadków testowych na potrzeby wsparcia, serwisu i rozwoju,
 • maskować dane, które wymagają ochrony, w systemach nieproduktywnych.

 Elastyczność i prostota obsługi

Rozwiązanie zawiera moduł administracyjny do konfigurowania scenariuszy migracji i kopiowania danych oraz definiowania reguł anonimizacji. Scenariusze określają przebieg danej operacji migracji i/lub anonimizacji. W Test Data Organizerze są także przygotowane gotowe, predefiniowane wzorce scenariuszy kopiowania i migracji danych oraz reguł do ich anonimizacji dla różnego rodzaju obiektów biznesowych. dzięki temu nie trzeba ich konfigurować od podstaw, a jedynie dostosować do bieżących potrzeb. Dodatkowo system umożliwia tworzenie własnych scenariuszy, realizujących specyficzne dla danego systemu wymagania, bez konieczności stosowania wzorca. Jeżeli istnieje konieczność zastosowania fragmentu bądź całości definicji z danego scenariusza, można utworzyć własny wzorzec do późniejszego wielokrotnego wykorzystania.

Dostępny jest bogaty zestaw standardowych obiektów ze wstępnie zdefiniowanymi regułami szyfrowania (na przykład partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy, pracownicy) oraz dla danych transakcyjnych (takich jak dane finansowe, logistyczne czy sprzedażowe oraz wiele innych).

Predefiniowane w rozwiązaniu, a także własne reguły maskujące również można wykorzystać w wielu scenariuszach. Za ich pomocą możliwa jest anonimizacja między innymi następujących danych:

 • imiona i nazwiska,
 • adresy,
 • adresy e-mail, numery telefonów, numery faksów,
 • daty urodzenia,
 • konta bankowe,
 • numery kont bankowych/IBAN,
 • numery kart kredytowych,
 • numery identyfikacyjne VAT.

Gotowe wzorce umożliwiają definiowanie i zastosowanie różnego rodzaju scenariuszy zaledwie w kilku krokach konfiguracyjnych. Scenariusze można wykonywać wielokrotnie, pozostawiając bądź zmieniając wstępne warunki selekcji danych, które mają być przekopiowane, zmigrowane lub zanonimizowane.

TDO – najważniejsze korzyści

Do najważniejszych korzyści wykorzystania SNP CrystalBridge Test Data Organizer należą:

 • wyższa jakość testów dzięki pracy z bardziej aktualnymi i dostoswanymi danymi (szyba i prosta metoda pozyskania danych testowych zbliżonych do danych produktywnych, dobra jakość danych testowych zapewniona dzięki szybkiemu odświeżaniu, dane aplikacyjne ekstrahowane z systemu produktywnego zachowują spójność);
 • niższe koszty magazynowania danych dzięki uproszczonym systemom testowym (zmniejszenie do minimum wymagań dotyczących przestrzeni dyskowej przy dostarczaniu danych testowych, ograniczenie wolumenu danych dla systemów nieproduktywnych, również w chmurze, zmniejszenie wymagań dotyczących przestrzeni dyskowej nawet o 80%);
 • skrócenie ogólnego czasu realizacji projektu, a przez to obniżenie kosztów (skrócenie czasochłonnych faz testowania w projektach transformacji SAP, skrócenie czasu wdrożenia odświeżonych systemów testowych do 70%, redukcja wymaganego przetwarzania wstępnego i uzupełniającego o 85%);
 • pełna ochrona danych – dzięki maskowaniu danych możliwe jest przeprowadzanie testów lub szkoleń z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy, bez naruszania poufności danych czy tajemnic przedsiębiorstwa; gwarancja zgodności z rozporządzeniami o ochronie danych/RODO).

Test Data Organizer u klientów SNP

Case #1
Firma z branży motoryzacyjnej

Wyzwanie: Struktura 5 systemów oparta na S/4HANA:

 • Pierwszy start produktywny w kwietniu 2018 roku
 • System produktywny: 2 TB
 • Operacyjny system testowy: 900 GB
 • Projektowy system testowy: 500 GB
 • Problemy związane z ochroną danych
 • Brak dostępnych danych w systemach testowych tuż po starcie produktywnym

Rozwiązanie SNP: Odświeżanie, redukcja i szyfrowanie danych testowych z systemu produktywnego:

 • Wybór redukcji w zależności od klienta według rodzaju i daty działalności
 • Eksport danych produktywnych poprzez udostępnienie na serwerze dostępu do sieci; import do systemu integracyjnego i zapewnienia jakości
 • Wykorzystanie standardowych reguł SNP do szyfrowania danych

Korzyści dla klienta

 • Dostępność ważnych danych testowych na potrzeby operacyjnego systemu testowego celem zapewnienia wsparcia po starcie produktywnym
 • Przydzielona przestrzeń w systemach docelowych o wielkości ok. 600 GB (30% z systemu źródłowego), bez konieczności rozszerzania sprzętu dla systemów testowych
 • Zaszyfrowane dane wrażliwe, np. partnerzy biznesowi, dostawcy, odbiorcy, warunki
 • Czas wykonania eksportu: ok. 14 godz.
 • Czas wykonania na każdy import: ok. 8 godz.

Case #2
Międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne

 Wyzwanie: Odświeżanie systemu testowego ERP:

 • Dostarczenie standardowej kopii systemu zajęło 12 dni
 • Wysokie nakłady finansowe i czasowe na działania wykonywane po utworzeniu kopii
 • System źródłowy ok. 15 TB

Rozwiązanie SNP: Wykorzystanie modułu Test Data Organizer:

 • Odświeżanie w standardowych odstępach czasu
 • Szybka metoda usuwania
 • Wyeliminowanie konieczności działań wykonywanych po utworzeniu kopii

Korzyści dla klienta

 • Zmniejszenie wykorzystania pamięci docelowego systemu o 55%
 • Skrócenie czasu odświeżania do jednego weekendu
 • Zwiększenie liczby odświeżeń dla klienta

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com