Natalie Wendt, Account Manager, SNP:  Witam wszystkich na sesji w ramach 24-godzinnego Transformation Summit. Naszym tematem jest rozwiązanie CrystalBridge, umożliwiające najlepszy skan struktury systemu SAP. Pokażemy przegląd różnych scenariuszy oraz modułów i komponentów CrystalBridge. Naszym ekspertem jest Alexander Steiner, który w SNP jest doradcą w zakresie transformacji i doskonale zna nasze oprogramowanie transformacyjne. Alexandrze, co według ciebie powinnam wiedzieć o CrystalBridge?

Alexander Steiner: Jest to kompleksowa platforma oprogramowania, które umożliwia realizację wielu rodzajów projektów transformacyjnych. Możliwa dzięki temu automatyzacja ogranicza manualny nakład pracy do minimum. Tu mamy dostęp do predefiniowanych scenariuszy transformacji. Moduły i komponenty zapewniają sukces projektu dzięki selektywnej migracji danych i archiwizacji danych historycznych. Kontrola jakości zintegrowana z oprogramowaniem zapewnia ciągłą kontrolę i bezpieczeństwo, umożliwiając bieżące śledzenie aktualnego stanu projektu, począwszy od analizy, aż do startu produktywnego.

Wspominałeś, że możemy zacząć od analizy i zakończyć na starcie produktywnym projektu. Wydaje mi się, że jest to niezwykle istotne, ponieważ jeśli masz dobrze zaplanowaną analizę, sukces projektu jest łatwiej osiągalny. Więc dlaczego konieczne jest zaplanowanie rzetelnej analizy w pierwszym kroku?

Dzięki dobrej analizie możesz z wyprzedzeniem symulować wyniki swoich projektów transformacyjnych, a tym samym zaprojektować optymalny, dostosowany plan realizacji. Zwykle podczas tej części napotka się pewne wyzwania, takie jak pozyskanie wiarygodnych informacji do analiz. Pomyśl więc o czasie, jakiego zwykle potrzebujesz na zebranie wszystkich niezbędnych danych. Może to zająć tygodnie, a nawet miesiące, jeśli projekt jest realizowany według wcześniej stosowanych metod.

Crystal Bridge umożliwia graficzną prezentację i interakcję z całą strukturą systemu SAP, aby transformacje biznesowe przyspieszyć i uczynić bezpieczniejszymi. Zyskujesz głębsze zrozumienie swojego projektu transformacji przed jego wdrożeniem, a zatem wynik jest naprawdę przewidywalny.

Ponieważ proces analizy jest tak istotny, chciałabym zrozumieć, jak w CrystalBridge można przeprowadzić ten krok.

Jest to 360-stopniowa analiza systemów i procesów. Możesz równocześnie badać i analizować wiele systemów, możesz je porównywać, identyfikować problemy, możesz drążyć dane i uzyskiwać wiarygodne informacje z danych swojego systemu. Dzięki temu na każdym etapie projektu, w każdej fazie uzyskasz jedno źródło rzeczywistych danych.

Chciałabym to trochę lepiej zrozumieć w kontekście prawdziwego projektu, więc posłużmy się przykładem. Jak CrystalBridge może pomóc mi w projektach transformacji SAP S/4HANA?

To bardzo dobre pytanie. Rozważmy wszystkie komponenty, zaczynając od struktury przedsiębiorstwa. Możemy przyjrzeć się lokalizacjom jednostek organizacyjnych. Już na pierwszy rzut oka mamy wgląd w lokalizacje jednostek organizacyjnych i miejsca prowadzenia działalności. Możemy wybrać scenariusz big bang lub zdecydować się na falę startów produktywnych, w zależności od tego, co jest możliwe lub korzystniejsze w tym konkretnym projekcie transformacyjnym.

Możemy ustalać terminy przestojów biznesowych, ponieważ definicja weekendu w różnych krajach jest inna. Będziemy w stanie określić nakład pracy w zakresie zarządzania zmianą, testowania, wsparcia i szkoleń. CrystalBridge pomaga więc zrozumieć system i strukturę firmy, a także uzyskać wgląd w informacje związane z biznesem i transformacją biznesową w każdej jednostce organizacyjnej.

Natalie Wendt, Account Manager, SNP:  Witam wszystkich na sesji w ramach 24-godzinnego Transformation Summit. Naszym tematem jest rozwiązanie CrystalBridge, umożliwiające najlepszy skan struktury systemu SAP. Pokażemy przegląd różnych scenariuszy oraz modułów i komponentów CrystalBridge. Naszym ekspertem jest Alexander Steiner, który w SNP jest doradcą w zakresie transformacji i doskonale zna nasze oprogramowanie transformacyjne. Alexandrze, co według ciebie powinnam wiedzieć o CrystalBridge?

Alexander Steiner: Jest to kompleksowa platforma oprogramowania, które umożliwia realizację wielu rodzajów projektów transformacyjnych. Możliwa dzięki temu automatyzacja ogranicza manualny nakład pracy do minimum. Tu mamy dostęp do predefiniowanych scenariuszy transformacji. Moduły i komponenty zapewniają sukces projektu dzięki selektywnej migracji danych i archiwizacji danych historycznych. Kontrola jakości zintegrowana z oprogramowaniem zapewnia ciągłą kontrolę i bezpieczeństwo, umożliwiając bieżące śledzenie aktualnego stanu projektu, począwszy od analizy, aż do startu produktywnego.

Wspominałeś, że możemy zacząć od analizy i zakończyć na starcie produktywnym projektu. Wydaje mi się, że jest to niezwykle istotne, ponieważ jeśli masz dobrze zaplanowaną analizę, sukces projektu jest łatwiej osiągalny. Więc dlaczego konieczne jest zaplanowanie rzetelnej analizy w pierwszym kroku?

Dzięki dobrej analizie możesz z wyprzedzeniem symulować wyniki swoich projektów transformacyjnych, a tym samym zaprojektować optymalny, dostosowany plan realizacji. Zwykle podczas tej części napotka się pewne wyzwania, takie jak pozyskanie wiarygodnych informacji do analiz. Pomyśl więc o czasie, jakiego zwykle potrzebujesz na zebranie wszystkich niezbędnych danych. Może to zająć tygodnie, a nawet miesiące, jeśli projekt jest realizowany według wcześniej stosowanych metod.

Crystal Bridge umożliwia graficzną prezentację i interakcję z całą strukturą systemu SAP, aby transformacje biznesowe przyspieszyć i uczynić bezpieczniejszymi. Zyskujesz głębsze zrozumienie swojego projektu transformacji przed jego wdrożeniem, a zatem wynik jest naprawdę przewidywalny.

Ponieważ proces analizy jest tak istotny, chciałabym zrozumieć, jak w CrystalBridge można przeprowadzić ten krok.

Jest to 360-stopniowa analiza systemów i procesów. Możesz równocześnie badać i analizować wiele systemów, możesz je porównywać, identyfikować problemy, możesz drążyć dane i uzyskiwać wiarygodne informacje z danych swojego systemu. Dzięki temu na każdym etapie projektu, w każdej fazie uzyskasz jedno źródło rzeczywistych danych.

Chciałabym to trochę lepiej zrozumieć w kontekście prawdziwego projektu, więc posłużmy się przykładem. Jak CrystalBridge może pomóc mi w projektach transformacji SAP S/4HANA?

To bardzo dobre pytanie. Rozważmy wszystkie komponenty, zaczynając od struktury przedsiębiorstwa. Możemy przyjrzeć się lokalizacjom jednostek organizacyjnych. Już na pierwszy rzut oka mamy wgląd w lokalizacje jednostek organizacyjnych i miejsca prowadzenia działalności. Możemy wybrać scenariusz big bang lub zdecydować się na falę startów produktywnych, w zależności od tego, co jest możliwe lub korzystniejsze w tym konkretnym projekcie transformacyjnym.

Możemy ustalać terminy przestojów biznesowych, ponieważ definicja weekendu w różnych krajach jest inna. Będziemy w stanie określić nakład pracy w zakresie zarządzania zmianą, testowania, wsparcia i szkoleń. CrystalBridge pomaga więc zrozumieć system i strukturę firmy, a także uzyskać wgląd w informacje związane z biznesem i transformacją biznesową w każdej jednostce organizacyjnej.

Natalie Wendt, Account Manager oraz Alexander Steiner, Consultant Global Support and Solutioning z SNP prowadzą sesję Transformation Experience: CrystalBridge – X-Ray of Your SAP Landscape podczas Transformation Summit 2020.

Zazwyczaj klienci przez cały czas zbierali mnóstwo informacji, więc mają ogromną bazę danych. Zastanawiam się, czy te wszystkie dane są im nadal niezbędne. Czy za pomocą CrystalBridge możliwe jest określenie przydatności danych?

Jakość danych jest kluczowa. Jedną z głównych funkcjonalności systemu SAP S/4HANA jest analiza predykcyjna i jej funkcjonalność analityczna, czyli wynik określany przez jakość danych w systemie. Za pomocą CrystalBridge możesz określić zakres danych projektu dosłownie jednym kliknięciem. Zyskasz głębszy wgląd w te dane, które są w użyciu, i te, które nie są używane albo są używane w jakiś konkretny sposób. Możesz to zrobić na przykład na poziomie zakładu. Takie czyszczenie danych warto wykonywać w każdym roku.

Jeśli na mapie w CrystalBridge wybierzesz konkretny kraj, otworzą się wszystkie znajdujące się w nim lokalizacje. Następnie możesz wybrać jednostkę gospodarczą, zatwierdzić wybór i oto masz zdefiniowany zakres projektu.

Zakres jest tworzony nie tylko dla jednostek organizacyjnych, ale jest również niezbędny dla całego zakresu transformacji, przyjrzyjmy się więc możliwościom. Wybierasz na przykład obiekt biznesowy i definiujesz określone moduły. Zobaczysz zaznaczenie, którego dokonaliśmy wcześniej, abyśmy mogli zdefiniować selektywną migrację danych dla każdej jednostki organizacyjnej, a także dla każdego roku. Możesz pozbyć się starych rzeczy, a to faktycznie podnosi jakość danych.

Możesz dowolnie definiować zakres – zależy on od twoich potrzeb, a wszystkie kryteria wyboru zostaną automatycznie wykonane przez CrystalBridge. Jak powiedziałem, możesz to również zrobić na przykład dla danego roku. Po zmianie kryteriów opartych na czasie widzę cały zakres danych dla każdego roku. Mogę określić zakres, na przykład klikając na każdy rok osobno, a następnie zmniejszam zakres i mogę pozbyć się wszystkich danych, których nie chcę lub nie potrzebuję w nowym systemie.

Wynik mogę również wyeksportować jako koncepcję i przekazać zespołowi ds. migracji, a także pobrać plan  projektu i zacząć go rozwijać. Dzięki tym metodom zyskujemy elastyczność i możliwość dostosowań.

Nie musimy już akceptować ograniczeń, które występują w niektórych tradycyjnych podejściach. CrystalBridge daje nam lepsze możliwości.

Widzimy już, że dzięki CrystalBridge możemy dokonać wielu zmian danych, szczególnie w przypadku transformacji S/4HANA. Zapewne wiele z nich jest niezbędnych. Ale te zmiany prowadzą również do zmian w procesach biznesowych. Czy CrystalBridge pomoże w zrozumieniu niezbędnych zmian w procesach biznesowych?

Przyjrzyjmy się ocenie (Assessment) S/4 i sprawdzeniu elementu uproszczenia. Możemy otrzymać listę wszystkich elementów upraszczających, a następnie możemy ją zmniejszyć przez filtr faktycznego wykorzystania systemu. A to oznacza, że w rezultacie widzimy tylko odpowiednie elementy uproszczenia, z uwzględnieniem wykorzystania systemu. To kluczowe, bo możemy przeprowadzić analizę dla każdego modułu lub każdego komponentu SAP i zobaczyć rzeczywiste znaczenie systemu ze względu na warunek kontroli. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, dlaczego dany proces biznesowy musi się zmienić, i co ta zmiana oznacza.

Ale to dopiero początek wszystkich zmian, które są pochodną każdego projektu, więc następnym krokiem jest przyjrzenie się projektowi. W CrystalBridge możesz skonfigurować swój projekt, na przykład w scenariuszu połączenia jednostek biznesowych (Merge) lub selektywnego przenoszenia danych. W scenariuszu połączenia otrzymamy rzeczywiste porównanie dwóch systemów. Można zdefiniować kilka pytań projektowych, aby faktycznie mieć wpływ na wynik, którym jest plan projektu. Można też zdefiniować tutaj swoje dawne pytania i wprowadzić je w zakres, ale można również wykorzystać uzyskany wynik do porównania jednostek organizacyjnych. Jeśli więc wykonujesz scalanie jednostek biznesowych i następnie chcesz je przenieść do nowego systemu S/4HANA – tu możesz się upewnić, że nie występują konflikty pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

Upewnienie się, że nie mamy konfliktu na poziomie jednostek organizacyjnych, to zaledwie punkt wyjścia. Możemy oddzielnie przyjrzeć się każdej jednostce organizacyjnej lub niestandardowym obiektom programistycznym, aby sprawdzić, czy na tym poziomie występują jakieś konflikty. Można to również zrobić na poziomie konfiguracji. Porównanie konfiguracji systemów pozwoli zidentyfikować konflikty lub potencjalne konflikty, które trzeba będzie rozwiązać w S/4HANA.

Jednym z kolejnych kroków jest stworzenie podsumowania planu projektu i rozpoczęcie jego opracowywania. Zyskujemy przyspieszenie i znaczny stopień automatyzacji, co pozwala skrócić tę część i skoncentrować się na wszystkich innych aspektach, które wiążą się z projektami tego typu. To pozwala skupić się na kluczowych ostatnich 20% analizy. Dobre scenariusze transformacji stają się świetnymi, dostosowanymi do potrzeb strategiami transformacji. Dlatego tak ważne jest planowanie projektów z wyprzedzeniem.

Twoje wyjaśnienia  pozwalają dobrze zrozumieć, w jaki sposób CrystalBridge może pomóc na każdym etapie projektu. Odnieśmy się do naszej graficznej prezentacji platformy transformacji danych CrystalBridge i układu okresowego dostępnych w niej narzędzi. Powiedz proszę, o których elementach tego schematu dziś rozmawialiśmy.

Zaczęliśmy od scenariusza oceny (Assessment) i zwróciliśmy uwagę, że właściwie nie zaczyna się ona od analizy i fazy transformacji. Przyjrzeliśmy się scenariuszowi migracji do S/4HANA i scenariuszowi łączenia jednostek organizacyjnych (Merge). Następnie przeszliśmy do struktury przedsiębiorstwa, przeglądu aplikacji i danych podstawowych. Przyjrzeliśmy się też pewnym różnicom w konfiguracji, dzięki którym mogliśmy zobaczyć każdą funkcjonalność oddzielnie.

A to dopiero początek możliwości platformy CrystalBridge. Dlatego tak ważne jest posiadanie jednego kompleksowego rozwiązania, które pomoże zrealizować różne projekty transformacji biznesowych w różnych scenariuszach.

Zazwyczaj klienci przez cały czas zbierali mnóstwo informacji, więc mają ogromną bazę danych. Zastanawiam się, czy te wszystkie dane są im nadal niezbędne. Czy za pomocą CrystalBridge możliwe jest określenie przydatności danych?

Jakość danych jest kluczowa. Jedną z głównych funkcjonalności systemu SAP S/4HANA jest analiza predykcyjna i jej funkcjonalność analityczna, czyli wynik określany przez jakość danych w systemie. Za pomocą CrystalBridge możesz określić zakres danych projektu dosłownie jednym kliknięciem. Zyskasz głębszy wgląd w te dane, które są w użyciu, i te, które nie są używane albo są używane w jakiś konkretny sposób. Możesz to zrobić na przykład na poziomie zakładu. Takie czyszczenie danych warto wykonywać w każdym roku.

Jeśli na mapie w CrystalBridge wybierzesz konkretny kraj, otworzą się wszystkie znajdujące się w nim lokalizacje. Następnie możesz wybrać jednostkę gospodarczą, zatwierdzić wybór i oto masz zdefiniowany zakres projektu.

Zakres jest tworzony nie tylko dla jednostek organizacyjnych, ale jest również niezbędny dla całego zakresu transformacji, przyjrzyjmy się więc możliwościom. Wybierasz na przykład obiekt biznesowy i definiujesz określone moduły. Zobaczysz zaznaczenie, którego dokonaliśmy wcześniej, abyśmy mogli zdefiniować selektywną migrację danych dla każdej jednostki organizacyjnej, a także dla każdego roku. Możesz pozbyć się starych rzeczy, a to faktycznie podnosi jakość danych.

Możesz dowolnie definiować zakres – zależy on od twoich potrzeb, a wszystkie kryteria wyboru zostaną automatycznie wykonane przez CrystalBridge. Jak powiedziałem, możesz to również zrobić na przykład dla danego roku. Po zmianie kryteriów opartych na czasie widzę cały zakres danych dla każdego roku. Mogę określić zakres, na przykład klikając na każdy rok osobno, a następnie zmniejszam zakres i mogę pozbyć się wszystkich danych, których nie chcę lub nie potrzebuję w nowym systemie.

Wynik mogę również wyeksportować jako koncepcję i przekazać zespołowi ds. migracji, a także pobrać plan  projektu i zacząć go rozwijać. Dzięki tym metodom zyskujemy elastyczność i możliwość dostosowań.

Nie musimy już akceptować ograniczeń, które występują w niektórych tradycyjnych podejściach. CrystalBridge daje nam lepsze możliwości.

Widzimy już, że dzięki CrystalBridge możemy dokonać wielu zmian danych, szczególnie w przypadku transformacji S/4HANA. Zapewne wiele z nich jest niezbędnych. Ale te zmiany prowadzą również do zmian w procesach biznesowych. Czy CrystalBridge pomoże w zrozumieniu niezbędnych zmian w procesach biznesowych?

Przyjrzyjmy się ocenie (Assessment) S/4 i sprawdzeniu elementu uproszczenia. Możemy otrzymać listę wszystkich elementów upraszczających, a następnie możemy ją zmniejszyć przez filtr faktycznego wykorzystania systemu. A to oznacza, że w rezultacie widzimy tylko odpowiednie elementy uproszczenia, z uwzględnieniem wykorzystania systemu. To kluczowe, bo możemy przeprowadzić analizę dla każdego modułu lub każdego komponentu SAP i zobaczyć rzeczywiste znaczenie systemu ze względu na warunek kontroli. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, dlaczego dany proces biznesowy musi się zmienić, i co ta zmiana oznacza.

Ale to dopiero początek wszystkich zmian, które są pochodną każdego projektu, więc następnym krokiem jest przyjrzenie się projektowi. W CrystalBridge możesz skonfigurować swój projekt, na przykład w scenariuszu połączenia jednostek biznesowych (Merge) lub selektywnego przenoszenia danych. W scenariuszu połączenia otrzymamy rzeczywiste porównanie dwóch systemów. Można zdefiniować kilka pytań projektowych, aby faktycznie mieć wpływ na wynik, którym jest plan projektu. Można też zdefiniować tutaj swoje dawne pytania i wprowadzić je w zakres, ale można również wykorzystać uzyskany wynik do porównania jednostek organizacyjnych. Jeśli więc wykonujesz scalanie jednostek biznesowych i następnie chcesz je przenieść do nowego systemu S/4HANA – tu możesz się upewnić, że nie występują konflikty pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

Upewnienie się, że nie mamy konfliktu na poziomie jednostek organizacyjnych, to zaledwie punkt wyjścia. Możemy oddzielnie przyjrzeć się każdej jednostce organizacyjnej lub niestandardowym obiektom programistycznym, aby sprawdzić, czy na tym poziomie występują jakieś konflikty. Można to również zrobić na poziomie konfiguracji. Porównanie konfiguracji systemów pozwoli zidentyfikować konflikty lub potencjalne konflikty, które trzeba będzie rozwiązać w S/4HANA.

Jednym z kolejnych kroków jest stworzenie podsumowania planu projektu i rozpoczęcie jego opracowywania. Zyskujemy przyspieszenie i znaczny stopień automatyzacji, co pozwala skrócić tę część i skoncentrować się na wszystkich innych aspektach, które wiążą się z projektami tego typu. To pozwala skupić się na kluczowych ostatnich 20% analizy. Dobre scenariusze transformacji stają się świetnymi, dostosowanymi do potrzeb strategiami transformacji. Dlatego tak ważne jest planowanie projektów z wyprzedzeniem.

Twoje wyjaśnienia  pozwalają dobrze zrozumieć, w jaki sposób CrystalBridge może pomóc na każdym etapie projektu. Odnieśmy się do naszej graficznej prezentacji platformy transformacji danych CrystalBridge i układu okresowego dostępnych w niej narzędzi. Powiedz proszę, o których elementach tego schematu dziś rozmawialiśmy.

Zaczęliśmy od scenariusza oceny (Assessment) i zwróciliśmy uwagę, że właściwie nie zaczyna się ona od analizy i fazy transformacji. Przyjrzeliśmy się scenariuszowi migracji do S/4HANA i scenariuszowi łączenia jednostek organizacyjnych (Merge). Następnie przeszliśmy do struktury przedsiębiorstwa, przeglądu aplikacji i danych podstawowych. Przyjrzeliśmy się też pewnym różnicom w konfiguracji, dzięki którym mogliśmy zobaczyć każdą funkcjonalność oddzielnie.

A to dopiero początek możliwości platformy CrystalBridge. Dlatego tak ważne jest posiadanie jednego kompleksowego rozwiązania, które pomoże zrealizować różne projekty transformacji biznesowych w różnych scenariuszach.