Planowanie kosztów osobowych w SAP | Employee Cost Planning | All for One Poland

All for One EmployeeCostPlanner

Efektywne planowanie kosztów osobowych w SAP

Rozwiązanie All for One EmployeeCostPlanner zapewnia obsługę w systemie SAP pełnego procesu planowania kosztów osobowych, gwarantując wysoki poziom poufności danych. Rozwiązanie wspiera pracę zespołu kontrolingu (budowa bazowego planu kosztów osobowych), zaś kierownikom liniowym pozwala na wprowadzanie planowanych wartości wynagrodzeń w prostej aplikacji, dostępnej przez przeglądarkę WWW.

Budżetowanie kosztów osobowych jest w dużym przedsiębiorstwie procesem bardzo złożonym, biorąc pod uwagę jego wieloetapowość, zaangażowanie wielu stron (finanse i kontroling, kierownicy liniowi, dział kadr i płac), a także szczególną wrażliwość danych (planowane zmiany w wynagrodzeniach i w zatrudnieniu).

Proste planowanie kosztów osobowych w SAP

Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwiązanie All for One EmployeeCostPlanner, opracowane na bazie doświadczeń ze współpracy z dużymi organizacjami, korzystającymi z SAP HR lub SuccessFactors. Narzędzie wspiera skomplikowany proces wyliczania kosztów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej problematyki tego procesu jak: szybkie modelowanie systemów wynagradzania, tworzenie wariantów i zmienność założeń, poufność danych.

Innowacja All for One EmployeeCostPlanner polega przede wszystkim na użyteczności rozwiązania. M.in. jego częścią jest dostępny przez przeglądarkę prosty pulpit, w którym kierownicy liniowi wprowadzają dane dla podległych im pracowników.

Funkcjonalności All for One EmployeeCostPlanner

 • przygotowanie założeń biznesowych do planowania
 • budowa bazowego planu kosztów osobowych (automatycznie na podstawie danych z systemu SAP HR lub SuccessFactors)
 • szybka dystrybucja planu kosztów osobowych do menedżerów (kierowników liniowych) i planistów
 • wprowadzanie danych przez kierowników liniowych (w aplikacji dostępnej przez przeglądarkę)
 • konsolidacja całościowego planu kosztów osobowych
 • obsługa iteracji w planowaniu kosztów – korekt, powtórnych zatwierdzeń, z udziałem służb finansowych i kierowników liniowych
 • analizy planu na każdym etapie, obsługa wielowymiarowej analizy skutków finansowych zmian kosztów osobowych

Z technicznego punktu widzenia, rozwiązanie składa się z pakietu standardowych funkcjonalności SAP, rozszerzeń ABAP oraz wspomnianej aplikacji WWW dla kierowników liniowych. All for One EmployeeCostPlanner umożliwia rozwój i dostosowywanie funkcjonalności do oczekiwań i specyfiki danej organizacji.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinara

Korzyści z używania All for One EmploeeCostPlanner

Aplikacja umożliwia proste modelowanie skomplikowanych procesów planowania kosztów osobowych:

 • Pełna obsługa wymiany informacji w procesie pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi w nim udział;
 • Wyeliminowanie konieczności używania plików Excel. Podział planu i agregacja zagwarantowane są przez jedną spójną bazę danych aplikacji;
 • Użytkownik może stopniowo rozszerzać zakres wykorzystywanych funkcji dostępnych w rozwiązaniu i nigdy nie będzie ono ograniczeniem procesu planowania;
 • Przeprowadzenie zupełnie nowego (nawet pod względem założeń i poziomu szczegółowości) procesu planowania kosztów planista może zamodelować sam, bez udziału konsultantów zewnętrznych;
 • Najwyższe bezpieczeństwo i kontrola danych na systemach SAP;
 • Budowa modułu, dostępne funkcje wspomagające użytkownika wraz z narzędziami weryfikacji i kontroli wyników dają poczucie pewności panowania nad systemem oraz końcowym planem kosztów;
 • Dostarczając w tak prosty sposób informacji menedżerom, aplikacja pomaga budować ich współodpowiedzialność za finanse firmy;
 • Rozwiązanie zawiera gotowe do użycia best practices w zakresie planowania kosztów osobowych.

Wsparcie dla planowania kosztów osobowych

Proces planowania kosztów osobowych w dużych firmach jest niezwykle istotny, ponieważ dotyczy pracowników, którzy tworzą organizację i wpływają bezpośrednio na przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Jest to jednak proces skomplikowany komunikacyjnie: angażuje wszystkie działy firmy. Część danych, oprócz podstawowych funkcji planowania kosztów osobowych dla pracowników danego działu, jest również źródłem założeń dla planu kosztów osobowych całej firmy. Strategiczne plany wypracowywane przez zarząd przedsiębiorstwa są wytyczną dla działu produkcji o zwiększeniu produkcji lub uruchomieniu zupełnie nowej linii produkcyjnej, z kolei te informacje dla pozostałych działów stanowią podstawę do zaplanowania kosztów rekrutacji, przeszkolenia nowych pracowników czy też koordynacji całości wymiany informacji.

 

Struktura rozwiązania All for One EmployeeCostPlanner

Największą siłą All for One EmployeeCostPlanner jest znalezienie i zastosowanie prostej metody modelowania skomplikowanych procesów. Planista centralny otrzymuje narzędzie umożliwiające zamodelowanie dowolnego planu kosztów osobowych poprzez odzwierciedlenie w systemie wymaganego poziomu szczegółowości planowania oraz rodzaju planowanych kosztów. Struktura aplikacji pozwala na zaangażowanie wszystkich działów firmy w proces przygotowania planu kosztów osobowych. W szczególności zapewnia:

 • platformę wymiany informacji,
 • budowę założeń (modelu),
 • przeliczenia planu oraz agregację danych,
 • analizę wariantów kosztów i podejmowanie decyzji.

 

Aplikacja jest tak skonstruowana, aby zbierać informacje od wszystkich menedżerów i automatycznie przekształcać je do ujednoliconej postaci. Na podstawie tak przygotowanych danych All for One EmployeeCostPlanner umożliwia planiście centralnemu wielowymiarową analizę i podejmowanie decyzji.

Wspiera to kształtowanie wizerunku działu planowania kosztów osobowych jako partnera w dostarczaniu raportów użytecznych do podejmowania strategicznych decyzji przez zarząd. Na przygotowanie tych istotnych dla zarządu raportów składa się szybkie zbieranie informacji z całej firmy oraz ich przetwarzanie – wszystkie te elementy są wspierane przez All for One EmployeeCostPlanner .

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.