Duży wybór rozwiązań chmurowych dostępnych na rynku może powodować dezorientację klienta i trudności w wyborze najkorzystniejszej dla niego oferty. Mamy AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, a także Google. Mamy ofertę SAP Cloud. Mamy wreszcie takie oferty jak All for One Managed Cloud, które dają znacznie więcej niż zapewnienie technicznej dostępności systemu. Jak się w tym odnaleźć?

Chmury publiczne

Usługi w chmurze publicznej w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) różnią się zakresem odpowiedzialności poszczególnych dostawców. Zazwyczaj w ofercie znajduje się niezbędna platforma programowa do tworzenia kompletnych środowisk wirtualnych (wirtualne data center), w których można uruchamiać:

 • wirtualne serwery, na których można zainstalować i utrzymywać rozwiązania SAP S/4HANA,
 • różne komponenty sieciowe, które zapewniają całkowitą izolację logiczną wirtualnego data center jednej firmy od środowisk innych firm oraz jednocześnie zapewniają łączność z siecią firmową lub przez internet,
 • komponenty sprzętowe, takie jak dedykowane hosty fizyczne (hypervisors) dla zapewnienia dodatkowej separacji na poziomie wirtualizacji serwerów,
 • usługi pamięci masowych do przechowywania baz danych jak i kopii zapasowych całych systemów,
 • inne usługi, które otwierają nowe możliwości efektywnego tworzenia środowisk zapasowego centrum przetwarzania danych.

Chmura publiczna a potrzeby użytkowników SAP

Jak szeroki wachlarz usług chmurowych przełożyć na potrzeby firm korzystających z systemów SAP? Z reguły ich podstawowym oczekiwaniem jest, aby na co dzień systemy działały niezawodnie i wydajnie. Wymaga to zapewnienia ciągłego monitoringu pojemności i niezawodności infrastruktury IT, aby móc zapobiegać awariom lub reagować na nie, zanim ktokolwiek zauważy problem z jej działaniem.

Czy dostawcy chmury publicznej dostarczają takie usługi? Większość publicznych operatorów zapewnia jedynie możliwości ich technicznej realizacji. A to, w jakim zakresie i z jakich narzędzi skorzystają firmy, zależy od każdej z nich. Zatem, aby z takich usług skorzystać, trzeba posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności, jak dostosować architekturę wirtualną do wymagań SAP, jak ją wdrożyć i utrzymywać.

Nawet najlepszy dostawca nie jest w stanie zapewnić 100% gwarancji ciągłości działania systemów. A biorąc pod uwagę, jak krytyczną rolę dla ciągłości działania organizacji odgrywają systemy SAP, na pewno każda firma chce mieć gwarancję, że w razie zaistnienia poważnej awarii systemy zostaną przywrócone do działania w określonym czasie oraz do określonego punktu w czasie, zgodnie z wymaganiami określonymi parametrami – odpowiednio RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective).

Zatem trzeba posiadać sporą wiedzę i niezbędne narzędzia, aby skonfigurować rozwiązania kopii zapasowych, opracować plany i procedury tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania po awarii, jak i mieć pewność, że zostały one pomyślnie potwierdzone w scenariuszach testowych. Mnogość wyzwań powoduje konieczność zatrudnienia specjalistów z wielu dziedzin, co będzie generować dodatkowe koszty, przy czym odpowiedzialność za ryzyka nadal pozostaje po stronie organizacji.

A co z chmurą SAP?

SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC) to chmura prywatna (private cloud), w modelu usługowym nazywanym „platforma jako usługa”, w skrócie PaaS (z ang. Platform as a Service). Rozwiązanie to cechuje się tym, że klient nie ma dostępu do zarządzania całą podległą infrastrukturą SAP, włączając w to systemy operacyjne, bazę danych, backupy itp. Większość komponentów programowych jest zarządzana przez firmę SAP.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności określa umowa, w której zdefiniowane są zakresy usług wchodzących w skład opłaty miesięcznej oraz dostępnych za dodatkową opłatą. Zakres nieobjęty opłatą miesięczną dla SAP może być obsługiwany przez inne zespoły (administratorów klienta czy jego dostawców), ale nie zakłada dostępu klienta do warstwy np. systemu operacyjnego i bazy danych. Każda zmiana na takim poziomie wymaga przygotowania zgłoszenia serwisowego do SAP.

Jednak w standardowej umowie z SAP, po stronie klienta pozostają jeszcze zadania:

 • wymiarowanie infrastruktury dla systemów SAP,
 • ustawienie monitoringu systemów SAP w SAP Solution Manager,
 • analiza wydajności systemu,
 • rekomendacje zmian parametrów systemu SAP w zależności od potrzeb biznesowych,
 • implementacja not aplikacyjnych,
 • analiza błędów SAP, jakie występują podczas pracy systemu.

Oznacza to konieczność zapewnienia po stronie klienta opieki administracyjnej dla systemów w chmurze SAP HEC. Można to zrealizować na wiele sposób: wykupienie dodatkowych usług w SAP, budowę własnego zespołu kompetencyjnego bądź zlecenie tego firmie outsourcingowej.

Wsparcie od SNP zawsze potrzebne

I tu z pomocą przychodzi SNP (aktualnie All for One Poland), oferując szereg usług wspierających wykorzystanie technologii chmurowych dla systemów SAP, zarówno w chmurach prywatnych, jak i publicznych, dostarczanych zarówno przez SNP, SAP jak i innych dostawców.

Usługi projektowe to m.in.:

 • doradztwo w zakresie doboru technologii i dostawców,
 • opracowanie architektury,
 • wsparcie migracji SAP ze środowiska on premise do cloud,
 • wdrożenia wysokiej dostępności,
 • rozwój i upgrade’y środowiska SAP w chmurze.

Oferta SNP (aktualnie All for One Poland) dla wsparcia utrzymania SAP:

 • administracja lub wsparcie administracji SAP,
 • monitoring środowiska SAP,
 • zapasowe centrum przetwarzania danych,
 • serwis aplikacyjny (wsparcie użytkowników SAP).

A może jednak chmura prywatna?

All for One Managed Cloud to kompleksowa usługa zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa systemów SAP z wykorzystaniem technologii chmurowej, łącznie z administracją i innymi usługami.

Infrastruktura zbudowana jest dokładnie na takich zasobach, jakich oczekuje i które wspiera SAP, w tym zwłaszcza dla systemów S/4HANA czy szerzej – systemów opartych na bazie danych HANA firmy SAP. W All for One Managed Cloud systemy utrzymywane są w wariancie Tailored Datacenter Infrastructure. System kopii zapasowych jest zintegrowany z bazami danych SAP HANA, a same kopie zapasowe są utrzymywane na nośnikach danych dedykowanych dla tego celu. Kopie zapasowe systemów produkcyjnych utrzymywane są w co najmniej dwóch kopiach, na dwóch osobnych nośnikach, w dwóch lokalizacjach, składających się na bliźniaczą infrastrukturę All for One Data Centers. System SAP może być odtworzony do wskazanego, dowolnego punktu w czasie do 14 dni wstecz.

All for One Managed Cloud to nie tylko warstwa techniczna potrzebna do utrzymania systemów, to również zespół doświadczonych konsultantów i administratorów SAP, którzy administrują systemami, bez których zapewnienie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa systemów SAP na poziomie systemu nie jest możliwe.

All for One Managed Cloud to również odmienny od innych dostawców sposób wyceny usługi. Wycena oparta jest na ilości użytkowników SAP na systemie produkcyjnym oraz całkowita ilość przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez serwery przeznaczone dla systemów SAP. Dla klienta liczy się pełna dostępność do systemu, a nie użyte do tego zasoby.

Jak wybrać?

Kiedy planujemy migracje systemu do S/4HANA warto zastanowić się, w jakim modelu chcemy dalej utrzymywać swoje systemy SAP. Przy podejmowaniu tej decyzji warto skorzystać z doradztwa doświadczonego partnera, tym bardziej, że dostępne na rynku rozwiązania różnią się od siebie. Dzięki dobrze wykonanej analizie poszczególnych rozwiązań, unikniemy niezaplanowanych kosztów i ewentualnych przestojów systemu już podczas użytkowania nowej wersji systemu SAP. Wybór właściwego rozwiązania najlepiej poprzeć testami, dlatego warto o tym pomyśleć już na samym początku migracji S/4HANA, a nawet przed rozpoczęciem projektu.

Przetestuj S/4HANA już teraz w chmurze All for One Managed Cloud

SAP S/4HANA Fully-Activated Appliance to propozycja dla tych, którzy chcą przetestować najnowszy system SAP. SNP (aktualnie All for One Poland) udostępnia infrastrukturę do instalacji tego pakietu testowego, a także niezbędną pomoc w konfiguracji środowiska.

Pakiet zawiera system S/4HANA ze wstępnie skonfigurowanymi SAP Best Practices i scenariuszami demonstracyjnymi, udostępniany klientom SAP dla celów testowych na 30 dni. W skład pakietu wchodzi prekonfigurowana baza danych HANA, a także Adobe Document Services. Best Practices Software Appliance jest dostarczany w postaci skompresowanego systemu, który może być szybko uruchomiony na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy skonfigurowaną platformę, idealnie nadającą się do budowy systemów testowych lub demonstracyjnych.

Po zainstalowaniu, mamy dostęp do czterech mandantów, na których wdrożone są rozwiązania SAP Best Practices for SAP S/4HANA. W systemie zawarto także gotowe dane transakcyjne oraz konfigurację aplikacji Fiori. Umożliwia to niemal natychmiastowe zastosowanie tego rozwiązania do celów testowych bądź demonstracyjnych. Dla użytkowników biznesowych SAP przygotował gotowe przykłady pozwalające na zapoznanie się i sprawdzenie scenariuszy w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o samą instalację mamy kilka możliwości. Najprostszą z nich jest skorzystanie ze wsparcia SNP. Zapewniamy usługę instalacji i konfiguracji pakietu SAP S/4HANA Fully-Activated Appliance w prywatnej chmurze All for One Managed Cloud, wraz z utrzymaniem instalacji. Alternatywnie – w razie potrzeby, zapewniamy także wsparcie w przygotowaniu instalacji w chmurach publicznych (np.:  Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform).