Nic w środowisku IT nie jest tak stałe, jak zmiana. Czy to zmiany biznesowe, czy wynikające z przemian w sferze technologicznej, zawsze są wyzwaniem dla działów IT. SNP, jako firma specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze zmianami, oprócz usług oferuje również własne aplikacje, przydatne w przygotowaniu i dokonywaniu zmian w środowisku SAP.

Poniżej prezentujemy, pierwszy raz na polskim rynku, kilka wybranych rozwiązań z szerokiej oferty SNP, o której będziemy pisać w kolejnych numerach Lepszego Biznesu. Jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą, prosimy o kontakt. Od 2019 r. rozwiązania do transformacji środowisk SAP są dostępne w ramach platformy CrystalBridge.

Transformacje środowisk SAP

Flagowe rozwiązanie SNP zapewnia aktywne wsparcie w każdej z faz procesu transformacji. Pozwala zapanować nad całą logistyką związaną z transformacją – od analizy danych i procesów przedsiębiorstwa po staranne planowanie i szybkie wdrożenie. SNP Transformation Backbone  to jedyne rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, umożliwiające przeprowadzenie zarówno transformacji obejmującej dział IT, jak i transformacji struktur biznesowych – ułatwiając komunikację i interakcję między zespołem technicznym i biznesowym podczas realizacji projektów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

SNP Transformation Backbone wnosi największą wartość przy najpoważniejszych zmianach wpływających na środowisko IT, realizowanych w dużych organizacjach:

 • kompleksowe reorganizacje firm,
 • fuzje i przejęcia,
 • wydzielenia, rozdzielenia jednostek,
 • konsolidacja, harmonizacja, unifikacja.

Sztandarowym rozwiązaniem firmy jest SNP Transformation Backbone, dzięki któremu projekty IT związane ze zmianami takimi jak fuzje czy przejęcia, nie trwają latami, lecz są ograniczone do miesięcy. Obecnie najważniejsze scenariusze transformacji są dostępne w ramach platformy CrystalBridge.

SNP Interface Scanner

Nieudokumentowane lub nieaktualne interfejsy mogą stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa, natomiast przestarzałe lub niezgodne interfejsy to ryzyko poważnych zakłóceń operacji biznesowych. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy przygotowujemy system ERP do większych zmian. Gdy mamy w planie reorganizację firmy, przeniesienie systemu do kolejnych jednostek lub po prostu upgrade SAP, warto dokonać przeglądu posiadanych interfejsów.

Interfejsy mają kluczowe znaczenie dla procesów biznesowych, ponieważ zapewniają wymianę informacji w ramach posiadanej struktury systemów, a także komunikację z zewnętrznymi partnerami. Kompletny i aktualny rekord interfejsu to niezbędna podstawa dla procesów planowania, monitorowania interfejsów oraz wdrożenia zmian w strukturze systemów. Dotyczy to projektów inżynieryjnych lub związanych z przekształceniem działalności biznesowej.

Rozwiązanie SNP Interface Scanner (obecnie SNP Interface Scan w platformie CrystalBridge) umożliwia automatyczne analizowanie i dokumentowanie interfejsów w sposób wymagający minimalnych nakładów pracy. Pozwala to na uzyskanie cennego wglądu w strukturę systemów oraz wszelkie wprowadzone zmiany – dzięki temu można na przykład zidentyfikować i wyeliminować nieużywane interfejsy oraz połączenia, które nie są już potrzebne, zoptymalizować procesy biznesowe oraz zwiększyć sprawność działania, a także bezpieczeństwo systemów IT.

Po zainstalowaniu dodatku add-on „Collector” tylko w jednym systemie SAP dane odnoszące się do połączeń oraz statystyki, dotyczące sposoby korzystania z interfejsów w systemie SAP, są gromadzone i konsolidowane w serwerze centralnym. Za pomocą rozwiązania SNP Interface Scanner Client tego rodzaju dane mogą następnie zostać poddane ocenie w wybrany sposób dzięki wielu dostępnym opcjom analizy i wizualizacji.

Zalety rozwiązania SNP Interface Scanner

 • Obsługa protokołów specyficznych dla SAP
 • Automatyczne lub doraźne przejmowanie i filtrowanie danych
 • Szczegółowa analiza oparta na różnych standardowych zapytaniach
 • Możliwość korzystania ze standardowych funkcji przez użytkowników nieposiadających umiejętności w zakresie programowania
 • Ocena wyników zapytania na podstawie wykresów
 • Wizualizacja topologii interfejsów w MS Visio
 • Eksport do formatu MS Excel, Adobe PDF lub HTML
 • Możliwość wdrożenia niestandardowych zapytań
 • Opcjonalne rozszerzenia specyficzne dla klienta, np. interfejsy plików
 • Prosta instalacja: brak konieczności instalacji w przeanalizowanych systemach

SNP System Scan

SNP System Scan zaprojektowano z myślą o ustalaniu podstawowych informacji statystycznych i strukturalnych z systemów SAP® ERP. Rozwiązanie umożliwia opracowanie oceny na podstawie skanu zapewniającego przegląd systemu. Dotyczy ona w szczególności sposobu korzystania z systemu. Istnieje możliwość porównania wielu skanów różnych systemów lub klientów.

Rozwiązanie SNP System Scan może zostać wykorzystane przed rozpoczęciem realizacji projektu transformacji w celu określenia stopnia złożoności projektu. Zasadnicze pytanie dotyczy zakresu, w jakim należy rozszerzyć zbiór reguł w celu przekształcenia wszystkich istotnych tabel i obiektów danych.

SNP Dragoman

Działający w trybie off-line program tłumaczeniowy dla SAP — prosty, szybki, bezpieczny. SNP Dragoman stanowi optymalne środowisko tłumaczeniowe. Oprogramowanie zapewnia również bazę danych, która pozwala na wyeliminowanie pracy związanej z kategoryzacją i umożliwia tłumaczenia w trybie off-line.

Dragoman to opracowana przez SNP standardowa aplikacja informatyczna ułatwiająca zarządzanie tłumaczeniami własnych programów oraz tekstów dotyczących konfiguracji. Ze względu na indywidualne wymagania dotyczące procesów wiele przedsiębiorstw musi korzystać ze specjalnych dodatków add-on do standardowej instalacji SAP.

W przypadku globalnych wdrożeń (roll-out) tego rodzaju własne programy i teksty dotyczące konfiguracji muszą zostać przetłumaczone na język danego kraju. Czasochłonność takich prac i konieczność zapewnienia odpowiedniej koordynacji sprawia, że działania związane z tłumaczeniem w systemach SAP (szczególnie w przypadku własnych dodatków add-on) stają się istotnym czynnikiem kosztotwórczym.

Proces tłumaczenia tekstów z własnych programów SAP oraz tekstów dotyczących konfiguracji jest w znacznym stopniu zautomatyzowany. Standardowy interfejs pozwala skrócić czas przygotowania tekstów do tłumaczenia i ograniczyć związane z tym nakłady pracy o 40%.

Tłumaczeniami w systemie SAP zarządza się za pomocą scentralizowanego kokpitu, co zwiększa transparentność i obniża ryzyko popełnienia błędów w tłumaczeniu lub pominięcia części tekstu. W przypadku tłumaczenia wielu systemów, potrzebny czas i nakłady pracy można ograniczyć nawet o 75%.

Dzięki rozwiązaniu SNP Dragoman teksty, które mają zostać przetłumaczone, można eksportować z systemu SAP oraz importować je na podstawie zarówno zależności między obiektami, jak i zleceń przeniesienia. Selektywny proces tłumaczenia oznacza większą elastyczność, krótszy czas realizacji i ograniczenie nakładów pracy.

SNP Data Provisioning & Masking

Dzisiejsze firmy podlegają coraz szybszym zmianom. Słowami kluczowymi są tutaj fuzje i przejęcia, „odchudzone” struktury organizacyjne, krótszy czas wprowadzania produktu na rynek, nowe technologie i koncepcje operacyjne, takie jak chmura obliczeniowa. W zakresie aplikacji biznesowych coraz bardziej złożone struktury aplikacji i systemów SAP® idą w parze ze stale rosnącą liczbą danych.

Aby zapewnić optymalne działanie rozwiązań SAP podczas procesów przekształceniowych, firma potrzebuje wiarygodnych, realistycznych danych testowych na potrzeby systemu rozwojowego, testowego lub szkoleniowego, które umożliwią przyspieszenie rozwoju oprogramowania, automatyzację procesów zapewniania jakości i skuteczne uruchomienie nowych funkcji biznesowych. SNP Data Provisioning & Masking (obecnie Test Data Organizer) to oferowana przez SNP standardowa aplikacja zapewniająca realistyczne i bezpieczne dane testowe. Pozwala znacząco skrócić procesy rozwoju i zmian, zapewnia kompletne scenariusze testów i szkoleń, jednocześnie chroniąc wrażliwe dane osobowe przed ich niewłaściwym wykorzystaniem wewnątrz firmy, jak i poza nią – w sposób elastyczny, szybko i przy niewielkich nakładach.

Od 2019 r. powyższe rozwiązania są dostępne w ramach platformy CrystalBridge.

Dodatki add-on SNP do systemu SAP Solution Manager

Dla wielu firm funkcje dostępne w systemie SAP Solution Manager są niewystarczające lub rozwiązanie SAP jest zbyt skomplikowane i nieporęczne. Dlatego SNP opracowała przydatne dodatki add-on do systemu SAP Solution Manager, oparte na najlepszych praktykach i stanowiące efekt wieloletniego doświadczenia SNP w dziedzinie projektowania. Te funkcjonalne dodatki umożliwiają optymalizację procesów IT dzięki uproszczeniu sposobu korzystania z systemu SAP Solution Manager oraz ułatwieniu obsługi aplikacji.

Dodatki SNP dla SAP Solution Manager

 • SNP Screenshot: automatyczne załączanie zrzutów ekranu do zgłoszeń testowych i serwisowych
 • SNP Full Text Search: szybkie i proste wyszukiwanie pełnotekstowe tekstu w powiadomieniu – bez potrzeby korzystania z wyszukiwarki SAP TREX
 • Powiadomienia SNP: łatwy do skonfigurowania i elastyczny dodatek, który umożliwia wysyłanie e-mailem powiadomień związanych z zarządzaniem incydentami dotyczącymi aplikacji
 • SNP Mail: automatyczne generowanie i aktualizacja przychodzących powiadomień o incydentach oraz zgłoszeń serwisowych na poziomie użytkownika końcowego

Te standardowe dodatki SNP do systemu SAP Solution Manager mogą zostać płynnie zintegrowane ze środowiskiem SAP i są od razu gotowe do użycia. Źródłem wartości dodanej dla użytkowników jest sprawdzona funkcjonalność, którą wdrożyło już ponad 70 klientów w różnych częściach świata, standaryzacja umożliwiająca szybkie wdrożenie na podstawie zlecenia przeniesienia (z uwzględnieniem dokumentacji), płynna integracja z istniejącymi procesami i funkcjami IT, a także większa łatwość obsługi, która przekłada się na szybsze wdrożenie użytkowników.

SNP Group to spółka akcyjna notowana na giełdzie we Frankfurcie w Niemczech, specjalizująca się w projektach SAP w zakresie transformacji biznesu (m.in. zmiany będące konsekwencją podziału firm, łączenia się firm, reorganizacji procesów, harmonizacji danych itp.), w oparciu o własne produkty i rozwiązania IT. Firma z siedzibą główną w Heidelbergu posiada 24 lokalizacje na całym świecie,  ponad 750 pracowników i 80 mln euro przychodów.